Nieuwenhove-Gruuthuyse | Legendale | hengelsteigers | fietsverbindingen (VLM)

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is in het voorjaar van 2019 gestart met de herinrichting van een aantal groenzones en andere recreatieve maatregelen op verschillende locaties in Oostkamp.

Wijk Nieuwenhove

Herinrichting van een aantal zones: 

 • Inrichting Legendalesite met met volkstuintjes, hondenweide, grondwal,…
 • Fietspad Hertendreef – Hertsbergsestraat
 • Fietspad Hertendreef – Kanunnik Davidstraat
 • Speelzone Waterstraat
 • Speelzone groene vinger Nieuwenhovebos
 • Natuurontwikkeling op de open zones in het Nieuwenhovebos

Aanleg vier visvoorzieningen

Een aannemer start vóór de zomer 2019 met de aanleg van vier visvoorzieningen.

 • Langs de Rivierbeek ter hoogte van de Warandeputten komen er twee hengelsteigers en één hengelplatform.
 • Langs het kanaal Gent-Brugge komt er een hengelsteiger die ook voor andersvaliden toegankelijk zal zijn.

Aanleg fietsverbindingen en veilige oversteekplaatsen recreatief netwerk

In dit project is de aanleg van twee fietsverbindingen opgenomen:

 • fietsverbinding Hertendreef – Kanunnik Davidstraat, langs Nieuwenhovebos en
 • de fietsverbinding Hertendreef – Hertsbergsestraat, langs domein De Herten. Zo komt er een verkeersveilig en groen fietstraject van Erkegem naar Nieuwenhove en het centrum van Oostkamp.

Deze werken starten in augustus 2019, na het broedseizoen en het bouwverlof.

Meer info over de landinrichtingsprojecten: klik hier.

Updates

 • Landinrichtingswerken in Nieuwenhove volop aan de gang

  dinsdag 4 februari 2020
  Na de opening van de fiets- en wandelverbinding tussen de Hertendreef en de Hertsbergsestraat, zijn nu op verschillende plaatsen in en rond Nieuwenhovebos terreinwerken aan de gang. Hierbij een overzicht van de verschillende werkzaamheden.
  foto Landinrichtingswerken in Nieuwenhove volop aan de gang

  In 2019 zijn in Oostkamp de terreinwerken van het landinrichtingsproject “Nieuwenhove-Gruuthuyse” van de Vlaamse Landmaatschappij gestart.  De nieuwe fiets- en wandelverbinding  tussen de Hertendreef en de Hertsbergestraat aan het afrittencomplex van de E40 is klaar en al in gebruik. Op verschillende plaatsen in Oostkamp zijn de terreinwerken nog volop aan de gang.

  • De fietsdoorsteek tussen de Hertendreef en de Kanunnik Davidstraat is aangelegd. Een aantal gebreken aan het pad wordt nog hersteld door de aannemer.
  • In het Nieuwenhovebos zijn op enkele percelen natuurontwikkelingswerken aan de gang. De aanleg van een bosrand, de uitbreiding van een bestaande poel en de plagwerken (= het afgraven van de toplaag om voedselarm grasland met heide te bekomen) zijn bijna klaar. Het grondtransport hiervoor zal in februari nog wat hinder met zich meebrengen. De beschadigde wegen worden na de werken hersteld.
  • Ook de werken op de speelzones “Groene Vinger” en Waterstraat zijn gestart. De werkzaamheden omvatten het aanbrengen van reliëf als speelelement, het aanleggen van onverharde paden en speelinfrastructuur. In speelzone “Groene Vinger” wordt een woning uit de Bronstijd gereconstrueerd. In de speelzone Waterstraat komt ook onthaalpunt voor het landschapspark Bulskampveld (landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur Bulskampveld).
  • Op de site Legendale zijn de werken volop bezig. Getuige hiervan is de hoge grondwal van 455 m langs de E40. De berm krijgt binnenkort nog een toplaag van aarde en wordt dan beplant met inheemse bomen en struiken. Achter de berm wordt een hondenloopzone van 6000 m2 aangelegd met een kleine parking erbij. Er wordt ook een zone voor volkstuintjes van 4000 m2 ingericht en er wordt nog heel wat bos en struiken aangeplant. Aansluitend op twee dreefjes worden op en naast de berm 500 meter wandelpaden aangelegd.
  • In de omgeving van het kanaal Gent-Brugge is de aanleg van twee hengelplaatsen op de Rivierbeek in afwerking. De aanleg van een hengelsteiger voor andersvaliden op het kanaal is gepland in het voorjaar.

  De geraamde kostprijs van de werken is € 692.000 en wordt grotendeels betaald met middelen van het Vlaams gewest (landinrichting). De gemeente Oostkamp betaalt € 214.000 en het Visserijfonds (Provinciale Visserijcommissie) 30.000 euro.

  Meer informatie omtrent het project vind je ook op de website van VLM

 • Nieuwenhove | stand van zaken lopende projecten

  dinsdag 5 november 2019
  In de wijk Nieuwenhove zijn een aantal projecten lopende van de gemeente, de Vlaamse Landmaatschappij en huisvestingsmaatschappij Vivendo. Tijdens de opening van de nieuwe fietswegels op 19 oktober kregen de bewoners een overzicht van de stand van zaken.
  foto Nieuwenhove | stand van zaken lopende projecten

  Volgende projecten werden er toegelicht:

  • Heraanleg van de Legendaledreef (project gemeente).
  • Vervanging van bomen in de Hogendaledreef, de David Teniers-, Jacob Jordaens-, Hugo Van Der Goes- en Constant Permekestraat (project gemeente).
  • Inrichting van de Legendalesite met aanleg van volkstuintjes, een hondenloopzone, wandelpaden, ... (project VLM).
  • Nieuwenhovebos: aanleg van een speelzone en werken ter bevordering van de natuurontwikkeling (project VLM).
  • Omvorming van het voetbalplein in de Waterstraat naar een speelzone (project VLM).
  • Aanleg van een fietsverbinding tussen Hertendreef en Hertsbergsestraat (project VLM).
  • Ontwikkeling van een duurzame wijk met 50 woningen/appartementen, ondergrondse parkings en fietsenstallingen (project Vivendo).
  • Nieuwbouwproject na sloop van 90 woningen (project Vivendo).

  Meer duiding vind je terug in de presentatie die op zaterdag 19 oktober werd gegeven.

 • Fietsverbinding Hertendreef - Hertsbergestraat open

  dinsdag 5 november 2019
  De fietsverbinding Hertendreef-Hertsbergsestraat, aangelegd in kader van het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, werd deze week (4/11) opengesteld voor voetgangers en fietsers. Het (ver)nieuw(d)e fietspad zorgt voor een recreatieve fietsverbinding tussen de wijken Nieuwenhove en Erkegem.
  foto Fietsverbinding Hertendreef - Hertsbergestraat open

  Momenteel is het nog opletten voor het werfverkeer ter hoogte van de Hertendreef door de werken op de Legendalesite, maar de fietsers en wandelaars kunnen vanaf deze week wel al gebruik maken van de nieuwe verbinding. De komende dagen worden de bermen langs het nieuw aangelegde fietspad nog aangevuld.

  Het fietspad werd aangelegd in ongebonden porfiersteenslag met een dikte van 25cm en een breedte van 2m tot 2,5m. Sommige delen werden nieuw aangelegd, andere delen heraangelegd of hersteld (zie figuur in bijlage).

  • Oranje: herstel bestaande halfverharding Hertendreef – dit pad wordt uitgevoerd na de uitvoering van de werken op de Legendalesite omdat hier nu nog zwaar transport over heen gaat
  • Blauw: Nieuwe halfverharding door het bos (ca.300m)
  • Geel: bestaande asfaltverharding
  • Blauw: nieuwe halfverharding; aansluiting op
   • de nieuwe verkeerslichteninstallatie en oversteekplaats ter hoogte van de op- en afrit E40, uitgevoerd in opdracht van AWV en de gemeente Oostkamp
   • het fietspad langs de Herstbergsestraat

  Het pad is verboden voor autoverkeer, deze week plaatst de aannemer ook nog anti-parkeerpalen om te vermijden dan er auto’s op het fietspad zouden komen.

  De kostprijs werken (excl. BTW) is geraamd op iets minder dan 45.000 euro, waarvan 70% via subsidies landinrichting door het Vlaams gewest en 30% door de gemeente Oostkamp betaald.

 • Nieuwe aanleg fietspad tussen Hertendreef en Kanunnik Davidstraat

  vrijdag 6 september 2019
  Bij controle van de uitgevoerde werken aan het nieuw fietspad in de Hertendreef in Nieuwenhovebos, zijn er zwakke plekken vastgesteld. Daarom zal dit pad opnieuw aangelegd worden vanaf 14 oktober. Tot het einde van deze werken zal de werfzone niet toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers.
  foto Nieuwe aanleg fietspad tussen Hertendreef en Kanunnik Davidstraat

  Omdat er  zwakke plekken in zowel de onderlaag als de toplaag vastgesteld werden, zullen beide opnieuw uitgevoerd worden. De werken starten op maandag 14 oktober.

  Het fietspad verbindt de Nieuwenhovelaan met de Kanunnik Davidstraat. Hierdoor ontstaat er een vlotte verbinding tussen de wijkgedeelten boven en onder het Nieuwenhovebos. Fietsen in de rest van het bos blijft evenwel verboden. 

  Hinder tijdens de werken

  Om het fietspad te realiseren, moet een onderlaag aangelegd worden in de dreefbodem. Dit gebeurt door het infrezen van materiaal. De onderlaag moet enkele dagen rusten en mag niet betreden worden. Voetsporen brengen immers schade toe aan de onderlaag. Daarom wordt de toegang aan de Nieuwenhovelaan en de zijdreven die op het fietspadtraject aansluiten, afgesloten.

 • Aanleg vissteiger voor andersvaliden aan Kanaal Gent-Oostende

  vrijdag 7 juni 2019
  De Vlaamse Landmaatschappij start in de loop van de maand juni met de aanleg van een vissteiger ter hoogte van de Oostdijk. Deze steiger langs het kanaal Gent-Oostende zal toegankelijk zijn voor andersvaliden
  foto Aanleg vissteiger voor andersvaliden aan Kanaal Gent-Oostende

  Deze werken voor het aanleggen van een vissteiger werden aangekondigd in De Merel van mei 2019 en via een brief aan de omwonenden. Op het werfbord aan de Warandeputten wordt ook op het terrein de nodige info verschaft over het project en de uitvoering ervan. (zie afbeelding)

  Er kan tijdelijk hinder zijn van deze werken. De VLM doet er echter alles aan om deze hinder zo beperkt mogelijk te houden.

  Meer info:

  • website VLM 
  • Pieter Balliauw: leidend ambtenaar van de werken – 09 244 85 10 pieter.balliauw@vlm.be
  • Alex Van Caubergh: toezichter van de werken – 0494 564 820
 • Legendalesite | aanbod volkstuintjes

  dinsdag 21 mei 2019

  De gemeente start op de Legendalesite een volkstuinenproject en is nog op zoek naar geïnteresseerde tuiniers.

  Heb jij interesse om een volkstuintje te gebruiken?

  Neem dan contact op met de dienst Milieu: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be.

 • Aanleg fietsverbindingen en veilige oversteekplaatsen recreatief netwerk

  dinsdag 21 mei 2019 foto Aanleg fietsverbindingen en veilige oversteekplaatsen recreatief netwerk

  In het project Nieuwenhove-Gruuthuyse is de aanleg van twee fietsverbindingen opgenomen:

  1. fietsverbinding Hertendreef – Kanunnik Davidstraat, langs Nieuwenhovebos en
  2. de fietsverbinding Hertendreef – Hertsbergsestraat,  langs domein De Herten. Hierdoor komt een verkeersveilig en groen fietstraject van Erkegem naar Nieuwenhove en het centrum van Oostkamp.

  Deze werken starten in augustus 2019, na het broedseizoen en na het bouwverlof.

  Ten slotte zal de aannemer op drie locaties binnen het recreatief netwerk Kampveld een constructie plaatsen die de fietser (MTB) tijdig waarschuwt wanneer hij een kruising met een weg nadert en hierdoor veilig kan oversteken.

Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Vlaamse Landmaatschappij

Deelgemeente

Oostkamp
LCP