Vrijgeweidestraat tussen Baliebruggeplein en Claeysstraat | riolerings- en wegenwerken

Waarom rioleringswerken?

Europa heeft haar lidstaten een aantal richtlijnen opgelegd om de kwaliteit van de waterlopen te verbeteren. In België is de waterkwaliteit een bevoegdheid van de gewesten. Het Vlaamse Gewest doet een beroep op Aquafin om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen.

Tot op heden wordt 80% van het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen gezuiverd. Tegen 2027 moet dit 98% zijn. De resterende 2% zal ingevuld worden door de plaatsing van individuele zuiveringsinstallaties voor de afgelegen woningen.

Wat betekent dit concreet voor dit project?

De werken in de Vrijgeweidestraat tussen het Baliebruggeplein en de Claeysstraat vormen één project met de werken in de Neerstraat. Het afvalwater afkomstig van de woningen in de Vrijgeweidestraat en in de Neerstraat wordt aangesloten op de vuilwaterriool. Zo komt minder vuil water in de Velddambeek terecht.
De woningen in de Vrijgeweidestraat vanaf de Claeysstraat richting Bergenstraat zijn al aangesloten op een gescheiden stelsel. Daar wordt dus niet gewerkt.

Beide straten krijgen een nieuw wegdek. Het straatbeeld van de Vrijgeweidestraat tussen Baliebruggeplein en Claeysstraat wordt gewijzigd met de bedoeling het verkeer trager te laten verlopen.

Updates

 • Officiële opening vernieuwde Neerstraat en Vrijgeweidestraat

  maandag 10 september 2018
  Op vrijdag 7 september werden de vernieuwde Neer- en Vrijgeweidestraat (tussen Baliebruggeplein en Claeysstraat) officieel ingewandeld door het gemeentebestuur en de bewoners. De gemeente investeerde 421.467 euro (exclusief btw) voor deze herinrichting.
  foto Officiële opening vernieuwde Neerstraat en Vrijgeweidestraat

  Properder water in de Velddambeek

  De werken in de Vrijgeweidestraat tussen het Baliebruggeplein en de Claeysstraat vormden één project met de werken in de Neerstraat. In beide straten werd een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Het afvalwater afkomstig van de woningen in de Vrijgeweidestraat en in de Neerstraat is voortaan aangesloten op de vuilwaterriool. Zo komt minder vuil water rechtstreeks in de Velddambeek terecht. De woningen in de Vrijgeweidestraat vanaf de Claeysstraat richting Bergenstraat zijn al aangesloten op een gescheiden stelsel. Daar werd dus niet gewerkt.

  Vrijgeweidestraat

  De bovengrondse leidingen zijn ondergronds gebracht.

  Er is nieuwe openbare verlichting met LED-lampen.

  De straat werd volledig vernieuwd. Het straatbeeld van de Vrijgeweidestraat tussen Baliebruggeplein en Claeysstraat werd aangepast om het verkeer trager te laten verlopen.

  Neerstraat

  Ook de Neerstraat kreeg een volledig nieuw wegdek. Er werden extra parkeerplaatsen aangelegd. Om de waterinsijpeling zo optimaal mogelijk te houden, werd gekozen voor grasdallen.

  De riolerings- en wegeniswerken werden uitgevoerd door aannemersbedrijf Marc Verhegge BVBA. De gemeente investeerde 421.467 euro (exclusief btw) voor deze herinrichting.

  We danken de bewoners voor de constructieve medewerking tijdens de uitvoering van de wegenwerken en de inspanningen die ze leverden voor de afvoer van hun afval- en regenwater naar de desbetreffende openbare riolering.

   

 • Asfalteren kruispunt Vrijgeweidestraat/Claeysstraat uitgesteld naar week van 13 maart

  donderdag 9 maart 2017
  Door het slechte weer kon niet geasfalteerd worden op de voorziene dagen. Is uitgesteld naar week van 13 maart. De exacte dag is nog niet gekend. Het mag alvast niet regenen om te kunnen asfalteren.
  foto Asfalteren kruispunt Vrijgeweidestraat/Claeysstraat uitgesteld naar week van 13 maart
 • Kruispunt Vrijgeweidestraat/Claeysstraat wordt geasfalteerd.

  woensdag 1 maart 2017
  De asfaltlaag op het kruispunt Vrijgeweidestraat/Claeysstraat wordt aangebracht op 6 of 7 maart, afhankelijk van het weer. Het kruispunt is op het moment van asfalteren niet bereikbaar.

  De rioleringswerken zijn dan afgerond. De Vrijgeweidestraat tussen Baliebruggeplein en Claeysstraat is in die zin aangelegd dat het verkeer er trager zal verlopen.

  We danken de bewoners voor hun medewerking en hun begrip voor de hinder door de werken.

 • Wegenwerken Vrijgeweidestraat en Neerstraat | stand van zaken

  donderdag 9 februari 2017
  Bij goede weersomstandigheden (weinig of geen vorst) zal de rijweg ten vroegste begin maart opengesteld worden voor het verkeer. Van zodra de temperaturen het toelaten zal de toplaag in asfalt aangebracht worden op het kruispunt met de Claeysstraat en in de Neerstraat.
  foto Wegenwerken Vrijgeweidestraat en Neerstraat | stand van zaken

  Tot nu toe verliepen de werken in de Vrijgeweidestraat vlot. De aanleg van de betonstraatstenen is volop bezig, maar vorst kan nog roet in het eten gooien bij de verdere aanleg ervan.

  Daarna moet de ondergrond voldoende uitgedroogd zijn vooraleer er over de betonstraatstenen mag gereden worden.

  We danken alvast de bewoners en weggebruikers voor hun begrip voor de hinder die de werken met zich meebrengen.

 • Werken Stuiversstraat 14 dagen eerder klaar | werken Vrijgeweidestraat lopen vertraging op

  vrijdag 9 december 2016
  Aannemer bvba Verhegge is aan het werk in Baliebrugge (Vrijgeweidestraat/Neerstraat) en in Oostkamp (Stuiversstraat/Hazelaarstraat). Het ene werk is eerder klaar dan gepland, het andere loopt evenwel achterstand op.
  foto Werken Stuiversstraat 14 dagen eerder klaar | werken Vrijgeweidestraat lopen vertraging op

  Rioleringswerken Stuiversstraat

  De onderlaag asfalt is op 8 december aangebracht. Volgens de planning was dit voorzien tegen de 23 december. De werken verliepen er dus heel vlot.

   

  Rioleringswerken Vrijgeweidestraat

  Het kruispunt Vrijgeweidestraat/Claeysstraat zal pas open zijn op woensdagavond 21 december.

  Het overstort in de Claeysstraat kan pas op woensdag 14 december geplaatst worden. De aannemer zet dan alles op alles om het kruispunt volledig af te werken tegen 21 december (t.e.m. onderlaag in asfalt). Daarom komt de ploeg van de Stuiversstraat meehelpen in de Vrijgeweidestraat.

 • Kruispunt Vrijgeweidestraat/Claeysstraat pas open tegen 16 december.

  vrijdag 2 december 2016 foto Kruispunt Vrijgeweidestraat/Claeysstraat pas open tegen 16 december.

   

  De werken op het kruispunt van de Vrijgeweidestraat en de Claeysstraat lopen vertraging op.

  Vorige week zijn de filters geplaatst voor het droogmaken van de sleuven. Pas deze week (week 28/11) was de waterspiegel voldoende verlaagd en was het dus mogelijk om de rioleringswerken te starten. De rioleringswerken zullen afgerond zijn tegen 9 december. In de week van 12 december zal dan de asfalt (onderlaag) aangebracht worden, samen met de asfalt in de Neerstraat.

  Het kruispunt zal dus tegen 16 december terug open zijn.

 • Kruispunt Vrijgeweidestraat/Claeysstraat deels onderbroken vanaf 14/11 - volledig onderbroken vanaf 21/11

  donderdag 10 november 2016
  Gewijzigde informatie ten opzichte van het artikel in De Merel en eerdere berichten.
  foto Kruispunt Vrijgeweidestraat/Claeysstraat deels onderbroken vanaf 14/11 - volledig onderbroken vanaf 21/11

  Op maandag 14 november start bvba Verhegge met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Vrijgeweidestraat vanaf de Claeysstraat tot aan het Baliebruggeplein.

  Werkwijze en gevolgen voor het verkeer:

  Maandag 14/11 en dinsdag 15/11: werkzaamheden ter hoogte van kruispunt Vrijgeweidestraat/Claeysstraat.

  • Tijdens werkuren: geen verkeer mogelijk op het kruispunt. 
  • Na de werkuren: wel verkeer mogelijk op het kruispunt. Men kan wel de Claeysstraat niet inrijden van aan de Vrijgeweidestraat. 

  Woensdag 16/11: er wordt niet gewerkt. 

  • Zowel overdag als 's avonds is verkeer mogelijk op het kruispunt. Men kan wel de Claeysstraat niet inrijden van aan de Vrijgeweidestraat. 

  Donderdag 17/11 of vrijdag 18/11: er wordt 1 dag van de 2 gewerkt. 

  • Op de dag dat er gewerkt wordt, geldt dezelfde verkeerssituatie als op 14/11.

  Van maandag 21 november tot en met vrijdag 2 december: het kruispunt wordt volledig uitgebroken, de riolering wordt gelegd en het kruispunt wordt voorlopig hersteld. De definitieve toplaag in asfalt wordt pas na de winter aangebracht.

  • Zowel overdag tijdens de werkuren als 's avonds na de werkuren is geen verkeer op het kruispunt mogelijk.
  • Het doorgaand verkeer wordt gedurende de volledige periode van de werken omgeleid via de Bergenstraat-Hogestraat-Torhoutsestraat, ook als het kruispunt met de Claeysstraat terug bereikbaar is.
 • Rioleringswerken in Neerstraat starten op 3 oktober

  donderdag 15 september 2016
  Op maandag 3 oktober starten de riolerings- en wegenwerken in de Neerstraat. Op maandag 14 november starten de werken in de Vrijgeweidestraat tussen Claeysstraat en Baliebruggeplein.
  foto Rioleringswerken in Neerstraat starten op 3 oktober

  Neerstraat

  • Voorziene startdatum: 3 oktober.
  • Men start aan de kant van de Torhoutsestraat en werkt richting Hazelbeekstraat.
  • De parkeerstrook ter hoogte van de nieuwe verkaveling komt in grasdallen. De bestaande opritten worden heraangelegd in klinkers.
  • Doorgaand verkeer tijdens de werken is niet mogelijk. Omleiding via Hazelbeekstraat.
  • Plaatselijk verkeer in de werfzone is tijdens de werkuren niet mogelijk, buiten de werkuren kan dit wel, maar er zal wel ernstige hinder zijn.
  • Om de riolering van de Neerstraat te kunnen aansluiten op riolering Torhoutsestraat moet het fietspad ter hoogte van de Neerstraat opgebroken worden. Er zal een fietszone afgebakend worden op de rijweg zodat de veiligheid van de fietsers gewaarborgd blijft. Het autoverkeer passeert alternerend.

  Vrijgeweidestraat

  • Voorziene startdatum: 14 november (= na Allerheiligen en na Cyclocross.
  • Men start met het kruispunt Vrijgeweidestraat/Claeysstraat. Zonder tegenslagen en zonder slecht weer duurt het werk op het kruispunt 2 weken. Het kruispunt Vrijgeweidestraat/Claeysstraat zal dus twee weken onderbroken zijn voor doorgaand verkeer.
  • De rijweg wordt heraangelegd in betonstraatstenen zoals op het Baliebruggeplein.
  • De parkeerplaatsen worden aangelegd in donkergrijze betonstraatstenen en liggen geschrankt om de snelheid te verlagen. Na de herinrichting zal er 1 extra parkeerplaats zijn ter hoogte van de vroegere schooltoegang. De ingang van de school is nu via het Baliebruggeplein.
  • Aan beide zijden komen er voetpaden in grijze, vierkante betonstraatstenen. Is materiaal dat voor heel veel voetpaden wordt gebruikt.
  • Het doorgaand verkeer wordt gedurende de volledige periode van de werken omgeleid via de Bergenstraat, ook als het kruispunt met de Claeysstraat terug bereikbaar
  • Plaatselijk verkeer in de werfzone is tijdens de werkuren niet mogelijk, buiten de werkuren kan dit wel, maar er zal wel ernstige hinder zijn.
  • Zonder onvoorziene omstandigheden en bij goed weer is het einde van de werken voorzien tegen eind januari 2017. 

  Vragen?

  Bewoners die vragen hebben tijdens de wegenwerken, kunnen die op verschillende manieren stellen:

  • Aan de aannemer op de werf: werfleider is Joost Theetaert.
  • Aan Aquafin: toezichter is Jef Vandevelde.
  • Er is wekelijks op donderdagnamiddag in de werfkeet een werfvergadering met studiebureau, aannemer, Aquafin en gemeente. Men kan voor of na de vergadering iemand aanspreken. Informatie uit de werfvergaderingen die van belang is voor de bewoners, komt op de website: oostkamp.be/openbare_werken onder ‘Neer- en Vrijgeweidestraat’.
  • via e-mail: openbarewerken@oostkamp.be
  • telefonisch: 050 819 880
 • Vrijgeweidestraat: start werken aan de nutsleidingen

  woensdag 3 augustus 2016
  Op maandag 9 augustus starten de werken aan de nutsleidingen in de Vrijgeweidestraat, in voorbereiding van de riolerings- en wegenwerken.
  foto Vrijgeweidestraat: start werken aan de nutsleidingen

  Vrijgeweidestraat

  Wat zal er gebeuren?

  • Alle bovengrondse leidingen komen ondergronds.
  • De openbare verlichting wordt vernieuwd (LED).
  • De nieuwe leidingen worden op kosten van de nutsmaatschappij aangekoppeld aan de woningen. De nutsmaatschappijen zullen de betrokken bewoners persoonlijk contacteren voor de praktische afspraken. Zij informeren ook rechtstreeks indien er tijdelijk geen stroom is.
  • De nutsmaatschappijen zullen bij het einde van hun opdracht de voetpaden voorlopig herstellen.

  Waar wordt er precies gewerkt?

  • De werken beginnen van aan de cabine naast de pastoriewoning, over het Baliebruggeplein tot aan het kruispunt Vrijgeweidestraat/Claeysstraat.
  • Er wordt gewerkt aan beide kanten van de straat.

  Hinder?

  • Het deel van de Vrijgeweidestraat tussen de Claeysstraat en het Baliebruggeplein wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.
  • Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, maar zal onvermijdelijk een zekere hinder ondervinden van de werkzaamheden.
  • Doorgaand verkeer voor de Torhoutsestraat wordt omgeleid via de Claeysstraat en de Hazelbeekstraat.

  Timing?

  • De nutsmaatschappijen (hoofdzakelijk Eandis en Telenet) starten op maandag 9 augustus 2016.
  • Het einde van deze fase is voorzien op vrijdag 28 oktober 2016.
  • De werken op het Baliebruggeplein worden afgerond tegen de start van het nieuwe schooljaar op 1 september 2016.

   

  Neerstraat

  In de Neerstraat zijn de werken aan de nutsleidingen minder ingrijpend. Vooral in het begin van de Neerstraat (kant Torhoutsestraat) worden enkele lokale aanpassingen in orde gebracht.

  De nutsmaatschappijen (hoofdzakelijk Eandis en Telenet) starten in de tweede helft van september 2016.

  Doorgaand verkeer blijft in regel mogelijk. De Neerstraat zal omwille van de werken wellicht één dag niet toegankelijk zijn vanuit de Torhoutsestraat.

   

  Riolerings- en wegenwerken

  • In de Neerstraat starten de werken aan de rioleringen in de week van 3 oktober 2016.
  • In de Vrijgeweidestraat wordt hiermee gewacht tot na Allerheiligen en de cyclocross van zondag 6 november 2016.

  De betrokken bewoners/eigenaars worden nog uitgenodigd voor een informatievergadering.

 • Ondergronds brengen netten en nieuwe verlichting in deel Vrijgeweidestraat goedgekeurd in Gemeenteraad op 23 juni 2016

  vrijdag 24 juni 2016 foto Ondergronds brengen netten en nieuwe verlichting in deel Vrijgeweidestraat goedgekeurd in Gemeenteraad op 23 juni 2016

   

  De Gemeenteraad heeft het ontwerp van Eandis om de elektriciteitsleidingen ondergronds te brengen in de Vrijgeweidestraat, tussen de Torhoutsestraat en de Claeysstraat goedgekeurd. Tegelijkertijd wordt het openbaar verlichtingsnet gemoderniseerd met LED-verlichting. De kosten zijn ten laste van de gemeente en worden geraamd op 26.950 euro exclusief btw.

 • Ontwerp en kostenraming goedgekeurd door Gemeenteraad op 17 maart 2016

  vrijdag 18 maart 2016 foto Ontwerp en kostenraming goedgekeurd door Gemeenteraad op 17 maart 2016

   

  Nadat het ontwerp aan de betrokken bewoners werd voorgelegd, heeft de Gemeenteraad het ontwerp goedgekeurd. Het door de Gemeenteraad goedgekeurde ontwerp bestaat uit de toelichtingsnota, het bijzonder bestek, de ontwerpplannen en het technisch verslag. Ook de kostenraming van de werken, zijnde 421.467,76 euro + btw, werd door de Gemeenteraad goedgekeurd.

 • Riolerings- en afkoppelingswerken in Neer- en Vrijgeweidestraat

  maandag 16 november 2015 foto Riolerings- en afkoppelingswerken in Neer- en Vrijgeweidestraat

   

  Met de uitvoering van dit project wordt een gescheiden rioleringsstelsel gerealiseerd in de volledige Neerstraat en in de Vrijgeweidestraat tussen de Torhoutsestraat en Claeysstraat. Dit betekent dat het afvalwater voortaan gescheiden van het regenwater wordt opgevangen en afgevoerd.

  Wat betekent dit voor de woningen langs het traject?
  Het regenwater moet gescheiden van het afvalwater tot aan de grens met het openbaar domein gebracht worden. De betrokken eigenaars/bewoners zijn hiervan op de hoogte en krijgen hierover meer uitleg.

  Contactpersonen:

Foto's

 • Vrijgeweidestraat_Claeysstraat
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Aquafin NV in opdracht van de gemeente
 • Studiebureau: Demey Roeselare
 • Aannemer: Marc Verhegge BVBA
 • Startdatum: maandag 3 oktober 2016
 • Kostprijs: 421.467,76 euro + btw (samen met project Neerstraat)

Deelgemeente

Baliebrugge
LCP