Algemeen Politiereglement en Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Datum bekendmaking vrijdag 17 september 2021
Datum besluit donderdag 16 september 2021

De gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem hebben al sinds 2009 een uniform algemeen politiereglement met regels om de openbare orde in de gemeente te bewaren. Overtreed je deze regels, dan kun je een gemeentelijke administratieve sanctie krijgen, bijvoorbeeld een GAS-boete. 

Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van overlast.

In het algemeen politiereglement zijn regels opgenomen die als doel hebben het samenleven in je buurt aangenaam, veilig en gezond te maken en overlast tegen te gaan.

In het reglement zijn bepalingen te vinden rond geluidsoverlast, evenementen, vuur en rook, onderhoud van voetpaden, dieren, gras afrijden op zondag (ja dat mag tussen 7 en 22 uur) … 

Wie de regels overtreedt, kan een gemeentelijk administratieve sanctie krijgen. Meestal is dat onder de vorm van een geldboete, de “GAS-boete”. Het is de politie die de vaststelling doet, de brieven hierover komen van de gemeente.

De richtlijnen zijn bedoeld om de openbare rust, veiligheid en gezondheid te waarborgen”