Andersvalidenraad

De Andersvalidenraad zet in op:

  • Sensibilisering over en werken aan de toegankelijkheid voor andersvaliden in onze gemeente
  • Meewerken aan een beleid waarbij een optimale integratie in de lokale samenleving, ook voor inwoners met een beperking, mogelijk is
  • Meedenken vanuit eigen ervaringen, als andersvalide of als hulpverlener (professioneel of vrijwillig), om haalbare verbeteringen toe te passen
  • Organiseren van infosessies en activiteiten voor andersvaliden
LCP