Oostkamp | verkeerslichten aan op- en afrit E40 Oostkamp (kant Hertsbergsestraat)

Updates

 • Tweede evaluatie verkeerslichten op- en afrit E40

  vrijdag 3 januari 2020 foto Tweede evaluatie verkeerslichten op- en afrit E40


  Stand van zaken 

  • Groene pijl links
   Tegen uiterlijk eind januari plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer een extra verkeerslicht, namelijk een groene pijl naar links voor het verkeer komende van Oostkamp dat de E40 wil oprijden.
  • 'Rechtdoor door rood'
   Als de verkeerslichten op rood staan voor het verkeer richting Hertsberge, geldt dit niet voor de fietsers. Zij krijgen een 'rechtdoor door rood'-licht, in de praktijk is dit een oranje knipperlicht. 
  • Moto's
   Er  is gemeld dat de detectielussen niet steeds moto's detecteren. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat de sensitiviteit van de lussen nakijken en indien nodig/mogelijk, zal ze aanpassingen doen. De politie zal dan nieuwe testen uitvoeren. 

  Toekomst

  Intussen is AWV de verkeersstroom op het volledige traject tussen de op- en afrit E40 en de brug van Steenbrugge in kaart aan het brengen. Die studie moet aantonen welke structurele maatregelen er op de langere termijn nodig zijn om het verkeer tussen beide punten vlot(ter) te kunnen laten verlopen. Het plaatsen van de verkeerslichten is een tussentijdse ingreep om op korte termijn de verkeersveiligheid op de afrit en voor de fietsers te verhogen.

 • Evaluatie verkeerslichten op- en afrit E40

  dinsdag 3 december 2019 foto Evaluatie verkeerslichten op- en afrit E40


  Stand van zaken

  De lichten aan de E40 zijn een maand in werking. Zoals elke nieuwe situatie vraagt ook deze vernieuwing een aanpassing van zowel de (vracht)wagenbestuurders als de fietsers. Alle feedback die wij tot nu toe ontvingen (zowel de positieve als de kritische), hebben we aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) doorgegeven. AWV vindt de inbreng van de weggebruikers zeker belangrijk en baseert zich ondermeer op deze bevindingen om bijsturingen te doen. Binnenkort zitten we hierover samen. Bemerkingen geef je best door via openbarewerken@oostkamp.be. Enkel zo kunnen we alles goed bijhouden en mee opvolgen.

  Toekomst

  Intussen is AWV de verkeersstroom op het volledige traject tussen de op- en afrit E40 en de brug van Steenbrugge in kaart aan het brengen. Die studie moet aantonen welke structurele maatregelen er op de langere termijn nodig zijn om het verkeer tussen beide punten vlot(ter) te kunnen laten verlopen. Het plaatsen van de verkeerslichten is een tussentijdse ingreep om op korte termijn de verkeersveiligheid op de afrit en voor de fietsers te verhogen.

 • Goed nieuws: de op- en afrit E40 terug open voor verkeer

  vrijdag 25 oktober 2019
  De werken aan de op- en afrit E40 in Oostkamp zijn afgerond. Het verkeer wordt er voortaan geregeld met verkeerslichten om de verkeersveiligheid te verhogen. Het Vlaams gewest en de gemeente danken je voor het begrip voor de hinder tijdens de werken!
  foto Goed nieuws: de op- en afrit E40 terug open voor verkeer

  Verhogen van de verkeersveiligheid voor het (vracht)verkeer op E40:

  De permanente verkeerslichten moeten ervoor zorgen dat het verkeer komende van Oostende vlotter de Kapellestraat of Hertsbergsestraat kan oprijden, zodat er geen file meer is op de E40 (wat voor gevaarlijke situaties zorgde). Alle verkeersstromen zullen door lichten geregeld worden: het verkeer op de afrit, het verkeer naar de E40 richting Brussel en het verkeer tussen Oostkamp en Hertsberge.

  Verhogen van de verkeersveiligheid voor fietsers:

  1. Het conflict tussen het verkeer dat van en naar de E40 rijdt en de fietsers richting Oostkamp, wordt door de verkeerslichten weggewerkt. Als de fietser groen licht heeft (drukknop), heeft alle autoverkeer rood. De fietsers kunnen dus veilig de op- en afrit passeren.

  2. Er werd ook een fietsoversteekplaats naar Nieuwenhove aangelegd die aansluiting geeft op het nieuwe fietspad langs het domein De Herten en door het Nieuwenhovebos. Dit zorgt voor een veilige en groene fietsverbinding tussen Erkegem en Nieuwenhove/Kortrijksestraat. De Vlaamse Landmaatschappij staat in voor de aanleg van het fietspad. Deze werken zouden tegen 31 oktober klaar moeten zijn. 

  3. De fietsers komende van Oostkamp richting Hertsberge zullen altijd door mogen fietsen. De lichten krijgen hiervoor nog een aangepaste module die klaar is in de loop van november. 

  Wie krijgt wanneer groen licht?

  De verschillende fasen kan je terugvinden bij de downloads.

 • Op- en afrit E40 (kant Hertsbergsestraat) afgesloten van 30 september tot 25 oktober

  dinsdag 27 augustus 2019
  Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente zullen de veiligheid voor het autoverkeer en fietsers aan de op- en afrit E40 (kant Hertsbergsestraat) verhogen door het plaatsen van permanente verkeerslichten. Voor het plaatsen van de verkeerslichten moet de op- en afrit afgesloten worden.
  foto Op- en afrit E40 (kant Hertsbergsestraat) afgesloten van 30 september tot 25 oktober

  Duur van de werken

  Van maandag 30 september tot vrijdag 25 oktober (als alles vlot verloopt en mits goed weer).

  Hinder tijdens de werken:

  De oprit richting Brussel en afrit komende van Oostende zijn tijdens de werken volledig afgesloten.

  Alternatieve routes:

  • Voor wie richting Brussel wil:
   - neem oprit Beernem via  Hertsbergsestraat/Lodikruispunt/Beernem
   OF.
   - neem oprit richting Oostende en keer via verkeerswisselaar terug richting Brussel
  • Voor vanuit de richting Oostende in Oostkamp wil afrijden:
   - neem de verkeerswisselaar richting E403 en rijd in Ruddervoorde af
   OF
   - neem de afrit in Beernem, en rijd terug de E40 op richting Oostende en neem de afrit in Oostkamp (die open blijft in de rijrichting Oostende)
   OF 
   neem afrit in Loppem

  Het verkeer tussen Oostkamp en Hertsberge kan WEL door en wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten.

  De werkzone in de Hertsbergsestraat is beperkt in afstand. Eén rijvak zal als werkzone gebruikt worden, het andere rijvak om het verkeer tussen Oostkamp en Hertsberge te laten passeren. Hierin zal de snelheid beperkt worden tot 30 km/u en zal het fietsstraatprincipe toegepast worden. De (vracht)wagens moeten achter de fietsers blijven. Bestuurders moeten dus rekening houden met wachttijden. 

  Aard van de werken:

  1. voorbereidende werken door nutsmaatschappijen
  2. aanpassen van de weg en inbuizen van een gracht om de verlichtingspalen te kunnen plaatsen en om de fietsoversteek mogelijk te maken
  3. plaatsen van de verlichtingspalen en aanleggen detectielussen in het wegdek.
  4. herstel wegdek

  Resultaat van de werken:

  (1) Verhogen van de verkeersveiligheid voor het (vracht)verkeer:

  Er komen permanente verkeerslichten aan de op- en afrit van de E40 (kant Hertsbergsestraat = oprit richting Brussel en afrit komende van Oostende).

  De lichten moeten ervoor zorgen dat het verkeer komende van Oostende vlotter de Kapellestraat of Hertsbergsestraat kan oprijden, zodat er geen file meer is op de E40 (wat voor gevaarlijke situaties zorgt).

  Alle verkeersstromen zullen door lichten geregeld worden: het verkeer op de afrit, het verkeer naar de E40 richting Brussel en het verkeer tussen Oostkamp en Hertsberge.

  Deze werken gebeuren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

  (2) Verhogen van de verkeersveiligheid voor fietsers:

  1. Het conflict tussen het verkeer dat van en naar de E40 rijdt en de fietsers richting Oostkamp, wordt door de verkeerslichten weggewerkt. Als de fietser groen licht heeft (drukknop), heeft alle autoverkeer rood. De fietsers kunnen dus veilig de op- en afrit passeren.

  2. De gemeente en de Vlaamse Landmaatschappij zullen een fietspad aanleggen door het domein De Herten en het Nieuwenhovebos. Dit zal voor een veilige en groene fietsverbinding zorgen tussen Erkegem en Nieuwenhove/Kortrijksestraat. Daarom komt er ter hoogte van de oprit een fietsoversteekplaats naar Nieuwenhove. 

  Wie krijgt wanneer groen licht?

  De verschillende fasen kan je terugvinden bij de downloads.

   

  We danken alle weggebruikers voor het begrip voor de hinder tijdens deze werkzaamheden!

Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente en VLM
 • Aannemer: Tibergyn NV Gullegem
 • Startdatum: maandag 30 september 2019
 • Einddatum: vrijdag 25 oktober 2019

Deelgemeente

Oostkamp
LCP