Wijk Kroonhove | Feestelijke opening vernieuwde straten

Gepubliceerd op dinsdag 2 jul 2024 om 15:03 uur

Tijdens het wijkfeest werden de vernieuwde straten feestelijk geopend. Koninklijke Fanfare De Eendracht zorgde voor de muzikale begeleiding.

De wijk Kroonhove (Anjerstraat, Irisstraat, Jasmijnstraat en Leliestraat) is aangelegd in de jaren '70, volgens de inzichten van die tijd: brede straten met de auto als belangrijkste element in het straatbeeld, groenbeplantingen die enkel met sproeistoffen onderhouden konden worden en veel beton. Enkele decennia later zijn we tot andere inzichten en nieuwe noden gekomen. Daarnaast waren de bestaande voetpaden in slechte staat en drongen bewoners aan op snelheidsremmende maatregelen. Een herinrichting volgens de huidige en toekomstige noden drong zich op.

De heraanleg is gebeurd volgens onze algemene visie over wijkverfraaiingen en gebaseerd op het opwaarderingsplan dat voor de wijk Kroonhove opgemaakt werd.

 • Enkel nog voetpaden waar nodig:
  • In doorgangsstraten en straten met drukker verkeer: 1 kant voetpad. De andere kant wordt omgevormd naar groenzone.
  • In doodlopende straten: geen voetpaden meer. Beide kanten worden omgevormd naar groenzone.
 • Voetpaden met een hoog gebruikscomfort: voldoende breed en vrij van obstakels.
 • Bewust omgaan met waterinsijpeling en ontharden waar het kan. 
  • Opritten worden niet meer over de volledige breedte in gesloten verharding gelegd, maar in klinkers met verbrede voeg waarin water kan insijpelen.
  • Smaller maken van straten, kruispunten en keerpunten waar mogelijk;
 • Kleur in het straatbeeld door bijvriendelijke bloemen en planten te voorzien.
 • Het brede en rechtlijnige wegbeeld ‘breken’ door de aanplant van bomen en aanleg van wegversmallingen. De maximum toegelaten snelheid in de wijk is verlaagd naar 30 km/uur.

Samen met de bewoners

De opmaak van het opwaarderingsplan is gebeurd in nauw overleg met de bewoners. Er waren meerdere wandelingen en overlegmomenten met de wijk om te luisteren naar elkaars noden en wensen.

Volgende omvormingswerken werden de voorbije jaren reeds uitgevoerd:

 • De Leliestraat en Jasmijnstraat als hoofdstraten kregen aan één kant van de weg een nieuw voetpad, de andere kant werd vervangen door een graszone. Ook werden wegversmallingen aangelegd en planten en bomen aangeplant.
 • Een deel van de Anjerstraat/Irisstraat is als een karrenspoor heraangelegd met grasbetontegels tussen de betonnen rijstroken. Hiermee hebben we de verharding gehalveerd en de waterinfiltratie verdubbeld zonder het gebruikscomfort en het esthetische aspect uit het oog te verliezen.

Uitgevoerde werken in 2023-2024

In 2023-2024 zijn de 3 doodlopende delen van de Leliestraat en Jasmijnstraat heraangelegd en omgevormd naar speel- en leefstraten. De werken zijn door onze eigen diensten uitgevoerd. Voor de opmaak van het ontwerp hebben wij ons laten ondersteunen door studie- en landmeetbureau Alex Coussens.

Werkzaamheden voor latere fase

 • Heraanleg van de resterende delen van de Anjer- en Irisstraat. De opdracht aan een studiebureau voor de opmaak van het ontwerp is uitgeschreven.
 • Heraanleg van de centrale groenzone met waterbeheersing als bijzonder aandachtspunt. De timing van deze fase is nog niet gekend.

Burgemeester Jan de Keyser: “Met de afwerking van fase 2 van de werken werd wijk Kroonhove verder omgevormd tot een duurzamere woonwijk met meer ruimte voor water, groen en trager verkeer. Een win voor de natuur én een win voor de bewoners. De herinrichting van de 3 doodlopende straten is een volgende stap hierin en een gedurfde, maar toekomstgerichte keuze waar op een duurzame wijze omgegaan wordt met minder verharding en meer waterinfiltratie. De omvorming is een voorbeeld voor heel wat verkavelingen in Vlaanderen”.