Hertsberge | doortocht | riolerings- en wegenwerken en veiliger maken van doortocht Proosdijstraat

Situering project

Bij de 'downloads' zie je het document 'Situering huidige en toekomstige rioleringswerken in Hertsberge'. De werken die hieronder worden toegelicht, gaan over het rode project: riolerings- en wegenwerken in de Proosdijstraat tussen de Sterredreef/Breeweg en de Proosdijstraat nummers 82/121 (ter hoogte van kasseiweg).

Wat is een gescheiden rioolstelsel?

Dit is een rioolstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.
Afvalwater is water afkomstig van toilet, wc, bad, wasmachine, vaatwas, …
Regenwater is water afkomstig van het dak, oprit, terras, …

Waarom een gescheiden rioolstelsel?

Omdat het een verplichting is vanuit Europa. Nu komt er nog afvalwater in grachten en beken terecht. De Europese lidstaten moeten ervoor zorgen dat de waterkwaliteit van die waterlopen verbetert en het afvalwater dus eerst gezuiverd wordt. In België is dit een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Zij doen hiervoor een beroep op Aquafin, die waterzuiveringsinstallaties bouwt om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen. Voor Oostkamp gaat dit over het zuiveren van onder andere de Rivierbeek, Hertsbergebeek, Bornebeek en Velddambeek.

Herinrichting Proosdijstraat: maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen en aanleg van nieuwe fietspaden, parkeerstroken en rijweg:

 • Verlagen van de maximum toegelaten snelheid tussen Kraaiveldstraat en Sint-Jansdreef naar 50 km/u.
 • Aanleg van 2 middengeleiders, zogenaamde poorteffecten, om de weggebruiker er attent op te maken dat hij in een dorpskern komt.
 • De rijweg komt grotendeels in asfalt. Enkel ter hoogte van de 2 poorten (bij het binnenrijden van de zone 50) en ter hoogte van de Rapaertstraat worden beperkte zones in een uitgewassen betonverharding aangelegd.
 • In de 50 km/u-zone is het wegdek 6 meter breed en het fietspad 1,75 meter. Het fietspad wordt verhoogd aangelegd. Tussen de rijweg en het fietspad en tussen het fietspad en de achterliggende parkeerstrook komt telkens een schuwstrook.
 • Buiten de bebouwde kom is het wegdek 6,60 meter breed en ligt het fietspad afgescheiden van de rijweg.
 • Tussen de Breeweg en de Kraaiveldstraat komt een dubbelrichtingsfietspad zodat fietsers uit de Breeweg de Proosdijstraat pas moeten oversteken ter hoogte van de Kraaiveldstraat. Het fietspad aan de overkant blijft behouden.
 • Er komen zebrapaden aan de Gagel-, Wastine-, Munte-, Rapaertstraat en Sint-Jansdreef.
 • De halte voor De Lijn blijft nagenoeg op dezelfde plaats. De bus zal wel stoppen op de rijweg; is volgens de richtlijnen in een bebouwde kom.
 • Er komen bomen langs heel het vernieuwde traject. Een laan met bomen heeft ook een vertragend effect. In de zone 50 komen iepen met struikklimop als onderbeplanting; buiten deze zone komen beuken.
 • Aanpassen van de openbare verlichting naar de nieuwe, duurzame normen.

Bij de downloads vind je de wegenplannen. 

Updates

 • Hertsberge | Proosdijstraat herstelwerken

  woensdag 22 juli 2020
  Aannemer RTS zal in de week van 3 augustus herstelwerken uitvoeren op 2 locaties in de Proosdijstraat . Het verkeer zal ter hoogte van de werkzone geregeld worden met verkeerslichten.
  foto Hertsberge | Proosdijstraat herstelwerken

  De werken gebeuren in de week van 3 augustus op volgende locaties:

  • aan de middengeleider ter hoogte van nummer 55
  • aan de middengeleider ter hoogte van nummer 117

  Er wordt niet gelijktijdig op de locaties gewerkt. 

  Heb je vragen hierover?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Proosdijstraat feestelijk geopend

  vrijdag 30 augustus 2019 foto Proosdijstraat feestelijk geopend


  Op kermiszondag 25 augustus zakten meer dan 250 inwoners af naar de Proosdijstraat in Hertsberge. Onder een stralende zon en onder muzikale begeleiding van de Koninklijke Harmonie Vrij en Blij werd de vernieuwde straat officieel geopend.

  Na een woordje door burgemeester Jan de Keyser, Goele Vansevenant van het Agentschap Wegen en Verkeer en bewoonster Pauline Vanneste werd het lintje geknipt en werd de straat ingefietst. Daarna trakteerde de gemeente de genodigden op een drankje.   

  Meer details over deze werken kan je lezen via deze link.

 • Goed nieuws: de Proosdijstraat in Hertsberge is terug open voor het verkeer.

  woensdag 19 juni 2019
  Goed nieuws. De wegversperringen zijn weggenomen. Er is terug doorgaand verkeer mogelijk tussen Ruddervoorde en Beernem.
  foto Goed nieuws: de Proosdijstraat in Hertsberge is terug open voor het verkeer.

  Een speciale dank

  • aan de mensen die in de werkzone wonen,
  • aan de bewoners van de omliggende straten,
  • aan de gebruikers van De Lijn (*),
  • aan de handelszaken en
  • aan alle weggebruikers
   voor jullie begrip, geduld en medewerking tijdens de werken.

  (*) Niettegenstaande de weg open is, behoudt De Lijn de huidige regeling tot het einde van het schooljaar. De tijd tussen het kennen van de exacte dag van openen en het aanpassen van de regeling (o.a. borden aanpassen ter plekke) is namelijk te krap.

  Resultaten van de werken:

  (1) Een veilige doortocht

  • 50 km/u i.p.v. 70 km/uur tussen Kraaiveldstraat en Sint-Jansdreef.
  • Twee poorteffecten om de weggebruiker duidelijk te maken dat hij een bebouwde kom binnenrijdt.
  • Een dubbelrichtingsfietspad tussen Breeweg en Kraaiveldstraat zodat fietsers uit de Breeweg de Proosdijstraat pas moeten oversteken t.h.v. Kraaiveldstraat.
  • Oversteekplaatsen ter hoogte van de zijstraten.
  • De groenbeplanting moet nog verder afgewerkt worden.

  (2) Proper water in de waterlopen. Het huishoudelijk afvalwater wordt eerst gezuiverd in de plaatselijke zuiveringsinstallatie (achter Proosdijstraat 113) vooraleer het in de beken terechtkomt.

  Stand van zaken van het fietspadendossier tussen Kruiskalsijde en Beernem

  Er is nog een ander dossier voor de fietsveiligheid lopende, namelijk het vernieuwen van het fietspad tussen de Kruiskalsijde en Beernem. Er komt aan weerszijden van de weg een vrijliggend fietspad van 1m75 breed en er komt aan Lodikruispunt een veilige fietsoversteek.

  Gemeenten Oostkamp en Beernem en het Agentschap Wegen en Verkeer werken momenteel aan het technisch ontwerp, vergunningsdossier met bijbehorende boscompensatie en grondinnames. De startdatum van deze heraanleg hangt af van hoe vlot deze voorbereidingen lopen. In het beste geval starten deze werken in 2021.

 • Hertsberge | stand van zaken werken doortocht

  vrijdag 17 mei 2019
  De nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 mei wordt er gebetonneerd ter hoogte van de Kraaiveldstraat. Tijdens de uithardingsperiode wordt de rest van de straat afgewerkt. Als alles volgens plan verloopt, zal de doortocht tegen het bouwverlof terug open zijn.
  foto Hertsberge | stand van zaken werken doortocht

  Nachtwerk 21-22 mei

  De rijweg ter hoogte van het kruispunt met de Kraaiveldstraat wordt in beton aangelegd, net zoals aan de Rapaertstraat en de Sint-Jansdreef. De planning is als volgt voorzien:

  • Maandag 20 en dinsdag 21 mei: klaarmaken van de zone om de beton te kunnen gieten.
  • Nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 mei
   Om de tijdsduur van de werken zo kort mogelijk te houden, wordt de hele oppervlakte (ruim 1.000 m²) in één keer gebetonneerd. Het gietwerk begint daarom om 2 uur in de nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 mei. We hopen op het begrip van de omwonenden.
  • Eens de beton uitgewassen is (een techniek om de beton ruw te maken) moet de beton enkele weken uitharden. Die periode is nodig om de kwaliteit op lange termijn te kunnen garanderen.
  • Gedurende de hele uithardingsperiode mag geen verkeer over de beton rijden.
  •  Tijdens de uithardingsperiode wordt de straat verder afgewerkt.

  Einde van de werken

  Het is voorzien om de doortocht terug open te stellen voor alle verkeer uiterlijk tegen het zomerbouwverlof.

  Resultaat van de werken

  (1) Verhogen van de verkeersveiligheid voor bewoners en weggebruikers:

  • door de maximum toegelaten snelheid tussen de Kraaiveldstraat en Sint-Jansdreef te verlagen naar 50 km/u;
  • door de aanleg van 2 poorteffecten om de weggebruiker er attent op te maken dat hij in een dorpskern komt;
  • door de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad tussen de Breeweg en de Kraaiveldstraat zodat fietsers uit de Breeweg de Proosdijstraat pas moeten oversteken ter hoogte van de Kraaiveldstraat. Het fietspad aan de overkant blijft behouden.

  (2) Proper water in de plaatselijke waterlopen. Door de aanleg van een gescheiden riolering wordt het huishoudelijk afvalwater eerst gezuiverd vooraleer het in de plaatselijke beken geloosd wordt.

 • Geen werkzaamheden tijdens de krokusvakantie

  vrijdag 1 maart 2019

   

  Aannemer RTS neemt bouwverlof van 4 tot 8 maart 2019. Er zullen dus in die week geen werkzaamheden zijn. 

 • Tijdelijk eenrichtingsverkeer in een deel van de Papenvijvers- en Kampveldstraat

  woensdag 6 februari 2019
  Door het afsluiten van de Proosdijstraat worden in het belang van de verkeersveiligheid voor fietsers en bewoners maatregelen genomen in de Papenvijversstraat en Kampveldstraat.
  foto Tijdelijk eenrichtingsverkeer in een deel van de Papenvijvers- en Kampveldstraat

  De omleiding voor het doorgaand verkeer n.a.v. het afsluiten van de Proosdijstraat is via het hoger wegennet, dus via de Kortrijksestraat en de Siemenslaan. Het plaatselijk verkeer zoekt vaak de kortste weg, dus zal het in de Papenvijversstraat en Kampveldstraat drukker worden. 

  Eenrichtingsverkeer (lus) tot 11 maart

  De Papenvijversstraat tussen de Kampveldstraat en de Nijverheidsstraat is niet geschikt voor kruisend verkeer. Daarom wordt tot 11 maart 2019 eenrichtingsverkeer ingevoerd zodat het verkeer een lus kan maken:

  • in de Papenvijversstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Kampveldstraat
  • in de Kampveldstraat tussen de Nijverheidsstraat en Papenvijversstraat (zie afbeelding). 

  Fietsers mogen in beide richtingen rijden.

  Vanaf 11 maart Kampveldstraat afgesloten en plaatselijk verkeer Papenvijversstraat

  Vanaf 11 maart starten de waterbeheersingswerken in de Kampveldstraat (klik op deze link voor meer info over deze werken). Deze werken dienen om de omgeving van het Kampveld te beschermen tegen wateroverlast en kunnen en mogen absoluut niet uitgesteld worden.

  De aannemer start in de Kampveldstraat, voorbij de bedrijvenzone, richting Papenvijversstraat. De Kampveldstraat wordt bijgevolg afgesloten voor het verkeer. Om het doorgaand verkeer in de Papenvijversstraat te weren en in het belang van de verkeersveiligheid voor de fietsers en omwonenden wordt de Papenvijversstraat vanaf dan voorbehouden voor plaatselijk verkeer.

  In een tweede fase van de waterbeheersingswerken komt de Papenvijversstraat, gedeelte tussen Nijverheidsstraat en Kampveldstraat, aan bod. Dan wordt Papenvijversstraat afgesloten voor het verkeer.  

  Eens de waterbeheersingswerken in dit deel van de Kampveldstraat en Papenvijversstraat afgerond zijn, zullen we terug eenrichtingsverkeer invoeren.

  We hopen met deze maatregelen bij te dragen aan een verkeersveilige omgeving voor de bewoners en de fietsers.

 • Update busregeling van en naar Hertsberge

  maandag 4 februari 2019
  Tijdens de schooldagen is er een extra bus van Brugge 't Zand naar Hertsberge Kerk.

  De Lijn heeft de busregeling van rond 16.40 uur herbekeken en heeft beslist om na overleg via Hertsberge te rijden.

  Tijdens de wegenwerken geldt dus volgende regeling:

  • Bus van 16.40 uur rijdt:
   • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (schooldagen) van Brugge ’t Zand 16.37 uur naar Hertsberge Kerk 17.13 uur 
   • Op woensdagen (schooldagen) van Brugge ’t Zand 16.37 uur naar Hertsberge Kerk 17.07 uur
  • Bus van 17.19 uur en van 18.22 uur rijden wel naar Hertsberge (is ook de eindhalte). De reizigers die naar Ruddervoorde moeten, hebben voldoende alternatieven, maar om de impact voor de reizigers naar Baliebrugge te beperken, heeft De Lijn om 18.22 uur een extra rit voorzien die via Waardamme naar Baliebrugge rijdt.
  • Gezien Hertsberge kerk nu de eindhalte is, kunnen de haltes tussen de kerk en de Jagersweg niet bediend worden. De gebruikers van deze halte kunnen kiezen tussen de bus met eindhalte Hertsberge of de bus die via Waardamme naar Kruiskalsijde/Ruddervoorde rijdt.
 • Busregeling van en naar Hertsberge

  dinsdag 8 januari 2019
  Er is tijdelijk geen rechtstreekse verbinding mogelijk tussen Hertsberge en Ruddervoorde. De Lijn heeft dus een aangepaste busregeling moeten uitwerken. Omdat we merken dat de nieuwe regeling niet voor alle schoolgaande kinderen duidelijk is, zetten we de belangrijkste zaken op een rijtje.

  Lijn 21 Brugge – Zwevezele – Tielt | ’s avonds

  In normale omstandigheden rijden ’s avonds 3 bussen van Brugge ’t Zand via Hertsberge:

  • Bus van 16.40 uur: via Hertsberge naar Ruddervoorde met eindhalte Baliebrugge.
  • Bus van 17.19 uur: via Hertsberge met Ruddervoorde-dorp als eindhalte.
  • Bus van 18.22 uur: via Hertsberge naar Ruddervoorde met eindhalte Baliebrugge.

  Tijdens de wegenwerken geldt volgende regeling:

  • Bus van 16.40 uur rijdt niet langs Hertsberge, maar via Waardamme naar eindhalte Baliebrugge.
  • Bus van 17.19 uur en van 18.22 uur rijden wel naar Hertsberge (is ook de eindhalte). De reizigers die naar Ruddervoorde moeten, hebben voldoende alternatieven, maar om de impact voor de reizigers naar Baliebrugge te beperken, heeft De Lijn om 18.22 uur een extra rit voorzien die via Waardamme naar Baliebrugge rijdt.
  • Gezien Hertsberge kerk nu de eindhalte is, kunnen de haltes tussen de kerk en de Jagersweg niet bediend worden. De gebruikers van deze halte kunnen kiezen tussen de bus met eindhalte Hertsberge of de bus die via Waardamme naar Kruiskalsijde/Ruddervoorde rijdt.

  Wil De Lijn rond 16.40 uur toch een bus naar Hertsberge laten rijden, moet een extra rit met extra chauffeur ingezet worden wat organisatorisch zeer moeilijk is en zeer duur zou uitvallen.

  Met betrekking tot onze keuze welke 2 bussen we laten doorrijden naar Hertsberge, hebben we ons laten leiden door objectieve gebruikerscijfers. Het blijkt dat de bussen van 17.19 uur en 18.22 uur het meest gebruikt worden. Kortom, de twee drukst bezette bussen naar Hertsberge.

  Wie gewoon is om de bus van 16.40 uur te nemen, moet nu inderdaad een latere bus nemen. De laatste bus willen we zeker behouden om te garanderen dat de reizigers in Hertsberge geraken.

  Ook de gebruikers van de haltes tussen de kerk en de Schaere moeten een inspanning leveren en zich verplaatsen naar de kerk of de Kruiskalsijde. De bus van en naar Ruddervoorde via Waardamme een extra lus laten maken tussen Kruiskalsijde en Schaere is organisatorisch niet haalbaar. De uren van de bus zouden door die extra route niet nageleefd kunnen worden.

  Lijn 21 Tielt – Zwevezele – Brugge | ’s morgens

  ’s Morgens start de bus richting Brugge aan Hertsberge kerk in plaats van aan de Jagersweg (Schaere). Hierdoor verzamelen alle gebruikers zich aan de kerk en is het daar extra druk. We vragen aan de gebruikers om te wachten op het voetpad, of aan de insprong ter hoogte van de begraafplaats, en om niet op de openbare weg te staan.

  Lijn 21 Brugge – Zwevezele – Tielt | woensdagmiddag

  De bus die om 12.20 uur vertrekt in Brugge, heeft als eindhalte Hertsberge. De reizigers naar Ruddervoorde hebben alternatieven. Voor de reizigers naar Hertsberge verandert er dus niets. Wel voor de reizigers tussen de kerk en de Schaere. Die haltes vallen weg.

  Lijn 64 Diksmuide – Koekelare – Torhout - Aartrijke

  De ritten van lijn 64 hebben start- en eindhalte aan de Scharestraat. De haltes tussen de Schaere en Lodikruispunt worden tijdens deze fase van de werken niet bediend. 

   

  Communicatie van De Lijn naar de reizigers

  De Lijn heeft hun reizigers halverwege december ingelicht via hun website, een mailing (reizigers ingeschreven op deze lijnen) en aan de betrokken haltes.

  Wegenwerken brengen hinder met zich mee, ook voor gebruikers van De Lijn. We begrijpen dat dit niet evident is en een aanpassing vraagt. We hopen daarom op goed weer en op een vlot verloop van de werken. We danken iedereen voor het begrip.

 • Proosdijstraat t.h.v. Sterredreef afgesloten voor verkeer vanaf 21 januari

  vrijdag 4 januari 2019
  In tegenstelling tot eerdere berichten start de aannemer in het deel van de Proosdijstraat tussen de Kraaiveldstraat en de Sterredreef op 21 januari (i.p.v. 7 januari). Gevolg: de Proosdijstraat komende van Ruddervoorde is afgesloten voor alle verkeer vanaf de Sterredreef.
  foto Proosdijstraat t.h.v. Sterredreef afgesloten voor verkeer vanaf 21 januari

  Werkperiode

  Voorziene startdatum van deze fase: maandag 21 januari. Deze fase duurt tot de zomer van 2019.

  Gevolgen voor de bereikbaarheid van Hertsberge

  • Het wegdek in de Proosdijstraat tussen de Kraaiveldstraat en de Sterredreef wordt opgebroken waardoor de Proosdijstraat komende van Ruddervoorde doodloopt ter hoogte van de Sterredreef (behalve voor fietsers en voetgangers). Nu kan men vanuit de Proosdijstraat nog naar de Kraaiveldstraat of Breeweg rijden, maar vanaf 21 januari kan dit niet meer.
  • Het verkeer wordt omgeleid via het hoger wegennet, dus via Kruiskalsijde – Kortrijksestraat – Siemenslaan – Hertsbergsestraat – Lodikruispunt of via de E403/E40.
  • De Hertsbergeveldstraat wordt voorbehouden voor plaatselijk verkeer. Deze maatregel wordt genomen uit veiligheidsoverwegingen, want de Hertsbergeveldstraat is niet geschikt als alternatieve route voor het verkeer tussen Hertsberge en Ruddervoorde. De politie zal verscherpt toezicht houden op de verkeersreglementering. 
   We volgen deze maatregel nauwgezet op en zullen die evalueren een tijdje na het invoeren ervan. Indien nodig zullen we aanpassingen doorvoeren.
  • Voor gebruikers van De Lijn: op www.delijn.be/oostkamp vind je alle info over de aangepaste dienstregeling van lijnen 21 en 64. Ongeacht de effectieve startdatum geldt de tijdelijke regeling voor De Lijn vanaf 7 januari.

  Heb je vragen over dit project?

 • Wegenwerken Proosdijstraat | start tweede fase vroeger dan gepland

  vrijdag 26 oktober 2018
  Volgens de planning zou fase 2 van de werken, dit is vanaf de Muntestraat richting Ruddervoorde, begin januari 2019 starten. Door het droge weer in de voorbije maanden schoten de werken goed op waardoor de tweede fase begin november al kan starten. Fase 2 verloopt in deelfasen.
  foto Wegenwerken Proosdijstraat | start tweede fase vroeger dan gepland

  Praktische informatie over de eerste deelfase

  • Aanleg gescheiden rioolstelsel tussen Muntestraat/Wastinestraat en de Gagelstraat.
  • De werken starten in de week van 5 november. Het is de bedoeling om tegen het einde van het jaar alle ondergrondse werken af te werken tussen Muntestraat en Gagelstraat. De aanleg van de nieuwe weg in die zone start pas na nieuwjaar.

  Bereikbaarheid Proosdijstraat

  • De Proosdijstraat tussen Lodikruispunt en de Kraaiveldstraat blijft afgesloten voor doorgaand verkeer.
  • Het verkeer wordt omgeleid via Oostkamp.

  Heb je vragen over dit project?

 • Wegenwerken Proosdijstraat | werken t.h.v. Munte- en Wastinestraat

  woensdag 19 september 2018

   

  De wegenwerken in de Proosdijstraat schieten goed op.

  Van dinsdag 25 september tot en met vrijdag 5 oktober (voor zover alles volgens plan verloopt en mits goed weer) worden de rioleringen gelegd in de Proosdijstraat ter hoogte van de Muntestraat en Wastinestraat.

  Dit wil zeggen dat de woningen in de Muntestraat, Wastinestraat en Proosdijstraat tussen Rapaertstraat en Wastinestraat op werkdagen tussen 8 en 17 uur niet bereikbaar zijn met de wagen. De aannemer zorgt ervoor dat buiten de werkuren deze woningen wel bereikbaar zijn.

 • Wegenwerken Proosdijstraat | aannemer start uitzonderlijk om 5 uur op vrijdag 21 september

  woensdag 19 september 2018

   

  De gemeente heeft een uitzondering toegestaan op het nachtwerk voor de werken in de Proosdijstraat voor de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 september. Concreet zal de aannemer op vrijdag 21 september om 5 uur 's ochtends starten met de aanleg van een fundering in de rijweg tussen Sint-Jansdreef en pompstation. Dit moet zo vroeg omdat men nog dezelfde dag de draagkracht moet kunnen testen. Dit moet binnen de 14 uur na aanleg.

  Deze maatregel is noodzakelijk, maar zal slechts beperkte geluidshinder met zich meebrengen.

 • Wegenwerken Proosdijstraat | aannemer start uitzonderlijk om 5 uur op donderdag 6 september

  woensdag 5 september 2018

   

  De gemeente heeft een uitzondering toegestaan op het nachtwerk voor de werken in de Proosdijstraat voor de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 september. Concreet zal de aannemer op donderdag 6 september om 5 uur 's ochtends starten met de aanleg van een fundering in de rijweg. Dit moet zo vroeg omdat men nog dezelfde dag de draagkracht moet kunnen testen. Dit moet binnen de 14 uur na aanleg.

  Deze maatregel is noodzakelijk, maar zal slechts beperkte geluidshinder met zich meebrengen.

 • Wegenwerken Proosdijstraat | Stand van zaken rioleringswerken

  vrijdag 1 juni 2018
  Om nieuwe riolering aan te kunnen leggen moet de sleuf waarin gewerkt wordt voldoende droog zijn. Het droog leggen duurt langer dan verwacht. Meer info vind je hieronder.
  foto Wegenwerken Proosdijstraat | Stand van zaken rioleringswerken

  Om nieuwe riolering aan te kunnen leggen moet de sleuf waarin gewerkt wordt voldoende droog zijn. Om deze voorwaarde te realiseren worden er bemalingswerken uitgevoerd, wat wil zeggen dat grondwater plaatselijk wordt opgepompt om de grondwaterspiegel tijdelijk te verlagen. Dit blijkt in de eerste fase van de Proosdijstraat een moeilijke opgave, waardoor aannemer RTS bijkomend moet bemalen alvorens de rioleringswerken voortgezet kunnen worden.

  De situatie wordt nauw opgevolgd door Studiebureau Lobelle en aannemer RTS. Als alles goed loopt zullen de rioleringswerken vanaf dinsdag 5 juni hervat kunnen worden.

 • Wegenwerken Proosdijstraat | vanaf 2 mei afgesloten voor doorgaand verkeer

  donderdag 26 april 2018
  Op 2 mei start aannemer RTS met de eigenlijke rioleringswerken. Dit is de start van een groot project. Om de werkperiode zo kort mogelijk te houden, wordt de werkzone afgesloten voor doorgaand verkeer (zie plan).
  foto Wegenwerken Proosdijstraat | vanaf 2 mei afgesloten voor doorgaand verkeer

  Duur van de werken | fasering

  Er wordt in 2 fasen gewerkt.

  Fase 1: tussen kasseiweg en Muntestraat, incl. het kruispunt met de Muntestraat.

  De aannemer start aan het pompstation en werkt richting kasseiweg. Vervolgens werkt hij richting Muntestraat.

  Voorziene werkperiode: 90 werkdagen, van mei 2018 tot eind 2018.

  Fase 2: aansluitend op fase 1 tot Sterredreef

  Voorziene werkperiode: 110 werkdagen, van januari 2019 tot eind september 2019.

  Let wel: de voorziene werkperiode kan enkel aangehouden worden in goede weersomstandigheden en zonder onvoorziene omstandigheden.

  Proosdijstraat (werkzone) afgesloten - gevolgen voor het verkeer

  Om de werkperiode zo kort mogelijk te houden, wordt de baan afgesloten voor doorgaand verkeer. Omleiding voor het doorgaand verkeer tussen Ruddervoorde en Beernem: via het hoger wegennet, dus via Kruiskalsijde – Kortrijksestraat – Siemenslaan – Hertsbergsestraat of via E403/E40.

  Verbod +3,5 ton

  Om te vermijden dat zwaar verkeer de plaatselijke buurtwegen als sluipweg gebruikt, wordt een verbod +3,5 ton ingevoerd (uitgezonderd plaatselijk verkeer en uitgezonderd landbouwverkeer) in de Rapaertstraat, Wingensestraat, Molleree, Breeweg en Hertsbergseveldstraat.

  Opvolging en evaluatie

  De verkeerssituatie in deze straten wordt tijdens de uitvoering van de werken opgevolgd en indien nodig worden bijkomende verkeersmaatregelen genomen.

  Gevolgen voor De Lijn

  Fase 1 (mei – december 2018)

  -> Bus tussen de Schaere en kerk rijdt via Kraaiveldstraat.
  -> Enkel halte “Smisje” wordt verplaatst naar Kraaiveldstraat.

  Fase 2 - bus Lodikruispunt – de Schaere – Torhout (januari – september 2019)

  -> Bus zal starten aan de Schaere -> haltes tussen Lodi en Schaere vallen weg. 

  Fase 2 - bus de Schaere (Jagersweg) – Hertsberge – Brugge (januari – september 2019)

  -> Bus zal starten aan kerk
  -> Haltes tussen Schaere (Jagersweg) en kerk vallen weg.
  Keuze: opstappen aan Kruiskalsijde of aan kerk
  -> gesprekken met De Lijn zijn lopende over het aantal bussen tussen Hertsberge en Brugge. De Lijn zal haar reizigers informeren via infoborden aan de haltes en via de website en de app.
  Tip: schrijf je in op de nieuwsbrief “omleidingsinfo op maat” via https://www.delijn.be/omleidingen.

  Blijf lokaal winkelen

  Wegenwerken brengen hinder mee voor de omwonenden en passanten, maar ook voor de handelszaken. Daarom een warme oproep om verder lokaal te blijven winkelen. De handelaars zullen je dankbaar zijn.

  Kostprijs en resultaat van de werken

  Het volledige project is een investering van 4,2 miljoen euro, verdeeld tussen de projectpartners Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente.

  Het resultaat van deze ingrijpende werken is een betere kwaliteit van het water in onze waterlopen en een aangenamere en veiligere woonomgeving.

  Heb je vragen?

  • Over de werken zelf: openbarewerken@oostkamp.be of 050 819 880
  • Over de bereikbaarheid van uw woning/zaak: frederic@rts-zedelgem.be of 0474 86 58 48
  • Over de afkoppeling van uw woning: bjorn.pylyser@studiebureau-lobelle.be of 050 30 00 30 
 • Wegenwerken Proosdijstraat | start van de riolerings- en wegenwerken | bewonersvergadering

  woensdag 25 april 2018

   

  Hier vind je de presentatie die gegeven werd op de informatievergadering voor de betrokken bewoners op 24 april 2018. 

 • Wegenwerken Proosdijstraat | start van de nutswerken

  woensdag 3 januari 2018 foto Wegenwerken Proosdijstraat | start van de nutswerken

   

  In de week van 8 januari start aannemer Lamote met de werken aan de nutsleidingen in de Proosdijstraat, dit in voorbereiding van de riolerings- en wegenwerken.  

  Timing van de werken

  De aannemer start in de week van 8 januari. Hoe vlot de nutswerken effectief vorderen, is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bedoeling is dat de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken zullen aansluiten op de uitvoering van deze nutswerken.

  Werkzone en fasering

  Er wordt gewerkt in de Proosdijstraat tussen de Sterredreef en de kasseiweg ter hoogte van nummer 92 (zie afbeelding). De werkzone wordt opgesplitst in drie delen: 

  1. Tussen huisnummers 86 (ter hoogte van Sint-Jansdreef) en nummers 121/92 (kasseiweg).
  2. Tussen Sint-Jansdreef en het kruispunt met de Munte- en Wastinestraat.
  3. Tussen kruispunt Munte- en Wastinestraat en de Sterredreef. 

  Verkeerslichten in de Proosdijstraat

  De Proosdijstraat blijft tijdens de nutswerken toegankelijk. Het verkeer wordt wel geregeld met verkeerslichten (wisselend verkeer). Omdat dit onvermijdelijk voor vertraging zorgt, raden we het doorgaand verkeer aan om de werken te vermijden en via de N50 Kortrijksestraat en de Hertsbergsestraat te rijden.

  Zijstraten even afgesloten

  1. In de loop van januari/februari zal de kasseiweg ter hoogte van Proosdijstraat 92 een paar dagen volledig afgesloten zijn. U kan het wegje dan wel nog bereiken via de andere zijde, ter hoogte van huisnummer 106.
  2. Ook het kruispunt Rapaertstraat/Proosdijstraat zal een paar dagen volledig onderbroken zijn. Dit is gepland in de loop van maart/april. U zal die dagen lokaal moeten omrijden.

  Gevolgen voor fietsers en voetgangers

  Fietsers en voetgangers kunnen steeds passeren. Indien nodig kan plaatselijk aan fietsers gevraagd worden om af te stappen. 

  Gevolgen voor De Lijn

  De Lijn zal haar reizigers informeren via infoborden aan de bushaltes en via de website en de app.

  Tip: abonneer je op de omleidingsinfo van De Lijn. Klik hier

  Blijf lokaal winkelen

  Wegenwerken brengen hinder mee voor de omwonenden en passanten, maar ook voor de handelszaken. Daarom een warme oproep om verder lokaal te blijven winkelen. De handelaars zullen u dankbaar zijn.

  Infovergadering

  Eens de aannemer gekend is die de riolerings- en wegenwerken zal uitvoeren, organiseert het Vlaamse Gewest samen met Aquafin, de aannemer en de gemeente een infovergadering over de impact van de riolerings- en wegenwerken. 

  Heb je vragen over de geplande werken?

  Neem, afhankelijk van de inhoud van je vraag, contact op met:

  • Gemeente: dienst Publieke Ruimte, tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.
  • Eandis: werftoezichter Bart Vanhoutte, via bart.vanhoutte@eandis.be.

  We danken de bewoners en weggebruikers voor het begrip voor de hinder die deze noodzakelijke en nuttige werken met zich meebrengen.

 • Wegenwerken Proosdijstraat | Samenwerkingsovereenkomst voor herinrichting Proosdijstraat

  vrijdag 21 april 2017 foto Wegenwerken Proosdijstraat | Samenwerkingsovereenkomst voor herinrichting Proosdijstraat

   

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Oostkamp zullen de Proosdijstraat (zie plan) herinrichten om de veiligheid te verhogen. Met deze werken wordt ook een gescheiden rioolstelsel aangelegd.

  Aanvankelijk was het de bedoeling om samen met de werken in de Proosdijstraat ook de Rapaertstraat her in te richten en er rioleringen aan te leggen. Hiervoor werd in 2011 al een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. 

  Nu blijkt dat, omwille van subsidies, het toch beter is om het dossier van de Rapaertstraat en van de Proosdijstraat apart te behandelen. Er zijn nieuwe samenwerkingsovereenkomsten nodig die op 20 april 2017 door de Gemeenteraad goedgekeurd werden: 

  • Een samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest, de gemeente en Aquafin als bouwheer voor de gemeente, voor de herinrichting van de Proosdijstraat.
  • Een samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Oostkamp voor de plaatsing van aangepaste verlichting langs de Proosdijstraat, langs de bebouwde omgeving. 
 • Wegenwerken Proosdijstraat | Het afkoppelingsproject bevindt zich momenteel in de opmaakfase.

  woensdag 5 oktober 2016


  Het studiebureau is bezig met de opmaak van het technisch dossier en van het wegendossier.

  Technisch dossier
  Waar een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, moet het regen- en afvalwater afkomstig van de woningen ook gescheiden naar de openbare riolering afgevoerd worden. Om het technisch dossier te kunnen opmaken, moet per woning geweten zijn hoe de afkoppeling zal gebeuren. De gesprekken met de betrokken eigenaars zijn lopende. 

  Wegendossier
  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft ook een dossier voor de herinrichting van de Proosdijstraat opgemaakt (AWV is eigenaar van de Proosdijstraat). Dit zijn de belangrijkste wijzigingen die na de herinrichting van toepassing zullen zijn:

  • De maximum toegelaten snelheid in de Proosdijstraat vanaf de Kraaiveldstraat tot even voorbij de Sint-Jansdreef richting Lodikruispunt wordt verlaagd van 70 km/u naar 50 km/u.
  • Er komen oversteekplaatsen aan de Gagel-, Wastine-, Munte-, Rapaertstraat en Sint-Jansdreef.
  • Het verlichtingsniveau wordt verhoogd en er worden 2 poorteffecten gecreëerd door de aanleg van 2 brede middengeleiders. Die poorteffecten worden in andere materialen aangelegd en met groen ingevuld. Zo wordt de weggebruiker er attent opgemaakt dat hij in een ander snelheidsregime komt (50 km/u in plaats van 70 km/u).
  • In de 50 km/u-zone is het wegdek 6 meter breed en het fietspad 1,75 meter. Tussen het wegdek en het fietspad is een schrikstrook van 0,40 meter, tussen het fietspad en de achterliggende parkeerstrook een schrikstrook van 0,65 meter. 

  De vooropgestelde timing is:

  • Voorjaar 2017: afwerken van het technisch dossier. Op basis van het technisch dossier en wegenisdossier legt het Vlaams gewest de nodige financiële middelen vast.
  • Midden 2017: organiseren van een openbare aanbesteding door AWV.
  • Ten vroegste 2de helft 2017: start van de riolerings- en wegenwerken.

   

Foto's

 • Proosdijstraat kleinjpg
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Agentschap Wegen en Verkeer
 • Studiebureau: Lobelle bvba
 • Aannemer: RTS Zedelgem
 • Startdatum: woensdag 2 mei 2018
 • Einddatum: maandag 30 september 2019
 • Kostprijs: 4.228.584,85 euro incl. btw, verdeeld tussen projectpartners AWV, Aquafin en gemeente.

Deelgemeente

Hertsberge
LCP