Kortrijksestraat en Larestraat | nutsleidingen en plantvakken

Waarom deze werken?

De elektriciteitscabine op het Gemeentehuis en de cabine in de Kuipenstraat zijn twee cruciale cabines in de elektriciteitsbevoorrading van het grootste deel van Oostkamp en Loppem. Met deze werken wordt de toevoerkabel tussen de twee cabines verzwaard zodat de elektriciteits-bevoorrading in de toekomst verder kan gegarandeerd worden, wat uiteraard uiterst belangrijk is. Deze grote investering is voor Eandis een absoluut noodzakelijke investering (ruggengraat-investering genoemd).

Het traject loop tussen de cabine op het Gemeentehuis, via het Gemeenteplein, Kotrijksestraat, rondpunt Siemenslaan tot aan Larestraat, via Larestraat tot aan de cabine in de Kuipenstraat.

 

Updates

 • Vanaf vrijdagavond 29/4 Kortrijksestraat terug bereikbaar in twee richtingen

  donderdag 28 april 2016 foto Vanaf vrijdagavond 29/4 Kortrijksestraat terug bereikbaar in twee richtingen

   

  Aannemer Lamote laat weten dat vanaf vrijdagavond 29 april de Kortrijksestraat opnieuw in 2 richtingen bereikbaar is tussen de Marechalstraat en Maj. Woodstraat.

  Vanaf woensdagavond 4 mei zullen alle parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

  Dit is ruim 3 weken eerder dan de voorziene einddatum.

 • Larestraat afgesloten voor doorgaand verkeer van 2 tot 9 mei

  woensdag 27 april 2016 foto Larestraat afgesloten voor doorgaand verkeer van 2 tot 9 mei

   

  Ter hoogte van Larestraat 74 zit een rioolbuis onder de rijweg die de gracht van de ene kant van de Larestraat verbindt met de gracht aan de andere kant. Die dwarsdoorsteek is kapot en moet dringend hersteld worden om terug een goede waterafvoer te bekomen.

  De dienst Wegen start op maandag 2 mei met de herstellingswerken. De weg wordt over de hele breedte opengebroken (van gracht tot gracht). Hierdoor is geen doorgaand verkeer mogelijk, ook niet voor fietsers. De weg is terug open op maandagavond 9 mei.

  De omleiding is voorzien langs de Vliegweg en Nieuwburgstraat.

 • Werken Kortrijksestraat: laatste fase start op 4 april

  vrijdag 18 maart 2016
  Op 4 april start aannemer Lamote met de laatste fase, namelijk tussen de Walstraat en de elektriciteitscabine naast het Gemeentehuis op het Gemeenteplein. Er is eenrichtingsverkeer in de Kortrijksestraat tussen de Walstraat en het Gemeenteplein, in de richting van de kerk.
  foto Werken Kortrijksestraat: laatste fase start op 4 april

  Wat zal er gebeuren?

  Werk 1: nieuwe elektriciteitskabels leggen in de Kortrijksestraat tussen de Walstraat en de Majoor Woodstraat. De kabels, die moeten vervangen worden, liggen onder de parkeerstrook. Dit werk start op maandag 4 april.

  Werk 2: twee boorputten maken: één in de Kortrijksestraat dicht bij de Majoor Woodstraat en één op het Gemeenteplein tussen de kerk en het Gemeentehuis. Hierdoor kan de verbinding tussen de Kortrijksestraat en de elektriciteitscabine op het Gemeenteplein ondergronds gebeuren en moet het Gemeenteplein niet opgebroken worden. Dit werk start op maandag 4 april.

  Werk 3: boren onder de Walstraat om het werk van fase 1 (Kortrijksestraat tussen Siemenslaan en Walstraat) en fase 2 (Kortrijksestraat tussen Walstraat en Majoor Woodstraat) te verbinden. Dit gebeurt aansluitend op de boringen op het Gemeenteplein, vermoedelijk vanaf 7 april, en duurt een 3-tal werkdagen.

  Gevolgen van de werken 

  Gevolgen van werk 1, het leggen van de kabels

  Parkeren
  De kabels die moeten vervangen worden, liggen onder de parkeerstrook. Waar de aannemer aan het werk is, kan dus niet geparkeerd worden. Je kan parkeren aan de kant van de onpare nummers (tussen Walstraat en Schooldreef) of in de Marechalstraat op een van de twee parkings voor lang parkeren (naast ACV en voor de Koning Boudewijnschool).
  Garages en opritten ter hoogte van de werkzaamheden kunnen niet gebruikt worden.

  Eenrichtingsverkeer voor fiets- en autoverkeer
  Om veilig te kunnen werken, heeft de aannemer één rijstrook nodig. Daarom wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Kortrijksestraat tussen Marechalstraat/Walstraat en de Majoor Woodstraat. Je rijdt in de richting van de kerk. Om veiligheidsredenen geldt het eenrichtingsverkeer ook voor fietsers.
  Omleiding: de weggebruiker zal ter hoogte van het Gemeenteplein kunnen kiezen tussen de Majoor Woodstraat/Walstraat en de Stationsstraat.

  Leveringen
  Verwacht u in die periode leveringen? Of wordt uw zaak regelmatig bevoorraad? Om de leveringen zo vlot mogelijk te laten verlopen, spreekt u best op voorhand af met werfleider Wim Staelens. Hij is elke dag op de werf aanwezig. Samen met hem kan u bekijken wat de meest haalbare oplossing is.

  Afvalophaling door IVBO
  Plaats gedurende de hele periode van de werken de afvalzakken aan de kant van de onpare nummers.

  De Lijn richting Brugge
  Geen gevolgen. De bus kan de normale reisroute volgen.
  De Lijn richting Hertsberge/Waardamme
  Door het eenrichtingsverkeer zullen de bussen van De Lijn ter hoogte van het Gemeenteplein links de Stationsstraat inrijden en via de Gruuthuselaan ofwel naar Hertsberge ofwel via de Siemenslaan naar Waardamme rijden. De haltes aan de voormalige rijkswachtkazerne en aan ’t Zonneke zullen niet bediend worden. De Lijn zal de reizigers inlichten via mededelingen aan de bushaltes, via www.delijn.be en de app van De Lijn. 

  Gevolgen van werk 2, boren onder Gemeenteplein  

  • Het Gemeenteplein, met uitzondering van de omgeving van de boorput tussen kerk en Gemeentehuis, blijft bereikbaar.
  • Het kruispunt Brugsestraat/Stationsstraat/Majoor Woodstraat blijft bereikbaar.
  • De parkeerplaatsen aan de zijgevel van het Gemeentehuis zijn van 4 tot 21 april niet toegankelijk.
  • De parkeerplaatsen aan de zuidkant van het Sint-Pietersplein zullen op maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 april ingenomen worden als stapelplaats voor de lange buizen en om de buizen te lassen vooraleer ze onder de grond gebracht worden. 

  Gevolgen van werk 3, boren onder Walstraat 

  • Het kruispunt Walstraat/Kortrijksestraat blijft bereikbaar.
  • Er komt een boorput in de Kortrijksestraat aan weerszijden van de Walstraat. De parkeerstrook tussen huisnummers 74 en 86 wordt als stapelplaats gebruikt voor de lange buizen en om de buizen te lassen vooraleer ze onder de grond gebracht worden.

   

  Duur van de werken 

  Op voorwaarde van goede weersomstandigheden van 4 april tot eind mei 2016.
  Slecht weer kan de timing doen wijzigen.
  De einddatum van de eerste fase was eind maart voorzien. Het werk was evenwel al op 18 maart klaar. Samen met u hopen we op mooi weer en geen onvoorziene omstandigheden zodat de laatste fase ook tijdig afgewerkt kan worden.

   

  Heb je vragen? 

  • Bel naar Peter Verhelst op het nummer 050 819 880
  • Mail naar mobiliteit@oostkamp.be
  • Kom naar loket 4 in OostCampus. Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur.
 • Kortrijksestraat opnieuw open voor verkeer vanaf vrijdagavond 11 maart

  woensdag 9 maart 2016 foto Kortrijksestraat opnieuw open voor verkeer vanaf vrijdagavond 11 maart

   

  Stand van zaken:

  • Vanaf vrijdagavond 11 maart is de Kortrijksestraat in het centrum van Oostkamp open in beide richtingen.
  • Vanaf zaterdag 12 maart tot en met zondag 3 april is er voor de gebruikers van De Lijn geen hinder meer en rijden de lijnbussen 20 en 21 de normale reisroute .
  • De parkeerstroken moesten opnieuw aangelegd worden. Deze hebben een kleine week uithardingstijd nodig.
  • De gemeente doet in de komende weken aanpassingswerken aan de plantvakken en de bomen worden geplant. Deze werken brengen zeer beperkte hinder met zich mee.
  • De startdatum van fase 2 (Kortrijksestraat tussen Walstraat en Gemeenteplein) blijft op maandag 4 april.
 • Wijziging bushaltes De Lijn n.a.v. werken in Kortrijksestraat

  maandag 7 maart 2016
  Een aantal haltes in de Kortrijksestraat in centrum Oostkamp worden niet bediend. Er is een alternatieve halte aan de rotonde van de Siemenslaan en een alternatieve route. Zie plan als bijlage.
  foto Wijziging bushaltes De Lijn n.a.v. werken in Kortrijksestraat

  Door het eenrichtingsverkeer in de Kortrijksestraat n.a.v. de werken van Eandis kan De Lijn een aantal haltes niet bedienen. Zie plan als bijlage.

  Er is een tijdelijke halte aan de rotonde aan de Siemenslaan. Richting Brugge neemt De Lijn een alternatieve route via de Siemenslaan. Zie bericht van De Lijn.

 • Kortrijksestraat tussen Molen- en Walstraat opnieuw tweerichtingsverkeer vanaf 4 maart 's avonds

  woensdag 2 maart 2016 foto Kortrijksestraat tussen Molen- en Walstraat opnieuw tweerichtingsverkeer vanaf 4 maart 's avonds


  We zijn er ons van bewust dat de werken aan de nutsleidingen voor grote hinder zorgen. Daarom zijn we blij te kunnen melden dat de werken goed opschieten.

  • De Kortrijksestraat tussen Molen- en Walstraat is vanaf vrijdagavond 4 maart opnieuw toegankelijk in 2 richtingen.

  • Als de werken vlot blijven verlopen, is het deel Kortrijksestraat tussen Molenstraat en Siemenslaan vanaf vrijdagavond 18 maart in twee richtingen toegankelijk.

  • De fase in de Kortrijksestraat tussen Walstraat en Gemeenteplein start zoals voorzien op maandag 4 april.
 • Stapelplaats in Molenstraat voor werken Eandis in Kortrijksestraat

  vrijdag 12 februari 2016


  Aannemer Lamote heeft aan de gemeente gevraagd om het voorste deel van de Molenstraat aan de kant van de Kortrijksestraat te mogen gebruiken als stapelplaats voor het materiaal (hoofdzakelijk zand). Dit zou als gevolg hebben dat de Kortrijksestraat niet meer bereikbaar is vanuit de Molenstraat. De gemeente wilde niet ingaan op die vraag omdat het verkeer dan via de Walstraat moet ontsluiten en omdat we voor de plaatselijke bewoners niet opnieuw de Molenstraat volledig willen afsluiten. 

  Daarom werden verschillende alternatieven onderzocht. Het enige haalbare alternatief is om de helft van het wegdek van de Molenstraat kant Kortrijksestraat te gebruiken als stapelplaats. Op die manier kan het verkeer wel ontsluiten via Molenstraat/Kortrijksestraat (richting Waardamme gezien Kortrijksestraat eenrichtingsverkeer is). Er is aan de aannemer uitdrukkelijk gevraagd om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Tijdens de aan- en afvoer van materiaal zal mogelijks wel hinder zijn.

  Ter hoogte van de stapelplaats zal een parkeerverbod ingevoerd worden.

 • Larestraat ter hoogte van Kortrijksestraat afgesloten voor 1 dag

  woensdag 27 januari 2016

   

  In het kader van de elektriciteitswerken zal aannemer Lamote boringen doen in de Kortrijksestraat tussen de Siemenslaan en de Larestraat. Dit werk zal beperkte hinder met zich meebrengen.

  Daarna moet aansluiting gemaakt worden op het elektriciteitsnet in de Larestraat. Hiervoor is het noodzakelijk om de Larestraat ter hoogte van de Kortrijksestraat af te sluiten voor het autoverkeer.

  De aannemer heeft dit werk gepland in de week van 1 februari. Dit zou 1 dag of 2 halve dagen duren. De exacte dag/dagen kunnen nog niet meegedeeld worden. De aannemer zorgt voor de signalisatie.

 • Werken Kortrijksestraat: Eandis start op 15 februari met de volgende fase

  dinsdag 26 januari 2016
  Op 15 februari gaat aannemer Lamote opnieuw aan het werk. De werkzone bevindt zich in de Kortrijksestraat tussen de Siemenslaan en de elektriciteitscabine naast het Gemeentehuis.
  foto Werken Kortrijksestraat: Eandis start op 15 februari met de volgende fase

  Het werk is opgesplitst in fasen. 

  Er wordt alleen aan de kant van de pare nummers gewerkt. Het voetpad blijft vrij.

  Fase 1 (groene kleur): in de Kortrijksestraat van aan het rondpunt aan de Siemenslaan tot aan de verkeerslichten aan het kruispunt Kortrijksestraat/Marechalstraat/Walstraat.

  Fase 2 (oranje kleur): in de Kortrijksestraat van aan het kruispunt Kortrijksestraat/Marechalstraat/Walstraat tot aan de elektriciteitscabine naast het Gemeentehuis op het Gemeenteplein.

   

  Gevolgen voor het parkeren

  De kabels die moeten vervangen worden, liggen onder de parkeerstrook. Waar de aannemer aan het werk is, kan dus niet geparkeerd worden. Je kan parkeren aan de kant van de onpare nummers of in de Marechalstraat op een van de twee parkings voor lang parkeren (naast ACV en voor de Koning Boudewijnschool).

  Garages en opritten ter hoogte van de werkzaamheden kunnen niet gebruikt worden.

   

  Gevolgen voor het fiets- en autoverkeer

  De fietssuggestiestrook en het fietspad aan de kant van de pare nummers worden ingenomen als werkzone. Fietsers rijden op de rijweg. Daarom wordt in de zone waar nu 50 km/u geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u ingevoerd.

  Om veilig te kunnen werken, heeft de aannemer één rijstrook nodig. Daarom wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd:

  Fase 1 (groene pijl): in Kortrijksestraat tussen Marechalstraat en Siemenslaan. Je rijdt in de richting van Waardamme. Tijdens die fase kunnen fietsers in beide richtingen. Fietsers die richting kerk rijden moeten ter hoogte van de oude rijkswachtkazerne, waar het fietspad overgaat naar een fietssuggestiestrook, afstappen en het voetpad gebruiken.

  Omleiding:
  - Fietsers worden geleid naar de fietswegel langs OostCampus (richting Marechalstraat en winkelcentrum).
  - Het autoverkeer dat in het centrum wil zijn, wordt omgeleid via de Kapellestraat; het verkeer richting Brugge wordt omgeleid via de Gruuthuselaan.

  Fase 2 (oranje pijl): in Kortrijksestraat tussen Marechalstraat en Majoor Woodstraat. Je rijdt in de richting van de kerk. Om veiligheidsredenen geldt het eenrichtingsverkeer ook voor fietsers.

  Omleiding: de weggebruiker zal ter hoogte van het Gemeenteplein kunnen kiezen tussen de Majoor Woodstraat/Walstraat en de Stationsstraat. 

   

  Gevolgen voor afvalophaling door IVBO

  Aan de bewoners van de woningen met een even huisnummer wordt gevraagd om de afvalzakken aan de kant van de onpare nummers te plaatsen.

   

  Gevolgen voor De Lijn

  Door het eenrichtingsverkeer zullen de bussen van De Lijn niet de normale reisroute kunnen volgen. De Lijn zal de reizigers inlichten via mededelingen aan de bushaltes, via www.delijn.be en de app van De Lijn.

   

  Duur van de werken

  Op voorwaarde van goede weersomstandigheden 

  • start fase 1 op 15 februari en is deze fase afgewerkt tegen eind maart 2016;
  • start fase 2 op 4 april en is het afgewerkt tegen eind mei 2016.

  Slecht weer kan verandering brengen in de timing. 

   

  Hebt u vragen? 

  • Bel naar Luc Vanelslander op het nummer 050 819 882
  • Mail naar mobiliteit@oostkamp.be
  • Kom naar loket 4 in OostCampus. Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur.
 • Stand van zaken | 30 november

  maandag 30 november 2015

   

  • Aannemer Lamote werkt deze week de parkeerstroken af zodat die na een uithardingsperiode van 1 week terug kunnen gebruikt worden. Het slechte weer heeft voor enkele dagen vertraging gezorgd.

  • De gemeente plant in december de bomen in de plantvakken, nl. de Carpinus Betulus "Frans Fontain", een zuilvormige haagbeuk.  
 • Nieuwe elektriciteitsleidingen en vernieuwen plantvakken in Kortrijksestraat

  vrijdag 30 oktober 2015 foto Nieuwe elektriciteitsleidingen en vernieuwen plantvakken in Kortrijksestraat

  Imewo zal werken aan het elektriciteitsnet in het centrum van Oostkamp. De werken lopen van aan de elektriciteitscabine op het Gemeenteplein, langs de Kortrijksestraat tot aan de Larestraat, en vervolgens in de Larestraat tot bijna op het einde. Tegelijk worden ook de plantvakken in de Kortrijksestraat vernieuwd. Aannemer Lamote uit Assebroek voert de werken uit.

  De werken starten op maandag 9 november.

  Om de eindejaarsperiode en de soldenperiode zo aangenaam mogelijk te laten verlopen voor de klanten en handelaars heeft de gemeente de voorwaarde gesteld niet in december en januari te werken. Daarom is het werk opgesplitst in fasen.

  Fase 1 A Van maandag 9 november tot eind november 2015 - Kortrijksestraat vanaf nr. 90 tot aan Siemenslaan

  Voorbereidingswerken nutsleidingen

  Waar? In de Kortrijksestraat aan de kant van de even nummers vanaf de verkeersplateau ter hoogte van huisnummer 90 (waar vroeger de rijkswachtkazerne was) tot net voor het rondpunt aan de Siemenslaan.

  Wat? Voorbereidende werken in de parkeerstrook: proefsleuven maken op verschillende plaatsen in de parkeerstrook, een wachtbuis onder de plantvakken steken en herstel van de parkeerstrook.

  Vernieuwen plantvakken

  In november worden de plantvakken aan beide kanten van de Kortrijksestraat tussen de verkeersplateau en de Siemenslaan vernieuwd. De gemeente plant er nadien nieuwe bomen.

  Hinder?

  De Kortrijksestraat blijft bereikbaar, maar er zal toch hinder zijn op de plaats waar de aannemer aan het werk is. Garages en opritten ter hoogte van de werkzaamheden kunnen mogelijks tijdelijk niet gebruikt worden.

  Fase 1 B Vanaf maandag 9 november - Kortrijksestraat tussen Siemenslaan en Larestraat en in de Larestraat zelf


  Wat?
  Leggen van nieuwe elektriciteitskabels.

  Waar? In de Kortrijksestraat wordt in de parkeerstrook gewerkt aan de kant van de even nummers. In de Larestraat wordt gewerkt in de wegberm aan de kant van de even nummers.

  Hinder?

  - Kortrijksestraat: er blijft doorgaand verkeer mogelijk, maar er zal wel hinder zijn op de plaats waar de aannemer aan het werk is. Garages en opritten ter hoogte van de werkzaamheden kunnen mogelijks tijdelijk niet gebruikt worden.

  - Larestraat: het deel van de Larestraat tussen de Kortrijksestraat en de Vliegweg blijft bereikbaar. Vanaf het kruispunt met de Vliegweg is de Larestraat smaller. Daarom wordt de Larestraat tussen het kruispunt met de Vliegweg en het kruispunt met de Kuipenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleiding gebeurt via de Vliegweg. Plaatselijk verkeer zal wel mogelijk zijn, maar zal wel hinder ondervinden. Langs waar men de Larestraat moet inrijden, zal afhangen van de plaats waar de aannemer aan het werk is. 

  Fase 2 - vanaf ten vroegste 1 februari 2016: van aan het Gemeenteplein, langs de Kortrijksestraat tot aan de Siemenslaan

  Vanaf ten vroegste februari zal aannemer Lamote werken van aan de elektriciteitscabine naast de openbare toiletten op het Gemeenteplein, langs de Kortrijksestraat tot aan de Siemenslaan. Meer details volgen.

  Vragen?

  - Bel naar Luc Vanelslander op het nummer 050 819 882
  - Mail naar mobiliteit@oostkamp.be
  - Kom naar loket 4 in OostCampus. Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur.

   

Foto's

 • Kortrijksestraat (3)
Terug naar overzicht
LCP