Oostkamp | Stationsstraat tussen rondpunt en Moerbrugsestraat | heraanleg wegdek en nieuwe fietspaden

Updates

 • Nutswerken in Stationsstraat aan postkantoor van 11 tot 20 mei

  maandag 4 mei 2020
  N.a.v. de werken in Stationsstraat kant Moerbrugge moet een verbinding gemaakt worden naar nutsleidingen in Stationsstraat kant Oostkamp.
  foto Nutswerken in Stationsstraat aan postkantoor van 11 tot 20 mei

  Aard van de werken

  Verbinden van de nieuwe gasleiding in de Stationsstraat kant Moerbrugge met de gasleiding in Stationsstraat kant Oostkamp. Dit gebeurt door een boring onder het rondpunt & vanaf het rondpunt wordt een sleuf getrokken. 

  Duur van de werken

  Van maandag 11 mei tot en met woensdag 20 mei 2020, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

  Verkeershinder  -  tijdens de weekdagen

  • Gemotoriseerd verkeer: zij kunnen de Stationsstraat niet inrijden van aan het rondpunt. Omleiding via Gruuthuselaan – Kapellestraat – Stationsstraat.
   De Stationsstraat uitrijden richting rondpunt post kan wel.
  • Fietsers in Stationsstraat: geen gevolgen, fietsen kan in beide richtingen
  • Fietsers in Gruuthuselaan van rondpunt post richting Europaplein: het fietspad zal er onderbroken zijn. Fietsers rijden via Stationsstraat en Hogedreef naar Gruuthuselaan.

  Geen verkeershinder  in het weekend

  De weg wordt vrijgemaakt. De Stationsstraat (kant Oostkamp) kan gebruikt worden zoals gewoonlijk.

  Parkeren

  voor postkantoor is niet mogelijk. Men kan ondermeer parkeren in de zijweg van de Stationsstraat langs muur van paintball-site.

  Hebt u vragen hierover?  

  Neem contact met Jonas Bethune, projectleider: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Werken Stationsstraat (kant Moerbrugge) starten maandag 27 april

  donderdag 23 april 2020
  De gemeente zal de Stationsstraat tussen de rotonde aan Bpost tot en met de overbrugging van de Rivierbeek in de Stationsstraat vernieuwen, inclusief het kruispunt met de Moerbrugsestraat. Deze werken zijn nodig om de fiets- en verkeersveiligheid te verhogen.
  foto Werken Stationsstraat (kant Moerbrugge) starten maandag 27 april

  Startdatum

  De startdatum van de werken was door de corona-crisis lange tijd ongekend. Maar omdat er nu minder verkeer is, hebben we bij Fluvius sterk aangedrongen om de werken nu tijdens de corona-light-lockdown te starten. Fluvius moet namelijk voorbereidende nutswerken uitvoeren. Dinsdag 21 april kregen we het bericht dat het organisatorisch lukt voor aannemer Lamote om op maandag 27 april te starten. Dit was zeker niet evident want elke gemeente is vragende partij om nu werken uit te voeren.

  Aard van de werken

  Kruispunt
  Het kruispunt Stationsstraat/Moerbrugsestraat wordt veiliger gemaakt. Het wordt duidelijker ingericht en er komen middeneilanden. Dit creëert een poorteffect, remt de snelheid af en laat fietsers toe om in twee keer over te steken. Zie afbeelding.

  Fietspad
  Aan de kant van het kasteel komt er een nieuw fietspad in asfalt. Het wordt verbreed tot 1,75 meter en er komt een haag tussen het fietspad en de rijweg. Het fietspad richting Oostkamp ligt al afgescheiden van de rijweg en is in goede staat. Er wordt enkel daar gewerkt waar de verbinding met het nieuwe kruispunt komt.

  Voetpad
  De overblijvende zone tussen het fietspad en de kasteelmuur wordt als voetpad aangelegd, op gelijke hoogte met het fietspad. Op een aantal plaatsen zal het voetpad door de steunberen van de kasteelmuur te smal zijn en zullen voetgangers even over het fietspad moeten stappen.

  Rijweg Stationsstraat tussen rondpunt Bpost en kruispunt Moerbrugsestraat
  Het wegdek krijgt een nieuwe asfaltlaag en de boordstenen en greppels worden vernieuwd. Hiermee wordt het probleem van de waterafvoer en de plasvorming opgelost.

  Rijweg Stationsstraat van aan kruispunt Moerbrugsestraat tot aan de Rivierbeek
  Het wegdek en de voetpaden worden vernieuwd, inclusief de overbrugging van de Rivierbeek.

  Stationsstraat tussen Rivierbeek en Stationsstraat 237 (hobbyzaak)
  Vernieuwen van de nutsleidingen. Geen herinrichting van de weg.

  Openbare verlichting, elektriciteitsnet en waterleiding

  • Er komt nieuwe LED-verlichting. De verlichting ter hoogte van het kruispunt zal ’s nachts niet gedoofd worden.
  • De gas- en waterleiding tussen het rondpunt Bpost en Stationsstraat 237 (hobby-zaak) worden vernieuwd.
  • Het bovengrondse elektriciteitsnet wordt ondergronds gebracht.

  Toekomstig snelheidsregime

  De volledige as Oostkamp – Moerbrugge wordt zone 50

  Ter hoogte van de nieuwe schoolafdeling van VBS De Vaart in de Moerbrugsestraat (vroegere Ovalco-site) komt een dynamische zone 30, wat wil zeggen dat bij begin en einde van de schooluren 30 km/uur geldt.

  Timing van de werken

  Fase 1: werken aan de openbare verlichting, elektriciteitsnet en waterleiding. Gebeurt door aannemer Lamote uit Assebroek.

  • Start: maandag 27 april 2020
  • Vermoedelijke einddatum fase 1: eind mei 2020 (*)

  Fase 2: heraanleg van de Stationsstraat van aan rondpunt Bpost tot en met de overbrugging over Rivierbeek, inclusief kruispunt met Moerbrugsestraat.
  Gebeurt door aannemer Verhegge uit Zedelgem. Hij start aansluitend op de werken van Fluvius.
  Dit traject wordt opgesplitst in twee deelfasen:

  • fase 2 A: van aan rondpunt tot en met kruispunt: aanleg nieuwe rijweg
   Vermoedelijke einddatum fase 2 A: zomerbouwverlof 2020 (*)
  • fase 2 B: aanleg nieuw fiets- en voetpad kant kasteel en herinrichting van de weg tussen kruispunt met Moerbrugsestraat tot en met brug over Rivierbeek
   Vermoedelijke einddatum: eind augustus 2020
   (*)

  (*) timing is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en van eventuele gevolgen van de toepassing van de afstandsregel (social distancing).

  Hinder voor het verkeer

  De werkzone wordt afgesloten voor het autoverkeer, niet voor fietsers. We begrijpen heel goed dat deze maatregel een grote impact heeft, niet alleen voor de weggebruikers, maar zeker ook voor de lokale handelszaken. Een veilige doorgang maken én voor fietsers én voor autoverkeer in combinatie met veilige en efficiënte werkomstandigheden voor de aannemer is niet mogelijk:

  • Er is heel veel fietsverkeer tussen Oostkamp en Moerbrugge. Daarom is het niet veilig om het fietspad richting Oostkamp als tweerichtingsfietspad te gebruiken. Hiervoor is het te smal.
  • Fietsers door het kasteeldomein laten rijden, is ook geen oplossing omdat de fietsers net voor het kruispunt in de werkzone komen.
  • Ook al was er een alternatief voor fietsers, 1 rijvak voorbehouden voor auto’s en voor hen eenrichtingsverkeer invoeren, is niet mogelijk. Er blijft te weinig ruimte over voor de aannemer om vlot en veilig te kunnen werken. 

  Veiligheid gaat voor alles. De fietsers richting Moerbrugge zullen daarom plaats krijgen op de rijweg, waar een veilige doorgang voor fietsers gemaakt zal worden.

  Fietsen tussen Moerbrugge en Oostkamp zal gedurende de volledige periode van de werken mogelijk zijn.

  Tijdens fase 1 (27 april – eind mei 2020) blijft het kruispunt Stationsstraat-Moerbrugsestraat (voor wie van kant station komt) zo maximaal mogelijk bereikbaar voor autoverkeer.

  Omleiding

  Alle gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de brug van Steenbrugge.

  De hulpdiensten zijn verwittigd.

  De Lijn

  De Lijn investeert tijdens de periode van de werken in een pendelbus tussen de Rivierstraat in Moerbrugge en Brugge ’t Zand. We danken De Lijn hiervoor.

  De pendelbus rijdt van maandag tot vrijdag op volgende uren:

  • Van Rivierstraat naar Brugge ’t Zand: 7.30 uur – 8.30 uur – 17 uur – 18 uur 
  • Van Brugge ’t Zand naar Rivierstraat: 7 uur – 8 uur – 12.30 uur – 16.30 uur – 17.30 uur – 18.30 uur 

  Niet-bediende haltes: A. Rodenbachstraat, De Valkaart en Moerbrugge Post.

  Tip voor gebruikers van De Lijn: abonneer u op de omleidingsinfo van De Lijn. Dan word je automatisch op de hoogte gebracht wanneer bepaalde haltes niet bediend kunnen worden: www.delijn.be/omleidingen  

  Investering

  De wegenwerken zijn toegewezen voor 625.167,70 euro incl. btw

  Koop lokaal

  De werkzaamheden zullen ongetwijfeld een impact hebben op de lokale handelszaken. Daarom de warme oproep: blijf bij de Moerbrugse handelszaken kopen, want door lokaal te kopen, steunen we onze eigen economie en zorgen we voor mekaar!

  Waar kan je terecht met jouw vragen

  Het is onze gewoonte om bij grote wegenwerken een bewonersvergadering te houden om het dossier persoonlijk toe te lichten en te luisteren naar de vragen van de bewoners. Door de corona-maatregelen is dit nu helaas niet mogelijk.  

  Je kunt je vragen telefonisch of via e-mail stellen aan Jonas Bethune, projectleider of één van zijn collega’s:

  • Bel naar 050 819 880. Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, op dinsdag tot 19 uur.
  • Mail naar openbarewerken@oostkamp.be

  Op de hoogte blijven

  • Website
   Je vindt de updates op deze pagina
  • Nieuwsbrief
   Wil je graag automatisch geïnformeerd worden? Bezorg jouw e-mailadres via oostkamp.be/nieuwsbrief.
  • Facebook
   Volg ons op Facebook
 • Stationsstraat tussen rondpunt en Moerbrugsestraat | voorbereidingen in functie van verhogen verkeersveiligheid

  vrijdag 24 januari 2020
  De gemeente maakt werk van de herinrichting van de Stationsstraat, vanaf de rotonde aan Bpost tot en met het kruispunt aan de splitsing van de Moerbrugsestraat en de Stationsstraat. Deze werken zijn nodig om de verkeersveiligheid te verhogen en omdat de huidige staat van de weg renovatie vereist.
  foto Stationsstraat tussen rondpunt en Moerbrugsestraat | voorbereidingen in functie van verhogen verkeersveiligheid

  Welke werken worden er uitgevoerd?

  • Het wegdek wordt volledig vernieuwd in asfalt.
  • Het fietspad aan de kant van het kasteel wordt vrijliggend aangelegd, wordt afgescheiden van de rijweg door een haag en wordt verbreed tot 1,75 meter. Omdat het fietspad aan de noordzijde al grotendeels vrijliggend is en zich in goede staat bevindt, wordt dit niet heraangelegd.
  • De borduren en greppels zijn in erg slechte staat en worden vernieuwd.
  • Het kruispunt Stationsstraat/Moerbrugsestraat wordt heringericht om de verkeersveiligheid te verhogen, zeker voor de fietsers. Het kruispunt wordt duidelijker ingericht en er worden middeneilanden aangelegd. Dit creëert een poorteffect, remt de snelheid af en laat fietsers toe om in twee keer over te steken.
  • Er komt nieuwe LED-verlichting en het bovengrondse net wordt ondergronds gebracht.

  Wanneer worden de werken uitgevoerd?

  • We streven ernaar de werken maximaal uit te voeren in de zomerperiode om de hinder voor woon-werk- en woon-schoolverkeer zoveel als mogelijk te beperken. Een precieze timing, fasering en omleidingsregeling zullen we communiceren eens de aannemer is aangesteld en de nodige afspraken gemaakt zijn.
  • De nutsmaatschappijen hebben hun voorbereidende nutswerken ingepland vanaf de tweede helft april 2020. Ook deze werken zullen voor hinder zorgen. Verdere communicatie hierover volgt van zodra er duidelijke afspraken gemaakt zijn.

  De Gemeenteraad heeft op 23 januari volgende zaken goedgekeurd, in voorbereiding van deze heraanleg:

  • Het definitief ontwerp met aanbestedingsdossier. De aanbestedingsprocedure opgestart om een aannemer aan te stellen, kan nu starten.
  • De offerte van Fluvius voor de vernieuwing van de openbare verlichting.
  • De onderhandse overeenkomst voor de aankoop van een perceel grond aan het kruispunt Stationsstraat/Moerbrugsestraat. Deze grondverwerving is nodig om het nieuwe kruispunt met veilige fietsoversteekplaatsen te kunnen realiseren. We maken van de gelegenheid gebruik om de groeninrichting van dit perceeltje op te waarderen.

  Geraamde kostprijs:

  • Werken: 679.482,15 euro
  • Ontwerp : 40.581,18 euro 
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: Lobelle
 • Aannemer: Lamote Assebroek (nutswerken) - Verhegge Zedelgem (wegenwerken)
 • Startdatum: maandag 27 april 2020
 • Kostprijs: 625.167,70 euro incl. btw

Deelgemeente

Oostkamp
LCP