Nieuwenhove | Legendaledreef | verfraaiingswerken

Updates

 • Nieuwenhove | nieuwe Legendaledreef officieel geopend

  maandag 4 oktober 2021 foto Nieuwenhove | nieuwe Legendaledreef officieel geopend

  De Legendaledreef zit in een volledig nieuw jasje. Het wegdek, de opritten, de voetpaden en de openbare verlichting zijn vernieuwd. Er werd bij de heraanleg extra aandacht besteed aan ontharding. De nieuwe straat werd samen met de bewoners  en onder muzikale begeleiding van de K.F. Sint-Cecilia Steenbrugge officieel geopend op zaterdag 2 oktober.

  Volgende vernieuwingen zijn uitgevoerd:

  • Nieuwe energiezuinige openbare verlichting (LED)
  • Het wegdek kreeg een nieuwe asfaltlaag.
  • Nieuwe greppels
  • Nieuwe groene opritten, die waterdoorlatend zijn aangelegd.
  • Een nieuw breed en comfortabel voetpad aan de kant van de pare nummers.
  • Het voetpad aan de onpare kant werd vervangen door een graszone. Dit onthardings-principe passen we toe bij elke vernieuwing van wijken/verkavelingen. Enkel verharden daar waar nodig, ten bate van het grondwaterpeil en om de rioleringen minder te belasten met regenwater.
  • Op 3 plaatsen is een asverschuiving aangelegd. Deze snelheidsremmende maatregelen zijn een antwoord op vraag van de bewoners.
  • Extra parkeerplaatsen ter hoogte van nummer 26 en tussen nummers 33 en 35.
  • De bomen in de straat bleven behouden.

  Het ontwerp van dit verfraaiingsproject werd getekend door Studiebureau Lobelle. De werken werden uitgevoerd door aannemer BVBA Marc Verhegge uit Zedelgem.

  Burgemeester Jan de Keyser: “Met deze werken investeerden we voor 523.489,56 euro (incl. btw) in wijkverfraaiing. Met de ontwerpkeuze kozen we voor infiltratie en duurzaam omgaan met regenwater en hebben we de groene as, zijnde de historische dreef van kasteel Erkegem, nog versterkt.”

 • Stand van zaken wegenwerken Legendaledreef

  maandag 13 juli 2020

  Het was de bedoeling om de herinrichtingswerken in de Legendaledreef afgerond te hebben tegen het zomerbouwverlof, met uitzondering van het inzaaien van het gras en het aanplanten van het groen. De coronacrisis heeft roet in het eten gegooid. De werf lag een paar weken stil en na de heropstart kon er door de te volgen afstandsregels minder snel gewerkt worden. Daarnaast verliep de levering van materialen niet zoals voorzien. De fabriek waar de materialen gemaakt worden, was een paar weken gesloten en van zodra alle aannemers terug aan de slag gingen, was de vraag naar bouwmaterialen zo groot dat er lange wachttijden ontstonden.

  Planning van de werken na het bouwverlof:

  • Aanleg opritten vanaf Legendaledreef 42 tot Hertendreef.
  • Aanleg opritten kant oneven huisnummers.
  • Aanleg asverschuivingen.
  • Vernieuwen greppels en voetpad van Kortrijksestraat tot Legendaledreef 2, inclusief vernieuwen oprit Legendaledreef 2. 

  Laatste week augustus:

  • Aanbrengen nieuwe toplaag in asfalt (mits goed weer). 

  September/oktober

  Gras inzaaien en hagen aanplanten ter hoogte van de wegversmallingen.

  Contactgegevens

 • Wegenwerken starten terug op

  donderdag 9 april 2020
  Een aantal wegenwerken werden halfweg maart stilgelegd door de corona-crisis. Onder voorbehoud van een verstrenging van de maatregelen worden een aantal wegenwerken opnieuw opgestart.
  foto Wegenwerken starten terug op

  Projecten met externe aannemers:

  • Papenvijversstraat, project Kampveld - opstart 20 april (week 6 april enkel kleine werken)
  • Legendaledreef in Nieuwenhove - opstart 20 april
  • Rooiveldplein - er wordt nu al beperkt verder gewerkt, zoals wegmarkeringen en aanplant bomen.
  • Hertsberge Lodistraat - gestart op 6 april
  • Rioleringswerken De Valkaart en werken aan het derde en vierde spoor werden niet stilgelegd 

  De betrokken aannemers houden bij de uitvoering van de werken rekening met de geldende corona-regels.

  Projecten door onze eigen wegendienst:

  De werken in de Baron Pecsteenwijk in Ruddervoorde worden voorlopig niet terug opgestart omdat dit niet lukt met inachtneming van de geldende maatregelen. 

  Onze wegenploeg is wel opnieuw maximaal aan de slag, maar met een aangepaste organisatie die rekening houdt met de social distancing. Zo mag er slechts 1 persoon in een voertuig zitten; begin en einde van de werkdag worden gespreid zodat onze collega's niet in groep starten en stoppen; sommige taken lopen verder mits andere manier van werken, maar een aantal werken kunnen we niet doen omdat de maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, zoals de werken in de Baron Pecsteenwijk.

  Meer info over deze wegenprojecten? Klik hier

  Heb je vragen hierover?

  Neem contact met de gemeente op het nummer 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Wegenwerken liggen tijdelijk stil door coronavirus

  woensdag 25 maart 2020 foto Wegenwerken liggen tijdelijk stil door coronavirus
   
  Door de corona-crisis liggen tal van wegenwerken stil, zoals ook dit wegenwerk. Als de nieuwe startdatum van de werken gekend is, plaatsen we hier terug een bericht.
   
  De aannemer doet het nodige om de werven veilig achter te laten en de woningen en landerijen in de werkzone bereikbaar te maken voor de bewoners en de hulpdiensten.
   
  Heb je vragen hierover? Neem contact op met de gemeente: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 
 • Zomerdroogte voorkomen? Iedereen kan helpen!

  donderdag 5 maart 2020
  Misschien wist je het nog niet, maar de grondwatervoorraden in Vlaanderen zijn erg klein in vergelijking met de rest van Europa. We wonen namelijk met velen op een kleine oppervlakte waardoor veel zones verhard zijn.
  foto Zomerdroogte voorkomen? Iedereen kan helpen!

  Om (lange) droogteperiodes te kunnen overbruggen, moet het grondwaterpeil dus stijgen. Enkele regenbuien zijn niet voldoende. Het hemelwater zoveel mogelijk ter plekke laten insijpelen en overbodige verharding wegnemen, is de boodschap.

  Ontharden: wat doet de gemeente en wat kan jij doen?

  Wat doet de gemeente?

  • Bij de (her)aanleg van openbare parkings gebruiken we waterdoorlaatbare tegels. Ervaring leerde ons dat niet alle grasdallen even comfortabel zijn. Intussen gebruiken we meer gebruiksvriendelijke materialen.
  • Bij de aanleg van nieuwe verkavelingen komen de wegen, op plaatsen waar het dit toelaat, in zogenaamde karresporen (graszone in het midden) in plaats van een volledig verharde rijweg.
  • Bij de verfraaiing van oudere wijken, zoals De Vijvers, Erkegem, Baron Pecsteen, Kevergem, Kroonhove … komen er al sinds jaren minder verharde voetpaden en meer graszones.
   Voortaan verharden we opritten niet meer over de volledige breedte.

   Voorbeeld
   : je ziet op de foto een nieuw aangelegde oprit in de Liematestraat in Ruddervoorde. Een smalle verharde zone laat het toe om de woning op een comfortabele manier te bereiken met rolwagen, buggy, op hoge hakken …

  Wat kan jij doen?

  • Ligt er voor jouw huis een veel te grote oprit of terras? Heb je plannen om deze opnieuw aan te leggen? Haal weg wat overbodig is en beperk deze tot het nodige minimum.
  • Heb je een tuinhuis of carport waarvan de dakgoot naar de openbare riolering gaat? Koppel deze af. Je kan er een regenwaterton onder plaatsen waarvan je het water kan gebruiken om je planten of moestuin te besproeien. Of je kan dit water in de bodem laten infiltreren via een zelfgemaakte of een aangekochte infiltratieput. Of je kan een vijvertje aanleggen dat bovenaan voorzien is van een grindoever.
  • Tuinpaden kan je aanleggen met kiezels of houtsnippers. Deze laten het water in de bodem dringen.

  Meer info over ontharding en waterinfiltratie:

  Zoek op internet eens naar waterdoorlatende verhardingen, dan vind je beslist inspirerende voorbeelden op de website van operatie perforatie of de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  #goedomweten

  Wist je dat … één vierkante meter onverharde grond jaarlijks 3 volle badkuipen water opvangt? Elke inspanning kan dus een groot verschil maken!

 • Zomerdroogte voorkomen? Samen kunnen we veel

  donderdag 5 maart 2020
  Je hoort het in het nieuws, je hebt het zelf ook al gemerkt en vorige week werd een eerste captatieverbod uitgevaardigd: we zijn weer in een periode van grote droogte. Spaarzaam omgaan met water is altijd geboden, maar nu nog meer. Ook structureel kan heel wat gedaan worden. Jij doet toch ook mee?
  foto Zomerdroogte voorkomen? Samen kunnen we veel

  Vorige week kondigde de gouverneur een captatieverbod af voor heel wat Oostkampse waterlopen. 

  Wist je dat de grondwatervoorraden in Vlaanderen erg klein zijn in vergelijking met de rest van Europa? We wonen namelijk met velen op een kleine oppervlakte waardoor veel zones verhard zijn. Om (lange) droogteperiodes te kunnen overbruggen, moet het grondwaterpeil dus stijgen. Enkele regenbuien zijn niet voldoende. Het regenwater zoveel mogelijk ter plekke laten insijpelen en overbodige verharding wegnemen, is dan ook cruciaal. 

  Het waterprobleem is er een dat we maar met vereende krachten zullen kunnen aanpakken. Jij doet toch ook mee? 

  Hoe ga je spaarzaam om met drink- en regenwater? 

  • Hou de kraan zoveel mogelijk dicht. 
  • Verzamel de was: doe liever 1 grote was dan 10 kleintjes. Idem voor de vaatwas.
  • Zorg voor een zuinige installatie (wasmachine, toilet, ...)
  • Sluit toilet en wasmachine aan op regenwater. 
  • Gebruik voor de tuin regenwater. 
  • Het is beter om in je tuin 1 x / week veel water te geven dan elke dag kortstondig. 
  • Hergebruik water. Voorbeeld: groenten gespoeld? Gebruik dit water om de planten water te geven. 
  • Veeg je oprit i.p.v. die af te spuiten, overdrijf niet met het wassen van de auto. 

  Ontharden: wat doet de gemeente en wat kan jij doen?

  Wat doet de gemeente?

  • Bij de (her)aanleg van openbare parkings gebruiken we waterdoorlaatbare tegels. Ervaring leerde ons dat niet alle grasdallen even comfortabel zijn. Intussen gebruiken we meer gebruiksvriendelijke materialen.
  • Bij de aanleg van nieuwe verkavelingen komen de wegen, op plaatsen waar het dit toelaat, in zogenaamde karresporen (graszone in het midden) in plaats van een volledig verharde rijweg.
  • Bij de verfraaiing van oudere wijken, zoals De Vijvers, Erkegem, Baron Pecsteen, Kevergem, Kroonhove … komen er al sinds jaren minder verharde voetpaden en meer graszones.
   Voortaan verharden we opritten niet meer over de volledige breedte.

   Voorbeeld: je ziet op de foto een nieuw aangelegde oprit in de Liematestraat in Ruddervoorde. Een smalle verharde zone laat het toe om de woning op een comfortabele manier te bereiken met rolwagen, buggy, op hoge hakken …

  Wat kan jij doen?

  • Ligt er voor jouw huis een veel te grote oprit of terras? Heb je plannen om deze opnieuw aan te leggen? Haal weg wat overbodig is en beperk deze tot het nodige minimum.
  • Heb je een tuinhuis of carport waarvan de dakgoot naar de openbare riolering gaat? Koppel deze af. Je kan er een regenwaterton onder plaatsen waarvan je het water kan gebruiken om je planten of moestuin te besproeien. Of je kan dit water in de bodem laten infiltreren via een zelfgemaakte of een aangekochte infiltratieput. Of je kan een vijvertje aanleggen dat bovenaan voorzien is van een grindoever.
  • Tuinpaden kan je aanleggen met kiezels of houtsnippers. Deze laten het water in de bodem dringen.

  Meer info over ontharding en waterinfiltratie:

  Zoek op internet eens naar waterdoorlatende verhardingen, dan vind je beslist inspirerende voorbeelden op de website van operatie perforatie of de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  #goedomweten

  Wist je dat … één vierkante meter onverharde grond jaarlijks 3 volle badkuipen water opvangt? Elke inspanning kan dus een groot verschil maken!

 • Legendaledreef afgesloten voor doorgaand verkeer van 24 februari tot zomerbouwverlof

  maandag 17 februari 2020
  De Legendaledreef wordt heraangelegd en verfraaid. De werken worden uitgevoerd door aannemer Verhegge, vanaf de week van 24 februari tot het zomerbouwverlof. Tijdens de volledige duur van de werken wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer.
  foto Legendaledreef afgesloten voor doorgaand verkeer van 24 februari tot zomerbouwverlof

  Doel van de werken:

  • Verfraaien van de Legendaledreef.
  • Comfortabel en breed voetpad.
  • Enkel verharden waar nodig, ten bate van het grondwaterpeil en om de riolering minder te belasten met regenwater.
  • Energiezuinige openbare verlichting (LED-lampen).
  • Snelheidsremmende maatregelen.

  Investering:

  De totale kostprijs van de heraanleg bedraagt 450.000 euro (incl. btw)

  Contactgegevens

 • De wegenwerken in de Legendaledreef starten in februari 2020

  donderdag 19 december 2019 foto De wegenwerken in de Legendaledreef starten in februari 2020

   

  Praktische informatie

  • De wegenwerken worden uitgevoerd door aannemer BVBA Marc Verhegghe uit Zedelgem.
  • Ze starten in februari 2020. Het einde is voorzien tegen zomer 2020.
  • De werken gebeuren in verschillende fasen.

  Beknopt overzicht van de werken

  • Nieuwe openbare LED-verlichting (klaar tegen de kerstvakantie).
  • Het wegdek krijgt een nieuwe toplaag in asfalt.
  • Er komen nieuwe greppels en nieuwe opritten.
  • Het voetpad aan de kant van de pare nummers wordt heraangelegd tot tegen de perceelsgrens in grijze betonstraatstenen.
  • Het voetpad aan de onpare kant wordt vervangen door een graszone. Dit onthardings-principe passen we toe bij elke vernieuwing van wijken/verkavelingen. Eén vierkante meter onverharde grond vangt op 1 jaar 3 volle badkuipen water op. Elke vierkante meter onverharde grond helpt dus om de grondwaterreserves aan te vullen en ons te wapenen tegen aanhoudende droogte.
  • Er komen op 3 plaatsen asverschuivingen om de verkeerssnelheid te verminderen.
  • Er komen extra parkeerplaatsen ter hoogte van nummer 26 en tussen nummers 33 en 35.
  • De bomen in de straat blijven behouden.

  Er gebeuren geen rioleringswerken omdat de riolering in de Legendaledreef al aangesloten is op het waterzuiveringsstation van Aquafin.

  Bij de downloads vind je de wegenplannen.

  Vragen?

  Neem contact met projectleider Pieter Durinck, openbarewerken@oostkamp.be, tel. 050 819 880

 • Plannen voor heraanleg Legendaledreef krijgen vorm

  vrijdag 21 juni 2019
  Er is voorzien om de Legendaledreef opnieuw aan te leggen. Aanleiding is de slechte staat van het wegdek, de greppels en de voetpaden en een vraag naar meer verkeersveiligheid.
  foto Plannen voor heraanleg Legendaledreef krijgen vorm

  Studiebureau Lobelle heeft het ontwerpplan opgemaakt voor dit project. Het bestek voor de uitvoering van deze werken wordt geraamd op 502.970,55 euro incl. btw. De procedure voor het aanstellen van een aannemer wordt gestart.

  Volgende elementen ter herinrichting staan op de planning in de Legendaledreef:

  • Herasfalteren van het wegdek
  • Heraanleg van de greppels
  • Heraanleg van het voetpad aan de rechterkant (komende van Kortrijksestraat), tegen de perceelsgrens
  • Verwijderen van het voetpad aan de linkerkant (komende van Kortrijksestraat)
  • Heraanleg van de opritten
  • Aanleg parkeerplaatsen op plaatsen waar parkeerdruk is
  • Vernieuwen van de openbare verlichting naar led-verlichting
  • Aanleg van verkeersremmers op 3 plaatsen

  De voorziene werken in de Legendaledreef zorgen niet enkel voor een verbetering van het wegdek, de greppels en het voetpad. Er wordt ook ingezet op verkeersveiligheid door het plaatsen van verkeersremmers op 3 plaatsen.

  De heraanleg van de opritten en voetpaden zorgen daarenboven voor de ontharding en vergroening van de straat. Zo wordt er meer regenwaterinfiltratie in de bodem mogelijk. Daarmee zet Gemeente Oostkamp in op het aanvullen van de grondwaterreserves, wat in tijden van aanhoudende droogte meer en meer aan belang wint.

  Daarnaast wordt er ook nieuwe en energiezuinige straatverlichting in de Legendaledreef voorzien door Fluvius. Dit zal in een ander dossier voorgelegd worden aan de Gemeenteraad van september.  

  In september zal de aannemer aangesteld worden. De effectieve werken zijn gepland voor najaar 2019 - voorjaar 2020.

Foto's

 • Legendaledreef_BT
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: Lobelle
 • Aannemer: BVBA Marc Verhegge uit Zedelgem (wegenwerken)
 • Kostprijs: 523.489,56 euro (incl. btw)

Deelgemeente

Oostkamp
LCP