Oostkamp | Legendaledreef | verfraaiingswerken

Updates

 • De wegeniswerken in de Legendaledreef starten in februari 2020

  donderdag 19 december 2019 foto De wegeniswerken in de Legendaledreef starten in februari 2020

   

  Praktische informatie

  • De wegenwerken worden uitgevoerd door aannemer BVBA Marc Verhegghe uit Zedelgem.
  • Ze starten in februari 2020. Het einde is voorzien tegen zomer 2020.
  • De werken gebeuren in verschillende fasen.

  Beknopt overzicht van de werken

  • Nieuwe openbare LED-verlichting (klaar tegen de kerstvakantie).
  • Het wegdek krijgt een nieuwe toplaag in asfalt.
  • Er komen nieuwe greppels en nieuwe opritten.
  • Het voetpad aan de kant van de pare nummers wordt heraangelegd tot tegen de perceelsgrens in grijze betonstraatstenen.
  • Het voetpad aan de onpare kant wordt vervangen door een graszone. Dit onthardings-principe passen we toe bij elke vernieuwing van wijken/verkavelingen. Eén vierkante meter onverharde grond vangt op 1 jaar 3 volle badkuipen water op. Elke vierkante meter onverharde grond helpt dus om de grondwaterreserves aan te vullen en ons te wapenen tegen aanhoudende droogte.
  • Er komen op 3 plaatsen asverschuivingen om de verkeerssnelheid te verminderen.
  • Er komen extra parkeerplaatsen ter hoogte van nummer 26 en tussen nummers 33 en 35.
  • De bomen in de straat blijven behouden.

  Er gebeuren geen rioleringswerken omdat de riolering in de Legendaledreef al aangesloten is op het waterzuiveringsstation van Aquafin.

  Bij de downloads vind je de wegenisplannen.

  Vragen?

  Neem contact met projectleider Pieter Durinck, openbarewerken@oostkamp.be, tel. 050 819 880

 • Plannen voor heraanleg Legendaledreef krijgen vorm

  vrijdag 21 juni 2019
  Er is voorzien om de Legendaledreef opnieuw aan te leggen. Aanleiding is de slechte staat van het wegdek, de greppels en de voetpaden en een vraag naar meer verkeersveiligheid.
  foto Plannen voor heraanleg Legendaledreef krijgen vorm

  Studiebureau Lobelle heeft het ontwerpplan opgemaakt voor dit project. Het bestek voor de uitvoering van deze werken wordt geraamd op 502.970,55 euro incl. btw. De procedure voor het aanstellen van een aannemer wordt gestart.

  Volgende elementen ter herinrichting staan op de planning in de Legendaledreef:

  • Herasfalteren van het wegdek
  • Heraanleg van de greppels
  • Heraanleg van het voetpad aan de rechterkant (komende van Kortrijksestraat), tegen de perceelsgrens
  • Verwijderen van het voetpad aan de linkerkant (komende van Kortrijksestraat)
  • Heraanleg van de opritten
  • Aanleg parkeerplaatsen op plaatsen waar parkeerdruk is
  • Vernieuwen van de openbare verlichting naar led-verlichting
  • Aanleg van verkeersremmers op 3 plaatsen

  De voorziene werken in de Legendaledreef zorgen niet enkel voor een verbetering van het wegdek, de greppels en het voetpad. Er wordt ook ingezet op verkeersveiligheid door het plaatsen van verkeersremmers op 3 plaatsen.

  De heraanleg van de opritten en voetpaden zorgen daarenboven voor de ontharding en vergroening van de straat. Zo wordt er meer regenwaterinfiltratie in de bodem mogelijk. Daarmee zet Gemeente Oostkamp in op het aanvullen van de grondwaterreserves, wat in tijden van aanhoudende droogte meer en meer aan belang wint.

  Daarnaast wordt er ook nieuwe en energiezuinige straatverlichting in de Legendaledreef voorzien door Fluvius. Dit zal in een ander dossier voorgelegd worden aan de Gemeenteraad van september.  

  In september zal de aannemer aangesteld worden. De effectieve werken zijn gepland voor najaar 2019 - voorjaar 2020.

Foto's

 • Legendaledreef_BT
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: Lobelle
 • Aannemer: BVBA Marc Verhegghe uit Zedelgem (wegeniswerken)
 • Kostprijs: 450.000 euro, incl. btw

Deelgemeente

Oostkamp
LCP