Baliebrugge | riolerings- en wegenwerken in delen van Groenhovestraat, Bergenstraat, Hogestraat, Torhoutsestraat

Wat is een gescheiden rioleringsstelsel?

Dit is een rioleringsstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

 • Afvalwater is water afkomstig van toilet, wc, bad, wasmachine, vaatwas, ...
 • Regenwater is water afkomstig van het dak, oprit, terras, …

Waarom een gescheiden rioleringsstelsel?

Omdat het een verplichting is vanuit Europa. Nu komt er nog huishoudelijk afvalwater in grachten en beken terecht. De Europese lidstaten moeten ervoor zorgen dat de waterkwaliteit van die waterlopen verbetert en het afvalwater dus eerst gezuiverd wordt.

In België is dit een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Zij doen hiervoor een beroep op Aquafin, die waterzuiveringsinstallaties bouwt om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen. Voor onze gemeente gaat dit over het zuiveren van onder andere de Rivierbeek, Hertsbergebeek, Bornebeek en Velddambeek.

Wat houden ‘afkoppelingswerken’ in?

Afkoppelen betekent dat het vuil water en het regenwater afkomstig van woningen apart afgevoerd worden naar de vuilwater- en regenwaterriool op het openbaar domein. Hiervoor zijn in veel gevallen ingrepen nodig op privaat domein. De afkoppelingsdeskundige van het studiebureau begeleidt de eigenaars hierin.

Omdat de gemeente vindt dat die verplichte investering niet volledig ten laste van de eigenaar kan gelegd worden, komt de gemeente hierin sterk tussen. Het bedrag van de gemeentelijke subsidie is:

 • 100 euro + 30 euro/lopende meter nieuwe buis als eigenaar het zelf uitvoert, met een maximum van 1.500 euro;
 • 100 euro + 60 euro/lopende meter nieuwe buis als de uitvoering door een aannemer gebeurt (= eigen gekozen aannemer of aannemer van het rioleringsproject), met een maximum van 2.000 euro. 

Wat betekent dit concreet voor dit project?

Er zijn werken gepland op volgende plaatsen in Baliebrugge:

 1. in de zijweg van de Bergenstraat ter hoogte van de nummers 12-20,
 2. in de zijweg van de Bergenstraat aansluitend op de Groenhovestraat,
 3. in de Groenhovestraat tussen de Vrijgeweidestraat en de Velddamstraat,
 4. in de Hogestraat ter hoogte van de nummers 46-61 en
 5. in de zijweg van de Torhoutsestraat ter hoogte van de nummers 226-236.

Hieronder en bij de downloads vind je nog meer informatie.

Updates

 • Bergenstraat ter hoogte van huisnummers 12 – 20

  dinsdag 6 juni 2017 foto Bergenstraat ter hoogte van huisnummers 12 – 20

   

  In de zijweg van de Bergenstraat t.h.v. de huisnummers 12 – 20 wordt een gescheiden riolering aangelegd. Het afvalwater zal via een pompinstallatie richting Bergenstraat worden afgevoerd en de regenwaterafvoer wordt geoptimaliseerd. De wegverharding in asfalt wordt vernieuwd en de opritten worden in betonstraatstenen aangelegd.

 • Hogestraat ter hoogte van huisnummers 46 - 61

  dinsdag 6 juni 2017 foto Hogestraat ter hoogte van huisnummers 46 - 61

   

  In de Hogestraat t.h.v. de huisnummers 46 – 61 wordt eveneens een gescheiden riolering aangelegd waarbij de bestaande grachtoverwelving wordt opgebroken en vervangen door een nieuwe regenwaterafvoer en een afvalwaterriool. Ter hoogte van deze rioleringswerken wordt de wegverharding in asfalt vernieuwd. 

   

 • Torhoutsestraat zijweg ter hoogte van huisnummers 226 - 236

  dinsdag 6 juni 2017 foto Torhoutsestraat zijweg ter hoogte van huisnummers 226 - 236

   

  In de zijweg van de Torhoutsestraat t.h.v. de huisnummers 226 – 236 komt er een afvalwaterriolering die door middel van een pompinstallatie wordt aangesloten op de riolering in de Torhoutsestraat. De wegverharding in asfalt wordt vernieuwd.

   

 • Groenhovestraat en zijweg Bergenstraat

  dinsdag 6 juni 2017 foto Groenhovestraat en zijweg Bergenstraat

   

  In de Groenhovestraat, tussen de Vrijgeweidestraat en de Velddamstsraat, en in de zijweg van de Bergenstraat aansluitend op de Groenhovestraat, wordt een gescheiden riolering aangelegd.

  Het afvalwater zal aangesloten worden op de gescheiden riolering in de Vrijgeweidestraat. Het regenwater wordt afgeleid naar de bestaande grachtenstructuur. De wegverharding in asfalt wordt vernieuwd en de opritten worden in betonstraatstenen aangelegd. 

Foto's

 • Hogestraat_richting_Bergen
Terug naar overzicht
LCP