Aanleg voetpad en oprit op openbaar domein na private bouwwerken

Vraag aan

Inhoud

Heb je private bouwwerken uitgevoerd en moeten er hierdoor aanpassingen gebeuren op het openbaar domein (dat is de zone tussen de rijweg en de grens met je private eigendom), bijvoorbeeld de aanleg van een oprit of van een toegang naar jouw eigendom of het verlagen van een boordsteen? Dan zorgt de gemeente voor de aanleg ervan. We baseren ons steeds op de vergunde toestand op het private perceel om de locatie, vorm en breedte van de aanleg op openbaar domein te bepalen. De keuze van de materialen voor deze aanleg is afhankelijk van het algemene straatbeeld en wordt bepaald door de gemeente.

Voorwaarden

De verhardingen op privaat domein moeten correct vergund zijn door een omgevingsvergunning.

Procedure

  • Je doet je aanvraag tot aanleg of aanpassing van het openbaar domein via het meldingsformulier hierboven. Voeg indien mogelijk het inrichtingsplan van de vergunde toestand op het private perceel toe.
  • Je doet je aanvraag minstens 1 maand voor de start van de werken op het private terrein. 
  • Na ontvangst van je aanvraag neemt de gemeente contact met jou op om verdere afspraken te maken. 
  • De aanleg gebeurt door de gemeente en de kosten ervan zijn ten laste van de gemeente.