Arbeidskaarten voor niet-EU-onderdanen

Inhoud

Sinds 3 januari 2019 is er een vereenvoudiging van de procedure voor burgers van niet-EU-landen die in België willen komen wonen en werken.

De combinatie arbeidskaart en verblijfskaart wordt in de meeste gevallen vervangen door 1 gezamenlijke procedure: de gecombineerde aanvraag of single permit.

Voorwaarden

De voorwaarden en regels voor de indiening van de gecombineerde aanvraag worden vastgesteld door de gewesten. Meer informatie over het aanvraagformulier, de bewijsstukken en de procedure in Vlaanderen vind je op de website van Agentschap Integratie en Inburgering.

De gecombineerde aanvraag geldt als een aanvraag voor een toelating om te werken (arbeid) en als een aanvraag voor een machtiging om te wonen (verblijf) in België. Indien de arbeidsvergunning en de verblijfsvergunning worden toegekend, ontvangt de niet-EU-burger één enkel document. Dit document bewijst dat hij in België mag verblijven om er te werken.

Procedure

 • De niet-EU-burger dient zijn (gecombineerde) aanvraag in bij het gewest via zijn werkgever.
 • De aanvraag moet de documenten over het werk en het verblijf bevatten.
 • Indien de niet-EU-burger nog in zijn thuisland verblijft, kan hij/zij dan in de Belgische ambassade van het land van herkomst een visum D aanvragen.
  • Na aankomst in België moet de niet-EU-burger zich zo snel mogelijk melden bij de Dienst Burgerlijke Stand / Niet-Belgen voor de opmaak van de nodige verblijfsdocumenten. Je maakt hiervoor telefonisch een afspraak: tel 050 819 890.
 • Indien de niet-EU-burger al in België verblijft, wordt de gemeente op de hoogte gebracht nadat het gewest en de dienst Vreemdelingen een aanvraag goedkeuren.
  • De niet-EU-burger moet zich zo snel mogelijk melden bij de Dienst Burgerlijke Stand / Niet-Belgen voor de opmaak van de nodige verblijfsdocumenten. Je maakt hiervoor telefonisch een afspraak: tel 050 819 890.

Door enkele vragen te beantwoorden kan je via een simulator van de Vlaamse overheid nagaan via welke categorie jouw werknemer (of jezelf) mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.

Uitzonderingen

De arbeidskaart verdwijnt niet helemaal. Een arbeidskaart is bijvoorbeeld nog steeds verplicht voor:

 • au-pair jongeren
 • seizoenarbeiders
 • niet-EU burgers die naar België komen om minder dan 90 dagen te werken