Oostkamp | Legendaledreef | verfraaiingswerken

Updates

 • Wegenwerken liggen tijdelijk stil door coronavirus

  woensdag 25 maart 2020 foto Wegenwerken liggen tijdelijk stil door coronavirus
   
  Door de corona-crisis liggen tal van wegenwerken stil, zoals ook dit wegenwerk. Als de nieuwe startdatum van de werken gekend is, plaatsen we hier terug een bericht.
   
  De aannemer doet het nodige om de werven veilig achter te laten en de woningen en landerijen in de werkzone bereikbaar te maken voor de bewoners en de hulpdiensten.
   
  Heb je vragen hierover? Neem contact op met de gemeente: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 
 • Zomerdroogte voorkomen? Iedereen kan helpen!

  donderdag 5 maart 2020
  Misschien wist je het nog niet, maar de grondwatervoorraden in Vlaanderen zijn erg klein in vergelijking met de rest van Europa. We wonen namelijk met velen op een kleine oppervlakte waardoor veel zones verhard zijn.
  foto Zomerdroogte voorkomen? Iedereen kan helpen!

  Om (lange) droogteperiodes te kunnen overbruggen, moet het grondwaterpeil dus stijgen. Enkele regenbuien zijn niet voldoende. Het hemelwater zoveel mogelijk ter plekke laten insijpelen en overbodige verharding wegnemen, is de boodschap.

  Ontharden: wat doet de gemeente en wat kan jij doen?

  Wat doet de gemeente?

  • Bij de (her)aanleg van openbare parkings gebruiken we waterdoorlaatbare tegels. Ervaring leerde ons dat niet alle grasdallen even comfortabel zijn. Intussen gebruiken we meer gebruiksvriendelijke materialen.
  • Bij de aanleg van nieuwe verkavelingen komen de wegen, op plaatsen waar het dit toelaat, in zogenaamde karresporen (graszone in het midden) in plaats van een volledig verharde rijweg.
  • Bij de verfraaiing van oudere wijken, zoals De Vijvers, Erkegem, Baron Pecsteen, Kevergem, Kroonhove … komen er al sinds jaren minder verharde voetpaden en meer graszones.
   Voortaan verharden we opritten niet meer over de volledige breedte.

   Voorbeeld
   : je ziet op de foto een nieuw aangelegde oprit in de Liematestraat in Ruddervoorde. Een smalle verharde zone laat het toe om de woning op een comfortabele manier te bereiken met rolwagen, buggy, op hoge hakken …

  Wat kan jij doen?

  • Ligt er voor jouw huis een veel te grote oprit of terras? Heb je plannen om deze opnieuw aan te leggen? Haal weg wat overbodig is en beperk deze tot het nodige minimum.
  • Heb je een tuinhuis of carport waarvan de dakgoot naar de openbare riolering gaat? Koppel deze af. Je kan er een regenwaterton onder plaatsen waarvan je het water kan gebruiken om je planten of moestuin te besproeien. Of je kan dit water in de bodem laten infiltreren via een zelfgemaakte of een aangekochte infiltratieput. Of je kan een vijvertje aanleggen dat bovenaan voorzien is van een grindoever.
  • Tuinpaden kan je aanleggen met kiezels of houtsnippers. Deze laten het water in de bodem dringen.

  Meer info over ontharding en waterinfiltratie:

  Zoek op internet eens naar waterdoorlatende verhardingen, dan vind je beslist inspirerende voorbeelden op de website van operatie perforatie of de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  #goedomweten

  Wist je dat … één vierkante meter onverharde grond jaarlijks 3 volle badkuipen water opvangt? Elke inspanning kan dus een groot verschil maken!

 • Legendaledreef afgesloten voor doorgaand verkeer van 24 februari tot zomerbouwverlof

  maandag 17 februari 2020
  De Legendaledreef wordt heraangelegd en verfraaid. De werken worden uitgevoerd door aannemer Verhegge, vanaf de week van 24 februari tot het zomerbouwverlof. Tijdens de volledige duur van de werken wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer.
  foto Legendaledreef afgesloten voor doorgaand verkeer van 24 februari tot zomerbouwverlof

  Doel van de werken:

  • Verfraaien van de Legendaledreef.
  • Comfortabel en breed voetpad.
  • Enkel verharden waar nodig, ten bate van het grondwaterpeil en om de riolering minder te belasten met regenwater.
  • Energiezuinige openbare verlichting (LED-lampen).
  • Snelheidsremmende maatregelen.

  Investering:

  De totale kostprijs van de heraanleg bedraagt 450.000 euro (incl. btw)

  Contactgegevens

 • De wegeniswerken in de Legendaledreef starten in februari 2020

  donderdag 19 december 2019 foto De wegeniswerken in de Legendaledreef starten in februari 2020

   

  Praktische informatie

  • De wegenwerken worden uitgevoerd door aannemer BVBA Marc Verhegghe uit Zedelgem.
  • Ze starten in februari 2020. Het einde is voorzien tegen zomer 2020.
  • De werken gebeuren in verschillende fasen.

  Beknopt overzicht van de werken

  • Nieuwe openbare LED-verlichting (klaar tegen de kerstvakantie).
  • Het wegdek krijgt een nieuwe toplaag in asfalt.
  • Er komen nieuwe greppels en nieuwe opritten.
  • Het voetpad aan de kant van de pare nummers wordt heraangelegd tot tegen de perceelsgrens in grijze betonstraatstenen.
  • Het voetpad aan de onpare kant wordt vervangen door een graszone. Dit onthardings-principe passen we toe bij elke vernieuwing van wijken/verkavelingen. Eén vierkante meter onverharde grond vangt op 1 jaar 3 volle badkuipen water op. Elke vierkante meter onverharde grond helpt dus om de grondwaterreserves aan te vullen en ons te wapenen tegen aanhoudende droogte.
  • Er komen op 3 plaatsen asverschuivingen om de verkeerssnelheid te verminderen.
  • Er komen extra parkeerplaatsen ter hoogte van nummer 26 en tussen nummers 33 en 35.
  • De bomen in de straat blijven behouden.

  Er gebeuren geen rioleringswerken omdat de riolering in de Legendaledreef al aangesloten is op het waterzuiveringsstation van Aquafin.

  Bij de downloads vind je de wegenisplannen.

  Vragen?

  Neem contact met projectleider Pieter Durinck, openbarewerken@oostkamp.be, tel. 050 819 880

 • Plannen voor heraanleg Legendaledreef krijgen vorm

  vrijdag 21 juni 2019
  Er is voorzien om de Legendaledreef opnieuw aan te leggen. Aanleiding is de slechte staat van het wegdek, de greppels en de voetpaden en een vraag naar meer verkeersveiligheid.
  foto Plannen voor heraanleg Legendaledreef krijgen vorm

  Studiebureau Lobelle heeft het ontwerpplan opgemaakt voor dit project. Het bestek voor de uitvoering van deze werken wordt geraamd op 502.970,55 euro incl. btw. De procedure voor het aanstellen van een aannemer wordt gestart.

  Volgende elementen ter herinrichting staan op de planning in de Legendaledreef:

  • Herasfalteren van het wegdek
  • Heraanleg van de greppels
  • Heraanleg van het voetpad aan de rechterkant (komende van Kortrijksestraat), tegen de perceelsgrens
  • Verwijderen van het voetpad aan de linkerkant (komende van Kortrijksestraat)
  • Heraanleg van de opritten
  • Aanleg parkeerplaatsen op plaatsen waar parkeerdruk is
  • Vernieuwen van de openbare verlichting naar led-verlichting
  • Aanleg van verkeersremmers op 3 plaatsen

  De voorziene werken in de Legendaledreef zorgen niet enkel voor een verbetering van het wegdek, de greppels en het voetpad. Er wordt ook ingezet op verkeersveiligheid door het plaatsen van verkeersremmers op 3 plaatsen.

  De heraanleg van de opritten en voetpaden zorgen daarenboven voor de ontharding en vergroening van de straat. Zo wordt er meer regenwaterinfiltratie in de bodem mogelijk. Daarmee zet Gemeente Oostkamp in op het aanvullen van de grondwaterreserves, wat in tijden van aanhoudende droogte meer en meer aan belang wint.

  Daarnaast wordt er ook nieuwe en energiezuinige straatverlichting in de Legendaledreef voorzien door Fluvius. Dit zal in een ander dossier voorgelegd worden aan de Gemeenteraad van september.  

  In september zal de aannemer aangesteld worden. De effectieve werken zijn gepland voor najaar 2019 - voorjaar 2020.

Foto's

 • Legendaledreef_BT
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: Lobelle
 • Aannemer: BVBA Marc Verhegghe uit Zedelgem (wegeniswerken)
 • Kostprijs: 450.000 euro, incl. btw

Deelgemeente

Oostkamp
LCP