Arbeidstrajectbegeleiding

Inhoud

Als je hulp wenst bij je zoektocht naar een gepaste job kan je terecht bij de arbeidstrajectbegeleider. Je wordt geholpen bij het bepalen van je tewerkstellingsmogelijkheden, het zoeken naar een gepaste vacature/opleiding, het opstellen van een CV, hulp bij het solliciteren …

Arbeidstrajectbegeleiding vanuit het OCMW is veelal een onderdeel van een integrale hulpverlening. De trajectbegeleiding is onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en de maatschappelijk werker van de Sociale dienst. Binnen dit hulpverleningsplan wordt de werkzoekende/cliënt door de maatschappelijk werker doorverwezen naar de arbeidstrajectbegeleider voor zijn traject naar werk. Via een planmatig traject wordt de cliënt naar een plaats op de arbeidsmarkt begeleid. Het traject wordt op maat van de werkzoekende/cliënt uitgestippeld, rekening houdend met zijn individuele beperkingen en mogelijkheden.

Naast arbeidstrajectbegeleiding kan het OCMW een tewerkstelling via art. 60§7 van de OCMW-wet aanbieden. Deze tewerkstelling is enkel mogelijk voor leefloongerechtigden en heeft als doel het recht op sociale zekerheid (ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen) te openen.

Voorwaarden

De arbeidstrajectbegeleiding van het OCMW richt zich in het bijzonder naar specifieke doelgroepen zoals leefloongerechtigden, allochtonen, laaggeschoolden, werkzoekenden met een arbeidshandicap.

Procedure

Neem telefonisch of via mail contact met ons op.