Riolerings- en wegenproject Baliebrugge | In week van 23 januari starten voorbereidende werken aan de nutsleidingen

Gepubliceerd op donderdag 13 jan 2022 om 11 uur

Riolerings- en wegenproject

In het najaar van 2023 start de gemeente samen met Aquafin met de aanleg van nieuwe rioleringen in Baliebrugge.

Het doel van deze werken is:

 1. Rioleringswerken: scheiden van afval- en regenwater, collectieve waterzuivering en bufferen en infiltreren van regenwater
 2. Wegenwerken: verkeersveiligheid, fietsveiligheid, fietscomfort en een veilige schoolomgeving.

De aanleg van de nieuwe riolering (= opbreken van de rijweg) start na de zomer van 2023.

Voorbereidende werken aan de nutsleidingen

In de week van 23 januari starten de voorbereidingswerken, namelijk de aanleg van nieuwe nutsleidingen (= elektriciteit, water, gas, internet, telefoon en openbare verlichting). 

Traject en timing van de nutswerken:

 • De aannemer start in de Hazelbeekstraat en schuift op richting Claeysstraat.
 • Daarna werkt hij op het Baliebruggeplein en in de Torhoutsestraat.
 • De aannemer begint in de Torhoutsestraat aan de kant van de even huisnummers. Dit is de kant van de kerk. Hij start op het Baliebruggeplein en schuift op tot aan de Ringbeek.
 • Daarna werkt hij aan de kant van de oneven huisnummers, van aan nummer 297. Dit is ter hoogte van de dokterspraktijk. Hij schuift op richting Ringbeek.

De aannemer heeft 6 weken nodig om alle nieuwe leidingen te leggen. Zonder onvoorziene omstandigheden en met goed weer zou dit werk klaar moeten zijn tegen begin maart. Later moeten de nieuwe leidingen nog aangesloten worden op de nutsleidingen van de woningen. 

Werkzone

Er wordt gewerkt in het voetpad, de parkeerzone en in de Torhoutsestraat ook in het fietspad tussen de Neerstraat en de beek. In de rijweg zelf wordt niet gewerkt. Dit gebeurt pas later bij de aanleg van de nieuwe riolering.

Gevolgen voor het verkeer

 • Hazelbeekstraat en Claeysstraat: de straat is afgesloten voor doorgaand verkeer. Enkel bewoners en hun bezoekers mogen tijdens de werken in de straat rijden.
 • Tijdens de werken in de Torhoutsestraat zal het verkeer geregeld worden met verkeerslichten. De snelheid in de werkzone wordt beperkt tot max. 30 km/uur.
 • Voor de bussen van De Lijn verandert er niets. Zij blijven de gebruikelijke route volgen. 

Wegenwerken in een schoolomgeving

De school in de Torhoutsestraat ligt in de werfzone. De leerlingen moeten steeds de school veilig kunnen bereiken en verlaten. Op het moment dat de aannemer in de Torhoutsestraat start, komen er verkeerslichten. Het doorgaand verkeer zal uit het centrum van Baliebrugge gehouden worden en omgeleid worden via de Westkantstraat en Reigatstraat.

We danken je alvast voor je begrip voor de hinder door de aanleg van de nieuwe nutsleidingen.

Stand van zaken riolerings- en wegenproject

In het voorjaar krijgen alle bewoners van Baliebrugge een folder in de bus. In afwachting vind je hier een tijdslijn:

 • Oktober 2020: bijeenkomst met de bewoners. Luisteren naar hun bemerkingen en suggesties op het voorontwerp.
 • 2021: voorontwerp aanpassen na input van bewoners, school en politie. Grondovernames: gesprekken met de eigenaars en opmaak van de aankoopakten.
 • 2022: administratieve procedure: vergunningsaanvraag, aanbestedingsprocedure voor aanstellen van aannemer en afwerken van de grondovernames.
 • Januari 2023: start aanleg nieuwe nutsleidingen.
 • Zomer 2023: Als aannemer van de wegenwerken gekend is, nodigen we de bewoners uit naar een nieuwe vergadering. We bespreken de stand van zaken van de private afkoppelingen, de hinder door de rioleringswerken en de bereikbaarheid van de woningen, handelszaken en de school.
 • Najaar 2023: start van de riolerings- en wegenwerken

Heb je vragen? Dan kan je terecht bij:

De gemeente: projectleider Verónica Torres of haar collega’s helpen je graag verder: tel 050 819 880 of publiekeruimte@oostkamp.be