Adreswijziging: info en aangifte

Aangifte adreswijziging

Inhoud

Als je verhuist binnen Belgiƫ, moet je dit aangeven bij de gemeente waar je gaat wonen. De aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen nadat je effectief verhuisd bent. Je doet aangifte via het digitaal loket of je maakt een afspraak bij de dienst Burgerzaken / Onthaal.

De wijkinspecteur komt na je aangifte op bezoek om vast te stellen of je er effectief woont. Daarna kom je langs bij het Onthaal om je documenten in orde te brengen.

Voorwaarden

De aangifte kan enkel gebeuren door een meerderjarige.

Opgelet: wanneer een van de ouders voor het eerst met minderjarige kinderen verhuist, wordt de aangifte van adreswijziging enkel op afspraak behandeld. Breng het vonnis, de Kids-ID of identiteitskaart van de minderjarige kinderen zeker mee naar de afspraak in OostCampus.

Wat meebrengen

Bij aangifte van adreswijziging:

  • identiteitskaart

Bij aanpassen documenten nadat de wijkinspecteur bevestigd heeft dat je er woont:

  • identiteitskaart van alle personen die verhuisd zijn:
    • in geval van een Kids-ID jonger dan 6 jaar: Kids-ID en pukcode
    • in geval van een Kids-ID ouder dan 6 jaar: Kids-ID en pincode
    • in geval van identiteitskaart (>12 jaar): identiteitskaart en pincode
  • eventueel trouwboekje

Regelgeving

Wat als je geen aangifte hebt gedaan?

Ben je gevestigd in een gemeente zonder hiervan aangifte te hebben gedaan binnen de gestelde termijn? Dan je zal door het College van Burgemeester en Schepenen van je nieuwe gemeente ambtshalve worden ingeschreven indien het daar kennis van krijgt.

Indien je vertrek vastgesteld wordt door de gemeente die je hebt verlaten en indien het onmogelijk is om je op te sporen, zal je door het College van Burgemeester en Schepenen van je vorige verblijfplaats ambtshalve uit de registers worden geschrapt. Dit heeft als gevolg dat je met geen enkele administratie meer in regel bent. Ook je identiteitskaart wordt geannuleerd.