Oostkamp | Kampveld- en Papenvijversstraat | maatregelen tegen wateroverlast, aanleg gescheiden riolering en wegeniswerken in Papenvijversstraat

Om het bedrijventerrein Kampveld en omgeving te beschermen tegen overstromingen is het nodig om een aantal waterbeheersingsmaatregelen te nemen. Deze maatregelen worden gecombineerd met de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken in de Kampveld- en Papenvijversstraat.

Hiervoor werd in februari 2017 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Aquafin en de gemeente. 

Dit project is een investering van 1.429.874,69 euro (incl. btw), waarvan het gemeentelijk aandeel 1.086.920,32 euro bedraagt. De gemeente bekostigt de wegeniswerken en de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in de Papenvijversstraat. De ophogingswerken en de aanleg van overstorten en terugslagkleppen wordt voor de helft door de gemeente gefinancierd. De bedijkingswerken en de bypasses vallen volledig ten laste van VMM.

Welke werken zijn er gepland?

Aanleg dijkenstelsel

VMM legt een volwaardig dijkstelsel aan zodat het bedrijventerrein Kampveld beter bestand is tegen hevige regenval. Er worden twee nieuwe bypasses voorzien onder de Kampveldstraat, waardoor water efficiënter zal kunnen wegstromen. Ook de aanleg van nieuwe terugslagkleppen en overstorten moeten wateroverlast in de toekomst helpen voorkomen.

Riolerings- en afkoppelingswerken

In de Papenvijversstraat komt een gescheiden rioleringsstelsel. Hierdoor kunnen de woningen in het eerste deel van deze straat (kant Hertsbergestraat) afkoppelen, zodat regenwater en afvalwater afzonderlijk worden afgevoerd.

Wegeniswerken

 • De Kampveldstraat en Papenvijversstraat worden plaatselijk opgehoogd. Dit is enerzijds noodzakelijk in het kader van de bedijkingswerken (door de bypasses zal het water vlotter wegstromen). Anderzijds moet de ophoging garanderen dat het bedrijventerrein ook bij wateroverlast toegankelijk blijft via de Kampveldstraat.
 • De wegverharding in de Papenvijversstraat wordt vernieuwd tussen de Nijverheidsstraat en de Hertsbergsestraat, met inbegrip van deze twee kruispunten. Ook tussen de huisnummers 11 en 15 wordt het wegdek vernieuwd naar aanleiding van de afkoppelingswerken.
 • Tussen de Breeweg en de Hertsbergsestraat wordt de rijweg verbreed tot 5,50 meter.
 • In de Kampveldstraat worden het fietspad in asfalt en het wegdek in cementbeton (tussen Hertsbergsestraat en de firma Lebbe) vernieuwd. Binnen deze zone ligt ook het op te hogen weggedeelte.
 • Het dubbelrichtingsfietspad in de Kampveldstraat wordt ter hoogte van de firma Watteeuw doorgetrokken tot aan de wegversmalling. De nieuwe oversteekplaats voor fietsers richting Waardamme wordt veiliger gemaakt door de plaatsing van een plantvak. In deze zone wordt het wegdek in cementbeton vernieuwd.
 • Tijdens de werken wordt in de Kampveldstraat een tijdelijke weg aangelegd om de bereikbaarheid van het bedrijventerrein te garanderen.

Gescheiden rioleringsstelsel en afkoppelingswerken

Wat is een gescheiden rioleringsstelsel?

Dit is een rioleringsstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

 • Afvalwater is water afkomstig van toilet, wc, bad, wasmachine, vaatwas, ...
 • Regenwater is water afkomstig van het dak, oprit, terras, …

Waarom een gescheiden rioleringsstelsel?

Om de waterkwaliteit in onze waterlopen te verbeteren.

Nu komt er nog afvalwater in grachten en beken terecht.  Het afvalwater moet dus eerst gezuiverd worden.

In België is dit een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Zij doen hiervoor een beroep op Aquafin, die waterzuiveringsinstallaties bouwt om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen. Voor onze gemeente gaat dit over het zuiveren van onder andere de Rivierbeek, Hertsbergebeek, Bornebeek en Velddambeek.

Wat houden ‘afkoppelingswerken’ in?

Afkoppelen betekent dat het vuil water en het regenwater afkomstig van woningen apart afgevoerd worden naar de vuilwater- en regenwaterriool op het openbaar domein. Hiervoor zijn in veel gevallen ingrepen nodig op privaat domein. De afkoppelingsdeskundige van het studiebureau begeleidt de eigenaars hierin.

Omdat de gemeente vindt dat die verplichte investering niet volledig ten laste van de eigenaar kan gelegd worden, komt de gemeente hierin sterk tussen. Het bedrag van de gemeentelijke subsidie is:

 • 100 euro + 30 euro/lopende meter nieuwe buis als eigenaar het zelf uitvoert, met een maximum van 1.500 euro;
 • 100 euro + 60 euro/lopende meter nieuwe buis als de uitvoering door een aannemer gebeurt (= eigen gekozen aannemer of aannemer van het rioleringsproject), met een maximum van 2.000 euro. 

Wat betekent dit concreet voor dit project?

 • De aanleg van een gescheiden rioolstelsel voor woningen in het eerste deel van de Papenvijversstraat (kant Hertsbergestraat) om afvalwater dat nu nog in de beek terecht komt, te laten aansluiten op de collectieve waterzuivering van Brugge;
 • Aanleg nieuw wegdek.

Updates

 • Stand van zaken

  vrijdag 27 september 2019 foto Stand van zaken

  Stand van zaken

  De werken in het Kampveld zitten op schema.

  Na de werken aan het wegdek van de Kampveldstraat kunnen de nutsmaatschappijen hun werken uitvoeren. Het eenrichtingsverkeer blijft gelden tot na die werken. Daarna starten de werken in de Papenvijversstraat.

   

 • Update werken Kampveldstraat | start volgende fase

  donderdag 20 juni 2019 foto Update werken Kampveldstraat | start volgende fase

   

  Nieuwe verkeersregeling vanaf 24 juni:

  • Werkzone vanaf 24 juni: Kampveldstraat tussen Hertsbergsestraat en Nijverheidsstraat.
  • In de werkzone is een tijdelijke eenrichtingsweg voor (vracht)auto’s voorzien, rijrichting Nijverheidsstraat.
  • Voor fietsers blijft het in de werkzone tweerichtingsverkeer. Er komt een veilige afbakening tussen fietsstrook en rijweg. Niettegenstaande zal niet vermeden kunnen worden dat op bepaalde momenten het fietspad te smal zal zijn om comfortabel te fietsen. Fietsers moeten dan afstappen.
  • In het belang van de fietsveiligheid wordt het fietspad eerder afgewerkt dan de rijweg.
  • De nieuwe rijweg komt in beton. 

  Omleiding en bereikbaarheid Kampveld: zie afbeelding 


  Vragen? Neem gerust contact met de gemeente: 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Zaterdagen 15 en 22 juni: Kampveldstraat onderbroken | Papenvijversstraat enkel te bereiken via Hertsbergsestraat

  dinsdag 4 juni 2019
  Op zaterdagen 15 en 22 juni is de Kampveldstraat tussen de Hertsbergsestraat en Nijverheidsstraat onderbroken voor alle verkeer, ook voor fietsers. Omleiding: zie afbeelding.
  foto Zaterdagen 15 en 22 juni: Kampveldstraat onderbroken | Papenvijversstraat enkel te bereiken via Hertsbergsestraat

  Verkeersregeling zaterdagen 15 en 22 juni - zie afbeelding

  Ter hoogte van de beek moeten 2 buizen onder de rijweg geplaatst worden. Dit kan niet door boringen, maar kan enkel door de rijweg open te breken. Op vraag van de gemeente gebeurt dit werk op zaterdag om de hinder voor de bereikbaarheid van de bedrijvenzone tot een minimum te beperken. Alle woningen en bedrijven blijven op beide zaterdagen bereikbaar met de wagen.

  Bedrijventerrein Kampveld

  • kan op die twee zaterdagen enkel bereikt worden via de Papenvijversstraat. Omwille van de smalle wegbreedte wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd 
  • wegrijden kan enkel via Kampveldstraat naar Scharestraat - Proosdijstraat

  Aandacht voor Papenvijversstraat:

  • Kort stukje tussen Hertsbergsestraat en Breeweg: tweerichtingsverkeer.
  • Deel tussen Breeweg en Nijverheidsstraat: eenrichtingsverkeer richting Nijverheidsstraat, geldt ook voor fietsers. Fietsers tussen Waardamme en Erkegem rijden via Scharestraat en Waterstraat.
  • Tussen Nijverheidsstraat en de Kampveldstraat (pinne): blijft voorbehouden voor plaatselijk verkeer (groene pijl). De Papenvijversstraat is dus voor niet-bewoners enkel bereikbaar via de Hertsbergsestraat.

  Fietsers van Waardamme naar omgeving Erkegem: omleiding via Waterstraat-Nieuwenhove-Siemenslaan 


  Vragen? Neem gerust contact met de gemeente: 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Kampveld- en Papenvijversstraat | start van de werken

  dinsdag 19 februari 2019
  Op 11 maart starten de werken om het bedrijventerrein Kampveld en omgeving te beschermen tegen wateroverlast (samenwerking gemeente, Aquafin en Vlaamse Milieumaatschappij). De werken gebeuren in fasen en zullen tot bouwverlof 2020 duren (mits goed weer).
  foto Kampveld- en Papenvijversstraat | start van de werken

  Doel van de werken:

  • Kampveld en omgeving beschermen tegen wateroverlast
  • Bereikbaarheid Kampveld garanderen bij hevige regen
  • Afvalwater apart afvoeren van regenwater 

  Wegenwerken Kampveldstraat:

  • Aanleg van een tijdelijke eenrichtingsweg in de Kampveldstraat (in landerijen) om de bereikbaarheid van het bedrijventerrein tijdens de wegenwerken mogelijk te maken. 
  • Kampveldstraat plaatselijk ophogen om bereikbaarheid Kampveld te garanderen tijdens hevige regenval.
  • Bypass onder de rijweg voor betere waterafvoer naar Hertsbergebeek.
  • Vernieuwen fietspad in asfalt en wegdek in cementbeton tussen Hertsbergsestraat en de firma Lebbe.
  • Dubbelrichtingsfietspad ter hoogte van Watteeuw doortrekken tot wegversmalling.
  • Aan einde dubbelrichtingsfietspad: veilige oversteekplaats voor fietsers richting Waardamme.
  • Vernieuwen wegdek in cementbeton tussen Watteeuw en wegversmalling.

  Werken Papenvijversstraat:

  • Wegdek plaatselijk ophogen
  • Gescheiden rioolstelsel Papenvijversstraat
  • Vernieuwen wegdek van deel Papenvijversstraat
  • Verbreden rijweg Papenvijversstraat tussen Hertsbergsestraat en Breeweg naar 5,50 meter.
  • Vernieuwen kruispunt Papenvijversstraat/Hertsbergsestraat: beton in plaats van klinkers

  Naast deze wegenwerken wordt ook een dijkenstelsel aangelegd. 

  • Grotendeels in landerijen (zie situering)
  • De startdatum van deze werken ligt nog niet vast. Zal in 2020 zijn of eerder indien deze werken de wegen- en rioleringswerken niet hinderen. 

  Fasen (zie schets)

  1. Kampveldstraat ten zuiden van Nijverheidsstraat - start op 11 maart 2019
  2. Kampveldstraat tussen Hertsbergsestraat (niet kruispunt) en Nijverheidsstraat - zomer/najaar 2019
  3. Papenvijversstraat tussen Breeweg en het rijvak Hertsbergsestraat rijrichting Hertsberge (vak richting Oostkamp blijft vrij) - winter 2019
   Papenvijversstraat tussen Breeweg en Papenvijversstraat nummer 4 - begin 2020
  4. Papenvijversstraat van aan kruispunt Nijverheidsstraat tot Papenvijversstraat 4 - voorjaar 2020
  5. Papenvijversstraat ten westen van NIjverheidsstraat langs nummers 11-13-15 - voorjaar/zomer 2020
  6. Hertsbergsestraat rijvak rijrichting Oostkamp - zomer 2020

  Investering

  van 1.630.000 euro, incl. btw, waarvan 1.087.000 euro ten laste van de gemeente 

  Toelichting aan betrokken bewoners en bedrijven 

  Op 18 februari kregen de betrokken bewoners en bedrijven toelichting over deze werken.  De presentatie vind je hierbij. 

Foto's

 • Kampveld-Papenvijversstraat
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Riolerings- en wegeniswerken: Aquafin | bedijkingswerken en de bypasses: VMM
 • Studiebureau: Studiebureau Jonckheere
 • Veiligheidscoördinator: Probam NV
 • Aannemer: Olivier Construct NV
 • Startdatum: maandag 11 maart 2019
 • Kostprijs: 1.630.000 euro (incl. btw), waarvan 1.087.000 euro voor de gemeente

Deelgemeente

Oostkamp
LCP