Waardamme | Herinrichting pleintje Rooiveldstraat/Kortrijksestraat

Updates

 • Heraanleg pleintje start in de week van 6 januari

  maandag 30 december 2019
  Het pleintje op het kruispunt Rooiveldstraat/Kortrijksestraat wordt vanaf 6 januari heraangelegd. Tijdens de werken zal de Rooiveldstraat afgesloten zijn voor het verkeer. De halte van De Lijn wordt tijdelijk verplaatst.
  foto Heraanleg pleintje start in de week van 6 januari

  Waarom wordt dit pleintje heraangelegd?

  • Kruispunt Rooiveldstraat/Kortrijksestraat omvormen tot een aangenaam pleintje.
  • Verhogen van de verkeersveiligheid bij het in- en uitrijden van de Rooiveldstraat.
  • Duidelijke afbakening van parkeerplaatsen om wildparkeren te vermijden.
  • Inzetten op ontharding en waterinsijpeling.
  • Zorgen voor groen en kleur in het straatbeeld. We hebben gekozen voor bijen- en onderhoudsvriendelijke beplanting, te beheren zonder gebruik van pesticiden.
  • Zorgen voor een toegankelijke bushalte.
  • Comfort voor de fietser verhogen door plaatsen van een overdekte fietsenstalling

  Welke hinder mag je verwachten?

  De werken starten in de week van 6 januari en zullen een 20-tal werkdagen duren.

  • De Rooiveldstraat tussen de Kortrijksestraat en Olieslagerijstraat zal gedurende de grootste periode van de werken afgesloten zijn voor het verkeer. U zal plaatselijk moeten omrijden.
  • Er zal ook tijdelijk hinder zijn op de Kortrijksestraat voor de werken aan en rondom de nieuwe bushalte. Het verkeer op de Kortrijksestraat zal steeds kunnen passeren, en zal beurtelings geregeld worden.
  • De Lijn zal tijdens de werken een tijdelijke halte voorzien voor bussen richting Oostkamp net voorbij het pleintje, ter hoogte van fotostudio Vanhaverbeke.
 • Kruispunt Rooiveldstraat-Kortrijksestraat wordt aangenaam pleintje

  vrijdag 17 mei 2019
  Het kruispunt Rooiveldstraat-Kortrijksestraat wordt heringericht om er een aangenaam pleintje te creëren. De werken starten in september. Om deze werken te kunnen uitvoeren, heeft de Gemeenteraad op 16 mei 2019 de lastvoorwaarden van het bestek en de wijze van gunnen vastgesteld.
  foto Kruispunt Rooiveldstraat-Kortrijksestraat wordt aangenaam pleintje

  Het ontwerpplan, opgemaakt door studiebureau Jonckheere, werd begin mei aan de omwonenden toegelicht. De belangrijkste punten uit het ontwerpplan zijn:

  • Verkeersveiligheid
   Het kruispunt wordt veiliger door een meer haakse aansluiting van de Rooiveldstraat op de Kortrijksestraat, wat de zichtbaarheid verhoogt. Het in- en uitrijden van de Rooiveldstraat zal niet meer gesplitst verlopen, maar via dezelfde weg (naast Plan B).
  • Ontharding
   Met het veranderende klimaat engageert Oostkamp zich al jaren om minder te verharden, omdat zorgen voor een maximale insijpeling van regenwater van groot belang is. Daarom wordt overtollige verharding weggenomen en vervangen door gras of waterdoorlatende materialen.
   Prijs Aquafin
   De gemeente heeft met dit onthardingsproject een onthardingsprijs gewonnen van Aquafin in het kader van ‘Operatie Perforatie’, ter waarde van 10.000 euro. We tonen met dit project aan dat er zelfs op beperktere ruimtes inspanningen kunnen gedaan worden op vlak van ontharden en waterinsijpeling.
  • Vergroening
   De groenbeplantingen moeten nog in detail bepaald worden, maar de principes zijn onderhoudsvriendelijk en kleurrijk groen, en de juiste boom op de juiste plaats.
  • Bushalte en fietsenstalling
   Er komt een nieuwe en vlot toegankelijke bushalte en een ruimere, overdekte fietsenstalling met 16 plaatsen.
  • Parkeerruimte
   Er worden zeven dwarsparkeerplaatsen en drie langsparkeerplaatsen voorzien. Dit zorgt voor 10 duidelijk afgebakende en comfortabele parkeerplaatsen, tegenover 7 niet-afgebakende plaatsen in huidige toestand.
  • Openbare verlichting
   De openbare verlichting rondom het pleintje wordt vernieuwd. Hierbij wordt accentverlichting voorzien ter hoogte van het zebrapad in de Kortrijksestraat, om de oversteek voor voetgangers veiliger te maken. Fluvius werkt hiervoor een lichtstudie uit.

  Verdere timing:

  • 16 mei: de Gemeenteraad heeft de lastvoorwaarden van het bestek, geraamd op 159.920,91 euro incl. btw, alsook de wijze van gunnen bij wijze van openbare procedure vastgesteld. De procedure om een aannemer aan te duiden kan nu starten.
  • Begin september: voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen.
  • Vanaf tweede helft september, na uitvoering van de nutswerken, start de eigenlijke herinrichting. 

Foto's

 • pleintje
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: Studiebureau Jonckheere
 • Aannemer: Bauwens NV uit Evergem
 • Kostprijs: 188.506 euro (incl. btw)

Deelgemeente

Waardamme
LCP