Baliebrugge | Bergenstraat | fietspaden op brug over E403

Aannemer Norré-Behaegel voert in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij een reeks werken uit in Oostkamp, Torhout, Wingene en Zedelgem. De werken maken deel uit van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid van de Vlaamse Landmaatschappij. Via dit project investeren de Vlaamse overheid en de gemeenten in het landelijke veldgebied tussen Torhout, Zedelgem, Wingene en Oostkamp. Concreet wordt er gezorgd voor betere fiets- en wandelverbindingen en veilige kruispunten; krijgt water uit de beken meer ruimte om overstromingen tegen te gaan, en wordt op een aantal plaatsen voor een groenere omgeving gezorgd.  

Hieronder lees je meer over de aanleg van een fietspad op de brug over de E403 die de Bergenstraat met de Korenbloemstraat in Torhout verbindt.

Updates

 • Veiligheid voor fietsers op de brug over de E403 in Bergenstraat wordt verhoogd

  dinsdag 7 april 2020
  Veel fietsers, waaronder de schoolgaande jeugd, gebruiken de Bergenstraat om naar Torhout te fietsen. Om hun veiligheid te verhogen, zal de Vlaamse Landmaatschappij samen met de gemeente en AWV een fietspad aanleggen op de brug over de E403.
  foto Veiligheid voor fietsers op de brug over de E403 in Bergenstraat wordt verhoogd

  Fietspad op brug over E403 

  Het brugdek en de taluds van de brughelling zullen aangepast worden.

  • Op het brugdek wordt de onderhoudsstrook tussen de leuning en de rijbaan aan weerszijden verbreed en als fietspad aangelegd.
  • De taluds van de brughelling worden steiler gemaakt en verstevigd zodat er ruimte ontstaat voor de aanleg van een fietspad aan weerszijden van de rijweg. 

  Bij de downloads vind je een plan van de bestaande en van de toekomstige toestand. 

  Startdatum van de werken

  Het was voorzien om de werken te starten begin juni 2020, maar de startdatum is uitgesteld tot zeker na het bouwverlof. 

  Communicatie naar de buurt

  Als alle info gekend is, zoals de hinder door de werken voor autoverkeer en fietsverkeer, zal de buurt per brief geïnformeerd worden.

  Een onderdeel van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid

  In de tweede helft van april start aannemer Norré-Behaegel in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij met een reeks terreinwerken in Oostkamp, Torhout, Wingene en Zedelgem. Alle geplande werken maken deel uit van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid. Via dit project investeren de Vlaamse overheid en de gemeenten in het landelijke veldgebied tussen Torhout, Zedelgem, Wingene en Oostkamp. Concreet wordt er gezorgd voor betere fiets- en wandelverbindingen (zoals het fietspad op brug Bergenstraat) en veilige kruispunten; krijgt water uit de beken meer ruimte om overstromingen tegen te gaan, en wordt op een aantal plaatsen voor een groenere omgeving gezorgd. 

  Meer info over het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid

  vind je op de website van de VLM: https://pers.vlm.be/terreinwerken-inrichtingsproject-groenhove-vrijgeweid-gaan-van-start 

  Heb je vragen over dit project, neem contact met:

Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Vlaamse Landmaatschappij
 • Aannemer: Norré-Behaegel uit Westende
 • Kostprijs: Gezamenlijke investering door VLM, AWV en gemeenten Oostkamp en Torhout. Aandeel Oostkamp: 73.951,52 euro incl. btw op een totale projectkost van 1.075.478,84 euro incl. btw

Deelgemeente

Baliebrugge

Deelgemeente

Ruddervoorde
LCP