Afvalkalender

Inhoud

Elk jaar wordt aan elk Oostkamps gezin een gedetailleerde afvalkalender bezorgd met de concrete data van alle ophalingen. Je vindt deze kalender ook hieronder terug.

Wil je op de mobiele telefoon meldingen ontvangen over de ophalingen? Installeer dan de Recycle app.

Volgende ophalingen worden voorzien:

Afvalsoort Frequentie
  • Gewone huisvuilophaling of restafval 
wekelijks op donderdag
  • Groenten- fruit en tuinafval, GFT 
wekelijks op donderdag
  • Papier en karton, PMD (Plastiek flessen en
    verpakkingen, Metaalverpakkingen en Drankkartons) 
2 keer per maand op donderdag
  • Tuinafval en bundels snoeiafval
2 keer per maand van maart tot 
november op donderdag
  • Grof huisvuil op afroep 
4 keer per jaar
  • Klein gevaarlijk afval (KGA)
2 keer per jaar