Hertsberge | toekomstige riolerings- en afkoppelingswerken

Situering van de toekomstprojecten

Bij de 'downloads' zie je het document 'Situering huidige en toekomstige rioleringswerken in Hertsberge'. De toekomstige projecten staan in het geel aangeduid.

Wat is een gescheiden rioleringsstelsel?

Dit is een rioleringsstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.
Afvalwater is water afkomstig van toilet, wc, bad, wasmachine, vaatwas, …
Regenwater is water afkomstig van het dak, oprit, terras, …

Waarom een gescheiden rioleringsstelsel?

Omdat het een verplichting is vanuit Europa. Nu komt er nog afvalwater in grachten en beken terecht. De Europese lidstaten moeten ervoor zorgen dat de waterkwaliteit van die waterlopen verbetert en het afvalwater dus eerst gezuiverd wordt. In België is dit een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Zij doen hiervoor een beroep op Aquafin, die waterzuiveringsinstallaties bouwt om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen. Voor Oostkamp gaat dit over het zuiveren van onder andere de Rivierbeek, Hertsbergebeek, Bornebeek en Velddambeek.

Foto's

  • Situering_werken
Terug naar overzicht

Status

Geplande projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Gemeente Oostkamp

Deelgemeente

Hertsberge
LCP