Zone 30 in de dorpskern van Waardamme wordt uitgebreid om de verkeersveiligheid van alle weggebruikers te verhogen

Gepubliceerd op donderdag 7 sep 2023 om 11:11 uur

Om de dorpskern van Waardamme veiliger te maken voor alle weggebruikers (jong en oud, mobiel en minder mobiel, auto, fiets en voetganger) wordt de zone 30 uitgebreid. De nieuwe zone 30 is in groen aangeduid:

Nieuwe zone 30 dorpskern Waardamme

Wat is de visie achter deze verkeersmaatregel?

 1. We zijn met meer mensen op de baan en met meer verschillende type weggebruikers. Tegelijk willen we dat we allemaal vaker de fiets nemen in plaats van de auto. Het moet dan wel veilig zijn in onze dorpskernen, waar niet altijd plaats is om weggebruikers van elkaar te scheiden. Daarom voeren we een zone 30 in, in de centrumgebieden waar veel verschillende functies (handel, wonen, school, …) en weggebruikers samenkomen. Een verlaging van de snelheid tot 30 km/u in de centrumstraten verhoogt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.
  Zo wordt er voor elke dorpskern een aangepast plan opgemaakt dat gefaseerd ingevoerd wordt. Na Moerbrugge, Oostkamp en Ruddervoorde is nu de dorpskern Waardamme aan de beurt. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste hierover op 28 augustus 2023. In Baliebrugge en Hertsberge zullen de verkeersmaatregelen genomen worden samen met de herinrichting van de desbetreffende centra.

 2. Daarnaast heeft de gemeente de voorbije jaren samen met de politie en alle Oostkampse scholen samengewerkt om de schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. Dit resulteerde in een reeks van maatregelen aan elke school op maat van de omgeving.

  Voor Waardamme betekende dit concreet:
  • Invoeren van een zone 30 in de omgeving van school De Sprong.
  • Aanduiden van ‘schoolzone’ op de weg (Kortrijksestraat). De weggebruiker ziet zo meteen dat hij in een schoolomgeving komt en zijn rijgedrag moet aanpassen.
  • Herinrichten van het Dorpsplein, waarbij extra aandacht gegaan is naar een veilige schooltoegang.
  • Versmallen van de rijweg in de Rooiveldstraat ter hoogte van de Sint-Blasiusstraat om het oversteken veiliger te maken.
  • Omkeren van de rijrichting in de Sint-Blasiusstraat. Zo is er beter zicht op het aankomend verkeer wanneer fietsers de wegel aan de kerk verlaten.

Een veilige schoolomgeving blijft een prioriteit. Samen met de school en de politie blijft de gemeente daarom de verkeerssituatie evalueren en worden bijkomende acties genomen.

Dank aan alle weggebruikers om rekening te houden met het nieuwe snelheidsregime. Zo werken we samen aan een hogere verkeersveiligheid voor iedereen.