Oostkamp | Kampveld- en Papenvijversstraat | maatregelen tegen wateroverlast, aanleg gescheiden riolering en wegenwerken in Papenvijversstraat

Om het bedrijventerrein Kampveld en omgeving te beschermen tegen overstromingen is het nodig om een aantal waterbeheersingsmaatregelen te nemen. Deze maatregelen worden gecombineerd met de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Kampveld- en Papenvijversstraat.

Hiervoor werd in februari 2017 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Aquafin en de gemeente. 

Dit project is een investering van 1.429.874,69 euro (incl. btw), waarvan het gemeentelijk aandeel 1.086.920,32 euro bedraagt. De gemeente bekostigt de wegenwerken en de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in de Papenvijversstraat. De ophogingswerken en de aanleg van overstorten en terugslagkleppen wordt voor de helft door de gemeente gefinancierd. De bedijkingswerken en de bypasses vallen volledig ten laste van VMM.

Welke werken zijn er gepland?

Aanleg dijkenstelsel

VMM legt een volwaardig dijkstelsel aan zodat het bedrijventerrein Kampveld beter bestand is tegen hevige regenval. Er worden twee nieuwe bypasses voorzien onder de Kampveldstraat, waardoor water efficiënter zal kunnen wegstromen. Ook de aanleg van nieuwe terugslagkleppen en overstorten moeten wateroverlast in de toekomst helpen voorkomen.

Riolerings- en afkoppelingswerken

In de Papenvijversstraat komt een gescheiden rioleringsstelsel. Hierdoor kunnen de woningen in het eerste deel van deze straat (kant Hertsbergestraat) afkoppelen, zodat regenwater en afvalwater afzonderlijk worden afgevoerd.

Wegenwerken

 • De Kampveldstraat en Papenvijversstraat worden plaatselijk opgehoogd. Dit is enerzijds noodzakelijk in het kader van de bedijkingswerken (door de bypasses zal het water vlotter wegstromen). Anderzijds moet de ophoging garanderen dat het bedrijventerrein ook bij wateroverlast toegankelijk blijft via de Kampveldstraat.
 • De wegverharding in de Papenvijversstraat wordt vernieuwd tussen de Nijverheidsstraat en de Hertsbergsestraat, met inbegrip van deze twee kruispunten. Ook tussen de huisnummers 11 en 15 wordt het wegdek vernieuwd naar aanleiding van de afkoppelingswerken.
 • Tussen de Breeweg en de Hertsbergsestraat wordt de rijweg verbreed tot 5,50 meter.
 • In de Kampveldstraat worden het fietspad in asfalt en het wegdek in cementbeton (tussen Hertsbergsestraat en de firma Lebbe) vernieuwd. Binnen deze zone ligt ook het op te hogen weggedeelte.
 • Het dubbelrichtingsfietspad in de Kampveldstraat wordt ter hoogte van de firma Watteeuw doorgetrokken tot aan de wegversmalling. De nieuwe oversteekplaats voor fietsers richting Waardamme wordt veiliger gemaakt door de plaatsing van een plantvak. In deze zone wordt het wegdek in cementbeton vernieuwd.
 • Tijdens de werken wordt in de Kampveldstraat een tijdelijke weg aangelegd om de bereikbaarheid van het bedrijventerrein te garanderen.

Gescheiden rioleringsstelsel en afkoppelingswerken

Wat is een gescheiden rioleringsstelsel?

Dit is een rioleringsstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

 • Afvalwater is water afkomstig van toilet, wc, bad, wasmachine, vaatwas, ...
 • Regenwater is water afkomstig van het dak, oprit, terras, …

Waarom een gescheiden rioleringsstelsel?

Om de waterkwaliteit in onze waterlopen te verbeteren.

Nu komt er nog afvalwater in grachten en beken terecht.  Het afvalwater moet dus eerst gezuiverd worden.

In België is dit een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Zij doen hiervoor een beroep op Aquafin, die waterzuiveringsinstallaties bouwt om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen. Voor onze gemeente gaat dit over het zuiveren van onder andere de Rivierbeek, Hertsbergebeek, Bornebeek en Velddambeek.

Wat houden ‘afkoppelingswerken’ in?

Afkoppelen betekent dat het vuil water en het regenwater afkomstig van woningen apart afgevoerd worden naar de vuilwater- en regenwaterriool op het openbaar domein. Hiervoor zijn in veel gevallen ingrepen nodig op privaat domein. De afkoppelingsdeskundige van het studiebureau begeleidt de eigenaars hierin.

Omdat de gemeente vindt dat die verplichte investering niet volledig ten laste van de eigenaar kan gelegd worden, komt de gemeente hierin sterk tussen. Het bedrag van de gemeentelijke subsidie is:

 • 100 euro + 30 euro/lopende meter nieuwe buis als eigenaar het zelf uitvoert, met een maximum van 1.500 euro;
 • 100 euro + 60 euro/lopende meter nieuwe buis als de uitvoering door een aannemer gebeurt (= eigen gekozen aannemer of aannemer van het rioleringsproject), met een maximum van 2.000 euro. 

Wat betekent dit concreet voor dit project?

 • De aanleg van een gescheiden rioolstelsel voor woningen in het eerste deel van de Papenvijversstraat (kant Hertsbergestraat) om afvalwater dat nu nog in de beek terecht komt, te laten aansluiten op de collectieve waterzuivering van Brugge;
 • Aanleg nieuw wegdek.

Updates

 • Nieuwe dijk en weg beschermen bedrijventerrein Kampveld beter tegen wateroverlast

  vrijdag 1 oktober 2021
  Gisteren hebben de gemeente, de Vlaamse Milieumaatschappij, Aquafin, de buurtbewoners en bedrijfsleiders de nieuwe Kampveld- en Papenvijversstraat en de nieuwe dijk officieel ingehuldigd. 
  foto Nieuwe dijk en weg beschermen bedrijventerrein Kampveld beter tegen wateroverlast

  Een nieuwe dijk, een verhoogde toegangsweg en een gescheiden rioolstelsel voor afval- en regenwater moeten ervoor zorgen dat het Kampveld in de toekomst niet meer af te rekenen krijgt met waterschade. Voor de werken sloegen de gemeente Oostkamp, de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin de handen in elkaar.

  Het bedrijventerrein Kampveld kende de voorbije jaren regelmatig wateroverlast. Zo veroorzaakte een overstroming tijdens de zomer van 2014 heel wat schade aan de bedrijven. Ook in 2011 en 2012 had het terrein te kampen met wateroverlast. Om het probleem grondig aan te pakken tekenden de gemeente Oostkamp, de VMM en Aquafin een totaalplan voor de bescherming van het bedrijventerrein uit.

  Nieuwe dijk beschermt tegen huidige en toekomstige waterpeilen

  De nieuwe, anderhalve kilometer lange dijk werd dicht bij de te beschermen bedrijfsgebouwen voorzien. Zo neemt de dijk zo min mogelijk plaats in de vallei van de Hertsbergebeek in en blijft de ruimte in het valleigebied maximaal behouden voor waterberging. De dijk is voor een groot deel gerealiseerd op de percelen van de aanpalende bedrijven.  Door de goede samenwerking met de private eigenaars kon het project rekenen op een groot draagvlak.

  De verhoogde Kampveldstraat verzekert daarnaast tijdens een overstroming ook de toegang tot het bedrijventerrein. Deze weg werd in het verleden regelmatig afgesloten omwille van wateroverlast.

  Gescheiden rioolsysteem vergroot bescherming en verbetert waterkwaliteit

  Naast de aanleg van de dijk en verhoging van de Kampveldstraat werd ook geïnvesteerd in een gescheiden rioleringsstelsel. Het regenwater wordt voortaan via een bestaande gracht langs de binnenzijde van de dijk afgevoerd. Die gracht werd daarvoor uitgediept en aangepast. Zo kan ze maximaal water bufferen, infiltreren en afvoeren.

  Door de scheiding van regenwater en afvalwater zal in de toekomst de riolering minder vaak overstorten en kan de waterkwaliteit van de Hertsbergebeek verder verbeteren.

  Investering

  • Totaalbedrag van de werken: 1.801.559,89 euro (btw inclusief)
  • Aandeel gemeente Oostkamp: 1.429.089,83 euro (btw inclusief)
  • Aandeel VMM: 372.470,06 euro (er wordt geen btw in rekening gebracht)

  Werken in de streek nog niet gedaan

  De Vlaamse Milieumaatschappij plant nog extra maatregelen om de capaciteit om water te bergen in de valleigebieden van de Rivierbeek en Hertsbergebeek te behouden en waar mogelijk ook te herstellen. Zo wil de VMM aan de Moerbrugsestraat en de spoorweg naast de warandeputten in de nabije toekomst een gecontroleerd overstromingsgebied aanleggen. De gronden die werden aangevoerd voor de realisatie van de bedijking rond bedrijventerrein Kampveld werden daar immers afgegraven. Het nieuwe overstromingsgebied zal meer ruimte voor water in de vallei van de Rivierbeek creëren. Dit is belangrijk om de veiligheid te verhogen, zeker gezien de toenemende kans op periodes met hevige neerslag ten gevolge van de klimaatverandering.

 • Kampveld- en Papenvijversstraat | overzicht van de nog uit te voeren werken

  vrijdag 12 juni 2020
  De wegenwerken in de omgeving van het Kampveld lopen op hun einde. Ook de aanleg van de nieuwe dijk, om overstromingen te voorkomen, schieten goed op.

  Nog uit te voeren wegenwerken en waterbeheersingswerken:

  • Papenvijversstraat tussen Breeweg en Nijverheidsstraat: aanleg van de rijweg in beton - tweede helft juni 
  • Kampveldstraat: aanleg wachtzone voor vrachtwagens t.o.v. suikers Lebbe - tweede helft juni
  • Aanbrengen van de wegmarkeringen en definitieve signalisatie. Streefdatum: net voor bouwverlof. 
  • Kampveldstraat: pompen aansluiten op het nieuwe elektriciteitsnet en verwijderen van oude luchtnet - door Fluvius - na bouwverlof
  • Intussen is de Vlaamse Milieumaatschappij volop bezig met de aanleg van een nieuwe dijk

  Resultaat van de werken

  • Het huishoudelijk afvalwater van de woningen in Papenvijversstraat wordt eerst gezuiverd vooraleer het in de plaatselijke waterlopen terechtkomt. 
  • Comfortabel fietspad in de Kampveldstraat en veilige fietsoversteek richting Waardamme
  • Veiliger maken van het kruispunt Papenvijversstraat/Breeweg. 
  • Voorkomen van wateroverlast in het bedrijventerrein Kampveld en omgeving door:
   - verhogen van de Kampveldstraat,
   - aanleg nieuwe bypasses onder de Kampveldstraat,
   - aanleg nieuwe terugslagkleppen en overstorten
   - aanleg volwaardig dijkenstelsel - nu in uitvoering door VMM.
 • Rijvak richting Oostkamp op kruispunt Hertsbergsestraat/Lodistraat wordt hersteld vanaf 12 mei

  donderdag 7 mei 2020
  Vanaf 12 mei wordt het rijvak richting Oostkamp hersteld. Einde is voorzien op maandag 8 juni. Er komen tijdelijke verkeerslichten.
  foto Rijvak richting Oostkamp op kruispunt Hertsbergsestraat/Lodistraat wordt hersteld vanaf 12 mei

  Herstel rijvak richting Oostkamp

  Het herstel van het rijvak richting Oostkamp (kant Hazelaarstraat) gebeurt tussen 12 mei en 8 juni 2020. De heraanleg van dit kruispunt is een onderdeel van de riolerings- en bedijkingswerken in het Kampveld. 

  Gevolgen van deze werken

  • Het verkeer op de as Oostkamp - Hertsberge wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten
  • De Hazelaarstraat is enkel bereikbaar via Stuiversstraat of kant Stuivenbergstraat, ook voor fietsers.
  • Wegrijden vanuit de Papenvijversstraat kan enkel via bedrijventerrein Kampveld, ook voor fietsers.

  Accentueren fietspad

  Om de fietsveiligheid te verhogen, zal het fietspad ter hoogte van het kruispunt geaccentueerd worden met een rode coating.

  Heb je vragen hierover? 

  Neem contact met de gemeente op het nummer 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Werken Kampveld | start werken aan kruispunt Papenvijversstraat / Nijverheidsstraat

  vrijdag 24 april 2020 foto Werken Kampveld | start werken aan kruispunt Papenvijversstraat / Nijverheidsstraat

   

  Vanaf vrijdag 24 april wordt het kruispunt Papenvijversstraat / Nijverheidsstraat heraangelegd. De Papenvijversstraat van aan 'de pinne' is dus doodlopend op de Nijverheidsstraat.

  Voorziene einde van de werken aan dit kruispunt: half mei 2020.

  De aannemer heeft de betrokken bewoners ingelicht via brief. 

  Heb je vragen hierover? Neem contact met de gemeente op het nummer 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Wegenwerken starten terug op

  donderdag 9 april 2020
  Een aantal wegenwerken werden halfweg maart stilgelegd door de corona-crisis. Onder voorbehoud van een verstrenging van de maatregelen worden een aantal wegenwerken opnieuw opgestart.
  foto Wegenwerken starten terug op

  Projecten met externe aannemers:

  • Papenvijversstraat, project Kampveld - opstart 20 april (week 6 april enkel kleine werken)
  • Legendaledreef in Nieuwenhove - opstart 20 april
  • Rooiveldplein - er wordt nu al beperkt verder gewerkt, zoals wegmarkeringen en aanplant bomen.
  • Hertsberge Lodistraat - gestart op 6 april
  • Rioleringswerken De Valkaart en werken aan het derde en vierde spoor werden niet stilgelegd 

  De betrokken aannemers houden bij de uitvoering van de werken rekening met de geldende corona-regels.

  Projecten door onze eigen wegendienst:

  De werken in de Baron Pecsteenwijk in Ruddervoorde worden voorlopig niet terug opgestart omdat dit niet lukt met inachtneming van de geldende maatregelen. 

  Onze wegenploeg is wel opnieuw maximaal aan de slag, maar met een aangepaste organisatie die rekening houdt met de social distancing. Zo mag er slechts 1 persoon in een voertuig zitten; begin en einde van de werkdag worden gespreid zodat onze collega's niet in groep starten en stoppen; sommige taken lopen verder mits andere manier van werken, maar een aantal werken kunnen we niet doen omdat de maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, zoals de werken in de Baron Pecsteenwijk.

  Meer info over deze wegenprojecten? Klik hier

  Heb je vragen hierover?

  Neem contact met de gemeente op het nummer 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Wegenwerken liggen tijdelijk stil door coronavirus

  woensdag 25 maart 2020 foto Wegenwerken liggen tijdelijk stil door coronavirus
   
  Door de corona-crisis liggen tal van wegenwerken stil, zoals ook dit wegenwerk. Als de nieuwe startdatum van de werken gekend is, plaatsen we hier terug een bericht.
   
  De aannemer doet het nodige om de werven veilig achter te laten en de woningen en landerijen in de werkzone bereikbaar te maken voor de bewoners en de hulpdiensten.
   
  Heb je vragen hierover? Neem contact op met de gemeente: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 
 • Tijdelijke verkeerslichten in de Hertsbergsestraat/Lodistraat

  woensdag 22 januari 2020 foto Tijdelijke verkeerslichten in de Hertsbergsestraat/Lodistraat

  Herstel rijvak richting Hertsberge

  Op het kruispunt Hertsbergsestraat/Lodistraat/Papenvijversstraat is men bezig met het herstel van het rijvak richting Hertsberge. Uit veiligheidsoverwegingen, zeker voor de fietsers, wordt het verkeer geregeld door tijdelijke verkeerslichten.

  Herstel rijvak richting Oostkamp

  Het herstel van het rijvak richting Oostkamp (kant Hazelaarstraat) is als laatste fase voorzien, vermoedelijk tegen de zomer van 2020. 

 • Breeweg en Papenvijversstraat afgesloten vanaf week 6 januari 2020

  donderdag 19 december 2019
  In de week van 6 januari 2020 start aannemer Olivier Construct NV met een nieuwe fase in dit grote waterbeheersings- en wegenproject.
  foto Breeweg en Papenvijversstraat afgesloten vanaf week 6 januari 2020

  Bereikbaarheid 

  • Breeweg en Eikelingen: enkel bereikbaar vanaf Proosdijstraat
  • Papenvijversstraat enkel bereikbaar via kant Nijverheidsstraat
  • Hertsbergsestraat: verkeer blijft er mogelijk. Het verkeer richting Hertsberge moet voorrang verlenen aan verkeer richting Oostkamp. 

  Aard van de werken

  • Aanleg gescheiden rioolstelsel in de Papenvijversstraat.
  • De zone tussen Hertsbergsestraat en Breeweg (blauw) wordt verbreed tot 5,50 meter om het in- en uitrijden van de Papenvijversstraat veiliger te maken. Het nieuwe wegdek komt in beton.
  • De betonblokjes in de Hertsbergsestraat worden vervangen door beton. Tijdens deze fase wordt enkel het rijvak richting Hertsberge vernieuwd. Het herstel van het rijvak richting Oostkamp gebeurt tegen de zomer van 2020, als laatste fase in dit grote project.

  Voor zowel de Papenvijversstraat als de Hertsbergsestraat kiezen we voor snelhardende beton in plaats van gewone beton omwille van de veel kortere droogtijd (enkele dagen in plaats van 4 weken). Deze extra kost is te verantwoorden omdat we zo de hinder voor de omwonenden en de weggebruikers kunnen beperken in tijd.

  Hebt u vragen?

  Mail naar openbarewerken@oostkamp.be of bel naar 050 819 880

 • Werken Kampveld | start nieuwe fase in de Papenvijversstraat

  dinsdag 19 november 2019
  In de week van 25 november start de aannemer met een volgende fase: in de Papenvijversstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Kampveldstraat (de pinne), meer bepaald tussen de nummers 11 en 15. Voor het doorgaand verkeer blijft de situatie ongewijzigd.
  foto Werken Kampveld | start nieuwe fase in de Papenvijversstraat

  Verkeersregeling tijdens werkzaamheden Kampveld: zie afbeelding.

  • Kampveldstraat: blijft eenrichtingsverkeer tot eind december (nutswerken).
  • Papenvijversstraat: blijft zoals voorheen voorbehouden voor plaatselijk verkeer. De start van de nieuwe fase in de Papenvijversstraat heeft geen gevolgen voor het doorgaand verkeer.  
 • Stand van zaken

  vrijdag 27 september 2019 foto Stand van zaken

  Stand van zaken

  De werken in het Kampveld zitten op schema.

  Na de werken aan het wegdek van de Kampveldstraat kunnen de nutsmaatschappijen hun werken uitvoeren. Het eenrichtingsverkeer blijft gelden tot na die werken. Daarna starten de werken in de Papenvijversstraat.

   

 • Update werken Kampveldstraat | start volgende fase

  donderdag 20 juni 2019 foto Update werken Kampveldstraat | start volgende fase

   

  Nieuwe verkeersregeling vanaf 24 juni:

  • Werkzone vanaf 24 juni: Kampveldstraat tussen Hertsbergsestraat en Nijverheidsstraat.
  • In de werkzone is een tijdelijke eenrichtingsweg voor (vracht)auto’s voorzien, rijrichting Nijverheidsstraat.
  • Voor fietsers blijft het in de werkzone tweerichtingsverkeer. Er komt een veilige afbakening tussen fietsstrook en rijweg. Niettegenstaande zal niet vermeden kunnen worden dat op bepaalde momenten het fietspad te smal zal zijn om comfortabel te fietsen. Fietsers moeten dan afstappen.
  • In het belang van de fietsveiligheid wordt het fietspad eerder afgewerkt dan de rijweg.
  • De nieuwe rijweg komt in beton. 

  Omleiding en bereikbaarheid Kampveld: zie afbeelding 


  Vragen? Neem gerust contact met de gemeente: 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Zaterdagen 15 en 22 juni: Kampveldstraat onderbroken | Papenvijversstraat enkel te bereiken via Hertsbergsestraat

  dinsdag 4 juni 2019
  Op zaterdagen 15 en 22 juni is de Kampveldstraat tussen de Hertsbergsestraat en Nijverheidsstraat onderbroken voor alle verkeer, ook voor fietsers. Omleiding: zie afbeelding.
  foto Zaterdagen 15 en 22 juni: Kampveldstraat onderbroken | Papenvijversstraat enkel te bereiken via Hertsbergsestraat

  Verkeersregeling zaterdagen 15 en 22 juni - zie afbeelding

  Ter hoogte van de beek moeten 2 buizen onder de rijweg geplaatst worden. Dit kan niet door boringen, maar kan enkel door de rijweg open te breken. Op vraag van de gemeente gebeurt dit werk op zaterdag om de hinder voor de bereikbaarheid van de bedrijvenzone tot een minimum te beperken. Alle woningen en bedrijven blijven op beide zaterdagen bereikbaar met de wagen.

  Bedrijventerrein Kampveld

  • kan op die twee zaterdagen enkel bereikt worden via de Papenvijversstraat. Omwille van de smalle wegbreedte wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd 
  • wegrijden kan enkel via Kampveldstraat naar Scharestraat - Proosdijstraat

  Aandacht voor Papenvijversstraat:

  • Kort stukje tussen Hertsbergsestraat en Breeweg: tweerichtingsverkeer.
  • Deel tussen Breeweg en Nijverheidsstraat: eenrichtingsverkeer richting Nijverheidsstraat, geldt ook voor fietsers. Fietsers tussen Waardamme en Erkegem rijden via Scharestraat en Waterstraat.
  • Tussen Nijverheidsstraat en de Kampveldstraat (pinne): blijft voorbehouden voor plaatselijk verkeer (groene pijl). De Papenvijversstraat is dus voor niet-bewoners enkel bereikbaar via de Hertsbergsestraat.

  Fietsers van Waardamme naar omgeving Erkegem: omleiding via Waterstraat-Nieuwenhove-Siemenslaan 


  Vragen? Neem gerust contact met de gemeente: 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Kampveld- en Papenvijversstraat | start van de werken

  dinsdag 19 februari 2019
  Op 11 maart starten de werken om het bedrijventerrein Kampveld en omgeving te beschermen tegen wateroverlast (samenwerking gemeente, Aquafin en Vlaamse Milieumaatschappij). De werken gebeuren in fasen en zullen tot bouwverlof 2020 duren (mits goed weer).
  foto Kampveld- en Papenvijversstraat | start van de werken

  Doel van de werken:

  • Kampveld en omgeving beschermen tegen wateroverlast
  • Bereikbaarheid Kampveld garanderen bij hevige regen
  • Afvalwater apart afvoeren van regenwater 

  Wegenwerken Kampveldstraat:

  • Aanleg van een tijdelijke eenrichtingsweg in de Kampveldstraat (in landerijen) om de bereikbaarheid van het bedrijventerrein tijdens de wegenwerken mogelijk te maken. 
  • Kampveldstraat plaatselijk ophogen om bereikbaarheid Kampveld te garanderen tijdens hevige regenval.
  • Bypass onder de rijweg voor betere waterafvoer naar Hertsbergebeek.
  • Vernieuwen fietspad in asfalt en wegdek in cementbeton tussen Hertsbergsestraat en de firma Lebbe.
  • Dubbelrichtingsfietspad ter hoogte van Watteeuw doortrekken tot wegversmalling.
  • Aan einde dubbelrichtingsfietspad: veilige oversteekplaats voor fietsers richting Waardamme.
  • Vernieuwen wegdek in cementbeton tussen Watteeuw en wegversmalling.

  Werken Papenvijversstraat:

  • Wegdek plaatselijk ophogen
  • Gescheiden rioolstelsel Papenvijversstraat
  • Vernieuwen wegdek van deel Papenvijversstraat
  • Verbreden rijweg Papenvijversstraat tussen Hertsbergsestraat en Breeweg naar 5,50 meter.
  • Vernieuwen kruispunt Papenvijversstraat/Hertsbergsestraat: beton in plaats van klinkers

  Naast deze wegenwerken wordt ook een dijkenstelsel aangelegd. 

  • Grotendeels in landerijen (zie situering)
  • De startdatum van deze werken ligt nog niet vast. Zal in 2020 zijn of eerder indien deze werken de wegen- en rioleringswerken niet hinderen. 

  Fasen (zie schets)

  1. Kampveldstraat ten zuiden van Nijverheidsstraat - start op 11 maart 2019
  2. Kampveldstraat tussen Hertsbergsestraat (niet kruispunt) en Nijverheidsstraat - zomer/najaar 2019
  3. Papenvijversstraat tussen Breeweg en het rijvak Hertsbergsestraat rijrichting Hertsberge (vak richting Oostkamp blijft vrij) - winter 2019
   Papenvijversstraat tussen Breeweg en Papenvijversstraat nummer 4 - begin 2020
  4. Papenvijversstraat van aan kruispunt Nijverheidsstraat tot Papenvijversstraat 4 - voorjaar 2020
  5. Papenvijversstraat ten westen van NIjverheidsstraat langs nummers 11-13-15 - voorjaar/zomer 2020
  6. Hertsbergsestraat rijvak rijrichting Oostkamp - zomer 2020

  Investering

  van 1.630.000 euro, incl. btw, waarvan 1.087.000 euro ten laste van de gemeente 

  Toelichting aan betrokken bewoners en bedrijven 

  Op 18 februari kregen de betrokken bewoners en bedrijven toelichting over deze werken.  De presentatie vind je hierbij. 

Foto's

 • Kampveld-Papenvijversstraat
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Riolerings- en wegenwerken: Aquafin | bedijkingswerken en de bypasses: VMM
 • Studiebureau: Studiebureau Jonckheere
 • Veiligheidscoördinator: Probam NV
 • Aannemer: Olivier Construct NV
 • Startdatum: maandag 11 maart 2019
 • Kostprijs: 1.801.559,89 euro (btw inclusief), waarvan 1.429.089,83 euro (btw inclusief) ten laste van de gemeente.

Deelgemeente

Oostkamp
LCP