Adoptie: uittreksel akte van adoptie

Uittreksel akte van adoptie

Inhoud

Je kunt een kind adopteren uit eigen land of uit het buitenland. Het kan gaan over een kind dat je kent (bijvoorbeeld het kind van jouw partner) of een kind dat je niet kent. Op de website van Kind & Gezin vind je meer info over de verschillende adoptieprocedures. Voor een binnenlandse en een buitenlandse adoptie bestaan verschillende procedures.

Adoptie is een juridische maatregel: een familieband wordt vastgelegd via een gerechtelijke procedure. De dienst Burgerzaken schrijft de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten over in de registers van de Burgerlijke Stand.

Wanneer de nodige stappen voor de overschrijving van de adoptie in de registers van de Burgerlijke Stand al gebeurden, dan kan je een uittreksel van de adoptieakte opvragen via het digitaal loket.