Adreswijziging minderjarige

Inhoud

Als een minderjarige (-18 jaar) verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft. Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak is over de verblijfsregeling van het kind.

Procedure

Voor de aangifte van een adreswijziging komt het minderjarig kind op afspraak naar de dienst Burgerzaken / Onthaal, vergezeld van een van de ouders:

  • Wanneer beide ouders samenleven, volstaat het indien een van hen het niet-ontvoogde minderjarig kind vergezelt bij de aangifte van de adreswijziging. Deze ouder mag niet ontzet zijn uit het ouderlijk gezag.
  • Wanneer een niet-ontvoogd minderjarig kind voor het eerst met een van de ouders verhuist, zonder dat de andere ouder mee verhuist, kan de ouder met wie het niet-ontvoogde minderjarige kind verhuist, het kind alleen vergezellen bij de aangifte van de adreswijziging met ofwel een toestemming op papier van de andere ouder (met een kopie van de identiteitskaart en/of kopie paspoort) ofwel met een vonnis waaruit blijkt dat het kind zijn domicilieadres bij deze ouder mag hebben. Als geen van deze bewijzen wordt voorgelegd dan blijft het kind voorlopig op het ouderlijke adres ingeschreven.

Wat meebrengen

  • Kids-ID of identiteitskaart van het minderjarig kind dat verhuist
  • Identiteitskaart van de ouder
  • Indien van toepassing: vonnis indien er een uitspraak is

Na de aangifte komt de wijkinspecteur langs om na te gaan of het minderjarig kind er effectief woont. Daarna komt het minderjarig kind zonder afspraak in het Onthaal langs om de documenten (bijv. Kids-ID of identiteitskaart) aan te passen.

  • In geval van een Kids-ID jonger dan 6 jaar: Kids-ID en pukcode
  • In geval van een Kids-ID ouder dan 6 jaar: Kids-ID en pincode
  • In geval van identiteitskaart (12-18 jaar): identiteitskaart en pincode