Archief landmeter Verhaeghe

Inhoud

Het archief van landmeter Jan Verhaeghe bevat een rijkdom aan geschiedkundige documenten over de gemeente Oostkamp uit de 16de, 17de en 18de eeuw.

Procedure

Je meldt je aan bij het infopunt met je lenerspasje van de bibliotheek. Wie geen lid is, moet zich inschrijven aan de hand van een geldige identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Wat meebrengen

Je lenerspasje van de bibliotheek.

Kostprijs

Gratis voor leden van de bibliotheek.

Regelgeving

De documenten kunnen enkel ter plekke geraadpleegd worden in het bijzijn van een begeleider van de Heemkundige Kring, elke tweede zaterdag van de maand.