Afwijking aanvragen op de geluidsnorm

Een afwijking aanvragen van de geluidsnorm verloopt via het digitaal evenementenformulier waarmee je jouw evenement of activiteit aanvraagt. Je hoeft dit dus niet apart aan te vragen. Lees hieronder na of jouw activiteit of evenement in aanmerking komt voor een afwijking.

Inhoud

Verschillende categorie├źn

  • Organiseer je een fuif of een feest in open lucht of een tent op een publiek toegankelijke plaats (dus niet in je tuin)? Dan kan je een afwijking op de geluidsnorm aanvragen voor elektronisch versterkte muziek.
  • Organiseer je een fuif of een feest in een (feest)zaal of een horecazaak, dan moet je bij de eigenaar vragen naar het maximum geluidsniveau dat voor de betrokken zaal toegestaan is (<85, tussen 85 en 95 of meer dan 95 dB(A)). Wil je muziek luider laten spelen dan de vergunde geluidsniveaus, dan kan je eveneens een afwijking op de geluidsnorm aanvragen.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan in de bovenvermelde gevallen een afwijking verlenen van de geluidsnorm. Hierbij zal het College ook een einduur bepalen en mogelijks ook bijkomende maatregelen opleggen zoals bijvoorbeeld normen voor geluid in de omgeving en/of uitbatings-, veiligheids- en mobiliteitsmaatregelen.

  • Het College van Burgemeester en Schepenen kan echter geen afwijking verlenen voor activiteiten met elektronisch versterkte muziek in woningen en de daarbij horende tuinen of op locaties waar men niet over de nodige stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen beschikt om een feestzaal uit te baten of de feestzaal te verhuren aan derden (voor meer informatie kan u terecht bij de Dienst Milieu: milieu@oostkamp.be). De bepalingen van Het Algemeen Politiereglement met betrekking tot geluidsoverlast zijn hier van toepassing. de rust van omwonenden mag niet in het gedrang worden gebracht. Na 22 uur mag muziek enkel nog op gedempte wijze afgespeeld worden.

Procedure

Hoe aanvragen?

Een afwijking aanvragen van de geluidsnorm verloopt via het digitaal evenementenformulier waarmee je jouw evenement of activiteit aanvraagt. Je hoeft dit dus niet apart aan te vragen.

Advies

De binnengekomen adviezen worden voorgelegd aan diverse gemeentelijke diensten, waaronder de milieudienst, waarbij nagegaan wordt of de locatie voldoet aan de geldende wetgeving om als geschikte feestlocatie te dienen voor jullie evenement.

De binnengekomen aanvraag bij de gemeente wordt vervolgens ook voorgelegd aan de politie en/of brandweer.

Beslissing

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist finaal over de aanvraag en kan bijkomende maatregelen opleggen, bijv. een einduur, normen voor geluid in de omgeving en uitbatings-, veiligheids- en mobiliteitsmaatregelen.

In elk geval blijven minstens de voorwaarden uit de VLAREM-wetgeving van kracht: visuele weergave geluidsniveau, aanduiding gekoppeld aan geluidsmeter, eventueel gratis oordopjes voorzien.

Na de beslissing word je op de hoogte gebracht.

Pas daarna kan je starten met communiceren over je fuif/feest/activiteit.

Geluidsmeter

Het geluid meten tijdens jouw evenement doe je met een geluidsmeter. Hier vind je meer info over het gratis uitlenen van een geluidsmeter bij de gemeente.