Moerbrugge | Beverhoutstraat, Van Cailliedreef, Veldstraat | Groene Fietsgordel

In de Beverhoutstraat, Van Cailliedreef en Veldstraat gebeuren wegenwerken om er het sluipverkeer te weren. Daarnaast wordt er in het kader van de Groene Fietsgordel een fietspad aangelegd in de Beverhoutstraat, tussen de Veldstraat en de hoofdsloot (bocht voorbij Van Cailliedreef). 

Hieronder en bij de downloads vind je meer informatie over deze werken.

Updates

 • Stand van zaken voor het bouwverlof

  vrijdag 13 juli 2018

   

  De Beverhoutstraat, Van Cailliedreef en Veldstraat worden opengesteld voor het verkeer. Na het bouwverlof volgt de afwerkingsfase, met onder andere het plaatsen van enkele houten afsluitingen en het beplanten van de groenzones. 

  We danken alvast de bewoners voor de constructieve medewerking tijdens de uitvoering van de werken.

 • Werken Beverhoutstraat, Van Cailliedreef en Veldstraat | stand van zaken

  vrijdag 9 maart 2018
  De wegenwerken schieten goed op. Hieronder een overzicht van wat nog moet gebeuren.
  foto Werken Beverhoutstraat, Van Cailliedreef en Veldstraat | stand van zaken

    

  Volgende werken moeten nog gebeuren

  Van Cailliedreef

  • Aannemer is nu bezig met het plaatsen van de houten afsluitingen.
  • Halfweg maart start men met het planten van de nieuwe bomen. De keuze van de bomen is gebaseerd op het principe van ‘wijkers’ en ‘blijvers’. Er komen afwisselend eiken (blijvers) en populieren (wijkers). De snelgroeiende populieren worden gerooid na ± 15 jaar. Op die manier krijgen we snel een laaneffect en kunnen de eiken mooi uitgroeien.

  Beverhoutstraat

  • Verkeersveiliger maken van het kruispunt met de Van Cailliedreef. Deze werken starten op 9 maart. 
  • Plaatsen van houten afsluitingen tussen de Veldstraat en Van Cailliedreef.  
  • Daarna wordt het kruispunt Beverhoutstraat - Veldstraat aangepakt.
  • Vervolgens wordt nieuwe toplaag in asfalt aangebracht vanaf de Veldstraat richting Brugge.

  Veldstraat

  • Uitvoeren van aanpassingswerken aan grachten en waterlopen.
  • Aanleg van uitwijkstroken en plaatsen van houten afsluitingen tussen de Beverhoutstraat en de omgeving van de Pumphoekstraat. 

  Hebt u vragen over dit project?

  • Voor de aannemer (RTS Infra Zedelgem): neem contact met werfleider Jonathan Seys, tel. 0471 622 058 of jonathan@rts-zedelgem.be
  • Voor de gemeente: neem contact met Marc Daveloose, tel. 050 819 880, openbarewerken@oostkamp.be.
  • Voor het studiebureau: neem contact met studiebureau Lobelle, tel. 050 300 030
  • Voor de Vlaamse Landmaatschappij: neem contact met Eva Verstraete, projectleider Groene Fietsgordel, tel. 050 45 81 00 
 • Waarom werden de bomen in de Van Cailliedreef geveld?

  vrijdag 17 november 2017
  Het vellen van de bomen in de Van Cailliedreef is een zeer ingrijpend werk. We begrijpen dat dit veel vragen oproept. Daarom deze toelichting over de beslissing om te vellen.
  foto Waarom werden de bomen in de Van Cailliedreef geveld?

   

  Problemen met de bomen

  Er zijn beschadigingen op privéterrein door de bomen (afvallende takken, doorgroeiende wortels,…) en bij elke storm moet de straat preventief afgesloten worden voor alle verkeer. Dus sowieso moesten er bomen in de Van Cailliedreef geveld worden, omwille van het gevaar. Dan is er de keuze: ofwel vel je alleen de gevaarlijke bomen en plant je nieuwe aan, maar dan heb je een dreef met oude en nieuwe/kleine bomen, en ben je de dreef voor altijd kwijt, als je telkens velt en heraanplant. Ofwel kies je, zoals nu, voor een totale velling met een volledige heraanplant.

  Ten tweede gaat het momenteel om een gecultiveerde boomsoort met beperkte landschappelijke en biologische waarde en die destijds, door de oorspronkelijke private eigenaar, geplant werden omwille van een snelle houtproductie. Deze variëteit van populieren heeft als eigenschappen: kort levend, erg vatbaar voor aantastingen en broze takken. De problemen nemen dus enkel maar toe.

  Ten derde is al een deel van de oude populieren door andere private eigenaars een 5-tal jaar geleden vervangen door zomereik.

  Heraanplanting

  De dreef is landschappelijk zeer waardevol en de gemeente wil dit dan ook zeker zo houden. Daarom kiest de gemeente er uitdrukkelijk voor om de dreef te herstellen met zomereiken. De zomereik is een boom die – in tegenstelling tot de huidige populieren – wel een lang leven beschoren is. Maar omdat zomereiken niet erg snel groeien, wordt bij de aanplant voorzien dat tussen de jonge zomereiken ook kleinere populieren geplant worden. Op die manier wordt op korte termijn het dreefgevoel zo veel mogelijk behouden en anticiperen we op een duurzame langetermijnoplossing. Deze laatste bestaat er in over een 15-tal jaar de nieuwe populieren te kappen en de volle ruimte te geven voor de volledige uitgroei van de nieuwe zomereiken. De zomereiken zullen trouwens sneller groeien met de populieren ertussen, wat op zich ook weer mooi meegenomen is. Voor het hele project liepen meerdere openbare onderzoeken. In deze openbare onderzoeken zijn er nooit bezwaren gekomen tegen het kappen van de populieren.

   

 • Werken Beverhoutstraat, Van Cailliedreef en Veldstraat starten op 6 november

  dinsdag 31 oktober 2017


  Welke werken gebeuren er?

  Beverhoutstraat

  • Er komt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van aan de Veldstraat tot aan de hoofdsloot (= net voorbij de bocht van de Koeiendreef). Het fietspad komt achter de bomen, aan de kant van Oedelem.
  • Verkeersveiliger maken van de kruispunten met de Veldstraat en de Van Cailliedreef.
  • Tussen de Veldstraat en Van Cailliedreef worden uitwijkstroken aangelegd en houten afsluitingen geplaatst.
  • Tussen de hoofdsloot en de grens met Brugge worden de zijbermen verstevigd.
  • Komende van Brugge, voor men de bocht naar de Van Cailliedreef nadert, wordt een ‘poort-effect’ gecreëerd door aan weerszijden van de weg een boom te planten en een houten afsluiting te plaatsen. Dit maakt het wegbeeld visueel smaller en heeft een snelheidsremmend effect.
  • Aanleg van opritten
  • De rijweg krijgt nieuwe toplaag in asfalt vanaf de Veldstraat richting Brugge.
  • Er wordt niet gewerkt in het gedeelte tussen de Veldkapel en de Oedelemsestraat.

  Van Cailliedreef

  • De bestaande rijweg en de verkeersremmers (kasseistroken) worden behouden.
  • De bomen worden gerooid.
  • Er worden nieuwe bomen geplant volgens het principe van ‘wijkers’ en ‘blijvers’. Er komen afwisselend eiken (blijvers) en populieren (wijkers). De snelgroeiende populieren worden gerooid na ± 15 jaar. Op die manier krijgen we snel een laaneffect en kunnen de eiken mooi uitgroeien.
  • Aanleg van uitwijkstroken en plaatsen van houten afsluitingen.
  • Aanleg van opritten.

  Veldstraat

  • Uitvoeren van aanpassingswerken aan grachten en waterlopen.
  • Aanleg van uitwijkstroken en plaatsen van houten afsluitingen tussen de Beverhoutstraat en de omgeving van de Pumphoekstraat. 

   


  Waarom worden deze werken uitgevoerd?

  Groene fietsgordel

  De aanleg van het fietspad in de Beverhoutstraat gebeurt in het kader van de Groene Fietsgordel. Met de Groene Fietsgordel wil de Vlaamse Landmaatschappij een groene fietslus realiseren in de wijde omgeving van Brugge, die de omliggende gemeenten en steden met elkaar verbindt. Het plannetje van de Groene Fietsgordel staat eveneens op de website.

  Ontraden van sluipverkeer

  In de afgelopen jaren kregen we van bewoners de vraag om de Veldstraat en de Van Cailliedreef in te richten als doodlopende straten. Na overleg met diverse instanties en met de buurgemeenten is ervoor gekozen om dit niet te doen, wel om maatregelen te nemen om het sluipverkeer zoveel als mogelijk te weren/te ontmoedigen. Dit gaat voornamelijk over de aanleg van een poort in de Beverhoutstraat en het plaatsen van houten afsluitingen langs de kant van de weg. De afsluitingen zorgen ervoor dat twee wagens elkaar niet kunnen kruisen en dat één van beide voertuigen op de uitwijkstrook zal moeten wachten. De houten afsluitingen zijn onderbroken zodat fietsers achter de afsluitingen kunnen rijden indien ze dit wensen.

  Landschappelijk karakter bewaren én versterken

  De houten afsluitingen zorgen ervoor dat niet meer in de berm kan gereden worden. Hierdoor zullen de bermen (waar geen uitwijkstrook is) terug mooi groen kunnen worden.

  Verkeersveiligheid verhogen en snelheid doen verlagen

  door voorgaande maatregelen en door de herinrichting van de kruispunten Beverhoutstraat met Veldstraat en Van Cailliedreef. Stellen we vast dat de snelheid toch nog te hoog is, dan zullen we bijkomende maatregelen nemen, zoals bijv. het terugplaatsen van betonblokken.


  Uitvoeringsperiode + fasering

  Duur van de werken

  Start op maandag 6 november 2017. Zonder onvoorziene omstandigheden en mits goed weer duren de werken tot het zomerbouwverlof 2018.

  De werken gebeuren in zes fasen:

  • Fase 1: van 6 november tot eind 2017: aanleg fietspad Beverhoutstraat + rooien bomen Van Cailliedreef
  • Fase 2: start begin 2018: overige werken in Van Cailliedreef
  • Fase 3: maart – april 2018: kruispunt Beverhoutstraat x Van Cailliedreef en Beverhoutstraat richting Michel Van Hammestraat.
  • Fase 4: mei 2018: kruispunt Beverhoutstraat x Veldstraat
  • Fase 5: mei – juni 2018: asfalteringswerken en aanleg opritten Beverhoutstraat
  • Fase 6: juni – zomerbouwverlof 2018: Veldstraat

   


  Gevolgen voor het verkeer

  Tijdens de 6 fasen wordt de Beverhoutstraat (voorbij de Van Cailliedreef richting Assebroek) afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit gebeurt door middel van een tractorsluis (zandbak). Het landbouwverkeer en de fietsers kunnen steeds door.

  De Veldstraat en Van Cailliedreef zijn tijdens de werken bereikbaar via de Legeweg, de Oedelemsestraat of de Veldkapelstraat als de aannemer daar niet aan het werk is.

  Het verkeer dat via de Beverhoutstraat van en naar Assebroek rijdt, zal tijdens de werken moeten omrijden via Brugge of Beernem.


  Investering

  De totale kostprijs van deze werken bedraagt 1.500.000 euro.

   


  Hebt u vragen over dit project?

  • Voor de aannemer (RTS Infra Zedelgem): neem contact met werfleider Jonathan Seys, tel. 0471 622 058 of jonathan@rts-zedelgem.be
  • Voor de gemeente: neem contact met Marc Daveloose, tel. 050 819 880, openbarewerken@oostkamp.be.
  • Voor het studiebureau: neem contact met studiebureau Lobelle, tel. 050 300 030
  • Voor de Vlaamse Landmaatschappij: neem contact met Eva Verstraete, projectleider Groene Fietsgordel, tel. 050 45 81 00

   

   

 • Vergoedingen voor grondinname voor de aanleg van een fietspad in de Beverhoutstraat

  vrijdag 20 oktober 2017
  Op maandag 6 november starten de herinrichtingswerken aan de Beverhoutstraat, Van Cailliedreef en Veldstraat. De herinrichting kadert in het project Groene Fietsgordel Brugge van de Vlaamse Landmaatschappij.
  foto Vergoedingen voor grondinname voor de aanleg van een fietspad in de Beverhoutstraat

  De herinrichting omvat o.a. de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs de Beverhoutstraat tussen de Veldstraat en Koeiendreef. Om het fietspad te kunnen aanleggen, moeten een aantal grondinnames gebeuren. De Gemeenteraad heeft de vergoedingen voor de grondinname goedgekeurd.

  Het inrichtingsplan Groene Fietsgordel Brugge, een project van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), voorziet op vraag van de gemeente aanpassingen aan de Beverhoutstraat, Veldstraat en Van Cailliedreef om de verkeersveiligheid van de fietsers te verbeteren. De heraanleg bestaat uit de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad, uitwijkstroken voor wagens en de herinrichting van de kruispunten. De Groene Fietsgordel beoogt een groene fietslus te realiseren in de wijde omgeving van Brugge, die de omliggende gemeenten en steden met elkaar verbindt.

  Voor de aanleg van het fietspad is het nodig om een aantal grondinnemingen te realiseren. De innemingen bevinden zich op grondgebied Beernem, maar maken deel uit van gemeentelijke roden in eigendom van de gemeente Oostkamp, met die nuance dat er een genotsrecht geldt voor de inwoners. Op basis van een reglement betaalt de pachter een bedrag om de gronden te gebruiken.

  Voor de grondinname wordt een vergoeding betaald ter compensatie van de gronden die gebruikt worden voor de aanleg van het fietspad. Deze gronden worden na de werken opgenomen in het openbaar domein. Er is ook een vergoeding ter compensatie van het inkomensverlies omdat een deel van de grond gebruikt wordt als werkzone tijdens de aanleg van het fietspad. Deze twee vergoedingen werden goedgekeurd door de Gemeenteraad.

Foto's

 • Veldkapel
Terug naar overzicht
LCP