Asbest

Inhoud

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw werd gebruikt. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. In woningen die voor 2001 werden gebouwd of verbouwd zijn er mogelijk asbesthoudende materialen aanwezig. Bij verbouwingen of brand is er bij deze gebouwen kans dat asbest vrij komt.

Het inademen van losse vezels kan op lange termijn een risico voor de gezondheid vormen. De kans op gezondheidsproblemen wordt groter bij het langdurig inademen van hoge concentraties asbestvezels.  

Asbestbrand?

Als je voorzichtig bent is bij een brand de blootstelling aan asbestvezels vaak beperkt en van korte duur, waardoor het risico voor de gezondheid meestal vrij klein is. Toch is het belangrijk het inademen van asbestvezels zoveel mogelijk te beperken.

Tijdens de brand

Om in deze fase van de brand contact met asbest te vermijden, volg je best volgende instructies op:  

 • Vermijd de buurt 
 • Blijf binnen 
 • Hou ramen en deuren gesloten  
 • Hou huisdieren binnen als ze al binnen zitten 
 • Laat huisdieren buiten zitten die via hun vacht of poten asbestdeeltjes naar binnen zouden kunnen brengen 
 • Schakel het ventilatiesysteem in je huis of auto uit 
 • Volg de richtlijnen van de hulpdiensten (brandweer en politie)

Na de brand

 • Volg de richtlijnen van de hulpdiensten (brandweer en politie).
 • Is de kans groot dat er in jouw buurt asbestdeeltjes neergekomen zijn. Voorkom dan verdere verspreiding van asbestvezels: 
 • Loop niet of zo weinig mogelijk buiten als er puin of brokstukken/flinters in je tuin, op je terras of oprit liggen.  
 • Raak brokstukken niet aan.
 • Spoel je schoenen goed af met water wanneer je van buiten naar binnen gaat. Nog beter is je schoenen buiten te laten staan.  
 • Stap niet op het puin of de brokstukken. Zo vermijd je dat er verdere asbestvezels vrijkomen.  
 • Als puin of brokstukken de ingang tot je woning belemmeren, maak die dan niet zelf vrij, maar meld dit bij de gemeente.   
 • Laat je kinderen niet met de brokstukken spelen.  
 • Hou huisdieren binnen die reeds binnen zaten.  
 • Laat huisdieren buiten zitten als die via hun vacht op poten deeltjes naar binnen zouden kunnen brengen.  
 • Bij regen kunnen asbestdeeltjes meespoelen. Gebruik dus best tijdelijk geen regenwater.
 • Gebruik je zwembad niet.
 • Asbestverdachte resten kan je nat houden. Zo kunnen ze opgenomen worden in de lucht. 

Meer info

Asbest | Vlaanderen.be