Baliebrugge | Bergenstraat | fietspaden op brug over E403

Aannemer Norré-Behaegel voert in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij een reeks werken uit in Oostkamp, Torhout, Wingene en Zedelgem. De werken maken deel uit van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid van de Vlaamse Landmaatschappij. Via dit project investeren de Vlaamse overheid en de gemeenten in het landelijke veldgebied tussen Torhout, Zedelgem, Wingene en Oostkamp. Concreet wordt er gezorgd voor betere fiets- en wandelverbindingen en veilige kruispunten; krijgt water uit de beken meer ruimte om overstromingen tegen te gaan, en wordt op een aantal plaatsen voor een groenere omgeving gezorgd.  

Hieronder lees je meer over de aanleg van een fietspad op de brug over de E403 die de Bergenstraat met de Korenbloemstraat in Torhout verbindt.

Updates

 • Baliebrugge Bergenstraat | update werken brug over E403

  vrijdag 27 november 2020
  Bericht van de Vlaamse Landmaatschappij
  foto Baliebrugge Bergenstraat | update werken brug over E403

  Bericht van de Vlaamse Landmaatschappij:

  Sinds gisteren is de brug over de E403 van Baliebrugge naar Torhout weer open voor alle verkeer. Fietsers kunnen nu aan weerszijden van de rijweg over een gescheiden fietspad. Helaas is er bij de werken op het brugdek iets misgegaan met de toplaag. Het comfort voor de fietsers laat daardoor nog te wensen over. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer bekijken we hoe we dat snel kunnen oplossen met zo weinig mogelijk hinder. Wij verontschuldigen ons ondertussen voor het ongemak.

 • Wegenwerken Baliebrugge | Bergenstraat pas dinsdagmorgen 24/11 open voor verkeer

  vrijdag 20 november 2020
  UPDATE 24/11/2020 De Vlaamse Landmaatschappij laat ons weten dat de wegmarkeringen morgen (woensdag 25/11) aangebracht worden en dat de brug donderdag opengesteld wordt voor het verkeer. Onze excuses voor het ongemak.
  foto Wegenwerken Baliebrugge | Bergenstraat pas dinsdagmorgen 24/11 open voor verkeer

  Door ongeschikte weersomstandigheden op donderdag 19 november konden de geplande belijningswerken niet doorgaan. De brug wordt dinsdagmorgen 24 november opengesteld in plaats van vrijdagavond 20 november.

  • Het is niet veilig genoeg om de weg open te stellen voor het doorgaand verkeer zonder de aanduiding van de volle witte middenlijn (om te beletten dat wagens voorbijsteken), de aanduiding van de fietssuggestiestroken en de grote arceringsvlakken aan de kant van Torhout.
  • De belijningswerken gebeuren maandag 23 november (op voorwaarde van goed weer).
  • De brug wordt dinsdagmorgen 24 november open gesteld voor het verkeer.

  We danken de omwonenden en de weggebruikers voor het begrip voor de hinder die deze vertraging met zich meebrengt.

  Voortaan zal het veel veiliger fietsen zijn op de brug - terug een stap verder op vlak van fietsveiligheid (een prioriteit in ons gemeentelijk beleidsplan).

  Heb je vragen hierover? Neem contact met de medewerkers van dienst Publieke Ruimte. Zij helpen je graag verder: 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Baliebrugge Bergenstraat | einde van werken fietspad op brug over E403 voorzien tegen 20 november

  vrijdag 30 oktober 2020
  Update wegenwerken: op maandag 9 november wordt de toplaag asfalt gegoten. Die dag is ook voor fietsers geen doorgang mogelijk. Einde van de werken is voorzien op vrijdag 20 november.
  foto Baliebrugge Bergenstraat | einde van werken fietspad op brug over E403 voorzien tegen 20 november

  De Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap Wegen en Verkeer laten ons weten dat een brugvoeg vervangen moet worden. Dit werk was niet voorzien. Om te voorkomen dat de aanleg van de fietspaden nog meer vertraging oploopt, werd beslist het herstelwerk aan de brugvoeg in het voorjaar 2021 in te plannen, bij voorkeur tijdens een schoolvakantie.

  Dit is de nieuwe planning:

  • Week 2 november: bouwverlof. De werf blijft uit veiligheidsoverwegingen afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.
  • Maandag 9 november: aanbrengen toplaag asfalt. Brug ook afgesloten voor fietsers. Fietsers richting Torhout rijden via de Torhoutsestraat.
  • Openstelling van de brug voor alle verkeer is voorzien op vrijdag 20 november. 
   Vanaf dan zal het voor de fietsers op de brug veiliger zijn!
  • Voorjaar 2021: herstel brugvoeg (bij voorkeur tijdens een schoolvakantie en op voorwaarde dat de weersomstandigheden het toelaten).

  We danken de omwonenden en de weggebruikers alvast voor het geduld tijdens de werken. 

  Heb je vragen over dit project?

  • Gemeente Oostkamp: neem contact met de medewerkers van Publieke Ruimte. Zij helpen je graag verder: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.
  • Vlaamse Landmaatschappij: Pieter Balliauw, leidend ambtenaar, 09 244 85 10 of pieter.balliauw@vlm.be

  Foto: Vlaamse Landmaatschappij 

 • Baliebrugge | werken fietspad brug Bergenstraat lopen vertraging op

  vrijdag 9 oktober 2020 foto Baliebrugge | werken fietspad brug Bergenstraat lopen vertraging op

   

  Volgens de planning moesten de werken voor de aanleg van een fietspad op de brug over de E403 afgerond zijn tegen half oktober 2020. De Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap Wegen en Verkeer laten ons weten dat door onvoorziene omstandigheden de werken vertraging oplopen. Men bekijkt momenteel welke impact dit heeft op de verdere planning. We houden u op de hoogte.

  Heb je vragen hierover?

  • Gemeente Oostkamp: neem contact met de medewerkers van Publieke Ruimte. Zij helpen je graag verder: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.
  • Vlaamse Landmaatschappij: Pieter Balliauw, leidend ambtenaar, 09 244 85 10 of pieter.balliauw@vlm.be 
 • Baliebrugge | vanaf 24 augustus brug over E403 Bergenstraat afgesloten voor (vracht)autoverkeer voor aanleg van fietspad op de brug

  maandag 10 augustus 2020
  In de week van 24 augustus start de aannemer met de aanleg van het fietspad op de brug over de E403 in de Bergenstraat. Het (vracht)autoverkeer wordt omgeleid; fietsers kunnen door. 
  foto Baliebrugge | vanaf 24 augustus brug over E403 Bergenstraat afgesloten voor (vracht)autoverkeer voor aanleg van fietspad op de brug

  Doel van de werken

  Het verhogen van de fietsveiligheid is een prioriteit in het gemeentelijk beleidsplan (2019-2024). De aanleg van een fietspad op de brug over de E403 in de Bergenstraat is één van de acties in dit kader. Veel (schoolgaande) fietsers gebruiken namelijk de Bergenstraat om van Baliebrugge naar Torhout te fietsen.

  Samenwerking tussen VLM, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en AWV

  • Dit dossier vormt een onderdeel van het Landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De VLM is dan ook bouwheer van deze werken.
  • De kostprijs bedraagt ruim 1 miljoen euro, waarvan het grootste deel gefinancierd wordt door de VLM.
  • Gemeente Oostkamp, stad Torhout, gemeente Zedelgem en het Agentschap Wegen en Verkeer dragen ook bij. Het aandeel van Oostkamp bedraagt 74.000 euro, waarvan 61.000 euro voor de aanleg van de fietspaden op de brug over de E403.

  Wat houden de werken in?

  • De taluds van de brughelling worden steiler gemaakt en verstevigd zodat er ruimte ontstaat voor de aanleg van een verhoogd fietspad aan weerszijden van de rijweg.
  • Op het brugdek wordt de strook tussen de leuning en de rijbaan aan weerszijden verbreed en verhoogd en aangelegd als fietspad.
  • De fietspaden komen in asfalt.
  • Op de aanloop naar de brug komen fietssuggestiestroken van 1,50 meter breed.
   Een fietssuggestiestrook is een strook die de positie van de fietser aanduidt. Gemotoriseerd verkeer mag over zo’n strook rijden, in tegenstelling tot een fietspad waar dit niet mag.
  • De maximum toegelaten snelheid op de brug wordt verlaagd van 70 km/uur naar 50 km/uur.
  • De openbare verlichting op de brug wordt vernieuwd. Er komt LED-verlichting.
  • Tijdens de werkzaamheden wordt de openbare verlichting op de brug niet gedoofd.

  Uitvoeringsperiode: van 24 augustus tot midden oktober 2020

  De VLM is bouwheer en heeft werken toegewezen aan bvba Norré-Behaegel uit Westende. Zonder onvoorziene omstandigheden start de aannemer in de week van 24 augustus 2020. Mits goed weer en bij vlot verloop van de werken is het einde voorzien tegen midden oktober 2020.

  Hinder tijdens de werken: brug is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

  • Fietsers en voetgangers 
   De aannemer zorgt in de werkzone voor een beveiligde doorgang voor gezamenlijk gebruik door voetgangers en fietsers. Fietsers zullen altijd door kunnen, behalve wanneer het echt niet anders kan zoals tijdens de asfaltwerken. De aannemer zorgt in dit geval voor een tijdige aanduiding ter plekke.
  • Gemotoriseerd verkeer kan tijdens de volledige duur van de werken niet passeren en moet omrijden via Veldegem. Het zwaar verkeer (> 3,5 ton) wordt omgeleid via de E403.
  • De belbus van De Lijn moet ook omrijden. Tip voor gebruikers van De Lijn: abonneer u op de omleidingsinfo van De Lijn: www.delijn.be. Dan wordt u automatisch op de hoogte gebracht wanneer bepaalde haltes niet bediend worden.

  Heb je vragen hierover?

  • Gemeente Oostkamp: neem contact met de medewerkers van Publieke Ruimte. Zij helpen je graag verder: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.
  • Vlaamse Landmaatschappij: Pieter Balliauw, leidend ambtenaar, 09 244 85 10 of pieter.balliauw@vlm.be 

  Na de werkzaamheden zal het op de brug veiliger fietsen zijn. We danken u dan ook voor uw begrip voor de hinder die de werken met zich meebrengen.

 • Veiligheid voor fietsers op de brug over de E403 in Bergenstraat wordt verhoogd

  dinsdag 7 april 2020
  Veel fietsers, waaronder de schoolgaande jeugd, gebruiken de Bergenstraat om naar Torhout te fietsen. Om hun veiligheid te verhogen, zal de Vlaamse Landmaatschappij samen met de gemeente en AWV een fietspad aanleggen op de brug over de E403.
  foto Veiligheid voor fietsers op de brug over de E403 in Bergenstraat wordt verhoogd

  Fietspad op brug over E403 

  Het brugdek en de taluds van de brughelling zullen aangepast worden.

  • Op het brugdek wordt de onderhoudsstrook tussen de leuning en de rijbaan aan weerszijden verbreed en als fietspad aangelegd.
  • De taluds van de brughelling worden steiler gemaakt en verstevigd zodat er ruimte ontstaat voor de aanleg van een fietspad aan weerszijden van de rijweg. 

  Bij de downloads vind je een plan van de bestaande en van de toekomstige toestand. 

  Startdatum van de werken

  Het was voorzien om de werken te starten begin juni 2020, maar de startdatum is uitgesteld tot zeker na het bouwverlof. 

  Communicatie naar de buurt

  Als alle info gekend is, zoals de hinder door de werken voor autoverkeer en fietsverkeer, zal de buurt per brief geïnformeerd worden.

  Een onderdeel van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid

  In de tweede helft van april start aannemer Norré-Behaegel in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij met een reeks terreinwerken in Oostkamp, Torhout, Wingene en Zedelgem. Alle geplande werken maken deel uit van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid. Via dit project investeren de Vlaamse overheid en de gemeenten in het landelijke veldgebied tussen Torhout, Zedelgem, Wingene en Oostkamp. Concreet wordt er gezorgd voor betere fiets- en wandelverbindingen (zoals het fietspad op brug Bergenstraat) en veilige kruispunten; krijgt water uit de beken meer ruimte om overstromingen tegen te gaan, en wordt op een aantal plaatsen voor een groenere omgeving gezorgd. 

  Meer info over het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid

  vind je op de website van de VLM: https://pers.vlm.be/terreinwerken-inrichtingsproject-groenhove-vrijgeweid-gaan-van-start 

  Heb je vragen over dit project, neem contact met:

Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Vlaamse Landmaatschappij
 • Aannemer: Norré-Behaegel uit Westende
 • Kostprijs: Gezamenlijke investering door VLM, AWV en gemeenten Oostkamp en Torhout. Aandeel Oostkamp: 73.951,52 euro incl. btw op een totale projectkost van 1.075.478,84 euro incl. btw

Deelgemeente

Baliebrugge

Deelgemeente

Ruddervoorde
LCP