Riolerings- en wegenproject Baliebrugge | Stand van zaken

Gepubliceerd op vrijdag 3 jan 2020 om 15:07 uur

Stand van zaken

  • Rioleringen
    Studiebureau Jonckheere is volop bezig met het voorontwerp van het rioleringsdossier: waar komen de grachten en rioolbuizen en hoe gebeurt de afvoer van het regenwater en het huishoudelijk afvalwater. Deze rioleringsplannen moeten door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) goedgekeurd worden. We verwachten het oordeel van de VMM tegen de zomer van 2020.

  • Wegenis
    De feedback die we vorig jaar van de betrokken bewoners en de school ontvingen, hebben we aan het studiebureau bezorgd. Op basis hiervan maakt het studiebureau een voorontwerp op. 

  • Overleg met de bewoners
    Als het voorontwerp voor de rioleringen en de wegenis klaar is, nodigen we de betrokken bewoners uit om de plannen te tonen en te bespreken.

Heb je vragen hierover? 

De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be