Waardamme | De Vijvers | verfraaiing van de wijk

De plaats van de verlichtingspalen en vooral van de bomen met opstekende wortels in het voetpad zorgen voor ongemak. De gemeente wil dit aanpakken en intussen het openbaar domein volledig opfrissen.

Tijdens deze werken worden ook de nutsleidingen (elektriciteit en water) vernieuwd.

Updates

 • Officiële opening vernieuwde wijk De Vijvers

  zaterdag 15 september 2018
  Op 15 september werden de vernieuwde Hagedoornlaan, Vijverslaan en Wilgenlaan in de Waardamse wijk De Vijvers officieel ingewandeld door het gemeentebestuur en de bewoners. De werken werden uitgevoerd door eigen personeel.
  foto Officiële opening vernieuwde wijk De Vijvers

  De directe aanleiding voor de verfraaiingswerken was de slechte toestand van de voetpaden. De plaats van de openbare verlichtingspalen en de bomen verhinderden een comfortabel gebruik van de voetpaden. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de wijk in zijn totaliteit te verfraaien. Bij de start van het project, in de zomer van 2016, werd voor de bewoners een infomarkt georganiseerd om te luisteren naar hun voorstellen.

  Uitgevoerde werken

  • De nutsvoorzieningen werden nagekeken en vernieuwd waar nodig.
  • Nieuwe openbare verlichtingspalen met ledverlichting.
  • Nieuwe greppels en nieuwe slikputten.
  • Heraanleg van voetpaden aan 1 kant van de weg; aan de andere kant aanleg van grasstroken.
  • Heraanleg van de voetwegels.
  • Verhogen van de verkeersveiligheid door enkele snelheidsvertragende maatregelen.

  Naast deze werken was er ook aandacht om ontmoeting te stimuleren. Zo werd de pupekop in de Hagedoornlaan heringericht en werden nieuwe zitbanken geplaatst.

  Algemene principes bij de heraanleg van wijken, zoals toegepast in De Vijvers

  Bewust omgaan met waterinfiltratie

  Daarom worden niet meer in elke straat aan beide zijden van de weg verharde voetpaden gelegd. Aan de kant waar geen verhard voetpad komt, worden de zones tussen de opritten aangelegd als graszones. Gras zorgt voor een betere insijpeling van het hemelwater in de bodem. Bovendien is natuurlijk groen aangenamer dan betonverharding en geeft het een rustiger aanblik dan het grijze van een voetpad.

  Hoog gebruikscomfort

  Daar waar verharde voetpaden komen, moeten die een hoog gebruikscomfort hebben: voldoende breed en vrij van obstakels.

  Onderhoudsvriendelijk groen en voet- en fietswegels

  De wegels moeten zonder het gebruik van pesticiden gemakkelijk te onderhouden zijn. Het groen dat aangeplant wordt, moet ook weinig onderhoud vragen zoals weinig snoeiwerk.

  Bomen

  Bomen bepalen in grote mate het uitzicht van een straat en dragen bij aan natuurbeleving en het ervaren van de wisseling van de seizoenen. Bomen vinden we dus belangrijk mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:

  • er komen enkel bomen op plaatsen waar voldoende ruimte is;
  • de soort moet aangepast zijn aan de beschikbare ruimte en moet onderhoudsvriendelijk zijn (weinig snoei);
  • aandacht voor nazorg.

  De bestaande bomen in De Vijvers werden gerooid en vervangen door amberbomen en zuilvormige iepen. De lindebomen worden komend plantseizoen geplant. Als onderbeplanting werd bewust gekozen voor vaste planten die veel bloemen geven en bijgevolg bijvriendelijk zijn.

  Verhogen van de verkeersveiligheid

  Het wegbeeld in De Vijvers is typerend voor de visie uit de jaren ’60-’70. Toen werden brede straten aangelegd waarbij de auto als belangrijkste element in het straatbeeld werd gezien. Dergelijke weginfrastructuur nodigt uit tot sneller rijden. Dit komt de veiligheid van wandelaars, fietsers en spelende kinderen niet ten goede. Het zorgt evenmin voor een rustige en kwaliteitsvolle leefomgeving. 

  Daarom werden volgende maatregelen genomen:

  1. De maximum toegelaten snelheid werd verlaagd naar 30 km/u.
  2. Op verschillende plaatsen werden snelheidsremmers aangelegd. Hiervoor werden op verschillende plaatsen betonvakken vervangen door een groenzone. Hierdoor geldt de voorrangsregel voor kruisend verkeer waardoor de snelheid verlaagd wordt.
  3. Bochten worden kleiner gemaakt door verharding te vervangen door een graszone. Het gaat om de eerste bocht in de wijk (Vijverslaan/Wilgenlaan), de eerste bocht in de Hagedoornlaan, de bocht in de Vijverslaan aan de wegel naar de Geldeweistraat en de bocht op het einde van de Vijverslaan. 

  Inspraak van de bewoners

  In juni 2016, bij de opstart van dit project, werd een infomarkt georganiseerd om te luisteren naar voorstellen van de bewoners en bij te sturen waar mogelijk.

  Het voorstel van de gemeente om extra speelelementen te plaatsen, werd na de infomarkt geschrapt. De vraag naar speelelementen was namelijk heel klein. Omdat de wijk evenwel volop in verjonging is, willen we zeker speelelementen voorzien, mocht daar vraag naar zijn.

  Het voorstel van de gemeente om de wegel tussen de Vijverslaan en de Wilgenlaan aan te passen, is op vraag van de bewoners niet uitgevoerd. Zij vinden de wegel goed zoals die nu is. 

  Uitvoeringstermijn en kostprijs

  De werken werden uitgevoerd door gemeentepersoneel. De totale duur van de werken was 247 werkdagen. De kostprijs voor de wegeniswerken bedraagt 639.286,45 euro (= de werkingskosten, materialen en btw).

  De aankoop van de bomen en de planten bedraagt: 5.500 euro (incl. btw). 

  We danken de bewoners voor de constructieve medewerking tijdens de uitvoering van de werken.

 • Wegenwerken eerder klaar dan gepland

  vrijdag 13 juli 2018 foto Wegenwerken eerder klaar dan gepland

   

  De wegenwerken zijn vlot verlopen en zijn eerder afgerond dan gepland. Het enige dat nog moet gebeuren, is gras zaaien en de resterende plantvakken beplanten. Het gras wordt ingezaaid van zodra de weersomstandigheden hiervoor gunstig zijn. Het beplanten gebeurt in het najaar. 

  De medewerkers van de Wegen- en Groendienst zijn fier op hun werk en op het resultaat.

  We danken de bewoners voor hun constructieve medewerking tijdens de werkzaamheden. Er komt nog een officiële opening. Meer informatie hierover volgt. 

 • Werken door Proximus

  vrijdag 5 januari 2018 foto Werken door Proximus

   

  Proximus heeft opnieuw in de Vijverslaan gewerkt, ondermeer in een nieuw aangelegde oprit. Dit is niet volgens de afspraken. Alle nutswerken moesten immers klaar zijn tegen de start van de werken aan de voetpaden/opritten. Na contact met Proximus blijkt dat de werken nodig zijn om een aantal storingen op te lossen en om een aantal overkoppelingen van openbaar naar privaat domein te doen (die per vergissing over het hoofd werden gezien).

  De gemeente betreurt deze situatie en heeft contact genomen met Proximus. De gemeente is met Proximus overeengekomen dat het herstel van de pas aangelegde opritten door de gemeente gebeurt (op kosten van Proximus) en dat het herstel zich niet zal beperken tot de gemaakte werfput, maar dat er een groter oppervlakte opnieuw aangelegd wordt om een kwaliteitsvolle heraanleg/herstelling te kunnen doen.

 • Update | verdere verloop van de verfraaiingswerken

  dinsdag 19 december 2017
  De verfraaiingswerken omvatten de aanleg van voetpaden, opritten en graszones, planten van bomen en plaatsen van zitbanken.
  foto Update | verdere verloop van de verfraaiingswerken

  Klik op de foto om de schematische voorstelling van de fasering te zien. 

  Fase 1: Wilgenlaan en eerste deel van de Vijverslaan. Zal tegen het einde van het jaar volledig afgewerkt zijn. Een gedeelte van de groenaanplanting moet nog gebeuren. De afwerking is komend voorjaar voorzien. 

  Fase 2: Hagedoornlaan en tweede deel van de Vijverslaan. De heraanleg start na Nieuwjaar en zal tegen het zomerbouwverlof afgewerkt zijn. 

  Fase 3: Het laatste deel van de Vijverslaan. De heraanleg start in de zomer en duurt tot in het najaar.

  Slecht weer en onvoorziene omstandigheden kunnen de werkperiode evenwel beïnvloeden. Samen met de bewoners hopen we uiteraard op goed weer en op een verder vlot verloop van de werken.

  Heb je vragen over dit werk? Neem contact met Eve Dezutter van de dienst Publieke Ruimte: 050 819 881 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Verfraaiingswerken in De Vijvers schieten goed op

  donderdag 21 september 2017 foto Verfraaiingswerken in De Vijvers schieten goed op


  De dienst Wegen is volop aan het werk in wijk De Vijvers in Waardamme. De werken schieten goed op. Momenteel is men in de Wilgenlaan bezig. Daarna is de Hagedoornlaan aan de beurt.

  We danken de bewoners voor hun begrip voor de hinder, en voor hun medewerking!

  Heb je vragen over dit werk? Neem contact met Eve Dezutter van de dienst Publieke Ruimte: 050 819 881 of openbarewerken@oostkamp.be

   

 • Heraanleg wegel tussen Vijverslaan en Wilgenlaan

  dinsdag 1 augustus 2017

   

  Heraanleg wegel

  De wegel wordt heraangelegd in grindgazon. Grindgazon bestaat uit berijdbaar gesteente, voedingsgrond en graszaad. Het ziet eruit als een gewone grasstrook, maar is veel sterker door een andere opbouw. Het gras is sterk genoeg om over te wandelen, te fietsen en sporadisch over te rijden met een auto, zonder spoorvorming.  

  Met deze oplossing wordt de betonnen verharding toch een groenzone en is de wegel met deze ondergrond sterk genoeg voor dagelijks gebruik. In de toekomst wil de gemeente in deze groenzone ook natuurlijke speelelementen voorzien. Het groene karakter van de wegel wordt dus behouden. 

  De bestaande bomen worden behouden, de slechte bomen zijn er reeds van tussen gehaald.

  Uitvoeringsdatum

  Het uitbreken van de betondallen en de heraanleg in grindgazon is voorzien voor in de loop van september, op voorwaarde dat de weersvoorspellingen gunstig zijn. Mocht er in de periode voor de aanleg veel regen vallen, kan dit ervoor zorgen dat de heraanleg van de wegel opgeschoven wordt.  

  Hebt u vragen? 

  • bel naar Eve Dezutter of één van haar collega’s op het nummer 050 819 881,
  • mail naar openbarewerken@oostkamp.be of
  • kom naar loket 4 in OostCampus. Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur. 
 • Hitteplan: wegenploeg start om 6.30 uur.

  vrijdag 16 juni 2017

   

  De wegendienst start in de week van 19 juni om 6.30 uur.

  Deze maatregel wordt genomen naar aanleiding van de aangekondigde hitte en op basis van het hittepreventieplan.

  We danken de bewoners voor hun begrip.

 • Update De Vijvers: slecht weer in februari zorgt voor vertraging

  vrijdag 24 maart 2017
  De wegenploeg van de gemeente heeft door het slechte weer een 2-tal weken vertraging opgelopen, waardoor er niet op 18 april gestart kan worden, maar pas begin mei.
 • De werken in De Vijvers starten in februari 2017

  woensdag 21 december 2016
  Bij de downloads vind je de bewonersbrief met alle informatie.
  foto De werken in De Vijvers starten in februari 2017

  In een notendop:

  Werken aan de nutsleidingen

  De nutsmaatschappijen starten begin februari 2017 met kleinere, voorbereidende werken. De gemeente neemt dan ook de bomen weg.

  Vanaf 20 februari 2017 starten de nutsmaatschappijen met de graafwerken en worden de voetpaden opgebroken. 

  Werken door de gemeente

  De voorziene startdatum is 18 april 2017. Zonder onvoorziene omstandigheden en bij goed weer zou het werk moeten klaar zijn tegen eind 2018.

 • Infomarkt voor de bewoners op 22 juni 2016

  vrijdag 24 juni 2016 foto Infomarkt voor de bewoners op 22 juni 2016

   

  Op 22 juni was er een infomarkt voor de bewoners van De Vijvers.

  Ze kregen toelichting over de algemene principes die de gemeente sinds een aantal jaar toepast bij de heraanleg van voetpaden in wijken en bij de aanleg van voetpaden in nieuwe verkavelingen en hoe die principes kunnen vertaald worden naar de wijk.

  De gemeente luisterde naar de bemerkingen en vragen van de bewoners en naar hun voorstellen en ideeën. Deze worden nu verwerkt.

   

   

  Algemene principes bij heraanleg voetpadzone

  Verhardingen beperken

  Voetpaden worden niet meer in elke straat aan beide zijden van de weg gelegd.

  • Hoofdstraten, toegangsstraten en doorgangsstraten: aan 1 zijde van de weg een voetpad, aan de andere zijde worden de opritten aangelegd met daartussen een groenstrook.
  • Zijstraten en doodlopende straten: geen verharde voetpaden, aan beide zijden een groenstrook tussen de opritten.

  Op die manier worden wijken groener. Natuurlijk groen is aangenamer dan betonverharding en geeft een rustiger aanblik dan het grijze van een voetpad.

  We willen bewust omgaan met waterinfiltratie

  • Water op gras: betere insijpeling van het hemelwater in de bodem. Het water zoekt op een natuurlijke wijze zijn weg in de bodem.
  • Water op verharde oppervlakten: via de goten in de rioleringen en komt uiteindelijk in beken/grachten terecht.

  Voor De Vijvers zou dat kunnen zijn

  • Huidige toestand: 5.565 m² verharde zone (voetpad en parkeerstrook)
  • Voorstel 1 = 3.207m² verhard / 2.358 m² groen
  • Voorstel 2 = 3.666m²verhard / 1.899 m² = 459 m² minder infiltreerbare grond in vergelijking met voorstel 1

  Onderhoud van de grasstrook

  Er is de keuze:

  • ofwel rijden de bewoners de grasstrook voor de eigen woning af. Hiervoor krijgen ze gratis tuinafvalzakken (aantal afhankelijk van het aantal m²). We zijn ons bewust van de inspanning die we vragen aan bewoners die het gras graag kort houden. Toch kiezen we voor dit principe. We zijn er immers van overtuigd dat een straat met meer natuurlijk groen, een aangenamer en rustiger gevoel geeft.
  • ofwel doet de gemeente dit. Die zone wordt dan opgenomen in het maaischema en wordt 2-3 keer per jaar gemaaid, net zoals de andere bermen.

   

  Bomen in een straat / wijk

  • Bomen bepalen uitzicht van een straat. Zo ziet een straat met bomen er anders uit dan zonder bomen.
  • Bomen dragen bij aan natuurbeleving en het ervaren van de wisseling van seizoenen.
  • Bomen nemen fijn stof op, zorgen voor extra zuurstof en nemen water op.

  Bomen zijn belangrijk, maar de randvoorwaarden zijn al even belangrijk:

  • Bomen enkel waar voldoende ruimte is. De soort is aangepast aan de beschikbare ruimte (een straat vraagt een andere boom dan een park)
  • Bomen komen niet boven rioleringsbuizen.
  • De soort moet onderhoudsvriendelijk zijn (geen soort die veel snoeibeurten vraagt).
  • Na het planten zorgen we voor een kwalitatief bomenbeheer.

Foto's

 • 20160322_103850_
Terug naar overzicht
LCP