Advies infiltratievoorzieningen bij particulieren: aanvraag plaatsbezoek

Vraag een gratis plaatsbezoek aan

Inhoud

De gemeente wenst maximaal in te zetten op hergebruik en infiltratie van regenwater. Door maximaal regenwater te hergebruiken is er minder drink- en grondwater nodig. Door bovendien ook in te zetten op infiltratie, kan het regenwater onze grondwaterreserves opnieuw beter aanvullen.

Wens je professioneel en onafhankelijk advies over welk type infiltratievoorziening en waar je die best plaatst?

Doe je aanvraag via het digitaal loket.

Kostprijs

Dit advies is gratis voor inwoners van de gemeente Oostkamp.