Oostkamp | Schooldreef en Hogedreef | asfalteringswerken

Updates

 • Werken Schooldreef en Hogedreef | stand van zaken

  woensdag 29 april 2020 foto Werken Schooldreef en Hogedreef | stand van zaken

   

  Stand van zaken Schooldreef

  • De rijweg in de Schooldreef is geasfalteerd.
  • De belijning gebeurt in de eerste helft van mei (als het weer het toelaat). Bedoeling is dat dit af is als de scholen (gedeeltelijk) terug opengaan.
  • De gemeente zal in de week van 4 mei de parkeervakken een grondige opfrisbeurt geven met de veegmachine.
  • De voetpaden en parkeerstroken worden gecontroleerd en waar nodig plaatselijk hersteld. 
  • Parkeren kan in de Kortrijksestraat en Kapellestraat (blauwe zone geldt tijdelijk niet).

  Stand van zaken Hogedreef

  De Hogedreef wordt zoals voorzien geasfalteerd op maandag 4 mei, mits goede weersomstandigheden.

  Contactgegevens gemeente: openbarewerken@oostkamp.be of tel 050 819 880

 • Werken in Hogedreef starten op maandag 20 april

  vrijdag 17 april 2020 foto Werken in Hogedreef starten op maandag 20 april

   

  Aannemer De Vriese laat weten dat de wegenwerken in de Hogedreef starten op 20 april, zoals voorzien. 

  Hij heeft de betrokken bewoners een brief bezorgd, met volgende info:

  Aard werken: frezen, asfalteren, lokaal vernieuwen rijwegdeksels, fundering,….

  Hinder tijdens de werkuren: geen doorgang voor autoverkeer.

  Bewoners kunnen hun wagens parkeren aan de voorkant van de bibliotheek, in de Kapellestraat of in de Kortrijksestraat (tussen Marechalstraat en Gemeenteplein). Op die plaatsen is de blauwe zone opgeheven zodat langdurige parkeren hier nu ook tijdelijk mogelijk is.

  Contactgegevens gemeente: openbarewerken@oostkamp.be of tel 050 819 880

 • Werken in Schooldreef gaan door tijdens bouwverlof

  maandag 13 april 2020 foto Werken in Schooldreef gaan door tijdens bouwverlof

   

  Aannemer De Vriese laat weten dat de wegenwerken in de week van 13 april (bouwverlof) toch verder zullen gaan. Hij doet dit om de vooruitgang van de werken te bevorderen en de hinder voor de aangelanden te beperken. Dit is nodig om alle COVID-maatregelen gedurende de werkzaamheden te kunnen respecteren.

  De aannemer heeft de betrokken bewoners per brief op de hoogte gebracht.

  Contactgegevens gemeente: openbarewerken@oostkamp.be of tel 050 819 880

 • Schooldreef en Hogedreef krijgen nieuwe asfaltlaag

  donderdag 2 april 2020
  Op 6 april starten renovatiewerken in de Schooldreef. Verkeer is er dan tijdelijk niet mogelijk, met uitzondering van de week van 13 april (bouwverlof). Vanaf 20 april wordt ook in de Hogedreef gewerkt. Doel van de werken is de veiligheid en het comfort van weggebruikers en fietsers verhogen.
  foto Schooldreef en Hogedreef krijgen nieuwe asfaltlaag

  Waarom wordt er gewerkt?

  Het wegdek in de Schooldreef is in slechte staat. Aanvankelijk was het de bedoeling om de Schooldreef pas in zijn geheel te vernieuwen als het ‘Masterplan Centrum Oostkamp” afgerond is. Dit plan zal de toekomstige verkeersafwikkeling binnen het centrum Oostkamp vastleggen en is dus bepalend voor de opwaardering van de Schooldreef.

  Het blijft de bedoeling om aansluitend op het Masterplan in te zetten op de opwaardering van de Schooldreef, maar er kan hier niet langer op gewacht worden om de straat een grondige onderhoudsbeurt te geven. Structureel onderhoud is nodig om de veiligheid en het comfort voor de fietsers en weggebruikers te kunnen blijven garanderen, zowel in de Schooldreef als in de Hogedreef. 

  Aard van de werken 

  Schooldreef

  • De kasseien in de rijweg en daar waar er langsparkeerplaatsen zijn (zoals aan De Raat) worden uitgebroken en vervangen door een toplaag in asfalt.
  • De kasseien in de schuine parkeerplaatsen blijven behouden.
  • Aan de voetpaden wordt niet gewerkt.

  Hogedreef

  • Naast de Schooldreef zal ook de Hogedreef een nieuwe toplaag in asfalt krijgen. Ter voorbereiding worden de rijwegdeksels op hoogte gebracht van de nieuwe toplaag.
  • Intussen is de openbare verlichting er vernieuwd.
  • Er komen verzinkbare paaltjes om doorgaand gemotoriseerd verkeer te weren en de fietsverbinding veiliger en comfortabeler te maken.

  Timing van de werken

  Schooldreef

  • Week 6 april: uitbraak kasseien en aanleg greppels.
  • Week 13 april: bouwverlof, geen werkzaamheden. Schooldreef is toegankelijk voor verkeer. 
  • Week 20 april: verder zetten van de werken (zie week 6 april).
  • Maandag 27 april: asfalteren van de rijweg.

  Hogedreef

  • Week 20 april en week 27 april: voorbereidingswerken 
  • Maandag 4 mei: asfalteren Hogedreef (onder voorbehoud).

  Bereikbaarheid Schooldreef

  • In de week van 6 april, van 20 april en op maandag 27 april is Schooldreef niet toegankelijk voor autoverkeer, wel voor voetgangers. Fietsers stappen af en kunnen op het voetpad gaan.
  • Week 13 april is het bouwverlof. Dan is Schooldreef wel toegankelijk met de wagen.

  Bereikbaarheid Hogedreef

  • Tijdens de werkuren is Hogedreef moeilijk bereikbaar met de wagen.
  • Na de werkuren wel, maar opletten voor de verhoogde riooldeksels. 

  Parkeeralternatieven voor bewoners van Schooldreef en Hogedreef

  Gezien men de Schooldreef en de Hogedreef niet kan bereiken met de wagen, moeten de bewoners hun wagen buiten de Schooldreef of Hogedreef parkeren. Om hen voldoende alternatieven te bieden, zullen we de blauwe zone in de Kortrijksestraat tussen Marechalstraat en Gemeenteplein en in de Kapellestraat tijdelijk opheffen. De doelstelling van blauwe zone (voldoende parkeerrotatie) is gezien de huidige corona-maatregelen niet van toepassing. 

  Investering

  • Schooldreef: 71.108,75 euro excl. btw
  • Hogedreef: 22.738,25 euro excl. btw

  Contactgegevens gemeente:

  openbarewerken@oostkamp.be of tel 050 819 880

Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: Studiebureau Jonckheere
 • Aannemer: De Vriese NV
 • Startdatum: maandag 6 april 2020
 • Einddatum: maandag 4 mei 2020
 • Kostprijs: 93.847,00 euro excl. btw

Deelgemeente

Oostkamp
LCP