Oostkamp | Macieberg-, Meuleman- en Voldersstraat | aanleg gescheiden rioolstelsel en nieuw wegdek

Wat is een gescheiden rioleringsstelsel?

Dit is een rioleringsstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

 • Afvalwater is water afkomstig van toilet, wc, bad, wasmachine, vaatwas, ...
 • Regenwater is water afkomstig van het dak, oprit, terras, …

Waarom een gescheiden rioleringsstelsel?

Omdat het een verplichting is vanuit Europa. Nu komt er nog huishoudelijk afvalwater in grachten en beken terecht. De Europese lidstaten moeten ervoor zorgen dat de waterkwaliteit van die waterlopen verbetert en het afvalwater dus eerst gezuiverd wordt.

In België is dit een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Zij doen hiervoor een beroep op Aquafin, die waterzuiveringsinstallaties bouwt om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen. Voor onze gemeente gaat dit over het zuiveren van onder andere de Rivierbeek, Hertsbergebeek, Bornebeek en Velddambeek.

Wat houden ‘afkoppelingswerken’ in?

Afkoppelen betekent dat het vuil water en het regenwater afkomstig van woningen apart afgevoerd worden naar de vuilwater- en regenwaterriool op het openbaar domein. Hiervoor zijn in veel gevallen ingrepen nodig op privaat domein. De afkoppelingsdeskundige van het studiebureau begeleidt de eigenaars hierin.

Omdat de gemeente vindt dat die verplichte investering niet volledig ten laste van de eigenaar kan gelegd worden, komt de gemeente hierin sterk tussen. Het bedrag van de gemeentelijke subsidie is:

 • 100 euro + 30 euro/lopende meter nieuwe buis als eigenaar het zelf uitvoert, met een maximum van 1.500 euro;
 • 100 euro + 60 euro/lopende meter nieuwe buis als de uitvoering door een aannemer gebeurt (= eigen gekozen aannemer of aannemer van het rioleringsproject), met een maximum van 2.000 euro. 

Wat betekent dit concreet voor dit project?

 • aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat.
 • nieuwe nutsleidingen, nieuw wegdek, nieuwe voetpaden en aanleg extra parking in de Maciebergstraat.

Hieronder en bij de downloads vind je meer informatie. 

Updates

 • Oostkamp | Voldersstraat 2 weken afgesloten voor verkeer vanaf 8 augustus

  zondag 31 juli 2022

  In de Meuleman- en Voldersstraat moeten herstellingswerken aan het wegdek gebeuren. De Voldersstraat is 2 weken afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf 8 augustus. 

  We danken je voor je begrip voor de tijdelijke hinder. 

  Heb je vragen hierover? De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Oostkamp | Voldersstraat afgesloten voor verkeer vanaf 24 november

  vrijdag 19 november 2021
  Update: de Voldersstraat zal afgesloten zijn tot even voor Kerstdag om de werken goed te laten uitharden.
  foto Oostkamp | Voldersstraat afgesloten voor verkeer vanaf 24 november

  Praktische info

  In de Meuleman- en Voldersstraat moeten herstellingswerken aan het wegdek gebeuren. 

  • De Voldersstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer van woensdag 25 november tot even voor Kerstdag.
  • De herstelwerken in de Meulemanstraat gebeuren in de week van 6 december. Het gaat over plaatselijke herstellingen waardoor de straat bereikbaar blijft.

  We danken u voor uw begrip voor de tijdelijke hinder. Nadien zal u gebruik kunnen maken van een kwalitatieve, comfortabele rijweg.

  Heb je vragen hierover?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Officiële opening vernieuwde Macieberg-, Meuleman- en Voldersstraat

  maandag 8 oktober 2018
  Op zaterdag 6 oktober werden de vernieuwde Macieberg-, Meuleman- en Voldersstraat officieel ingewandeld door het gemeentebestuur en de bewoners. De kostprijs van deze werken bedraagt 1.448.682,68 euro incl. btw, integraal ten laste van de gemeente.
  foto Officiële opening vernieuwde Macieberg-, Meuleman- en Voldersstraat

  Zuiver water in onze waterlopen

  In de drie straten werd een gescheiden rioolstelsel aangelegd. 

  Het afvalwater afkomstig van de betrokken woningen is voortaan aangesloten op de collector in de Fabiolalaan, waar het afgevoerd wordt naar het zuiveringsstation in Brugge. Zo komt minder huishoudelijk afvalwater in de plaatselijke waterlopen terecht.

  Het regenwater kan ter plaatse in de bodem infiltreren. Het overtollige water gaat rechtstreeks naar de Fonteinbeek.

  Nieuwe nutsleidingen

  Aanleg van nieuwe voetpaden, parkeerstroken en rijweg en verhogen van de verkeersveiligheid

  In de Meuleman- en Voldersstraat zijn het voetpad, de parkeerplaatsen en de rijweg aangelegd in betonstraatstenen en liggen ze op hetzelfde niveau. Hierdoor krijgen de straten nog meer dan vroeger het beeld van een woonstraat.

  Voor de Maciebergstraat ligt het iets anders. Deze straat werd voor de herinrichting gebruikt als doorgangsstraat. Mede op vraag van de bewoners wilden we met de herinrichting meer de klemtoon gaan leggen op Maciebergstraat als woonstraat en minder op doorgangsstraat. Daarom is de weg anders ingericht dan de Meuleman- en Voldersstraat. Om de doorgangsfunctie zoveel mogelijk te ontraden, is gekozen voor een smalle breedte van de rijweg, waardoor de weggebruiker zijn snelheid automatisch moet verlagen. In functie van de veiligheid van de voetgangers werd het voetpad hoger dan de rijweg aangelegd.

  In de drie straten geldt een snelheidsregime van max. 30 km/u. 

  Ook het kruispunt Maciebergstraat/Voldersstraat werd heringericht, om de verkeersveiligheid te verhogen.

  Extra parkeerplaatsen

  De bewoners gaven al heel lang aan dat de parkeerdruk in de omgeving erg hoog is. Extra parkeerplaatsen voorzien was dus heel belangrijk in dit vernieuwingsproject.

  • De gemeente heeft daarom onderhandeld met “Scholengroep Impact”, eigenaar van het oude schoolgebouw van het gemeenschapsonderwijs in de Maciebergstraat. In oktober 2016 resulteerde dit in een huurovereenkomst met de school, waardoor op hun terrein een nieuwe parking aangelegd kon worden. Op die manier zijn er voor de buurtbewoners 10 extra parkeerplaatsen. De parking is aangelegd in grasbetontegels. Dat oogt groener en draagt bovendien bij tot een betere waterinfiltratie.
  • In de Molenstraat tussen de Fontein- en Olieboomstraat werden 7 extra parkeerplaatsen aangelegd.

  De riolerings- en wegeniswerken werden uitgevoerd door Wegenbouw I. Vuylsteke uit Meulebeke. De kostprijs van deze werken bedraagt 1.448.682,68 euro incl. btw, integraal ten laste van de gemeente.

  We danken de bewoners voor de constructieve medewerking tijdens de uitvoering van de wegenwerken en de inspanningen die ze leverden voor de afvoer van hun afval- en regenwater.

  foto's: Piet Himpens 

 • Wegenwerken klaar tegen begin oktober

  vrijdag 31 augustus 2018 foto Wegenwerken klaar tegen begin oktober

   

  Einde van de werken

  Het wegenproject in de Macieberg-, Meuleman- en Voldersstraat zal begin oktober afgewerkt zijn. De groenaanplanting gebeurt in het najaar.

  We danken de bewoners en weggebruikers voor de constructieve medewerking en het begrip tijdens de werken.

  Voldersstraat

  • Als het werfverkeer van de aannemer niet meer zal passeren, zullen er in de Voldersstraat aan de kant van de Loppemsestraat twee bloembakken geplaatst worden. Deze zorgen voor een visueel smaller straatbeeld en maken de weggebruiker er attent op dat hij/zij in een zone 30 komt.
  • Op twee plaatsen zal aan de hand van reflecterende paaltjes de signalisatie geoptimaliseerd worden.

  Resultaat van de werken

  • Een aangenamere leefomgeving door volledig nieuwe straat. Nieuwe nutsleidingen, nieuw wegdek, nieuwe voetpaden en aanleg extra parkeerplaatsen in de Maciebergstraat.
  • Verhogen van de verkeersveiligheid door het verlagen van de maximum toegelaten snelheid van 50 km/u naar 30 km/u.
  • Properder water in onze waterlopen door de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater wordt nu eerst gezuiverd vooraleer het in de waterlopen terechtkomt.
 • Maciebergstraat en Meulemanstraat | stand van zaken

  woensdag 13 juni 2018 foto Maciebergstraat en Meulemanstraat | stand van zaken

   

  De aannemer doet er alles aan om tegen het zomerbouwverlof (13 juli 2018) de rioolbuizen te leggen, de huisaansluitingen te doen en de minder-hindersteenslag aan te brengen in de Meuleman- en Maciebergstraat. Deze timing kan evenwel pas gehaald worden als het droogleggen van de sleuven, waarin de rioolbuizen moeten komen, vlot verloopt.  

  Heb je vragen over deze werken? Neem contact met de werfleider ter plekke (persoon met de witte helm) of met de gemeente: dienst Publieke Ruimte, tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Start volgende fasen - 2de deel Maciebergstraat en Meulemanstraat

  vrijdag 18 mei 2018 foto Start volgende fasen - 2de deel Maciebergstraat en Meulemanstraat

   


  Het eerste deel van de Maciebergstraat komt stilaan in afwerkingsfase. Op dinsdag 22 mei start de aannemer met het tweede deel van de Maciebergstraat en de Meulemanstraat. 

  Heb je vragen over deze werken? Neem contact met de dienst Publieke Ruimte: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Afwerking fase 2 en vervroegde start fase 4

  woensdag 14 februari 2018
  De werkzaamheden van fase 2 worden op vrijdag 16 februari afgerond. De aannemer brengt de onderlaag asfalt aan. Het kruispunt is dan niet toegankelijk voor het autoverkeer. Na deze asfalteringswerken starten de rioleringswerken van fase 4. Dit is vroeger dan voorzien.
  foto Afwerking fase 2 en vervroegde start fase 4

  Fase 2 (donkergroene kleur)

  Op vrijdag 16 februari brengt de aannemer de onderlaag asfalt aan. De werken starten pas als de weersomstandigheden het toelaten.
  Tijdens de asfalteringswerken en de droogtijd is het kruispunt niet toegankelijk voor het autoverkeer en mogen er in die zone vanaf 6 uur ’s morgens geen auto’s geparkeerd staan.

  Fase 4 (blauwe kleur)

  Fase 4 start nadat de asfaltonderlaag op het kruispunt is aangebracht (fase 2), namelijk in de week van 19 februari. Dit is eerder dan voorzien.

  De Maciebergstraat zal gedeeltelijk onderbroken zijn, van huisnummer 75 t.e.m. 44. Tijdens de werkuren (start ’s morgens om 6 uur) mag er niet geparkeerd worden. Men kan ondermeer parkeren op de tijdelijke parkeerzone in de Olieboomstraat en op de nieuw aangelegde parkeerplaatsen in de Molenstraat. Zonder onvoorziene omstandigheden en mits goed weer duurt fase 4 tot half april.

  Bereikbaarheid

  Fase 4 zal voor de afwerking van fase 3 starten. Na de asfaltwerken van fase 2 blijven de straten als volgt bereikbaar:

  • Verkeer kan vanuit de tijdelijke parking weg via Molenstraat / Olieboomstraat / Fonteinstraat.
  • Bewoners van de Meulemanstraat kunnen nog steeds weg via het deel van de Maciebergstraat dat onder fase 5 valt (lichtgroene kleur).
 • Fase 3 start eerder dan voorzien

  woensdag 20 december 2017
  De werkzaamheden van fase 3 starten eerder dan voorzien, nl. vanaf 8 januari 2018 in plaats van februari 2018. Fase 3 omvat de rioleringswerken in de Voldersstraat tussen kruispunt met Maciebergstraat en nummer 32.
  foto Fase 3 start eerder dan voorzien

   

  Belangrijk:

  • De werken starten pas als de weersomstandigheden het toelaten.
  • Tijdens de werkzaamheden zal er geen parkeermogelijkheden zijn in de volledige Voldersstraat. Men kan parkeren op de parkings in de Molenstraat en Maciebergstraat. Zie rood gearceerde zones op plan. De gele zones zijn de voetpaden.
  • Het was voorzien om tijdens fase 3 tweerichtingsverkeer in te voeren in de Meulemanstraat. Deze maatregel gaat niet door. Het eenrichtingsverkeer blijft en het parkeerverbod wordt ook niet doorgevoerd.
 • Project Macieberg | rioleringswerken starten in de week van 9 oktober

  donderdag 5 oktober 2017
  In de week van 9 oktober start aannemer Vuylsteke aan het grote riolerings- en wegenwerk in de Macieberg-, Meuleman- en Voldersstraat. De werken duren tot eind september 2018 en gebeuren in 6 fasen.
  foto Project Macieberg | rioleringswerken starten in de week van 9 oktober
  • Fase 1: Voldersstraat van aan Loppemsestraat tot aan Meulemanstraat (zonder kruispunt met de Meulemanstraat).
   Periode: oktober tot half november 2017
  • Fase 2: kruispunt Voldersstraat-Maciebergstraat-Fonteinstraat-Molenstraat-Olieboomstraat
   Periode: half november 2017 tot en met januari 2018
  • Fase 3: Voldersstraat van aan de Maciebergstraat tot en met het kruispunt met de Meulemanstraat
   Periode: februari en maart 2018
  • Fase 4: Maciebergstraat tussen Volders- en Meulemanstraat, zonder de kruispunten.
   Periode: april en mei 2018
  • Fase 5: Maciebergstraat van aan Meulemanstraat (met inbegrip van het kruispunt) tot aan de Loppemsestraat.
  • Fase 6: Meulemanstraat zonder de kruispunten
   Periode: na bouwverlof tot eind september 2018

  Deze timing is op basis van goede weersomstandigheden. Slecht weer doet de planning van wegenwerken opschuiven.

  Als bijlage vind je meer details.

 • Werken op kruispunt Molenstraat/Fonteinstraat op 27-28-29 september

  dinsdag 26 september 2017

   

  In voorbereiding van de rioleringswerken in de Meuleman-, Macieberg- en Voldersstraat zijn al een tijd werken aan de nutsleidingen bezig. Zo moet ook gegraven worden op het kruispunt Molenstraat/Fonteinstraat om aan de nutsleidingen te kunnen werken. Deze werken zijn gepland voor 27-28-29 september.

  Men kan dan de Fonteinstraat niet bereiken via de Molenstraat. Het verkeer tussen de Molenstraat en de Maciebergstraat verloopt over 1 rijvak.

  Heb je vragen? Neem contact met

  • de aannemer: wegenbouw Ivan Vuylsteke, tel. 056 66 67 18 of met
  • de gemeente: dienst Publieke Ruimte, Marc Daveloose, tel 050 819 880, openbarewerken@oostkamp.be
 • Goedkeuren aanbestedingsdossier en wegtracé Maciebergstraat

  vrijdag 17 maart 2017
  In de Macieberg-, Meuleman- en Voldersstraat komt een gescheiden rioolstelsel en een nieuw wegdek, nieuwe voetpaden en nieuwe parkeerplaatsen.
  foto Goedkeuren aanbestedingsdossier en wegtracé Maciebergstraat

  Het tracé van de wegen en de raming van de werken werden aan de Gemeenteraad voorgelegd. De raming bedraagt 1.404.672,80 euro incl. btw en is volledig ten laste van de gemeente. Daarnaast is het ontwerp, dat in oktober 2016 door de Gemeenteraad goedgekeurd, gewijzigd. De aanleg van de 10 parkeerplaatsen op de site van de Scholengroep Impact in de Maciebergstraat gebeurt in een ander type van verharding dat groener oogt en bijdraagt tot een verbeterde waterdoorlating. Hierna wordt een aannemer aangesteld.

  Scholengroep Impact is eigenaar van het oude schoolgebouw van het gemeenschapsonderwijs in de Maciebergstraat. De gemeente huurt het terrein naast de bestaande parkeerplaats voor het gebouw. Op die manier komen er voor de buurtbewoners 10 extra parkeerplaatsen. In oktober 2016 keurde de Gemeenteraad de huurovereenkomst goed. Het gaat over een huurovereenkomst voor 9 jaar, met mogelijkheid tot verlenging, aan 2.500 euro/jaar.

  De start van de riolerings- en wegenwerken is voorzien in het najaar van 2017. Intussen zijn de nutsmaatschappijen wel al gestart met de voorbereidende werken aan de nutsleidingen.

  plan parkeerplaatsen: als bijlage

   

 • Werken aan de nutsleidingen in de Macieberg-, Meuleman- en Voldersstraat

  woensdag 15 februari 2017
  Vanaf 22 februari worden werken uitgevoerd aan de nutsleidingen voor aardgas, elektriciteit, water en telecom. Synductis, die de werken coördineert voor Eandis, Farys en Proximus, heeft de bewoners een brief bezorgd. Deze werken gebeuren in voorbereiding van de geplande rioleringswerken.
  foto Werken aan de nutsleidingen in de Macieberg-, Meuleman- en Voldersstraat

  Stand van zaken riolerings- en wegendossier

  Aquafin heeft de bouwaanvraag ingediend bij Ruimte Vlaanderen. We wachten nu op de vergunning. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we in mei aanbesteden en tegen het bouwverlof zouden we de aannemer moeten kennen. 

  Daarna nodigen we de bewoners en eigenaars uit naar een infovergadering waarop de aannemer het verloop van de werken zal toelichten.

 • Meulemanstraat - beslissing i.v.m. grondinname

  woensdag 17 augustus 2016

   

  Het gemeentebestuur werkt al geruime tijd aan een ontwerp voor de herinrichting van de Meulemanstraat. De bewoners hebben via verschillende wegen (infomarkt, bewoners-bevraging) gelegenheid tot inspraak gekregen.  

  De eventuele aankoop van de voortuintjes en het aantal parkeerplaatsen bleken de belangrijkste bezorgdheden. 

  Rekening houdend met de talrijke reacties op de verschillende voorstellen, heeft het bestuur een grondige afweging gemaakt van alle argumenten om tot een gedragen oplossing te komen. 

  Er is beslist om niet over te gaan tot grondinname. De voortuintjes worden dus niet aangekocht. De extra financiële inspanningen die de gemeende wilde doen, hebben onvoldoende draagkracht bij de globaliteit van de bewoners.

  We onderzoeken nu verder hoe we in de nabije omgeving toch extra parkeerplaatsen kunnen aanleggen.

 • Planning riolerings- en wegenwerken in de Macieberg-, Meuleman- en Voldersstraat

  donderdag 10 maart 2016 foto Planning riolerings- en wegenwerken in de Macieberg-, Meuleman- en Voldersstraat

   

  Vooraleer een aannemer kan starten, moet nog het volgende gebeuren: 

  1. Een plan tekenen van de aan te leggen rioleringen en de bovenbouw (= het straatbeeld).
  2. Het ontwerp voorleggen aan de bewoners (op 27 april 2016)
  3. Het uitvoeren van de nodige onderzoeken op het terrein om de kwaliteit en de draagkracht van de ondergrond te kennen.
  4. Overleggen met de nutsmaatschappijen om noodzakelijke verplaatsingen ten gevolge van de rioleringswerken te laten uitvoeren en eventueel noodzakelijke uitbreidingen of vernieuwingswerken aan de bestaande infrastructuur te onderzoeken.
  5. Een bouwvergunning aanvragen en een openbaar onderzoek organiseren.
  6. Het aanbestedingsdossier laten goedkeuren door de Gemeenteraad.
  7. Een openbare aanbesteding uitschrijven en het werk toewijzen aan een aannemer.
  8. Als de aannemer gekend is, kunnen de riolerings- en wegenwerken van start gaan.

  Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken starten in het najaar van 2017.

Foto's

 • Meulemanstraat
Terug naar overzicht
LCP