Oostkamp | Kroonhove

Verfraaiing van de wijk

De wijk Kroonhove (Anjerstraat, Irisstraat, Jasmijnstraat en Leliestraat) is aangelegd in de jaren '70. Typerend voor wijken uit die periode zijn: brede straten met de auto als belangrijkste element in het straatbeeld, groenbeplantingen die enkel met sproeistoffen onderhouden konden worden en veel verharde oppervlakten. Enkele decennia later zijn we tot andere inzichten en nieuwe noden gekomen. Daarom passen we bij de verfraaiing van wijken, zoals wijk Kroonhove, volgende principes toe:

 • Bewust omgaan met waterinsijpeling: niet meer in elke straat aan beide zijden van de weg verharde voetpaden, maar wel gras tussen de opritten. Natuurlijk groen geeft rust en is aangenamer dan het grijze van beton. Het is goed voor het grondwaterpeil en helpt tegen overstromingen.
 • Voetpaden met een hoog gebruikscomfort: voldoende breed en vrij van obstakels.
 • Comfortabele en gemakkelijk te onderhouden wandel- en fietsdoorsteken en groenbeplantingen die te onderhouden zijn zonder gebruik van sproeistoffen; struiken die weinig snoeibeurten vragen; bomen enkel daar waar er voldoende groeiruimte is.
 • Kleur in het straatbeeld brengen en bijvriendelijke bloemen planten.
 • De rijweg aanpassen zodat mensen automatisch trager moeten rijden, bijv. door een deel van het wegdek te vervangen door een plantvak en bochten kleiner maken. 
 • Stimuleren van ontmoeting.

De wijk Kroonhove wordt volgens deze visie heraangelegd.

Ter ondersteuning bij de opmaak van het opwaarderingsplan riep het gemeentebestuur de hulp in van de ontwerpers van NERO architectuur & stedenbouw en landschapsarchitect Denis Dujardin. 

Daarnaast werd ook geluisterd naar de bewoners

 • December 2017 - wandeling in de wijk
  Twee zaken zijn van belang om tot een goed ontwerp te komen: 1) Wat zijn de knelpunten die aangepakt moeten worden? 2) Wat moet zeker behouden blijven?
  Om dit te weten te komen, zijn we op 13 en 16 december 2017 met bewoners op stap geweest in de wijk. Op basis van de resultaten van deze gesprekken hebben de ontwerpers van NERO architectuur en stedenbouw en landschapsarchitect Denis Dujardin een voorontwerp gemaakt.
 • 7 mei 2018
  Het eerste ontwerp werd voorgesteld aan de bewoners die in december deelnamen aan de wandeling.
 • Zomer/najaar 2018
  De plannen werden vervolgens bijgestuurd. De algemene principes werden door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd en aan de Gemeenteraad voorgelegd. 
 • 10 november 2018
  De plannen werden toegelicht aan de bewoners van de wijk. Je vindt de plannen bij de downloads.
 • Februari 2019
  Na een intensieve voorbereidingsperiode starten de werken.

Vragen over dit project?

Neem contact met projectleider Pieter Durinck, dienst Publieke Ruimte: tel. 050 819 880 of groen@oostkamp.be

 

Updates

 • Verfraaiingswerken in wijk Kroonhove gaan van start

  vrijdag 1 februari 2019
  Na een intensieve voorbereidingsperiode, samen met de bewoners, starten begin februari de verfraaiingsweken in deze wijk (Leliestraat, Anjerstraat, Irisstraat, Jasmijnstraat). In de bewonersbrief vind je meer duiding over dit project.
  foto Verfraaiingswerken in wijk Kroonhove gaan van start

Foto's

 • Kroonhove
Terug naar overzicht
LCP