Riolerings- en wegenproject Baliebrugge | Start nutswerken in Torhoutsestraat | doorgaand verkeer wordt omgeleid

Gepubliceerd op vrijdag 27 jan 2023 om 11 uur

Tijdelijk verkeerslichten in centrum Baliebrugge - doorgaand verkeer volgt omleiding - maatregelen in kader van veilige schoolomgeving

Op maandagnamiddag 30 januari of uiterlijk dinsdag 31 januari start de aannemer op het Baliebruggeplein en Torhoutsestraat. Hij werkt richting school, aan de kant van de school. Vanaf dan komen er tijdelijke verkeerslichten in de Torhoutsestraat.

Veilige schoolomgeving

De aannemer, Fluvius, de gemeente en de school zetten alles op alles om de veiligheid in de schoolomgeving te waarborgen.

Dit zijn de maatregelen:

  • Het doorgaand verkeer uit het centrum van Baliebrugge houden en laten omrijden via de Westkantstraat en Reigatstraat. Dit is niet alleen in het belang van een veilige schoolomgeving, maar ook om sluipverkeer in de aanpalende straten te voorkomen. 
  • De aannemer werkt in het voetpad en de parkeerzone. Dit wil zeggen dat het voetpad aan de kant van de school niet gebruikt kan worden. Om de leerlingen veilig te laten stappen tussen het Baliebruggeplein en de school in de Torhoutsestraat komt er een afgescheiden voetgangerszone in de Torhoutsestraat, aan de kant waar niet gewerkt wordt. Hierdoor is parkeerverbod nodig. 
  • De snelheid in de werkzone wordt beperkt tot max. 30 km/uur.

We danken je alvast voor je begrip voor de hinder door de aanleg van de nieuwe nutsleidingen.