Burgerinitiatieven

Vraag je toelage hier aan

Inhoud

De Oostkampse burgerinitiatieven zijn en blijven een belangrijke partner van de gemeente in het opbouwen en onderhouden van het sociale weefsel. De krachtlijnen van Visie Oostkamp 2030 benadrukken dit extra via de kernbegrippen ‘verbondenheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘toegankelijkheid’. Via het geven van een extra financiële stimulans willen we de burgerinitiatieven dichter betrekken bij de doelstellingen die het bestuur in het meerjarenplan 2020-2025 wenst te realiseren. 

Welke ondersteuning voorziet de gemeente?

 • Financiële ondersteuning tot max. 1.500 euro/jaar. De grootte van het draagvlak van het initiatief, het aantal betrokkenen en de actie-radius, zullen een invloed hebben op het toegekend budget.
 • Financiële ondersteuning kan maximaal 3 jaar na elkaar. Nadien dient het initiatief zelfbedruipend te zijn of dient men als een erkende Oostkampse vereniging budget bij de gemeente aan te vragen.
 • Coaching.
 • Promotie van activiteiten binnen de mogelijkheden die er zijn in bv. het infomagazine De Merel.

Voorwaarden

 • Het initiatief draagt bij tot 1 of meerdere van onderstaande beleidsdoelstellingen:
  • de leefbaarheid en alle aspecten van het samenleven te bevorderen;
  • het beperken van de CO2-uitstoot;
  • het beperken of zich aanpassen aan de klimaatopwarming;
  • het realiseren van een meer duurzame mobiliteit;

en dit in een of meerdere straten, een appartementsgebouw, een buurt, een of meerdere wijken … in Oostkamp.

 • De leden hebben een gezamenlijke bankrekening of zullen er weldra één openen.

Waarvoor geldt de toelage niet?

Straat- en wijkfeesten, reguliere activiteiten van bestaande verenigingen, acties met een uitgesproken religieus of politiek karakter, commerciële acties, privé-activiteiten, die niet openstaan voor alle betrokken bewoners, aanvragen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en of stedelijke reglementen en (politie)verordeningen, acties die al afgelopen zijn voor de indiendatum.

Procedure

 1. Je stuurt je aanvraag door via het e-formulier. Dit kan op elk moment in het jaar.
 2. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek om het project beter te begrijpen (draagvlak, impact, betrokkenen …) en om te zien hoe we je het best kunnen ondersteunen.
 3. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de toelage.