Nietig verklaren van een akte

Akte van nietigverklaring

Inhoud

Een akte van de Burgerlijke Stand kan ambtshalve nietig verklaard worden omdat de opmaak van de akte fout was. Dit kan alleen in een beperkt aantal situaties. De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan een akte vernietigen en dit binnen de maand na de opmaak, op voorwaarde dat de rechtstoestand van de betrokkene niet in gevaar komt.

Daarnaast kan ook bij vonnis van de Familierechtbank een akte van de Burgerlijke Stand nietig worden verklaard. Dit is onder meer zo als de nietigverklaring gevolgen heeft op de al opgebouwde rechten en daardoor de staat van de persoon in gevaar brengt.

In beide gevallen wordt door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand een akte van vernietiging of nietigverklaring opgemaakt die verbonden wordt aan de oorspronkelijke akte van de Burgerlijke Stand. Je kunt van de vernietigde akte een afschrift of uittreksel opvragen via ons digitaal loket.