Oostkamp | Legendaledreef | verfraaiingswerken

Updates

 • Plannen voor heraanleg Legendaledreef krijgen vorm

  vrijdag 21 juni 2019
  Er is voorzien om de Legendaledreef opnieuw aan te leggen. Aanleiding is de slechte staat van het wegdek, de greppels en de voetpaden en een vraag naar meer verkeersveiligheid.
  foto Plannen voor heraanleg Legendaledreef krijgen vorm

  Studiebureau Lobelle heeft het ontwerpplan opgemaakt voor dit project. Het bestek voor de uitvoering van deze werken wordt geraamd op 502.970,55 euro incl. btw. De procedure voor het aanstellen van een aannemer wordt gestart.

  Volgende elementen ter herinrichting staan op de planning in de Legendaledreef:

  • Herasfalteren van het wegdek
  • Heraanleg van de greppels
  • Heraanleg van het voetpad aan de rechterkant (komende van Kortrijksestraat), tegen de perceelsgrens
  • Verwijderen van het voetpad aan de linkerkant (komende van Kortrijksestraat)
  • Heraanleg van de opritten
  • Aanleg parkeerplaatsen op plaatsen waar parkeerdruk is
  • Vernieuwen van de openbare verlichting naar led-verlichting
  • Aanleg van verkeersremmers op 3 plaatsen

  De voorziene werken in de Legendaledreef zorgen niet enkel voor een verbetering van het wegdek, de greppels en het voetpad. Er wordt ook ingezet op verkeersveiligheid door het plaatsen van verkeersremmers op 3 plaatsen.

  De heraanleg van de opritten en voetpaden zorgen daarenboven voor de ontharding en vergroening van de straat. Zo wordt er meer regenwaterinfiltratie in de bodem mogelijk. Daarmee zet Gemeente Oostkamp in op het aanvullen van de grondwaterreserves, wat in tijden van aanhoudende droogte meer en meer aan belang wint.

  Daarnaast wordt er ook nieuwe en energiezuinige straatverlichting in de Legendaledreef voorzien door Fluvius. Dit zal in een ander dossier voorgelegd worden aan de Gemeenteraad van september.  

  In september zal de aannemer aangesteld worden. De effectieve werken zijn gepland voor najaar 2019 - voorjaar 2020.

Foto's

 • Legendaledreef_BT
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: Lobelle

Deelgemeente

Oostkamp
LCP