Oostkamp | Kroonhove

Verfraaiing van de wijk

De wijk Kroonhove (Leliestraat, Jasmijnstraat, Anjerstraat en Irisstraat) is aangelegd in de jaren '70. Typerend voor wijken die in die periode zijn: wijken met brede straten waar de auto als belangrijkste element in het straatbeeld werd gezien, groenbeplantingen die enkel met sproeistoffen onderhouden konden worden en veel verharde oppervlakten. Enkele decennia later zijn we tot andere inzichten en nieuwe noden gekomen. Daarom passen we bij de verfraaiing van wijken, zoals wijk Kroonhove, volgende principes toe:

  • Bewust omgaan met waterinfiltratie: niet meer in elke straat aan beide zijden van de weg verharde voetpaden, maar wel gras tussen de opritten. Natuurlijk groen geeft rust en is aangenamer dan het grijze van beton. Het is goed voor het grondwaterpeil en helpt tegen overstromingen.
  • Voetpaden met een hoog gebruikscomfort: voldoende breed en vrij van obstakels.
  • Comfortabele en gemakkelijk te onderhouden wandel- en fietsdoorsteken en groenbeplantingen die te onderhouden zijn zonder gebruik van sproeistoffen; struiken die weinig snoeibeurten vragen; bomen enkel daar waar er voldoende groeiruimte is.
  • Kleur in het straatbeeld brengen en bijvriendelijke bloemen planten.
  • De rijweg aanpassen zodat mensen automatisch trager moeten rijden, bijv. door een deel van het wegdek te vervangen door een plantvak en bochten kleiner maken. 
  • Stimuleren van ontmoeting.

De wijk Kroonhove wordt volgens deze visie heraangelegd.

Ter ondersteuning bij de opmaak van het opwaarderingsplan riep het gemeentebestuur de hulp in van de ontwerpers van NERO architectuur & stedenbouw en landschapsarchitect Denis Dujardin. 

Daarnaast werd ook geluisterd naar de bewoners

December 2017 - wandeling in de wijk

Twee zaken zijn van belang om tot een goed ontwerp te komen: 1) Wat zijn de knelpunten die aangepakt moeten worden? 2) Wat moet zeker behouden blijven? 

Om dit te weten te komen, zijn we op 13 en 16 december 2017 met bewoners op stap geweest in de wijk. Op basis van de resultaten van deze gesprekken hebben de ontwerpers van NERO architectuur en stedenbouw en landschapsarchitect Denis Dujardin een voorontwerp gemaakt.

Mei 2018

Dit eerste ontwerp werd op 7 mei 2018 voorgesteld aan de bewoners die in december deelnamen aan de wandeling.

Zomer/najaar 2018

De plannen werden vervolgens bijgestuurd. De algemene principes werden door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd en aan de Gemeenteraad voorgelegd. 

November 2018

Op 10 november 2018 werden de plannen toegelicht aan de bewoners van de wijk. Je vindt de plannen bij de downloads.

Op vandaag

De plannen worden nu in detail uitgewerkt om dan aansluitend uitgevoerd te worden.

Vragen over dit project?

Neem contact met projectleider Pieter Durinck, dienst Publieke Ruimte: tel. 050 819 880 of groen@oostkamp.be

 

Foto's

  • Kroonhove
Terug naar overzicht
LCP