Afwijking wekelijkse rustdag en sluitingsuren voor handelaars

Inhoud

Handelaars kunnen aan het College van Burgemeester en Schepenen een afwijking op de sluitingsuren of op de wekelijkse rustdag aanvragen voor activiteiten van bijzondere en voorbijgaande aard zoals een braderie, jaarmarkt of avondmarkt, eindejaar, solden. Het College van Burgemeester en Schepenen kan zowel voor de sluitingsuren als voor de wekelijkse rustdag maximaal 15 afwijkingen per jaar toestaan. Die gelden voor het hele grondgebied of voor een bepaalde wijk. De aanvraag moet komen van een of meerdere handelaars, handelend in naam van een groepering van handelaars. Het kan in geen geval gaan om een afwijking voor een individuele handelszaak. 

De lijst afwijkingen wekelijkse rustdag 2023:

 • maandag 2 januari 2023 t.e.m. zondag 8 januari 2023
 • maandag 6 maart 2023 t.e.m. zondag 12 maart 2023
 • maandag 26 juni 2023 t.e.m. zondag 2 juli 2023
 • maandag 31 juli 2023 t.e.m. zondag 6 augustus 2023
 • maandag 25 september 2023 t.e.m. zondag 1 oktober 2023
 • maandag 4 december 2023 t.e.m. zondag 10 december 2023
 • maandag 11 december 2023 t.e.m. zondag 17 december 2023
 • maandag 18 december 2023 t.e.m. zondag 24 december 2023
 • maandag 25 december 2023 t.e.m. zondag 31 december 2023

Bijkomend voor het deelgebied kermiszone Ruddervoorde:

 • maandag 19 juni 2023 tem zondag 25 juni 2023

De lijst afwijkingen sluitingsuren 2023:                                                      

 • donderdag 11 mei 2023 t.e.m. vrijdag 12 mei 2023
 • donderdag 15 juni 2023
 • donderdag 7 september 2023

Deze afwijkingen gelden voor heel het grondgebied van de gemeente. De onderworpen handelaars mogen van voormelde afwijking gebruik maken, maar zijn hiertoe geenszins verplicht. 

Voorwaarden

 • aanvraag door een of meerdere handelaars, handelend in naam van een groepering van handelaars
 • maximaal 15 afwijkingen per jaar
 • ter gelegenheid van bijzondere en tijdelijke omstandigheden

Procedure

Aanvraag wordt in naam van meerdere handelaars of een winkeliersvereniging bezorgd aan de dienst Lokale Economie.

De aanvraag omvat een duidelijke omschrijving van de naam en datum van de activiteiten waarvoor een afwijking wordt aangevraagd (vb. braderie, eindejaarsfeesten …).