Afwijking wekelijkse rustdag en sluitingsuren voor handelaars

Inhoud

Handelaars kunnen aan het College van Burgemeester en Schepenen een afwijking op de sluitingsuren of op de wekelijkse rustdag aanvragen voor activiteiten van bijzondere en voorbijgaande aard zoals een braderie, jaarmarkt of avondmarkt, eindejaar, solden. Het College van Burgemeester en Schepenen kan zowel voor de sluitingsuren als voor de wekelijkse rustdag maximaal 15 afwijkingen per jaar toestaan. Die gelden voor het hele grondgebied of voor een bepaalde wijk. De aanvraag moet komen van een of meerdere handelaars, handelend in naam van een groepering van handelaars. Het kan in geen geval gaan om een afwijking voor een individuele handelszaak. 

De lijst afwijkingen wekelijkse rustdag 2024:

 • maandag 2 januari 2024 t.e.m. zondag 7 januari 2024
 • maandag 11 maart 2024 t.e.m. zondag 17 maart 2024
 • maandag 1 juli 2024 t.e.m. zondag 7 juli 2024
 • maandag 29 juli 2024 t.e.m. zondag 4 augustus 2024
 • maandag 30 september 2024 t.e.m. zondag 6 oktober 2024
 • maandag 2 december 2024 t.e.m. zondag 8 december 2024
 • maandag 9 december 2024 t.e.m. zondag 15 december 2024
 • maandag 16 december 2024 t.e.m. zondag 22 december 2024
 • maandag 23 december 2024 t.e.m. zondag 29 december 2024

De lijst afwijkingen sluitingsuren 2024:                                                      

 • vrijdag 10 mei 2024
 • donderdag 13 en vrijdag 14 juni 2024
 • donderdag 12 en vrijdag 13 september 2024

Deze afwijkingen gelden voor heel het grondgebied van de gemeente. De onderworpen handelaars mogen van voormelde afwijking gebruik maken, maar zijn hiertoe geenszins verplicht. 

Voorwaarden

 • aanvraag door een of meerdere handelaars, handelend in naam van een groepering van handelaars
 • maximaal 15 afwijkingen per jaar
 • ter gelegenheid van bijzondere en tijdelijke omstandigheden

Procedure

Aanvraag wordt in naam van meerdere handelaars of een winkeliersvereniging bezorgd aan de dienst Lokale Economie.

De aanvraag omvat een duidelijke omschrijving van de naam en datum van de activiteiten waarvoor een afwijking wordt aangevraagd (vb. braderie, eindejaarsfeesten …).