Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O)

Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O)

Het AGB-O staat in voor het exploiteren van OostCampus en het Veiligheidsgebouw. Het stelt beide gebouwen ter beschikking van de gebruikers: de gemeente, het OCMW, politiezone het Houtsche, Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, het Rode Kruis, de Woonwinkel en de gemeentelijke vzw’s …

De leden van de Raad van Bestuur verkozen Sebastian Vande Ginste als voorzitter.

De Raad van Bestuur van het AGB-O is samengesteld uit 12 leden, verkozen door de Gemeenteraad.

Een beknopt overzicht van de genomen beslissingen (= besluitenlijst) wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. De goedgekeurde notulen kunnen geraadpleegd worden in het Secretariaat in OostCampus voor wat betreft niet-persoonsgebonden zaken.

Directiecomité van het AGB-O

De Raad van Bestuur van het AGB-O koos uit haar leden 5 vertegenwoordigers voor het Directiecomité van het AGB-O.

De leden van het Directiecomité verkozen Jan de Keyser als voorzitter.

De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeenbedrijf Oostkamp vergadert 1 maal per kwartaal en het Directiecomité vergadert steeds na de Raad van Bestuur en eventueel op andere momenten als de agenda het vereist.

Statuten AGB-O

De meest recente versie van de statuten van het AGB-O werd vastgesteld in de Gemeenteraad van 20 juni 2019.

Beheersovereenkomst

Tussen de gemeente en het AGB-O dient een beheersovereenkomst afgesloten te worden. De meest recente versie van de Beheersovereenkomst werd vastgesteld in de Gemeenteraad van 20 juni 2019.

Samenstelling