Walhof (nieuwe zijweg Walstraat) | realisatie bouwproject wvi en OCMW

In de Walstraat komt een bouwproject van een 12-tal woningen. De woningen worden gebouwd langs een aftakking van de Walstraat tussen huisnummer 30 en 38. Deze zijweg krijgt de straatnaam Walhof.

Updates

 • OCMW bouwt 6 seniorenwoningen in Walstraat

  dinsdag 22 november 2016
  OCMW-bouwproject van 6 huurwoningen in de Walstraat: vraag tot goedkeuring gunningsvoorstel

  Het OCMW heeft een samenwerkingsovereenkomst met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) voor het realiseren van een project sociale woningbouw in de Walstraat. Het gaat om 6 huurwoningen die door het OCMW verhuurd zullen worden als seniorenwoningen. De goedkeuring van het gunningsvoorstel voor de bouw van deze woningen door bvba Siemoens uit Aarsele-Tielt stond op de agenda van de OCMW-raad van 21 november. De bouwwerken zullen vermoedelijk in het voorjaar van 2017 van start gaan.

  OCMW Oostkamp en de WVI werken in dit inbreidingsproject samen voor de bouw van 6 woningen in de Walstraat. Het gaat om 6 huurwoningen die door het OCMW verhuurd zullen worden als seniorenwoningen. Dankzij de sloop van een woning kon dit goed gelegen stuk bouwgrond ontsloten worden. De nieuw te bouwen woningen hebben een mooie ligging vlak bij het centrum. Op dezelfde site bouwt de WVI 6 sociale koopwoningen.

  Sociale huisvesting is niet de hoofdopdracht van het OCMW. Andere spelers op het vlak van sociale huisvesting zijn de huisvestingsmaatschappij Vivendo, het sociaal verhuurkantoor Sovekans en de Woonwinkel. Dit project is voor OCMW Oostkamp echter een mooie opportuniteit om de nood aan sociale woningen verder te verhelpen. Het bestaande aanbod van ongeveer 55 huurwoningen zal met dit project uitgebreid worden met 6 nieuwbouw huurwoningen.

  Aan de OCMW-raad werd gevraagd om goedkeuring te verlenen aan het voorstel om de opdracht voor het bouwen van deze 6 woningen te gunnen aan bvba Siemoens van Aarsele-Tielt, voor het bestelbedrag van 944.532,90 euro (excl. btw).

  Mits goedkeuring door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) van de subsidieaanvraag, zullen de bouwwerken vermoedelijk kunnen starten in het voorjaar van 2017.

 • Aanleg verkaveling Walhof (zijweg Walstraat)

  dinsdag 26 januari 2016

  Voor de bouw van de nieuwe woningen in het Walhof zal de aannemer, die aangesteld is door de bouwheer, werken aan de rioleringen.

  Tijdens die werken zal de Walstraat niet toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. De werken duren tot donderdagavond 28 januari 2016.

  De aannemer verwittigt de bewoners hiervan.

 • Wegenwerken nodig voor woonproject in Walstraat

  donderdag 23 april 2015

  De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) Brugge en OCMW Oostkamp plannen samen de bouw van 12 woningen in een aftakking van de Walstraat tussen huisnummer 30 en 38. Hiervoor moeten wegen- en rioleringswerken uitgevoerd worden. Op donderdag 23 april werden de ontwerpen voor de weg (stratentracé) en de omgevingsaanleg ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad.   

  Omdat WVI Brugge en OCMW Oostkamp 12 woningen zouden kunnen bouwen in de Walstraat tussen nummer 30 en 38, moeten wegen en riolering aangelegd worden. De ontwerpen worden aan de Gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. De woningen worden gebouwd in een aftakking van de Walstraat tussen huisnummers 30 en 38. Deze aftakking krijgt een aparte naam.

  De gronden waarop de wegen, rioleringen en groenzones worden aangelegd, moeten nadien gratis afgestaan worden aan de gemeente om ingelijfd te worden in het openbaar domein. Nadien staat de gemeente in voor het onderhoud.

  Naast wegen, rioleringen en groen moeten er ook distributienetten voor elektriciteit, gas, waterleiding, brandkranen, openbare verlichting, TV-FM-distributie en/of telecominfrastructuur voorzien worden.

  De 12 woningen zijn eengezinswoningen met één of twee bouwlagen. Elke woning heeft een geïntegreerde parkeergelegenheid (garage of carport) en minstens een extra parkeerplaats voor bezoekers. De woningen van het OCMW zijn gericht naar ouderen. Er wordt gestreefd naar een verkeersluwe straat.

Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: samenwerking wvi en OCMW

Deelgemeente

Oostkamp
LCP