Aanplakborden

Inhoud

Affiches en posters voor activiteiten en/of evenementen mogen enkel op de gemeentelijke aanplakborden aangebracht worden.

Kleine bordjes als extra promotiemiddel mag je enkel plaatsen in de onmiddellijke omgeving van de gemeentelijke aanplakborden, maximaal 3 meter van het bord verwijderd.

De aanplakborden staan verspreid over de gemeente:

Baliebrugge

 • Torhoutsestraat aan Westkantstraat

Hertsberge

 • Lodikruispunt
 • Wingensestraat aan de Kraaiveldstraat

Moerbrugge

 • Moerbruggeplein

Nieuwenhove

 • Kruispunt Nieuwenhovelaan en Karel De Stoutelaan

Oostkamp

 • De Valkaart
 • Fabiolalaan aan Loppemsestraat
 • Hertsbergsestraat aan Kampveldstraat
 • Loppemsestraat aan brug
 • Pastorieplein
 • Wilgenbroekstraat aan spoorweg richting Brugge

Ruddervoorde

 • Sijslostraat aan Zedelgemsestraat
 • Sint-Elooisplein

Voorwaarden

 • De aanplakborden zijn enkel voor socio-culturele activiteiten van jeugd-, sport- en culturele verenigingen, jeugdhuizen, verenigingen met een jeugdwerking, festivalorganisaties en gemeentelijke diensten.
 • Enkel initiatieven van verenigingen uit Oostkamp of activiteiten die plaatsvinden in Oostkamp mogen op de borden worden aangebracht.
 • Niet voor reguliere competities en activiteiten met partijpolitieke inslag.
 • Per activiteit en per aanplakbord mag je maximaal 1 affiche aanbrengen met een maximum formaat A2 (420 mm op 524 mm).
 • Op de aanplakbrieven moet je de verantwoordelijke uitgever (met naam, adres en de inrichtende persoon of vereniging) vermelden.
 • De affiches mogen slechts 1 maand vóór de activiteit worden aangeplakt. Het overplakken of verwijderen van andere affiches is verboden, tenzij de datum van de activiteit verstreken is of het maximaal aantal affiches per activiteit werd overschreden.
 • Je moet de affiches zelf aan de borden plakken.
 • De verenigingen, die gebruik maken van de gemeentelijke aanplakborden, staan zelf in voor het netjes houden van de borden en de omgeving rondom deze borden.
 • Bij een overtreding bedraagt de boete 25 euro. Bij herhaaldelijke overtreding kan aan de overtreder tijdelijk of permanent geweigerd worden nog affiches op de gemeentelijke aanplakborden te plakken.

Uitzonderingen

Indien je reclameborden langs de openbare weg wenst te plaatsen, kan je een toelating vragen aan de burgemeester. Neem contact met ons op om de aanvraag op te starten. De informatie die we nodig hebben:

 • de locaties van de borden;
 • de afmetingen van de borden;
 • de wijze waarop de borden uitgestald worden;
 • de datum van de opbouw en afbraak van de borden;
 • de toelating van het Agentschap Wegen en Verkeer indien er borden langs gewestwegen zullen staan.

Afhankelijk van de verschillende criteria geeft de burgemeester al dan niet toestemming om de borden te plaatsen.