Oostkamp | Kampveld- en Papenvijversstraat | maatregelen tegen wateroverlast, aanleg gescheiden riolering en wegeniswerken in Papenvijversstraat

Om het bedrijventerrein Kampveld en omgeving te beschermen tegen overstromingen is het nodig om een aantal waterbeheersingsmaatregelen te nemen. Deze maatregelen worden gecombineerd met de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken in de Kampveld- en Papenvijversstraat.

Hiervoor werd in februari 2017 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Aquafin en de gemeente. 

Dit project is een investering van 1.429.874,69 euro (incl. btw), waarvan het gemeentelijk aandeel 1.086.920,32 euro bedraagt. De gemeente bekostigt de wegeniswerken en de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in de Papenvijversstraat. De ophogingswerken en de aanleg van overstorten en terugslagkleppen wordt voor de helft door de gemeente gefinancierd. De bedijkingswerken en de bypasses vallen volledig ten laste van VMM.

Welke werken zijn er gepland?

Aanleg dijkenstelsel

VMM legt een volwaardig dijkstelsel aan zodat het bedrijventerrein Kampveld beter bestand is tegen hevige regenval. Er worden twee nieuwe bypasses voorzien onder de Kampveldstraat, waardoor water efficiënter zal kunnen wegstromen. Ook de aanleg van nieuwe terugslagkleppen en overstorten moeten wateroverlast in de toekomst helpen voorkomen.

Riolerings- en afkoppelingswerken

In de Papenvijversstraat komt een gescheiden rioleringsstelsel. Hierdoor kunnen de woningen in het eerste deel van deze straat (kant Hertsbergestraat) afkoppelen, zodat regenwater en afvalwater afzonderlijk worden afgevoerd.

Wegeniswerken

 • De Kampveldstraat en Papenvijversstraat worden plaatselijk opgehoogd. Dit is enerzijds noodzakelijk in het kader van de bedijkingswerken (door de bypasses zal het water vlotter wegstromen). Anderzijds moet de ophoging garanderen dat het bedrijventerrein ook bij wateroverlast toegankelijk blijft via de Kampveldstraat.
 • De wegverharding in de Papenvijversstraat wordt vernieuwd tussen de Nijverheidsstraat en de Hertsbergsestraat, met inbegrip van deze twee kruispunten. Ook tussen de huisnummers 11 en 15 wordt het wegdek vernieuwd naar aanleiding van de afkoppelingswerken.
 • Tussen de Breeweg en de Hertsbergsestraat wordt de rijweg verbreed tot 5,50 meter.
 • In de Kampveldstraat worden het fietspad in asfalt en het wegdek in cementbeton (tussen Hertsbergsestraat en de firma Lebbe) vernieuwd. Binnen deze zone ligt ook het op te hogen weggedeelte.
 • Het dubbelrichtingsfietspad in de Kampveldstraat wordt ter hoogte van de firma Watteeuw doorgetrokken tot aan de wegversmalling. De nieuwe oversteekplaats voor fietsers richting Waardamme wordt veiliger gemaakt door de plaatsing van een plantvak. In deze zone wordt het wegdek in cementbeton vernieuwd.
 • Tijdens de werken wordt in de Kampveldstraat een tijdelijke weg aangelegd om de bereikbaarheid van het bedrijventerrein te garanderen.

Gescheiden rioleringsstelsel en afkoppelingswerken

Wat is een gescheiden rioleringsstelsel?

Dit is een rioleringsstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

 • Afvalwater is water afkomstig van toilet, wc, bad, wasmachine, vaatwas, ...
 • Regenwater is water afkomstig van het dak, oprit, terras, …

Waarom een gescheiden rioleringsstelsel?

Om de waterkwaliteit in onze waterlopen te verbeteren.

Nu komt er nog afvalwater in grachten en beken terecht.  Het afvalwater moet dus eerst gezuiverd worden.

In België is dit een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Zij doen hiervoor een beroep op Aquafin, die waterzuiveringsinstallaties bouwt om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen. Voor onze gemeente gaat dit over het zuiveren van onder andere de Rivierbeek, Hertsbergebeek, Bornebeek en Velddambeek.

Wat houden ‘afkoppelingswerken’ in?

Afkoppelen betekent dat het vuil water en het regenwater afkomstig van woningen apart afgevoerd worden naar de vuilwater- en regenwaterriool op het openbaar domein. Hiervoor zijn in veel gevallen ingrepen nodig op privaat domein. De afkoppelingsdeskundige van het studiebureau begeleidt de eigenaars hierin.

Omdat de gemeente vindt dat die verplichte investering niet volledig ten laste van de eigenaar kan gelegd worden, komt de gemeente hierin sterk tussen. Het bedrag van de gemeentelijke subsidie is:

 • 100 euro + 30 euro/lopende meter nieuwe buis als eigenaar het zelf uitvoert, met een maximum van 1.500 euro;
 • 100 euro + 60 euro/lopende meter nieuwe buis als de uitvoering door een aannemer gebeurt (= eigen gekozen aannemer of aannemer van het rioleringsproject), met een maximum van 2.000 euro. 

Wat betekent dit concreet voor dit project?

 • De aanleg van een gescheiden rioolstelsel voor woningen in het eerste deel van de Papenvijversstraat (kant Hertsbergestraat) om afvalwater dat nu nog in de beek terecht komt, te laten aansluiten op de collectieve waterzuivering van Brugge;
 • Aanleg nieuw wegdek.

Updates

 • Kampveld- en Nijverheidsstraat | start van de werken

  dinsdag 19 februari 2019
  Op 18 februari kregen de betrokken bewoners en bedrijven toelichting over de geplande werken in de Kampveld- en Nijverheidsstraat. De werken zijn nodig om het bedrijventerrein en omgeving te beschermen tegen wateroverlast. Tezelfdertijd worden rioleringswerken uitgevoerd.
  foto Kampveld- en Nijverheidsstraat | start van de werken

  De aannemer start op 11 maart 2019.  De werken gebeuren in verschillende fasen en zullen tot bouwverlof 2020 duren (mits gunstige weersomstandigheden).

  Meer info over welke werken wanneer uitgevoerd worden, vind je in de presentatie. 

Foto's

 • Kampveld-Papenvijversstraat
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Riolerings- en wegeniswerken: Aquafin | bedijkingswerken en de bypasses: VMM
 • Studiebureau: Studiebureau Jonckheere
 • Veiligheidscoördinator: Probam NV
 • Aannemer: Olivier Construct NV
 • Startdatum: maandag 11 maart 2019
 • Kostprijs: 1.429.874,69 euro (incl. btw), waarvan 1.086.920,32 euro voor de gemeente

Deelgemeente

Oostkamp
LCP