AC Beukenpark

Updates

 • AC Beukenpark wordt verhuurd aan de brandweerzone

  vrijdag 21 april 2017
  De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen (de brandweer) is geïnteresseerd om de administratie voor de zone te huisvesten in het Beukenpark. De huurovereenkomst werd voorgelegd aan de Gemeenteraad.
  foto AC Beukenpark wordt verhuurd aan de brandweerzone

  In maart 2017 verhuisden de burgemeester, OCMW-voorzitter, de secretaris en het secretariaat van het Beukenpark naar OostCampus. De gemeente had geen plannen om het gebouw zelf nog te gebruiken. De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen (de brandweer) is geïnteresseerd om de administratie voor de zone te huisvesten in het Beukenpark. De huurovereenkomst werd voorgelegd aan de Gemeenteraad.

  De zonale administratie van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen is momenteel gevestigd in de Siemenslaan 8 in Oostkamp, maar de ruimte is te krap geworden. De zone is dan ook geïnteresseerd om te verhuizen naar de vrijgekomen bureelruimte in het Beukenpark.

  Er wordt voorgesteld om een huurovereenkomst af te sluiten voor 2 jaar te beginnen op 1 mei 2017 en tegen een jaarlijks te indexeren huurprijs van 1.250 euro/maand. In de overeenkomst wordt ook opgenomen dat de huurder het gebouw huurt in de staat waarin het zich nu bevindt. Wel wordt de buitenkant van het Beukenpark eerst nog grondig opgeknapt door de gemeente. Het losgekomen pleisterwerk wordt terug aangebracht en het gebouw wordt geschilderd.

  De huurovereenkomst wordt voor een beperkte periode van 2 jaar afgesloten omdat het de bedoeling is dat de zonale administratie terug naar het Veiligheidsgebouw verhuist op het moment dat de uitbreiding van het gebouw voor de Politiezone voltooid zal zijn. Een aantal lokalen die nu door de Politiezone worden gebruikt, zullen dan ingenomen worden door de hulpverleningszone.

 • AC Beukenpark wordt verhuurd

  vrijdag 20 januari 2017
  Gemeente Oostkamp neemt princiepsbeslissing tot het openbaar verhuren van Administratief Centrum Beukenpark
  foto AC Beukenpark wordt verhuurd

  In het voorjaar van 2017 zullen het bestuur en het Secretariaat van gemeente Oostkamp verhuizen van Administratief Centrum Beukenpark naar OostCampus. Daarmee is de verhuis van alle gemeentelijke diensten rond en verliest het Beukenpark zijn functie. De gemeente wil het Beukenpark in de toekomst verhuren voor kantoren of diensten met een gewone huurovereenkomst van 9 jaar.

  Voor de verdere centralisatie van de dienstverlening zal het bestuur en het Secretariaat van gemeente Oostkamp in het voorjaar van 2017 verhuizen van het Administratief Centrum Beukenpark naar OostCampus.

  Het Administratief Centrum Beukenpark heeft dan voor de gemeentelijke werking geen directe invulling meer en kan op de huurmarkt geplaatst worden voor verhuring. Rekening houdende met de ligging, aard en indeling van dit gebouw is een functie mogelijk voor kantoren of diensten.

  De Gemeenteraad nam op 19 januari een princiepsbeslissing om het Administratief Centrum Beukenpark openbaar te verhuren. Het is de bedoeling om in overleg met een immobiliënkantoor de verhuurwaarde en bijkomende voorwaarden te bepalen en de ontwerp-huurovereenkomst ter goedkeuring in een latere fase aan de Gemeenteraad voor te leggen.

Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

Nog geen technische gegevens beschikbaar.
LCP