Ruddervoorde | Baron Pecsteenwijk

Geplande werken in Baron Pecsteenstraat, Liematestraat en Ridderstraat

Werken aan de nutsleidingen - start eind april 2019

 • Nieuwe openbare verlichting (LED) en vernieuwen middenspanningsleiding (Fluvius)
 • Nieuw drinkwaternet (De Watergroep)
 • Plaatselijke herstellingen aan telecomleidingen (Telenet)

Werken gebeuren door aannemer Lamote. Na nutswerken voorlopig herstel van de werkzone.

Herinrichtingswerken - van midden augustus 2019 tot voorjaar 2020

door gemeente:

 • Heraanleg voetpadzone rekening houdend met de onthardingsprincipes
 • Breed voetpad zonder obstakels
 • Comfortabele fiets- en wandeldoorsteken
 • Duurzaam en onderhoudsvriendelijk groen

door externe aannemer:

 • Nieuwe asfaltlaag op wegdek: voorzien in de loop van 2020.

Toekomstige herinrichting van Hillestraat en Terluchtestraat

We horen van bewoners dat de snelheid in de Hillestraat en Terluchtestraat hoog is en dat het plaatselijk verkeer in de Terluchtestraat niet voldoende gerespecteerd wordt. Daarnaast willen we in het kader van “Oostkamp 2030” in heel de gemeente inzetten op veilig fietsverkeer.

Daarom willen we in de toekomst de Hillestraat, zowel binnen als buiten de bebouwde kom en de Terluchtestraat aanpassen om de leefbaarheid in deze wijk en de veiligheid van de fietsers te verhogen.

Vooraleer we met een ontwerp starten, organiseren we op maandag 1 april 2019 een bewonersvergadering om te luisteren naar de bewoners. 

Stappen in dit herinrichtingsdossier

 1. Bundelen van de voorstellen en vragen van de bewoners
 2. Verkeerstellingen uitvoeren om objectief beeld te krijgen op de verkeersstromen
 3. Opmaken van projectdefinitie op basis van de resultaten van stappen 1 en 2
 4. Nieuwe bewonersvergadering met concrete voorstellen en timing.

Je leest meer details in de bewonersbrief die je vindt bij de downloads. 

Foto's

 • baronPecsteen
Terug naar overzicht
LCP