Baliebrugge | groot riolerings- en wegenproject op diverse locaties

Updates

 • Baliebrugge | bevraging n.a.v. de start van een groot riolerings- en wegenproject

  dinsdag 18 december 2018
  De gemeente heeft samen met Aquafin een project opgestart om in een aantal straten in Baliebrugge riolerings- en wegenwerken uit te voeren. Voorstellen en/of bekommernissen over de weginrichting in de werkzone kunnen worden ingediend tot 13 januari.
  foto Baliebrugge | bevraging n.a.v. de start van een groot riolerings- en wegenproject

  Het gaat over volgende zones (zie ook op de afbeelding):

  • Torhoutsestraat tussen de beek en het Baliebruggeplein
  • Westkantstraat tussen huisnummer 12 (kapel) en de gemeentegrens
  • Vrijlatenstraat
  • Polderstraat tussen Vrijlatenstraat en huisnummer 5
  • Vliegend Paardstraat
  • Kaleshoekstraat
  • Watermolenstraat
  • Sasputstraat tussen Westkantstraat en huisnummer 6
  • Vannekensstraat

  De afbakening van deze zone is bepaald volgens de prioriteitenlijst van de Vlaamse Milieumaatschappij. Die lijst vermeldt in welke gebieden en in welke periode het huishoudelijk afvalwater gezuiverd moet worden.

  Bevraging

  Samen met de kennis, ervaringen en voorstellen van de bewoners komen we tot een goed wegenisplan. Daarom willen we te weten komen hoe de huidige toestand van deze straten ervaren wordt en wat beter kan. Dit kan betrekking hebben op de rijweg, het voetpad, het parkeren, het verkeer, beplantingen, afwatering, regelmatige wateroverlast, … 

  Heb je voorstellen en/of bekommernissen?

  Bezorg ze ons zeker. Je kan dit via dit formulier doen tot 13 januari. 

  In deze fase verzamelen we de ingediende voorstellen en bemerkingen en bekijken we samen met het studiebureau welke haalbaar zijn en welke niet. Bij de opmaak van een ontwerp moet immers met heel veel aspecten rekening gehouden worden zoals budget, technische voorwaarden en algemeen belang versus individueel belang.

  Daarna organiseren we een informatievergadering voor de betrokken bewoners waarop we de ingediende voorstellen zullen toelichten en een eerste ontwerpplan tonen. 

  Uitgebreidere toelichting over dit project kan je lezen in de brief die de bewoners van Ruddervoorde ontvangen hebben. Klik hier. 

Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp en Aquafin
 • Studiebureau: Jonckheere

Deelgemeente

Baliebrugge

Deelgemeente

Ruddervoorde
LCP