Aansluiting op het openbaar rioolnet

Inhoud

Gemeente Oostkamp doet voor haar rioolbeheer een beroep op de expertise van Aquafin. Zij zijn verantwoordelijk voor de aansluitingen op de openbare riolering en zijn het rechtstreeks aanspreekpunt.

Procedure

Wanneer er riolering in de straat ligt, is het verplicht om hierop aan te sluiten. Neem rechtstreeks contact met Aquafin: tel 03 450 48 06 of stuur een mail naar gemeenten@aquafin.be.

  • De (graaf)werken op privédomein moet je zelf laten uitvoeren.
  • De effectieve aansluiting op de hoofdriolering in de straat mag enkel door Aquafin gebeuren. Het is niet toegelaten om deze aansluiting zelf te realiseren.

Kostprijs

  • 1.000 euro (excl. btw) per aansluiting van een gebouw op de openbare riolering ongeacht of er reeds een wachtaansluiting aanwezig is. Als er een gescheiden rioolnet in de straat ligt, moeten er twee aansluitingen gebeuren (afvalwater en regenwater), maar wordt slechts 1 keer de belasting van 1.000 euro aangerekend.
  • 500 euro (excl. btw) als bij een bestaande rioolaansluiting een ombouwput aangelegd moet worden om de in de omgevingsvergunning opgelegde RWA- en DWA-leiding samen te brengen.
  • 500 euro (excl. btw) voor de eerste tot de vijfde bijkomende entiteit voor een gebouw dat bestaat uit meerdere afzonderlijke entiteiten.
  • 250 euro (excl. btw) vanaf de zesde bijkomende entiteit voor een gebouw dat bestaat uit meerdere afzonderlijke entiteiten.

Als entiteit wordt beschouwd:

  • Elke woongelegenheid die bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat over een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubelde kamer.
  • Winkels, handels- en horecapanden, kantoorruimten, industriële en ambachtelijke ruimten, panden gebruikt voor de uitoefening van vrije beroepen.
  • De forfaitaire belasting van 1.000 euro, 500 euro of 250 euro (excl. 6 of 21% btw) is gekoppeld aan de evolutie van de consumptie-index en komt overeen met de consumptie-index van december 2013. Ze wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de consumptie-index van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat.

Meer info

Meer informatie over een gescheiden rioolstelsel en wat je moet doen als er een gescheiden rioolstelsel in je straat wordt gelegd, vind je in dit document.