Hertsberge | doortocht | riolerings- en wegenwerken en veiliger maken van doortocht Proosdijstraat

Situering project

Bij de 'downloads' zie je het document 'Situering huidige en toekomstige rioleringswerken in Hertsberge'. De werken die hieronder worden toegelicht, gaan over het rode project: riolerings- en wegenwerken in de Proosdijstraat tussen de Sterredreef/Breeweg en de Proosdijstraat nummers 82/121 (ter hoogte van kasseiweg).

Wat is een gescheiden rioolstelsel?

Dit is een rioolstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.
Afvalwater is water afkomstig van toilet, wc, bad, wasmachine, vaatwas, …
Regenwater is water afkomstig van het dak, oprit, terras, …

Waarom een gescheiden rioolstelsel?

Omdat het een verplichting is vanuit Europa. Nu komt er nog afvalwater in grachten en beken terecht. De Europese lidstaten moeten ervoor zorgen dat de waterkwaliteit van die waterlopen verbetert en het afvalwater dus eerst gezuiverd wordt. In België is dit een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Zij doen hiervoor een beroep op Aquafin, die waterzuiveringsinstallaties bouwt om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen. Voor Oostkamp gaat dit over het zuiveren van onder andere de Rivierbeek, Hertsbergebeek, Bornebeek en Velddambeek.

Herinrichting Proosdijstraat: maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen en aanleg van nieuwe fietspaden, parkeerstroken en rijweg:

 • Verlagen van de maximum toegelaten snelheid tussen Kraaiveldstraat en Sint-Jansdreef naar 50 km/u.
 • Aanleg van 2 middengeleiders, zogenaamde poorteffecten, om de weggebruiker er attent op te maken dat hij in een dorpskern komt.
 • De rijweg komt grotendeels in asfalt. Enkel ter hoogte van de 2 poorten (bij het binnenrijden van de zone 50) en ter hoogte van de Rapaertstraat worden beperkte zones in een uitgewassen betonverharding aangelegd.
 • In de 50 km/u-zone is het wegdek 6 meter breed en het fietspad 1,75 meter. Het fietspad wordt verhoogd aangelegd. Tussen de rijweg en het fietspad en tussen het fietspad en de achterliggende parkeerstrook komt telkens een schuwstrook.
 • Buiten de bebouwde kom is het wegdek 6,60 meter breed en ligt het fietspad afgescheiden van de rijweg.
 • Tussen de Breeweg en de Kraaiveldstraat komt een dubbelrichtingsfietspad zodat fietsers uit de Breeweg de Proosdijstraat pas moeten oversteken ter hoogte van de Kraaiveldstraat. Het fietspad aan de overkant blijft behouden.
 • Er komen zebrapaden aan de Gagel-, Wastine-, Munte-, Rapaertstraat en Sint-Jansdreef.
 • De halte voor De Lijn blijft nagenoeg op dezelfde plaats. De bus zal wel stoppen op de rijweg; is volgens de richtlijnen in een bebouwde kom.
 • Er komen bomen langs heel het vernieuwde traject. Een laan met bomen heeft ook een vertragend effect. In de zone 50 komen iepen met struikklimop als onderbeplanting; buiten deze zone komen beuken.
 • Aanpassen van de openbare verlichting naar de nieuwe, duurzame normen.

Bij de downloads vind je de wegenisplannen. 

 

Updates

 • Wegenwerken Proosdijstraat | start tweede fase vroeger dan gepland

  vrijdag 26 oktober 2018
  Volgens de planning zou fase 2 van de werken, dit is vanaf de Muntestraat richting Ruddervoorde, begin januari 2019 starten. Door het droge weer in de voorbije maanden schoten de werken goed op waardoor de tweede fase begin november al kan starten. Fase 2 verloopt in deelfasen.
  foto Wegenwerken Proosdijstraat | start tweede fase vroeger dan gepland

  Praktische informatie over de eerste deelfase

  • Aanleg gescheiden rioolstelsel tussen Muntestraat/Wastinestraat en de Gagelstraat.
  • De werken starten in de week van 5 november. Het is de bedoeling om tegen het einde van het jaar alle ondergrondse werken af te werken tussen Muntestraat en Gagelstraat. De aanleg van de nieuwe weg in die zone start pas na nieuwjaar.

  Bereikbaarheid Proosdijstraat

  • De Proosdijstraat tussen Lodikruispunt en de Kraaiveldstraat blijft afgesloten voor doorgaand verkeer.
  • Het verkeer wordt omgeleid via Oostkamp.

  Heb je vragen over dit project?

 • Wegenwerken Proosdijstraat | werken t.h.v. Munte- en Wastinestraat

  woensdag 19 september 2018

   

  De wegenwerken in de Proosdijstraat schieten goed op.

  Van dinsdag 25 september tot en met vrijdag 5 oktober (voor zover alles volgens plan verloopt en mits goed weer) worden de rioleringen gelegd in de Proosdijstraat ter hoogte van de Muntestraat en Wastinestraat.

  Dit wil zeggen dat de woningen in de Muntestraat, Wastinestraat en Proosdijstraat tussen Rapaertstraat en Wastinestraat op werkdagen tussen 8 en 17 uur niet bereikbaar zijn met de wagen. De aannemer zorgt ervoor dat buiten de werkuren deze woningen wel bereikbaar zijn.

 • Werken Proosdijstraat | aannemer start uitzonderlijk om 5 uur op vrijdag 21 september

  woensdag 19 september 2018

   

  De gemeente heeft een uitzondering toegestaan op het nachtwerk voor de werken in de Proosdijstraat voor de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 september. Concreet zal de aannemer op vrijdag 21 september om 5 uur 's ochtends starten met de aanleg van een fundering in de rijweg tussen Sint-Jansdreef en pompstation. Dit moet zo vroeg omdat men nog dezelfde dag de draagkracht moet kunnen testen. Dit moet binnen de 14 uur na aanleg.

  Deze maatregel is noodzakelijk, maar zal slechts beperkte geluidshinder met zich meebrengen.

 • Werken Proosdijstraat | aannemer start uitzonderlijk om 5 uur op donderdag 6 september

  woensdag 5 september 2018

   

  De gemeente heeft een uitzondering toegestaan op het nachtwerk voor de werken in de Proosdijstraat voor de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 september. Concreet zal de aannemer op donderdag 6 september om 5 uur 's ochtends starten met de aanleg van een fundering in de rijweg. Dit moet zo vroeg omdat men nog dezelfde dag de draagkracht moet kunnen testen. Dit moet binnen de 14 uur na aanleg.

  Deze maatregel is noodzakelijk, maar zal slechts beperkte geluidshinder met zich meebrengen.

 • Proosdijstraat | Stand van zaken rioleringswerken

  vrijdag 1 juni 2018
  Om nieuwe riolering aan te kunnen leggen moet de sleuf waarin gewerkt wordt voldoende droog zijn. Het droog leggen duurt langer dan verwacht. Meer info vind je hieronder.
  foto Proosdijstraat | Stand van zaken rioleringswerken

  Om nieuwe riolering aan te kunnen leggen moet de sleuf waarin gewerkt wordt voldoende droog zijn. Om deze voorwaarde te realiseren worden er bemalingswerken uitgevoerd, wat wil zeggen dat grondwater plaatselijk wordt opgepompt om de grondwaterspiegel tijdelijk te verlagen. Dit blijkt in de eerste fase van de Proosdijstraat een moeilijke opgave, waardoor aannemer RTS bijkomend moet bemalen alvorens de rioleringswerken voortgezet kunnen worden.

  De situatie wordt nauw opgevolgd door Studiebureau Lobelle en aannemer RTS. Als alles goed loopt zullen de rioleringswerken vanaf dinsdag 5 juni hervat kunnen worden.

 • Proosdijstraat | vanaf 2 mei afgesloten voor doorgaand verkeer

  donderdag 26 april 2018
  Op 2 mei start aannemer RTS met de eigenlijke rioleringswerken. Dit is de start van een groot project. Om de werkperiode zo kort mogelijk te houden, wordt de werkzone afgesloten voor doorgaand verkeer (zie plan).
  foto Proosdijstraat | vanaf 2 mei afgesloten voor doorgaand verkeer

  Duur van de werken | fasering

  Er wordt in 2 fasen gewerkt.

  Fase 1: tussen kasseiweg en Muntestraat, incl. het kruispunt met de Muntestraat.

  De aannemer start aan het pompstation en werkt richting kasseiweg. Vervolgens werkt hij richting Muntestraat.

  Voorziene werkperiode: 90 werkdagen, van mei 2018 tot eind 2018.

  Fase 2: aansluitend op fase 1 tot Sterredreef

  Voorziene werkperiode: 110 werkdagen, van januari 2019 tot eind september 2019.

  Let wel: de voorziene werkperiode kan enkel aangehouden worden in goede weersomstandigheden en zonder onvoorziene omstandigheden.

  Proosdijstraat (werkzone) afgesloten - gevolgen voor het verkeer

  Om de werkperiode zo kort mogelijk te houden, wordt de baan afgesloten voor doorgaand verkeer. Omleiding voor het doorgaand verkeer tussen Ruddervoorde en Beernem: via het hoger wegennet, dus via Kruiskalsijde – Kortrijksestraat – Siemenslaan – Hertsbergsestraat of via E403/E40.

  Verbod +3,5 ton

  Om te vermijden dat zwaar verkeer de plaatselijke buurtwegen als sluipweg gebruikt, wordt een verbod +3,5 ton ingevoerd (uitgezonderd plaatselijk verkeer en uitgezonderd landbouwverkeer) in de Rapaertstraat, Wingensestraat, Molleree, Breeweg en Hertsbergseveldstraat.

  Opvolging en evaluatie

  De verkeerssituatie in deze straten wordt tijdens de uitvoering van de werken opgevolgd en indien nodig worden bijkomende verkeersmaatregelen genomen.

  Gevolgen voor De Lijn

  Fase 1 (mei – december 2018)

  -> Bus tussen de Schaere en kerk rijdt via Kraaiveldstraat.
  -> Enkel halte “Smisje” wordt verplaatst naar Kraaiveldstraat.

  Fase 2 - bus Lodikruispunt – de Schaere – Torhout (januari – september 2019)

  -> Bus zal starten aan de Schaere -> haltes tussen Lodi en Schaere vallen weg. 

  Fase 2 - bus de Schaere (Jagersweg) – Hertsberge – Brugge (januari – september 2019)

  -> Bus zal starten aan kerk
  -> Haltes tussen Schaere (Jagersweg) en kerk vallen weg.
  Keuze: opstappen aan Kruiskalsijde of aan kerk
  -> gesprekken met De Lijn zijn lopende over het aantal bussen tussen Hertsberge en Brugge. De Lijn zal haar reizigers informeren via infoborden aan de haltes en via de website en de app.
  Tip: schrijf je in op de nieuwsbrief “omleidingsinfo op maat” via https://www.delijn.be/omleidingen.

  Blijf lokaal winkelen

  Wegenwerken brengen hinder mee voor de omwonenden en passanten, maar ook voor de handelszaken. Daarom een warme oproep om verder lokaal te blijven winkelen. De handelaars zullen je dankbaar zijn.

  Kostprijs en resultaat van de werken

  Het volledige project is een investering van 4,2 miljoen euro, verdeeld tussen de projectpartners Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente.

  Het resultaat van deze ingrijpende werken is een betere kwaliteit van het water in onze waterlopen en een aangenamere en veiligere woonomgeving.

  Heb je vragen?

  • Over de werken zelf: openbarewerken@oostkamp.be of 050 819 880
  • Over de bereikbaarheid van uw woning/zaak: frederic@rts-zedelgem.be of 0474 86 58 48
  • Over de afkoppeling van uw woning: bjorn.pylyser@studiebureau-lobelle.be of 050 30 00 30 
 • Start van de riolerings- en wegenwerken | bewonersvergadering

  woensdag 25 april 2018

   

  Hier vind je de presentatie die gegeven werd op de informatievergadering voor de betrokken bewoners op 24 april 2018. 

 • Hertsberge | openbaar onderzoek aanleg wegenis Proosdijstraat en tijdelijke opslagplaats afgevoerde grond

  vrijdag 2 maart 2018
  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft bij Ruimte Vlaanderen de bouwaanvraag ingediend voor de aanleg van de bovenbouw en voor het gebruik van een weide als tijdelijke opslagplaats voor de afgevoerde grond. Hiervoor loopt een openbaar onderzoek.
  foto Hertsberge | openbaar onderzoek aanleg wegenis Proosdijstraat en tijdelijke opslagplaats afgevoerde grond

   

  Openbaar onderzoek aanleg wegenis en tijdelijke opslagplaats voor afgevoerde grond.

  Je kan het dossier komen inkijken in loket 4 in OostCampus (Siemenslaan 1) van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur. 

  • Dossier wegenis omvat de aanleg van de rijweg, parkeerstrook, fietspad, voetpad en middengeleiders.
  • De weide voor de tijdelijke opslag voor afgevoerde grond bevindt zich in de Proosdijstraat in de omgeving van de kasseiweg. Na de werken wordt het perceel terug genivelleerd naar de oorspronkelijke toestand. 

  Na het openbaar onderzoek zal het College van Burgemeester en Schepenen de eventuele bezwaren en opmerkingen beoordelen en advies geven aan Ruimte Vlaanderen. Mede op basis van dit advies zal Ruimte Vlaanderen een beslissing nemen. Na het bekomen van de vergunning kunnen de werken starten.

  Infovergadering

  Zoals eerder meegedeeld, wordt nog een informatievergadering georganiseerd voor de omwonenden. Daarop zal info gegeven worden over de werkwijze, timing, gevolgen voor de bereikbaarheid van de woningen, gevolgen voor De Lijn, enz.

  De mensen die in de werfzone in de Proosdijstraat wonen en de bewoners van de straten die met de werfzone verbonden zijn, zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

 • Update | start van de nutswerken in de Proosdijstraat

  woensdag 3 januari 2018 foto Update | start van de nutswerken in de Proosdijstraat

   

  In de week van 8 januari start aannemer Lamote met de werken aan de nutsleidingen in de Proosdijstraat, dit in voorbereiding van de riolerings- en wegenwerken.  

  Timing van de werken

  De aannemer start in de week van 8 januari. Hoe vlot de nutswerken effectief vorderen, is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bedoeling is dat de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken zullen aansluiten op de uitvoering van deze nutswerken.

  Werkzone en fasering

  Er wordt gewerkt in de Proosdijstraat tussen de Sterredreef en de kasseiweg ter hoogte van nummer 92 (zie afbeelding). De werkzone wordt opgesplitst in drie delen: 

  1. Tussen huisnummers 86 (ter hoogte van Sint-Jansdreef) en nummers 121/92 (kasseiweg).
  2. Tussen Sint-Jansdreef en het kruispunt met de Munte- en Wastinestraat.
  3. Tussen kruispunt Munte- en Wastinestraat en de Sterredreef. 

  Verkeerslichten in de Proosdijstraat

  De Proosdijstraat blijft tijdens de nutswerken toegankelijk. Het verkeer wordt wel geregeld met verkeerslichten (wisselend verkeer). Omdat dit onvermijdelijk voor vertraging zorgt, raden we het doorgaand verkeer aan om de werken te vermijden en via de N50 Kortrijksestraat en de Hertsbergsestraat te rijden.

  Zijstraten even afgesloten

  1. In de loop van januari/februari zal de kasseiweg ter hoogte van Proosdijstraat 92 een paar dagen volledig afgesloten zijn. U kan het wegje dan wel nog bereiken via de andere zijde, ter hoogte van huisnummer 106.
  2. Ook het kruispunt Rapaertstraat/Proosdijstraat zal een paar dagen volledig onderbroken zijn. Dit is gepland in de loop van maart/april. U zal die dagen lokaal moeten omrijden.

  Gevolgen voor fietsers en voetgangers

  Fietsers en voetgangers kunnen steeds passeren. Indien nodig kan plaatselijk aan fietsers gevraagd worden om af te stappen. 

  Gevolgen voor De Lijn

  De Lijn zal haar reizigers informeren via infoborden aan de bushaltes en via de website en de app.

  Tip: abonneer je op de omleidingsinfo van De Lijn. Klik hier

  Blijf lokaal winkelen

  Wegenwerken brengen hinder mee voor de omwonenden en passanten, maar ook voor de handelszaken. Daarom een warme oproep om verder lokaal te blijven winkelen. De handelaars zullen u dankbaar zijn.

  Infovergadering

  Eens de aannemer gekend is die de riolerings- en wegenwerken zal uitvoeren, organiseert het Vlaamse Gewest samen met Aquafin, de aannemer en de gemeente een infovergadering over de impact van de riolerings- en wegenwerken. 

  Hebt u vragen over de geplande werken?

  Neem, afhankelijk van de inhoud van uw vraag, contact op met:

  • Gemeente: dienst Publieke Ruimte, tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.
  • Eandis: werftoezichter Bart Vanhoutte, via bart.vanhoutte@eandis.be.

  We danken de bewoners en weggebruikers voor het begrip voor de hinder die deze noodzakelijke en nuttige werken met zich meebrengen.

 • Samenwerkingsovereenkomst voor herinrichting Proosdijstraat

  vrijdag 21 april 2017 foto Samenwerkingsovereenkomst voor herinrichting Proosdijstraat

   

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Oostkamp zullen de Proosdijstraat (zie plan) herinrichten om de veiligheid te verhogen. Met deze werken wordt ook een gescheiden rioolstelsel aangelegd.

  Aanvankelijk was het de bedoeling om samen met de werken in de Proosdijstraat ook de Rapaertstraat her in te richten en er rioleringen aan te leggen. Hiervoor werd in 2011 al een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. 

  Nu blijkt dat, omwille van subsidies, het toch beter is om het dossier van de Rapaertstraat en van de Proosdijstraat apart te behandelen. Er zijn nieuwe samenwerkingsovereenkomsten nodig die op 20 april 2017 door de Gemeenteraad goedgekeurd werden: 

  • Een samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest, de gemeente en Aquafin als bouwheer voor de gemeente, voor de herinrichting van de Proosdijstraat.
  • Een samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Oostkamp voor de plaatsing van aangepaste verlichting langs de Proosdijstraat, langs de bebouwde omgeving. 
 • Het afkoppelingsproject bevindt zich momenteel in de opmaakfase.

  woensdag 5 oktober 2016


  Het studiebureau is bezig met de opmaak van het technisch dossier en van het wegendossier.

  Technisch dossier
  Waar een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, moet het regen- en afvalwater afkomstig van de woningen ook gescheiden naar de openbare riolering afgevoerd worden. Om het technisch dossier te kunnen opmaken, moet per woning geweten zijn hoe de afkoppeling zal gebeuren. De gesprekken met de betrokken eigenaars zijn lopende. 

  Wegendossier
  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft ook een dossier voor de herinrichting van de Proosdijstraat opgemaakt (AWV is eigenaar van de Proosdijstraat). Dit zijn de belangrijkste wijzigingen die na de herinrichting van toepassing zullen zijn:

  • De maximum toegelaten snelheid in de Proosdijstraat vanaf de Kraaiveldstraat tot even voorbij de Sint-Jansdreef richting Lodikruispunt wordt verlaagd van 70 km/u naar 50 km/u.
  • Er komen oversteekplaatsen aan de Gagel-, Wastine-, Munte-, Rapaertstraat en Sint-Jansdreef.
  • Het verlichtingsniveau wordt verhoogd en er worden 2 poorteffecten gecreëerd door de aanleg van 2 brede middengeleiders. Die poorteffecten worden in andere materialen aangelegd en met groen ingevuld. Zo wordt de weggebruiker er attent opgemaakt dat hij in een ander snelheidsregime komt (50 km/u in plaats van 70 km/u).
  • In de 50 km/u-zone is het wegdek 6 meter breed en het fietspad 1,75 meter. Tussen het wegdek en het fietspad is een schrikstrook van 0,40 meter, tussen het fietspad en de achterliggende parkeerstrook een schrikstrook van 0,65 meter. 

  De vooropgestelde timing is:

  • Voorjaar 2017: afwerken van het technisch dossier. Op basis van het technisch dossier en wegenisdossier legt het Vlaams gewest de nodige financiële middelen vast.
  • Midden 2017: organiseren van een openbare aanbesteding door AWV.
  • Ten vroegste 2de helft 2017: start van de riolerings- en wegenwerken.

   

Foto's

 • Proosdijstraat kleinjpg
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Agentschap Wegen en Verkeer
 • Studiebureau: Lobelle bvba
 • Aannemer: RTS Zedelgem
 • Startdatum: woensdag 2 mei 2018
 • Einddatum: maandag 30 september 2019
 • Kostprijs: 4.228.584,85 euro incl. btw, verdeeld tussen projectpartners AWV, Aquafin en gemeente.

Deelgemeente

Hertsberge
LCP