Ruddervoorde | riolerings- en afkoppelingswerken Dorpsbeek en Molenhoek | werken Torhoutsestraat - herinrichting Vlaming- en Sportstraat

Wat is een gescheiden rioleringsstelsel?

Dit is een rioleringsstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

 • Afvalwater is water afkomstig van toilet, wc, bad, wasmachine, vaatwas, ...
 • Regenwater is water afkomstig van het dak, oprit, terras, …

Waarom een gescheiden rioleringsstelsel?

Omdat het een verplichting is vanuit Europa. Nu komt er nog huishoudelijk afvalwater in grachten en beken terecht. De Europese lidstaten moeten ervoor zorgen dat de waterkwaliteit van die waterlopen verbetert en het afvalwater dus eerst gezuiverd wordt.

In België is dit een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Zij doen hiervoor een beroep op Aquafin, die waterzuiveringsinstallaties bouwt om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen.

Met dit project worden de Dorpsbeek, de Velddambeek en de Kasteelbeek gezuiverd.

Wat houden ‘afkoppelingswerken’ in?

Afkoppelen betekent dat het vuil water en het regenwater afkomstig van woningen apart afgevoerd worden naar de vuilwater- en regenwaterriool op het openbaar domein. Hiervoor zijn in veel gevallen ingrepen nodig op privaat domein. De afkoppelingsdeskundige van het studiebureau begeleidt de eigenaars hierin.

Omdat de gemeente vindt dat die verplichte investering niet volledig ten laste van de eigenaar kan gelegd worden, komt de gemeente hierin sterk tussen. Het bedrag van de gemeentelijke subsidie is:

 • 100 euro + 30 euro/lopende meter nieuwe buis als eigenaar het zelf uitvoert, met een maximum van 1.500 euro;
 • 100 euro + 60 euro/lopende meter nieuwe buis als de uitvoering door een aannemer gebeurt (= eigen gekozen aannemer of aannemer van het rioleringsproject), met een maximum van 2.000 euro.  

Hieronder en bij de downloads vind je meer informatie over dit project. 

Updates

 • Papenhoekstraat 2-tal dagen onderbroken voor doorgaand verkeer

  dinsdag 4 september 2018

   

  Er moeten aanpassingswerken gebeuren in de Papenhoekstraat aan de kant van de Hogestraat. De aannemer start met deze werken in de week van 10 september. De Papenhoekstraat zal hiervoor een 2-tal dagen afgesloten zijn voor het verkeer ter hoogte van de Hogestraat. De Papenhoekstraat is op die dagen enkel bereikbaar via de Torhoutsestraat.

  Vragen? Neem contact met Jonas Bethune, openbarewerken@oostkamp.be of 050 819 880.

 • Wisselend verkeer in de Sint-Elooisstraat t.h.v. Koebroekdreef

  dinsdag 4 september 2018

   

  Het riooldeksel in de Sint-Elooisstraat t.h.v. de Koebroekdreef ligt verzakt en moet hersteld worden. De aannemer voert dit uit als de werken aan de nutsleidingen klaar zijn. Verwacht wordt dat dit in de week van 10 september zal zijn. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Er wordt wel 1 rijvak afgesloten, waar een voorrangsregeling zal gelden. 

  Vragen? Neem contact met Jonas Bethune, openbarewerken@oostkamp.be of 050 819 880.

 • Wisselend verkeer in de Torhoutsestraat t.h.v. Kasteelbeek

  dinsdag 4 september 2018

   

  Er moeten in de Torhoutsestraat ter hoogte van de Kasteelbeek aan beide kante van de beek aanpassings- en herstellingswerken gebeuren. De aannemer start met deze werken op 6 september. 

  Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Er wordt wel 1 rijvak afgesloten, waar een voorrangsregeling zal gelden. 

  Vragen? Neem contact met Jonas Bethune, openbarewerken@oostkamp.be of 050 819 880.

 • Aanleg snelheidsremmende elementen Torhoutsestraat

  donderdag 16 augustus 2018

  Zoals eerder meegedeeld, is ervoor gekozen om in de Torhoutsestraat ter hoogte van de Kasteelbeek geen nieuwe verkeersplateau aan te leggen.

  Redenen:

  • Het huidige verkeersplateau veroorzaakt trillingen en geluidshinder voor de directe omwonenden.
  • De aanleg van een nieuw verkeersplateau moet gebeuren volgens de huidige normen. Dit houdt in dat het plateau lager moet liggen, maar hierdoor minder effectief is in het verlagen van de snelheid. Bij de aanleg van nieuwe straten wordt trouwens nog zelden een verkeersplateau aangelegd.

  Alternatief
  Aan beide kanten van de weg komen snelheidsremmende elementen, zoals in de Sint-Elooisstraat tussen De Leite en het kruispunt met de Zandstraat. Op die manier wordt de rijweg versmald en moet het verkeer dat het centrum van Ruddervoorde binnenrijdt voorrang geven aan het verkeer dat het centrum uitrijdt. De zone 50 blijft gelden.

  Daarnaast zal de politie verder snelheidscontroles houden in de Torhoutsestraat, zowel in de zone 50 als in de zone 70. 

  Uitvoering
  Het plaatsen van de snelheidsremmers gebeurt in de 2de helft van augustus, normaal vanaf 23/8.
  Deze werken zullen weinig of geen hinder veroorzaken.

 • Opening vernieuwde centrumstraten Ruddervoorde

  maandag 25 juni 2018
  Op zondag 24 juni 2018 om 11 uur werden de vernieuwde centrumstraten in Ruddervoorde feestelijk geopend.
  foto Opening vernieuwde centrumstraten Ruddervoorde

  De Sportstraat, Vlamingstraat en Koebroekdreef werden in een nieuw kleedje gestoken naar aanleiding van het wegenis- en rioleringsproject ‘collector Molenhoek en sanering Dorpsbeek’ dat als doel heeft regenwater en afvalwater apart af te voeren. Afvalwater wordt eerst gezuiverd en dan teruggevoerd naar de waterlopen.

  Wat is de doelstelling van het project ‘collector Molenhoek en sanering Dorpsbeek’?

  Met dit project zet de gemeente:

  • enerzijds in op zuiverder water in onze lokale waterlopen: de Dorpsbeek, Velddambeek en Kasteelbeek. Dit gebeurt door regenwater en afvalwater apart af te voeren. Het afvalwater wordt eerst gezuiverd in een zuiveringsinstallatie om dan terug naar de waterlopen te gaan.
  • Anderzijds worden ook maatregelen getroffen om wateroverlast bij hevige regenval tegen te gaan.

  In de omgeving van de Papenhoekstraat en Torhoutsestraat worden een aantal grachten afgekoppeld, zodat het regenwater niet langer in het rioleringsstelsel terecht komt. Voor afvalwater werd een nieuwe riolering aangelegd, die aan de Sijslostraat aansluit op de collector naar het zuiveringsstation aan De Leite.

  Welke werken zijn er in de centrumstraten uitgevoerd?

  • In de Sportstraat, Vlamingstraat en Koebroekdreef is een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd om regenwater en afvalwater gescheiden af te voeren.
  • Daarnaast werden deze straten ook heringericht, om zo een aangenamere en veiligere leefomgeving te creëren.
   • De Koebroekdreef en Sportstraat kregen een nieuw wegdek en nieuwe voetpaden, met een insnoering op de kruising van deze straten. Het elektriciteitsnet is er ondergronds gebracht en de openbare verlichting is vernieuwd met LED-armaturen.
   • De Vlamingstraat is volledig gelijkgronds aangelegd in kleinschalige materialen. Dit moet aantonen dat het vooral een woonstraat is en zorgt voor een lagere snelheid.
   • In de Sportstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen de parking van Stekelbees en Dominiek Savio. Auto’s kunnen in deze zone enkel nog vanuit de Koebroekdreef richting de Torhoutsestraat rijden.
   • Fietsverkeer blijft, in het stuk Sportstraat met eenrichtingsverkeer, wel in beide richtingen mogelijk. Om de veiligheid van de fietsers tegen de rijrichting te waarborgen is er een okergele fietssuggestiestrook aangebracht aan de kant van Ridefort.
   • In de Sportstraat werd de parkeerruimte ter hoogte van Stekelbees opgefrist. Tussen de Vlamingstraat en de bocht aan Dominiek Savio werden extra langsparkeerplaatsen aangelegd. Aan de kant van de woningen worden geen parkeerplaatsen voorzien om het in- en uitrijden van de private garages te vergemakkelijken.
  • Achter de bocht Koebroekdreef – Laurierstraat werd een nieuw bufferbekken aangelegd om Ruddervoorde te beschermen tegen wateroverlast. Dit bekken werd fysiek afgeschermd van de bocht, om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen.

  Wat zijn de kosten en wie zijn onze projectpartners?

  Het volledige project gaat gepaard met een investering van ongeveer 3.649.750 euro. Het Vlaamse Gewest neemt hiervan 2.857.323,95 euro voor haar rekening, het gemeentelijk aandeel bedraagt 727.605 euro. Eigenaars die voor hun woning afkoppelingswerken moeten doen om regenwater en afvalwater gesplitst naar de nieuwe gescheiden riolering te brengen, kunnen beroep doen op een gemeentelijke toelage. Deze kost/investering voor de gemeente bedraagt maximaal 64.820,80 euro.

  Studiebureau Jonckheere zorgde voor de opmaak van het ontwerp, de werken zelf zijn uitgevoerd door aannemer Penninck NV uit Roeselare. Aquafin trad voor het volledige project op als bouwheer.

  Officiële inwandeling

  De werken in de Sportstraat, Vlamingstraat en Koebroekdreef zijn klaar en op zondag 24 juni, ter gelegenheid van Ruddervoorde kermis, nodigde de gemeente de inwoners van deze straten en de aannemers die betrokken waren bij de aanleg, uit om de vernieuwde straten in te wandelen.

 • Sportstraat | asfaltwerken uitgesteld naar 15/6 | coating kruispunt op 20/6

  dinsdag 12 juni 2018 foto Sportstraat | asfaltwerken uitgesteld naar 15/6 | coating kruispunt op 20/6

   

  Bij het affrezen van de asfalt in de Sportstraat werden de weggoten beschadigd. Deze moeten eerst hersteld worden vooraleer een nieuwe toplaag asfalt kan aangebracht worden.

  • Het herstel van de goten gebeurt deze week.
  • Op vrijdag 15 juni wordt de toplaag heraangelegd. De Sportstraat, incl. parking achter Ridefort en toegang Dominiek Savio, wordt afgesloten voor verkeer vanaf 7 uur. De parking ter hoogte van Stekelbees blijft wel bereikbaar.
  • In de Vlamingstraat wordt het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven.

  Op woensdag 20 juni wordt de rode coating aangebracht op het kruispunt Vlamingstraat/Sportstraat om het kruispunt extra te accentueren, in het belang van de verkeersveiligheid. Het kruispunt is tijdens deze werken niet toegankelijk. Als alles goed verloopt, is het kruispunt ’s avonds terug open.

  Met vragen over de werken kan je terecht bij 

 • Sportstraat | aanpassing aan asfalt

  vrijdag 8 juni 2018
  Door het slechte weer tijdens het asfalteren moet een aanpassing gebeuren aan de asfalt tussen de Vlamingstraat/parking Stekelbees en de ingang van Dominiek Savio (incl. parking Ridefort). Dit gebeurt op maandag 11 juni. De werfzone is afgesloten voor het verkeer t.e.m. dinsdagmorgen 12 juni. 

   

  Met vragen over de werken kan je terecht bij 

   

 • Torhoutsestraat en Hogestraat | stand van zaken

  vrijdag 18 mei 2018
  Zonder onvoorziene omstandigheden zal de Torhoutsestraat in de loop van maandag 28 mei terug open zijn voor doorgaand verkeer en zal de Hogestraat afgesloten zijn voor het verkeer van dinsdag 29 mei tot en met dinsdagavond 5 juni.

  Timing van de werken in de Torhoutsestraat ter hoogte van de Kasteelbeek 

  • Op dinsdag 22 mei wordt beton gegoten in de Torhoutsestraat ter hoogte van de beek.
  • Op maandag 28 mei (in de loop van de dag) gaat in principe de Torhoutsestraat terug open voor het verkeer.
  • Tussen 22 mei en 28 mei worden de zijstroken (fietspad en dergelijke) heraangelegd.

  Timing van de werken in de Hogestraat en Papenhoekstraat

  • Vanaf dinsdag 29 mei wordt de Hogestraat afgesloten voor doorgaand verkeer en worden werken uitgevoerd in de Papenhoekstraat en de Hogestraat ter hoogte van de Papenhoekstraat.
  • In principe wordt op 31 mei gestart met asfaltwerken in de Hogestraat en de Papenhoekstraat.
  • Tegen dinsdagavond 5 juni zal de Hogestraat terug open zijn voor alle verkeer.
  • De Papenhoekstraat zal nog niet afgewerkt zijn en dus nog niet toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer.
 • Torhoutsestraat en Papenhoekstraat onderbroken voor doorgaand verkeer vanaf 9 april

  donderdag 29 maart 2018
  Vanaf 9 april wordt gewerkt aan de rioolbuizen in de Torhoutsestraat ter hoogte van het verkeersplateau aan de Kasteelbeek. De rijweg en het fietspad moeten opgebroken worden. Dit zorgt ervoor dat doorgaand verkeer niet mogelijk is.
  foto Torhoutsestraat en Papenhoekstraat onderbroken voor doorgaand verkeer vanaf 9 april

  Plaats van de onderbreking

  De Torhoutsestraat is afgesloten ter hoogte van het verkeersplateau. De woningen in de Torhoutsestraat blijven bereikbaar, ofwel via de kant centrum Ruddervoorde of via kant Baliebrugge.

  Welke werken gebeuren er?

  • Onder de Torhoutsestraat wordt een nieuwe koker aangelegd waardoor de beek zal stromen. Tijdens de werken moet het water in de beek steeds kunnen blijven doorstromen. Dit maakt de werken complex.
  • Er wordt een nieuwe rioolbuis aangelegd die het afvalwater naar het zuiveringsstation in Ruddervoorde zal brengen.
  • Er worden overstortconstructies gebouwd. Die zorgen ervoor dat bij hevige regenval het overtollige afvalwater uitzonderlijk toch langs de beek weg kan. Zo wordt wateroverlast in de omgeving vermeden.
  • Om verzakkingen te voorkomen en om de nieuwe koker extra te beschermen, wordt voor een duurzame wegverharding gekozen, bestaande uit drie lagen: beton – asfalt – beton. Deze techniek zorgt er wel voor dat de werken meer tijd in beslag nemen.

  Periode van de onderbreking

  De werken starten op 9 april, als de weersomstandigheden dit toelaten. Het einde van de werken is voorzien eind mei, begin juni.
  Begin april gebeuren enkele voorbereidende werken, maar de straat wordt nog niet afgesloten.

  Gevolgen voor voetgangers en fietsers

  Zowel de rijweg als het fietspad worden opgebroken. Er bevindt zich dus een put dwars over de Torhoutsestraat. Passage van voetgangers en fietsers is dus niet mogelijk. De omleiding voor hen is voorzien via de Papenhoekstraat. De aannemer plaatst hiervoor de nodige omleidingsborden.

  Gevolgen voor het autoverkeer

  • Torhoutsestraat: doorgaand verkeer is niet mogelijk. Lokaal verkeer zal zijn weg vinden via de omliggende straten. Doorgaand verkeer richting Torhout wordt afgeleid naar de E403. Er komen omleidingsborden op alle invalswegen naar het centrum van Ruddervoorde.
  • Papenhoekstraat: om de veiligheid van de fietsers te garanderen, is er ter hoogte van de Kasteelbeek een fietssluis zodat doorgaand gemotoriseerd verkeer niet mogelijk is. Plaatselijk verkeer zal zijn bestemming steeds kunnen bereiken, ofwel via de Torhoutsestraat ofwel via de Hogestraat.

  Afvalophaling in de buurt van de werfzone (groene bollen op het plan)

  • Torhoutsestraat: de wagen van IVBO kan ter hoogte van het verkeersplateau niet keren en zal dus niet tot aan de werfzone rijden. Daarom komt aan beide kanten van de werfzone een tijdelijk ophaalpunt.
  • Papenhoekstraat: omdat de straat afgesloten is, kan ook de wagen van IVBO niet doorrijden. De wagen van IVBO komende van de Torhoutsestraat kan in de Papenhoekstraat niet draaien. Daarom komt op het kruispunt met de Torhoutsestraat een tijdelijk ophaalpunt. De woningen tussen de Hogestraat en de afsluiting worden wel bediend door IVBO.

  De exacte locaties worden ter plekke aangeduid met een bord “ophaalpunt”. U plaatst uw afvalzak, papier, … op het ophaalpunt ten vroegste om 19 uur de avond voor de ophaling en ten laatste om 7 uur de dag van de ophaling. 
  Help elkaar. Is het voor uw buur moeilijk om de afvalzak naar een ophaalpunt te brengen, hij/zij zal u dankbaar zijn als u zijn/haar afvalzak meeneemt.

  Gevolgen voor De Lijn

  De bussen van De Lijn zullen omrijden via de Hogestraat-Kwagatstraat.
  De Lijn zal haar reizigers infomeren via infoborden aan de bushaltes en via de website en de app. Schrijf je in op 'omleidingsinfo op maat’-nieuwsbrief via https://www.delijn.be/omleidingen

  Heb je hierover vragen?

  Neem, afhankelijk van uw vraag, contact op met

  • de gemeente: dienst Publieke Ruimte, tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be of kom naar het loket van Wonen en Omgeving in OostCampus: van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur.
  • de aannemer: nicky.portier@vanlerberghe-bvba.be.
 • Snelheidsremmers ter vervanging van verkeersplateau Torhoutsestraat

  donderdag 29 maart 2018
  Bij de werken in de Torhoutsestraat wordt het verkeersplateau opgebroken. Na de werken wordt geen nieuw verkeersplateau aangelegd, er komen wel snelheidsremmers in plaats.

  Hiervoor zijn twee redenen:

  • Het huidige verkeersplateau veroorzaakt trillingen en geluidshinder voor de direct omwonenden.
  • Als we een nieuw verkeersplateau aanleggen, moet dit volgens de huidige normen. Dit houdt in dat het plateau lager moet liggen, maar hierdoor minder effectief is in het verlagen van de snelheid. Bij de aanleg van nieuwe straten wordt trouwens nog zelden een verkeersplateau aangelegd. 

  Wat komt in de plaats?

  Aan beide kanten van de weg komen snelheidsremmende elementen, zoals in de Sint-Elooisstraat tussen De Leite en het kruispunt met de Zandstraat. Op die manier wordt de rijweg versmald en moet het verkeer dat het centrum van Ruddervoorde binnenrijdt voorrang geven aan het verkeer dat het centrum uitrijdt. De zone 50 blijft gelden. 

  Wanneer wordt dit uitgevoerd?

  De aanleg van deze snelheidsremmers behoort niet tot het project dat nu in uitvoering is. De opdracht van de aannemer die nu aan het werk is, omvat de aanleg van een gescheiden riolering in het centrum van Ruddervoorde en aanpassingswerken aan beken en grachten, waaronder de werken ter hoogte van de Kasteelbeek in de Torhoutsestraat. De gemeente zal een aparte opdracht uitschrijven. Een exacte uitvoeringsdatum kunnen we nog niet geven, omdat dit afhankelijk is van de beschikbaarheid van de aannemer die dit werk zal doen. Deze werken zullen weinig of geen hinder veroorzaken en kunnen daardoor apart uitgevoerd worden

  Heb je hierover vragen?

  Neem, afhankelijk van uw vraag, contact op met de dienst Publieke Ruimte,

  • tel 050 819 880 
  • openbarewerken@oostkamp.be 
  • loket van Wonen en Omgeving in OostCampus: van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur.
 • Asfalteringswerken centrum Ruddervoorde op 14-15-16 maart 2018

  dinsdag 6 maart 2018
  Op woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 maart wordt de asfalttoplaag aangebracht in de Sportstraat, Koebroekdreef, Laurierstraat, Zandstraat en op het kruispunt Sint-Elooisstraat/Koebroekdreef.

  Gevolgen voor het verkeer

  • Sportstraat en Koebroekdreef
   Tijdens het asfalteren kan men de woning niet bereiken met de wagen. 
  • Sint-Elooisstraat 
   Tijdens het asfalteren in de Koebroekdreef wordt ook het kruispunt met de Sint-Elooisstraat geasfalteerd. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Sint-Elooisstraat op 14, 15 en 16 maart. Er is een volledige onderbreking ter hoogte van de Koebroekdreef.
  • Kruidenwijk
   Het kruispunt Koebroekdreef/Kruidenstraat wordt ook geasfalteerd. Die dag zal ook dit kruispunt afgesloten zijn. De Kruidenwijk is te bereiken via de Kerkwegel.
  • Zandstraat en Tramstraat
   Het asfalteren in de Zandstraat gebeurt in twee fasen. De Zandstraat en Tramstraat zullen bereikbaar zijn ofwel via de Sint-Elooisstraat ofwel via de Kortrijksestraat of Laurierstraat.
  • Fietsers en voetgangers kunnen steeds door.

  Gevolgen voor De Lijn wanneer Sint-Elooisstraat onderbroken is

  De Lijn zal haar reizigers infomeren via infoborden aan de bushaltes en via de website en de app.

  Info betrokken bewoners

  Bij de downloads vind je de brief die de aannemer aan de betrokken bewoners zal bedelen.

  Heb je vragen hierover?

  Neem contact met:

 • Asfalteringswerken centrum Ruddervoorde | uitgesteld tot week van 12 maart omwille van vriesweer

  vrijdag 23 februari 2018
  De komende week zal het blijven vriezen. Omwille van het koude weer kan er voorlopig niet geasfalteerd worden. De voorziene werken worden daarom uitgesteld tot de week van 12 maart, op voorwaarde dat het dan warmer en droog is. Meer info volgt zodra de exacte uitvoeringsdata gekend zijn.

  Heb je vragen hierover?

  Neem contact met:

 • Asfalteringswerken centrum Ruddervoorde | uitgesteld tot week van 5 maart

  woensdag 14 februari 2018

  Aangepaste timing

  Dit werk kan niet zoals gepland doorgaan op maandag 19 en dinsdag 20 februari. Omwille van het koude weer kan er op de voorziene data niet geasfalteerd worden. De voorspellingen zijn dat de koude nog even blijft duren. De werken worden daarom uitgesteld tot de week van 5 maart, op voorwaarde dat het dan welvoldoende warm en droog is.

  Als de nieuwe uitvoeringsdagen gekend zijn, zullen de direct betrokken bewoners door de aannemer verwittigd worden; de weggebruikers van de Sint-Elooisstraat worden geïnformeerd door aankondigingsborden langs de weg.

  Welke werken worden uitgevoerd

  Als afsluiter van de werken in het centrum van Ruddervoorde moet nog een toplaag in asfalt aangebracht worden in de Sportstraat, Koebroekdreef incl. kruispunt met de Sint-Elooisstraat en in de Zandstraat aan de kant van de Sint-Elooisstraat en op het kruispunt met de Laurierstraat.

  Gevolgen voor het verkeer

  • Sportstraat en Koebroekdreef
   Tijdens het asfalteren kan men de woning niet bereiken met de wagen. 
  • Sint-Elooisstraat 
   Tijdens het asfalteren in de Koebroekdreef wordt ook het kruispunt met de Sint-Elooisstraat geasfalteerd. Op dat moment is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Sint-Elooisstraat. Er is een volledige onderbreking ter hoogte van de Koebroekdreef.
  • Kruidenwijk
   Het kruispunt Koebroekdreef/Kruidenstraat wordt ook geasfalteerd. Die dag zal ook dit kruispunt afgesloten zijn. Ook hier is het belangrijk uw wagen buiten de werfzone te plaatsen de dag van de asfaltwerken.
  • Zandstraat en Tramstraat
   Het asfalteren in de Zandstraat gebeurt in twee fasen. De Zandstraat en Tramstraat zullen bereikbaar zijn ofwel via de Sint-Elooisstraat ofwel via de Kortrijksestraat of Laurierstraat.
  • Fietsers en voetgangers kunnen steeds door.

  Gevolgen voor De Lijn wanneer Sint-Elooisstraat onderbroken is

  De Lijn zal haar reizigers infomeren via infoborden aan de bushaltes en via de website en de app.

  Volgende fase -> Torhoutsestraat t.h.v. verkeersplateau aan Tempeliersstraat

  Na deze asfalteringswerken start de volgende fase waarbij gewerkt wordt in de Torhoutsestraat ter hoogte van de verkeersplateau in de omgeving van de Tempeliersstraat.

  Er moet nieuwe riolering gelegd worden ter hoogte van het verkeersplateau. Onder dit plateau loopt nu een beek. De riolen die nu nog in de beek lozen, moeten afgekoppeld worden van de beek en moeten aangesloten worden op de rioolbuizen die het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie brengen. Op die manier krijgt de beek schoner water.

  Om deze werken te kunnen uitvoeren, moet de rijweg ter hoogte van de verkeersplateau opgebroken worden. Dit zorgt ervoor dat doorgaand verkeer in de Torhoutsestraat niet mogelijk is.

  Na de werken wordt geen nieuwe verkeersplateau aangelegd. De rijweg wordt vlak aangelegd in beton, de zone 50 blijft wel gelden.

  Deze werken zullen ongeveer 2 maanden duren en starten in normale omstandigheden na de asfaltwerken in het centrum. Wegenwerken zijn evenwel sterk weersgevoelig. Slecht weer kan de planning doen wijzigen.

  We zijn er ons van bewust dat deze noodzakelijke en nuttige werken hinder met zich meebrengen. We danken daarom iedereen voor de extra inspanningen die hiervoor geleverd moeten worden. 

  Heb je vragen hierover?

  Neem contact met:

 • Kruispunt Hogestraat/Papenhoekstraat tijdelijk open voor verkeer

  woensdag 31 januari 2018 foto Kruispunt Hogestraat/Papenhoekstraat tijdelijk open voor verkeer

   


  Het kruispunt Hogestraat/Papenhoekstraat is tijdelijk open voor het verkeer. Er moet nog een toplaag aangebracht worden, maar de timing hiervan is nog niet gekend.

  Heb je vragen hierover?

  Neem contact met:

   

 • Sint-Elooisstraat op zaterdag 20/1 om 9 uur open

  vrijdag 19 januari 2018 foto Sint-Elooisstraat op zaterdag 20/1 om 9 uur open

  Door het slechte weer heeft het werk in de Sint-Elooisstraat vertraging opgelopen.  De asfalteringwerken worden op vrijdag 19 januari afgewerkt. De Sint-Elooisstraat zal daardoor nog afgesloten zijn voor doorgaand verkeer tot 9 uur op zaterdag 20 januari . 

  We danken de omwonenden en de weggebruikers voor het begrip.

  Heb je vragen hierover?

  Neem contact met:

   

   

 • Sint-Elooisstraat afgesloten voor doorgaand verkeer van 10 tot 19 januari

  vrijdag 22 december 2017
  In functie van de rioleringswerken in het centrum van Ruddervoorde, zal de Sint-Elooisstraat voor een aantal dagen afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.
  foto Sint-Elooisstraat afgesloten voor doorgaand verkeer van 10 tot 19 januari

   

  Vanaf 8 januari (*) gaat aannemer Penninck terug aan de slag. Eén van de zaken die moet gebeuren, zijn werken aan de rioolbuizen in de Sint-Elooisstraat ter hoogte van nummer 93. Dit is in de omgeving van de toegang naar het WZC Ter Luchte.

  Periode van de onderbreking

  De werken zijn voorzien van woensdag 10 januari tot en met vrijdag 19 januari.

  (*) Wegenwerken zijn sterk weersgevoelig. Slecht weer kan de planning doen wijzigen.

  Gevolgen voor de voetgangers en fietsers

  Fietsers en voetgangers zullen steeds kunnen passeren.

  Gevolgen voor het autoverkeer

  Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Het verkeer naar het centrum van Ruddervoorde wordt omgeleid via de Veldhoekstraat en Sijslostraat. Er komen omleidingsborden op alle invalswegen naar het centrum van Ruddervoorde.

  Blijf lokaal winkelen

  Wegenwerken brengen hinder mee voor de omwonenden en passanten, maar ook voor de handelszaken. Daarom een warme oproep om verder lokaal te blijven winkelen. De handelaars zullen je dankbaar zijn.

  Gevolgen voor De Lijn

  Lijn 21: richting Ruddervoorde/Zwevezele:

  • Ruddervoorde zal niet bediend worden en bijgevolg rijden de bussen aan de Kortrijksestraat rechtdoor.
  • Voor de ritten naar Sint-Godelieve komende van Oostkamp: vanaf de Kortrijksestraat/Veldhoekstraat-rechtsaf Veldhoekstraat-linksaf Sijslostraat-volgen tot Ruddervoorde Dorp-aansluiting reisweg.
  • Voor de ritten naar Sint-Godelieve komende van Hertsberge: vanaf de Proosdijstraat-rechtsaf Kortrijksestraat-linksaf Veldhoekstraat-linksaf Sijslostraat-volgen tot Ruddervoorde Dorp-aansluiting reisweg.
  • Richting Brugge: zelfde reisweg in omgekeerde volgorde. 

  Lijn 64: richting Torhout:

  • Vanaf de Proosdijstraat-rechtsaf Kortrijksestraat-linksaf Veldhoekstraat-linksaf Sijslostraat-volgen tot Ruddervoorde Dorp-aansluiting reisweg.
  • Richting Hertsberge: zelfde reisweg in omgekeerde volgorde.

  Lijn 96: richting Ruddervoorde:

  • Vanaf de Kortrijksestraat/Veldhoekstraat-rechtsaf Veldhoekstraat-linksaf Sijslostraat-volgen tot Ruddervoorde Dorp-aansluiting reisweg.
  • Richting Brugge: zelfde reisweg in omgekeerde volgorde. 

  Met vragen over de werken kan je terecht bij 

   

  We danken de betrokken bewoners en weggebruikers voor het begrip en hun medewerking.

   

   

 • Kruispunt Hogestraat/Papenhoekstraat langer onderbroken dan gepland

  woensdag 20 december 2017 foto Kruispunt Hogestraat/Papenhoekstraat langer onderbroken dan gepland

   


  Door het slechte weer heeft het werk t.h.v. het kruispunt Hogestraat/Papenhoekstraat vertraging opgelopen. De aannemer heeft zeker nog werk tegen eind januari 2018. Daarna moet het kruispunt nog geasfalteerd worden.
  Het spijt ons dit te moeten meedelen.

  We danken de omwonenden en de weggebruikers voor het begrip.

  Hebt u vragen hierover?

  Neem contact met:

   

 • Stand van zaken rioleringswerken centrum Ruddervoorde

  woensdag 20 december 2017
  Van 23 december tot 7 januari is het bouwverlof. Vooraleer met vakantie te gaan, doet aannemer Penninck nog volgende zaken: 
  foto Stand van zaken rioleringswerken centrum Ruddervoorde

   

  • Vlamingstraat: aanbrengen van de fundering van het wegdek. Voor het plaatselijk verkeer zal er zoals vroeger eenrichtingsverkeer zijn in de richting van de Sportstraat. Let wel, de straat is nog steeds een werkzone dus inrijden is op eigen verantwoordelijkheid.
  • Sportstraat: onderlaag asfalt aanbrengen op kruispunt Vlamingstraat/Sportstraat, asfalt aanbrengen rond de riooldeksels, opruimen en vegen van het wegdek.
  • Koebroekdreef, Laurierstraat, Zandstraat: opruimen en vegen van het wegdek.

  De bovenlaag asfalt in voormelde straten kan ten vroegste vanaf half februari aangebracht worden.

  We danken de betrokken bewoners en weggebruikers voor het begrip en hun medewerking.

 • Centrum Ruddervoorde | stand van zaken rioleringswerken

  woensdag 20 december 2017
  Van 23 december tot 7 januari is het bouwverlof. Vooraleer met vakantie te gaan, doet aannemer Penninck nog volgende zaken: 
  foto Centrum Ruddervoorde | stand van zaken rioleringswerken

   

  • Vlamingstraat: aanbrengen van de fundering van het wegdek. 
  • Sportstraat: onderlaag asfalt aanbrengen op kruispunt Vlamingstraat/Sportstraat, asfalt aanbrengen rond de riooldeksels, opruimen en vegen van het wegdek.
  • Koebroekdreef, Laurierstraat, Zandstraat: opruimen en vegen van het wegdek.

  De bovenlaag asfalt in voormelde straten kan ten vroegste vanaf half februari aangebracht worden.

  We danken de betrokken bewoners en weggebruikers voor het begrip en hun medewerking.

  Meer info over het grote waterzuiveringsproject vind je op deze webpagina.  

 • Kruispunt Hogestraat/Papenhoekstraat onderbroken voor doorgaand verkeer

  vrijdag 17 november 2017
  Vanaf de week van 20 november tot eind 2017 is het kruispunt Hogestraat/Papenhoekstraat onderbroken voor het verkeer. Deze werken kaderen ook in dit rioleringsproject 'Dorpsbeek en Molenhoek'.
  foto Kruispunt Hogestraat/Papenhoekstraat onderbroken voor doorgaand verkeer

   

  Welke werken gebeuren er?

  Ter hoogte van de Papenhoekstraat/Hogestraat wordt een overstortconstructie geplaatst. Hierdoor kan het afvalwater en het regenwater apart van elkaar afgevoerd worden. Het regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar de Velddambeek. Het afvalwater moet eerst gezuiverd worden vooraleer het in een waterloop terechtkomt. Daarom gaat het afvalwater via de collector in de Papenhoekstraat naar de Sijslostraat en vervolgens naar de zuiveringsinstallatie in De Leite.

  Gevolgen voor het autoverkeer

  Er is geen doorgaand verkeer in de Hogestraat mogelijk. Het verkeer wordt omgeleid via de Torhoutsestraat/Kanunnik Andriesstraat en Sijslostraat/Bergenstraat. 

  Gevolgen voor de fietsers

  De aannemer doet al het mogelijke om fietsers steeds doorgang te geven. Afhankelijk van de aard van het werk zal de fietser soms wel moeten afstappen. 

 • Sportstraat en Vlamingstraat | update van de werkzaamheden

  dinsdag 7 november 2017 foto Sportstraat en Vlamingstraat | update van de werkzaamheden

   

  Sportstraat

  Onderlaag asfalt wordt aangebracht op dinsdag 14 november (als het weer het toelaat).

  Vlamingstraat

  De aannemer start met de rioleringswerken nadat onderlaag asfalt in Sportstraat is aangebracht. 

  Met vragen over de werken kan je terecht bij 

 • Herinrichting Sportstraat en Vlamingstraat | plannen van de wegenis

  woensdag 11 oktober 2017

   

  Hieronder vind je de plannen van de wegenis die op maandag 9 oktober aan de bewoners werden toegelicht.

 • Kruispunt Zandstraat/Sint-Elooisstraat afgesloten tot 20 oktober

  dinsdag 10 oktober 2017

   

  Om aansluitingswerken aan de riolering te kunnen doen, wordt het kruispunt Zandstraat/Sint-Elooisstraat afgesloten voor het verkeer tot en met vrijdag 20 oktober. 

  • Het verkeer op de Sint-Elooisstraat verloopt over 1 rijstrook en wordt geregeld met verkeerslichten.
  • Voor de bewoners van de Zandstraat: de ophaling van het huisvuil gebeurt ter hoogte van de Tramstraat. Daar is een tijdelijk ophaalpunt voor IVBO voorzien.

  Aannemer Penninck heeft de betrokken bewoners verwittigd.

  Met vragen over de werken kan je terecht bij 

 • Kruispunt Koebroekdreef-Sportstraat afgesloten op 6/10 en 9/10

  donderdag 5 oktober 2017

   

  Om aansluitingswerken aan de riolering te kunnen doen, wordt het kruispunt Koebroekdreef/Sportstraat afgesloten voor het verkeer op vrijdag 6 oktober en maandag 9 oktober. Bij slecht weer kan het werk niet doorgaan.

  Aannemer Penninck heeft de betrokken bewoners verwittigd.

  Met vragen over de werken kan je terecht bij 

 • Update herstel fietspad Sijslostraat

  dinsdag 3 oktober 2017

   

  De fietspaden ter hoogte van de Velddambeek zijn nog niet afgewerkt omdat eerst de werken aan de riolering voltooid moeten zijn. De omleiding via Sijslodreef en Hillestraat wordt wel opgeheven. 

 • Torhoutsestraat t.h.v. Kasteelbeek | update van de werkzaamheden

  maandag 25 september 2017

   

  Bericht van de aannemer:  

  • week van 25 september: laatste werken door de nutsmaatschappijen (koppelingen)
  • week van 2 oktober: herstel van de wegenis

  Met vragen over de werken kan je terecht bij 

 • Sportstraat | update van de werkzaamheden

  vrijdag 15 september 2017

   

  Bericht van de aannemer

  • Op vrijdag 15 september wordt gestart met de opbraak van de voetpaden kant pare nummers.
  • Op dinsdag 19 september wordt de onderlaag aangelegd tussen de Torhoutsestraat en Ridefort. Ridefort is vanaf woensdag 20 september bereikbaar vanaf de Torhoutsestraat.
  • Op woensdag 20 september wordt gestart met de rioleringswerken vanaf nr. 3 tot aan de Koebroekdreef.

  Met vragen over de werken kan je terecht bij 

 • Sijslostraat en Hillestraat terug open voor autoverkeer op vrijdagavond 15 september

  woensdag 13 september 2017
  De rijweg van de Sijslostraat zal terug open zijn voor het verkeer op vrijdagavond 15 september. De heraanleg van de fietspaden zal tegen 22 september klaar zijn (op voorwaarde dat het weinig regent).
  foto Sijslostraat en Hillestraat terug open voor autoverkeer op vrijdagavond 15 september

  Stand van zaken

  De werken aan de rioolbuizen in de Sijslostraat ter hoogte van de Velddambeek waren technisch gezien veel moeilijker dan verwacht. Het spreekt voor zich dat zowel de aannemer als de gemeente het liever anders hadden gezien. Men mag nog zo goed voorbereid zijn, het is pas als men begint te graven, dat men alles weet over een werk. De oorspronkelijke einddatum van 31 augustus werd niet gehaald en de werkperiode werd verlengd tot half september. De Ruddervoordenaren werden hiervan via brief ingelicht.

  Vrijdagavond 15 september is de Sijslostraat t.h.v. de Velddambeek dan ook terug open voor het verkeer. Bijgevolg zal ook de Hillestraat terug opengesteld worden voor doorgaand verkeer, gezien de weggebruiker geen sluipweg meer zal zoeken. De fietspaden in de Sijslostraat zullen vermoedelijk tegen 22 september af zijn, op voorwaarde dat het niet veel regent. De omleidingsborden voor de fietsers (via Sijslodreef en Hillestraat) blijven dan ook staan tot de fietspaden terug toegankelijk zijn. 

  Vlotter dan gepland

  Het werk in de Sijslostraat maakt deel uit van het grote rioleringsproject in Ruddervoorde. De werken in de centrumstraten (momenteel Koebroekdreef en Sportstraat) verlopen wel vlot. De aannemer zit op vandaag 6 weken voor op schema.

  Waarom rioleringswerken?

  Alle gemeenten zijn verplicht door Europa om de kwaliteit van het water in de beken te verbeteren. Het werk dat nu in Ruddervoorde in uitvoering is, dient om de Dorpsbeek, de Velddambeek en de Kasteelbeek te zuiveren. Nu komt nog afvalwater rechtstreeks in die beken terecht. Om dit te voorkomen, moet het huishoudelijk afvalwater eerst naar de waterzuiveringsinstallatie in De Leite gebracht worden, waar het pas na zuivering in de beken geloosd wordt. De zogenaamde afkoppelingswerken (afvalwater afkoppelen van grachten/beken). 

  Het afkoppelen van de drie beken is een groot project. Er wordt dan ook op verschillende plaatsen gewerkt:

  1. Afkoppelen Dorpsbeek: werken in centrum Ruddervoorde.
  2. Afkoppelen Velddambeek: werken in Sijslostraat, Papenhoekstraat en op kruispunt met de Hogestraat.
  3. Afkoppelen Kasteelbeek: werken in de Torhoutsestraat en achterliggende percelen.

  Resultaat

  Naar aanleiding van rioleringswerken wordt ook de weg opnieuw aangelegd. Het resultaat is dus zuiverder water in onze waterlopen en een nieuwe straat.

  We danken de betrokken bewoners, weggebruikers en handelszaken voor hun begrip en medewerking.

 • Vlamingstraat | start werken aan de nutsleidingen in week van 11 september

  vrijdag 8 september 2017
  Firma Lamote start in de week van 11 september met de werken in opdracht van de nutsmaatschappijen. De Vlamingstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Men zal er ook niet kunnen parkeren.
  foto Vlamingstraat | start werken aan de nutsleidingen in week van 11 september

  Er wordt gestart met het grondwerk (aanleg sleuven) voor een periode van vermoedelijk 2 weken. Nadien zal de hinder beperkter zijn gezien het dan telkens over plaatselijke putten gaat. De vermoedelijke werkduur is 5 weken.

  De bewoners van de Vlamingstraat worden door de aannemer verwittigd.

  De bewoners van de Sportstraat bereiken hun woning via de Koebroekdreef.

 • Torhoutsestraat t.h.v. Kasteelbeek | werken aan de nutsleidingen

  vrijdag 8 september 2017

  In het kader van de rioleringswerken in het centrum van Ruddervoorde moet ook gewerkt worden in de Torhoutsestraat t.h.v. de Kasteelbeek (in omgeving van de Tempeliersstraat). 

  Momenteel zijn werken aan de nutsvoorzieningen volop aan de gang. Tijdens de werkuren wordt het verkeer geregeld met verkeerslichten. 

  Na de nutswerken volgen de werken aan de riolering en duiker aan de Kasteelbeek.

 • Kruispunt Zandstraat/Laurierstraat afgesloten voor het verkeer

  woensdag 30 augustus 2017 foto Kruispunt Zandstraat/Laurierstraat afgesloten voor het verkeer

   

  In kader van de rioleringswerken in het centrum van Ruddervoorde moet ook gewerkt worden op het kruispunt Zandstraat/Laurierstraat. Het wegdek op het kruispunt moet opgebroken worden waardoor het kruispunt afgesloten zal zijn voor alle verkeer, ook voor fietsers. Fietsers kunnen via de doorsteek in de Tramstraat naar de Laurierstraat rijden. Bewoners uit de Zandstraat tussen Laurierstraat en Kortrijksestraat rijden via Kruiskalsijde of Vlasbloemstraat. 

  Begin september wordt de onderlaag asfalt gegoten in de Koebroekdreef. Van dan af is de Koebroekdreef opnieuw toegankelijk voor plaatselijk verkeer vanuit de Sint-Elooisstraat. Pas dan wordt gestart met de werken op het kruispunt Zandstraat/Laurierstraat.

  Het einde van de werken op het kruispunt is voorzien voor eind september, zonder onvoorziene omstandigheden en mits goed weer.

 • Koebroekdreef en wijk | update van de werkzaamheden

  woensdag 30 augustus 2017

   

  • Op 31 augustus wordt riolering in de Koebroekdreef gereinigd.
  • Als het weer het toelaat wordt op 4 september de onderlaag asfalt aangebracht.
  • Vanaf 5 september is er enkel voor plaatselijk verkeer doorgang mogelijk in Koebroekdreef + toegang naar Kruidenstraat en Peterseliestraat.

  De Sportstraat blijft afgesloten van aan Torhoutsestraat tot aan Ridefort. De woningen in de Sportstraat tussen Koebroekdreef en Ridefort kan men bereiken via Vlamingstraat, die 2 richtingen blijft.

 • UPDATE: Sijslostraat en Hillestraat onderbroken tot half september

  woensdag 30 augustus 2017
  Door technische problemen zullen de werken niet op de voorziene dag (31/8) klaar zijn. De werken en dus ook de onderbreking van de Sijslo- en Hillestraat duren tot half september. De aannemer en de gemeente betreuren dat de werken langer duren dan gepland.
  foto UPDATE: Sijslostraat en Hillestraat onderbroken tot half september
 • Sijslostraat en Hillestraat onderbroken van 21 tot en met 31 augustus

  vrijdag 11 augustus 2017
  Er moet gewerkt worden aan de rioolbuizen ter hoogte van de Velddambeek in de Sijslostraat. De rijweg moet opgebroken worden, waardoor doorgaand verkeer niet mogelijk is, ook niet voor fietsers. Een bijkomend gevolg is dat ook de Hillestraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.
  foto Sijslostraat en Hillestraat onderbroken van 21 tot en met 31 augustus

  Plaats van onderbreking

  Sijslostraat ter hoogte van de Velddambeek - zie foto.

  Deze werken kaderen in de rioleringswerken in het centrum van Ruddervoorde.

  Periode van de onderbreking

  De werken zijn voorzien van maandag 21 augustus tot en met donderdag 31 augustus.

  De Sint-Elooisstraat zal normaalgezien tegen vrijdagavond 18/8 terug open zijn voor het verkeer. Mocht door omstandigheden de Sint-Elooisstraat niet opengesteld kunnen worden, dan starten de werken in de Sijslostraat uiteraard niet. 

  Gevolgen voor de voetgangers en fietsers

  Zowel de rijweg als het fietspad worden opgebroken. Er bevindt zich dus een put dwars over de Sijslostraat. Passage van voetgangers en fietsers is dus niet mogelijk. De omleiding voor hen is voorzien via de Sijslodreef en Hillestraat. De aannemer plaatst op verschillende plaatsen omleidingsborden. 

  Gevolgen voor het autoverkeer

  Net zoals bij de onderbreking van de Sint-Elooisstraat wordt het verkeer omgeleid via de Veldhoekstraat en Sijslostraat. Er komen omleidingsborden op alle invalswegen naar het centrum van Ruddervoorde. 

  Hillestraat afgesloten voor doorgaand verkeer

  De fietsers worden omgeleid via de Hillestraat en Sijslodreef. Voor hun veiligheid moet voorkomen worden dat het autoverkeer die route als sluipweg gebruikt. Bovendien is de Hillestraat niet geschikt voor veel kruisend verkeer. Daarom wordt de Hillestraat ter hoogte van de Sijslodreef afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Er is enkel doorgang voor fietsers mogelijk. De woningen in de Hillestraat kant centrum, Liemate- en Baron Pecsteenstraat kunnen enkel via de Sint-Elooisstraat bereikt worden. De woningen in de Hillestraat kant Sijslostraat zijn te bereiken via de Sijslostraat. We danken de betrokken bewoners voor hun begrip voor deze maatregel die genomen is uit veiligheidsoverwegingen.

  De betrokken bewoners krijgen de informatie via een brief in de brievenbus.

  Blijf lokaal winkelen

  Wegenwerken brengen hinder mee voor de omwonenden en passanten, maar ook voor de handelszaken. Daarom een warme oproep om verder lokaal te blijven winkelen. De handelaars zullen u dankbaar zijn.

  Meer informatie

  • De omwonenden krijgen deze informatie ook via een brief in de bus.
  • Je kan automatisch geïnformeerd worden over updates van wegenwerken en ander gemeentelijk nieuws via de digitale nieuwsbrief. Schrijf u hier in.
  • Volg ons op Facebook

  Vragen?

  Heb je vragen? Neem dan contact met onze dienst Publieke Ruimte:

  • bel naar 050 819 880
  • mail naar openbarewerken@oostkamp.be
  • kom naar het loket van Wonen en Omgeving in OostCampus: van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur.

   

 • Sportstraat | start rioleringswerken

  donderdag 10 augustus 2017
  Van zodra het kruispunt Sint-Elooisstraat/Koebroekdreef open is voor het verkeer, start aannemer Penninck met de aanleg van de rioolbuizen in de Sportstraat. De voorziene startdatum is vrijdag 18 augustus.

  Fasering

  De aanleg van de riolering in de Sportstraat gebeurt gefaseerd. De eerste fase is in de Sportstraat tussen de Torhoutsestraat en Ridefort. 

  Het einde van de eerste fase is voorzien tegen eind september 2017.

  Bereikbaarheid

  De woningen in de Sportstraat tussen Ridefort en de Koebroekdreef zijn te bereiken via de Vlamingstraat. In de Vlamingstraat wordt parkeerverbod ingevoerd en het eenrichtingsverkeer wordt opgeheven.  

  Het speelplein Dominiek Savio is te bereiken via de Vlamingstraat (tweerichtingsverkeer tijdens de werken). 

  Heb je vragen? 

  Neem dan contact met

 • Sportstraat | werken in voetpad kant onpare nummers

  donderdag 13 juli 2017
  Aannemer Penninck plaatst in de week van 7 augustus bronbemaling in de Sportstraat tussen de Torhoutsestraat en Ridefort. Deze werken gebeuren in de voetpadzone aan de kant van de onpare nummers. De opritten/garages zijn tijdens die werken niet beschikbaar.
 • Sint-Elooisstraat onderbroken van 7 augustus tot 18 augustus

  donderdag 13 juli 2017
  De Sint-Elooisstraat ter hoogte van de Koebroekdreef zal onderbroken zijn voor doorgaand verkeer van maandag 7 augustus tot vrijdag 18 augustus. De nieuwe rioolbuizen en de nutsleidingen van de Koebroekdreef moeten aangesloten worden op die in de Sint-Elooisstraat.
  foto Sint-Elooisstraat onderbroken van 7 augustus tot 18 augustus

  Plaats van onderbreking

  Kruispunt Sint-Elooisstraat/Koebroekdreef - zie foto.

  Periode van de onderbreking

  De werken zijn voorzien van maandag 7 augustus tot en met vrijdag 18 augustus.

  Wegenwerken zijn sterk weersgevoelig. Slecht weer kan de planning doen wijzigen.

  Gevolgen voor de voetgangers en fietsers

  Enkel de rijweg in de Sint-Elooisstraat ter hoogte van de Koebroekdreef wordt opgebroken. Fietsers en voetgangers in de Sint-Elooisstraat kunnen passeren via het voetpad aan de kant van de oneven nummers. 

  Gevolgen voor het autoverkeer

  Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Het verkeer naar het centrum van Ruddervoorde wordt omgeleid via de Veldhoekstraat en Sijslostraat. Er komen omleidingsborden op alle invalswegen naar het centrum van Ruddervoorde. 

  De Lijn

  De Lijn zal haar reizigers informeren via infoborden aan de bushaltes en via hun website en hun app.

  Informatie voor de bewoners van de Sint-Elooisstraat tussen de Hille- en Terluchtestraat

  Om de ophaling van het huishoudelijk afval goed te laten verlopen, komt er een ophaalpunt aan de Hillestraat en een aan de Terluchtestraat. U mag uw afvalzak, papier, karton,… op een van die punten plaatsen, ten vroegste om 19 uur aan de vooravond en ten laatste om 7 uur de ochtend zelf. 

  Blijf lokaal winkelen

  Wegenwerken brengen hinder mee voor de omwonenden en passanten, maar ook voor de handelszaken. Daarom een warme oproep om verder lokaal te blijven winkelen. De handelaars zullen u dankbaar zijn.

  Meer informatie

  • De omwonenden krijgen deze informatie ook via een brief in de bus.
  • Je kan automatisch geïnformeerd worden over updates van wegenwerken en ander gemeentelijk nieuws via de digitale nieuwsbrief. Schrijf u hier in.
  • Volg ons op Facebook

  Vragen?

  Heb je vragen? Neem dan contact met onze dienst Publieke Ruimte:

  • bel naar 050 819 880
  • mail naar openbarewerken@oostkamp.be
  • kom naar het loket van Wonen en Omgeving in OostCampus: van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur.

   

 • Van 5 tot 12 juli: tijdelijke verkeerslichten in de Sint-Elooisstraat ter hoogte van Koebroekdreef

  dinsdag 4 juli 2017

   

  In het kader van de rioleringswerken in het centrum van Ruddervoorde moet de aannemer werken uitvoeren ter hoogte van het kruispunt Koebroekdreef/Sint-Elooisstraat. Er zal hinder zijn op de Sint-Elooisstraat, waardoor er maar 1 rijstrook beschikbaar zal zijn.

  Het verkeer in de Sint-Elooisstraat t.h.v. de Koebroekdreef wordt geregeld met verkeerslichten. 

  Deze regeling geldt van woensdag 5 juli tot woensdag 12 juli, op weekdagen van 7 uur tot 17 uur. Buiten de werkuren kan het verkeer terug over twee rijstroken rijden. 

 • Donderdag 29 juni: tijdelijke verkeerslichten in de Sint-Elooisstraat ter hoogte van Zandstraat

  woensdag 28 juni 2017

   

  In het kader van de rioleringswerken in het centrum van Ruddervoorde zal Eandis werken uitvoeren op het kruispunt Zandstraat/Sint-Elooisstraat. 

  Wanneer?

  • Donderdag 29 juni
  • Gezien de drukke verkeersstroom op de Sint-Elooisstraat werkt de aannemer na de ochtend- en voor de avondspits, meer bepaald van 9 uur tot 15.30 uur. 

  Gevolgen voor het verkeer tijdens de werkuren (9 - 15.30 uur).

  • In de Sint-Elooisstraat wordt ter hoogte van de werkzone een snelheidsbeperking van 30 km/u ingevoerd.
  • Het rijvak in de Sint-Elooisstraat richting Kruiskalsijde is niet toegankelijk waardoor het verkeer richting Kruiskalsijde op tegenovergesteld rijvak moet rijden. 
  • Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten, incl. het verkeer uit de Leitemolenstraat.
  • Fietsers moeten op de rijweg rijden. 
  • Vanuit de Zandstraat zal men de Sint-Elooisstraat niet kunnen oprijden. Men verlaat de Zandstraat via de Kortrijksestraat. 

   

 • Wegenwerken Koebroekdreef / Sportstraat - verdere planning

  woensdag 21 juni 2017 foto Wegenwerken Koebroekdreef / Sportstraat - verdere planning

  Verdere planning van de wegenwerken

  Op 21-22-23 juni
  plaatst aannemer Penninck de bemaling in de Koebroekdreef tussen de Sportstraat en de Sint-Elooisstraat. Deze werken gebeuren in voorbereiding van de eigenlijke rioleringswerken.
  De werkzone bevindt zich in het voetpad aan de kant van de oneven nummers. Voetgangers kunnen het voetpad aan de kant van de even nummers gebruiken.
  De Kerkwegel blijft bereikbaar vanuit de Koebroekdreef.

  Kermisweekend
  De aannemers (rioleringen Koebroekdreef en nutswerken Sportstraat) zijn uiteraard op de hoogte van de activiteiten en de omleiding in het kermisweekend. Zij doen het nodige om de weg veilig en zo proper mogelijk te maken tegen vrijdagavond 23 juni.

  Op maandag 26 juni
  wordt onderlaag asfalt aangebracht in Koebroekdreef tussen Sportstraat en Laurierstraat.

  Op woensdag 28 juni
  start de aannemer met de eigenlijke rioleringswerken. Dat wil zeggen dat de weg tussen de Sportstraat en de Sint-Elooisstraat opgebroken wordt en de rioolbuizen geplaatst worden. Zonder onvoorziene omstandigheden zou dit werk moeten afgerond zijn tegen vrijdagavond 14 juli 2017, de start van het zomerbouwverlof. De aannemer brengt steenslag aan om de hinder tijdens het bouwverlof zo minimaal mogelijk te houden. 

  Zoals u gezien hebt tijdens de werken in het ander deel van de Koebroekdreef zal uw woning niet bereikbaar zijn met de wagen.

  Kruispunt Sportstraat/Koebroekdreef
  Als alles goed verloopt, zal het kruispunt onderbroken zijn voor het plaatsen van de rioolbuizen van 28 tot en met 30 juni.

  Na het bouwverlof
  neemt de aannemer de steenslag weg om de werkzaamheden verder af te werken. Daarnaast moeten de nutsleidingen en de rioolbuizen van de Koebroekdreef aangesloten worden op de buizen in de Sint-Elooisstraat. Hiervoor zal het kruispunt Sint-Elooisstraat/Koebroekdreef moeten afgesloten worden voor het verkeer. Meer informatie over wanneer het kruispunt zal afgesloten worden, volgt nog.

  We danken de bewoners voor hun begrip voor de hinder die wegenwerken met zich meebrengen. 

  De betrokken bewoners kregen een brief van de aannemer. 

  Hebt u vragen? Neem dan zeker contact met

 • Week 19 juni: tijdelijke verkeerslichten in de Sint-Elooisstraat ter hoogte van Zandstraat

  woensdag 14 juni 2017 foto Week 19 juni: tijdelijke verkeerslichten in de Sint-Elooisstraat ter hoogte van Zandstraat

   

  In het kader van de rioleringswerken in het centrum van Ruddervoorde zullen de nutsmaatschappijen werken uitvoeren op het kruispunt Zandstraat/Sint-Elooisstraat. Op de foto staat de werkzone aangeduid.

  Wanneer?

  • Van maandag 19 juni tot vrijdag 23 juni
  • Gezien de drukke verkeersstroom op de Sint-Elooisstraat werkt de aannemer na de ochtend- en voor de avondspits, meer bepaald van 9 uur tot 15.30 uur. 

  Gevolgen voor het verkeer tijdens de werkuren (9 - 15.30 uur).

  • In de Sint-Elooisstraat wordt ter hoogte van de werkzone een snelheidsbeperking van 30 km/u ingevoerd.
  • Het rijvak in de Sint-Elooisstraat richting Kruiskalsijde is niet toegankelijk waardoor het verkeer richting Kruiskalsijde op tegenovergesteld rijvak moet rijden. 
  • Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten, incl. het verkeer uit de Leitemolenstraat.
  • Fietsers moeten op de rijweg rijden. 
  • Vanuit de Zandstraat zal men de Sint-Elooisstraat niet kunnen oprijden. Men verlaat de Zandstraat via de Kortrijksestraat. 

  Gevolgen voor het verkeer buiten de werkuren

  • Buiten de werkuren worden de verkeerslichten weggenomen.
  • Het autoverkeer zal normaal kunnen verlopen.
  • De aannemer doet er alles aan om de hinder voor fietsers te beperken, maar gezien er in het fietspad moet gewerkt worden, is het niet uitgesloten dat er voor de fietsers toch enige hinder zal zijn. 
  • De Zandstraat kan verlaten worden via de Sint-Elooisstraat.
   Update 21/6: dit werd aanvankelijk zo meegedeeld, maar de sleuf moest te diep uitgehaald worden. Te gevaarlijk om rijplaten te leggen. Vandaar toch geen doorgang na de werkuren. 

  Kruispunt Zandstraat/Laurierstraat

  De nutsmaatschappijen werken in dezelfde week ook op het kruispunt Zandstraat/Laurierstraat. Deze werken zullen normaalgezien geen impact hebben op het verkeer. 

 • Sportstraat: op 12 juni wordt gestart met de werken aan de nutsleidingen

  donderdag 8 juni 2017 foto Sportstraat: op 12 juni wordt gestart met de werken aan de nutsleidingen

   

  Het elektriciteitsnet en de openbare verlichting in de Sportstraat worden vernieuwd voorafgaand aan de rioleringswerken. Aannemer Lamote start hiermee op 12 juni. De Sportstraat moet afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Men zal er ook niet kunnen parkeren.

  De bewoners van de Sportstraat worden door Eandis verwittigd.

 • Torhoutsestraat en Westkantstraat: goedkeuring aanbestedingsdossier voor afkoppelingswerken en onteigeningsplannen

  vrijdag 21 april 2017
  Aan de Gemeenteraad werd gevraagd om de ontwerpplannen goed te keuren voor de aanleg van een nieuwe gracht en aanpassingen aan bestaande grachten voor het rioleringsproject Moelenhoek in Ruddervoorde.
  foto Torhoutsestraat en Westkantstraat: goedkeuring aanbestedingsdossier voor afkoppelingswerken en onteigeningsplannen

  Daarnaast werden ook de noodzakelijke grondverwervings- en onteigeningsplannen voor dit project voorgesteld ter goedkeuring.

  De gemeente Oostkamp werkt samen met Aquafin aan een beter waterbeheer, door te investeren in gescheiden rioleringsstelsels die regen- en afvalwater afzonderlijk laten afvloeien. Op die manier verbetert de waterkwaliteit in onze beken en grachten, en kan afvalwater naar waterzuiveringsinstallaties gevoerd worden. Deze inspanningen komen voort uit Europese wetgeving, die de lidstaten verplicht hierop in te zetten.

  Voor een belangrijk rioleringsproject aan de Molenhoek in Ruddervoorde zijn de ontwerpplannen nu afgewerkt. Om een goede regenwaterafvoer te garanderen, moeten er aanpassingen gebeuren aan bestaande grachten, en moet ook een nieuwe gracht aangelegd worden (zie tekening). Om de grachtwerken te kunnen uitvoeren zijn een aantal grondverwervingen noodzakelijk, in de omgeving van de Torhoutsestraat en Westkantstraat.

  Op de Gemeenteraad van 20 april kwamen voor dit project twee punten aan bod:

  • De ontwerpplannen worden vastgesteld, en in het kader van de regelgeving voor overheidsopdrachten worden de lastvoorwaarden en de gunningswijze vastgelegd voor de aanstelling van een aannemer.
  • De grondverwervings- en onteigeningsplannen worden vastgesteld. Hierna kunnen de gesprekken met de betrokken eigenaars van start gaan. Het is immers de bedoeling om de noodzakelijke grondaankopen te realiseren aan de hand van minnelijke overeenkomsten. De gemeente doet hiervoor beroep op een deskundige van Aquafin.
 • Ontwerp voor wegen-en rioleringswerken goedgekeurd door Gemeenteraad op 23 juni 2016

  vrijdag 24 juni 2016

   

  Het ontwerp voor wegen- en rioleringswerken in collector Molenhoek en sanering Dorpsbeek is definitief goedgekeurd door de Gemeenteraad.

  De rioleringswerken situeren zich op 2 locaties: ter hoogte van de Molenhoek (= collector Molenhoek) en nabij de Sportstraat, Laurierstraat en Zandstraat (= sanering Dorpsbeek).

  Aandeel van Aquafin
  Aquafin staat in voor de aanleg van de collector aan de Molenhoek waarbij het afvalwater opgenomen wordt in enerzijds de Torhoutsestraat t.h.v. de Kasteelbeek en anderzijds in de Hogestraat t.h.v. de Papenhoekstraat. Dit afvalwater wordt via de collector aangesloten op de reeds aangelegde collector in de Sijslostraat t.h.v. de Velddambeek. Deze bestaande collector geeft verbinding naar het zuiveringsstation in De Leite.  

  In het deel Sanering Dorpsbeek worden diverse grachtinlaten op de bestaande riolering afgekoppeld van die riolering en wordt het regenwater afgevoerd via nieuwe grachten en regenwaterrioleringen naar de Dorpsbeek. Hierbij wordt ook een bufferbekken aangelegd t.h.v. de Laurierstraat.

  Bovendien wordt het afvalwater in de Laurierstraat t.h.v. van de Dorpsbeek opgenomen in een nieuwe afvalwaterleiding en via de Koebroekdreef en de Sportstraat aangesloten op de bestaande afvalwaterleiding t.h.v. de Torhoutsestraat. 

  Aandeel van de gemeente
  Om in de toekomst, bij extreme regenval, wateroverlast zoveel als mogelijk te vermijden, wordt een nieuwe regenwaterverbinding gemaakt t.h.v. de Zandstraat met de Sint-Elooisstraat en wordt de riolering in de Sint-Elooisstraat t.h.v. de Koebroekdreef aangesloten op een nieuwe regenwaterleiding in die Koebroekdreef, die verbinding maakt met het nieuw aan te leggen bufferbekken t.h.v. van de Laurierstraat.  

  De sanering van de Dorpsbeek omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Sportstraat, Koebroekdreef en Vlamingstraat. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de Vlamingstraat en Sportstraat her aan te leggen. De Vlamingstraat krijgt een nieuw wegdek en er wordt zone 30 ingevoerd. De Sportstraat t.h.v. van Ridefort krijgt een herinrichting en ook daar wordt zone 30 ingevoerd. Ter hoogte van de vroegere gemeenteschool wordt een nieuwe parking aangelegd. 

  Aandeel particuliere eigenaars
  Bij het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in een straat, moeten ook de eigenaars een gescheiden stelsel laten aanleggen voor hun woning. De eigenaars kunnen dan rekenen op een financiële tussenkomst van de gemeente. 

  Kostenprijs van de werken
  De totale kost wordt geraamd op 3.649.748.82 euro.

  • Het aandeel van Aquafin en Lokaal Pact is 2.857.323,95 euro;
  • Het aandeel van de gemeente is 727.604,07 euro;
  • Het aandeel van de particuliere eigenaars is 64.820,80 euro. 

  Conclusie

  • De Gemeenteraad heeft het ontwerp van studiebureau Jonckheere, dat bestaat uit een bestek, de plannen en de kostenraming, goedgekeurd.
  • Voor de werken die ten laste zijn van de gemeente, treedt Aquafin op als bouwheer.
  • De aanbestedingsprocedure kan starten.
  • Als de aannemer gekend is, wordt opnieuw samen gezeten met de betrokken bewoners/eigenaars. 
 • Wegtracé Sportstraat-Vlamingstraat en gemeentelijk aandeel goedgekeurd door Gemeenteraad op 18 februari 2016

  vrijdag 19 februari 2016 foto Wegtracé Sportstraat-Vlamingstraat en gemeentelijk aandeel goedgekeurd door Gemeenteraad op 18 februari 2016


  Aquafin heeft op 27 juli 2015 bij Ruimte Vlaanderen een bouwaanvraag ingediend voor de realisatie van de collector Molenhoek en voor de sanering van de Dorpsbeek. De gemeente maakt van deze rioleringswerken gebruik om de Vlamingstraat en de Sportstraat ter hoogte van het nieuwe Ridefort aan te passen. Vooraleer Ruimte Vlaanderen een bouwvergunning kan verlenen aan Aquafin moest de Gemeenteraad het wegtracé van de Vlamingstraat en Sportstraat goedkeuren. Daarnaast moest de Gemeenteraad ook het gemeentelijk aandeel voor de werken in de Vlamingstraat en Sportstraat goedkeuren.
   

  De rioleringswerken situeren zich op 2 locaties: ter hoogte van de Molenhoek (= collector Molenhoek) en nabij de Sportstraat, Laurierstraat en Zandstraat (= sanering Dorpsbeek).

  Het project Collector Molenhoek omvat de aanleg van een afvalwaterriolering vertrekkende van het kruispunt Hogestraat – Papenhoekstraat. De riolering volgt gedeeltelijk het tracé van de Papenhoekstraat en de Velddambeek. Ter hoogte van Sijslostraat zal de nieuwe leiding aansluiten op de bestaande riolering. Binnen dit project zullen ook enkele grachtinlaten worden afgekoppeld van de riolering. 

  De sanering van de Dorpsbeek omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Sportstraat, Koebroekdreef en Vlamingstraat. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de Vlamingstraat en Sportstraat her aan te leggen. Hiervoor werd een informatievergadering georganiseerd in juni 2015. Het openbaar onderzoek voor het wegtracé liep in oktober 2015; het openbaar onderzoek voor de inname van private gronden liep in januari 2016. 

  In afwachting van het aanbestedingsdossier voor het aanstellen van een aannemer werd de Gemeenteraad gevraagd het wegtracé van de Vlamingstraat en Sportstraat en het gemeentelijk aandeel van 193.472,23 euro excl. btw goed te keuren. Na goedkeuring kan Ruimte Vlaanderen aan Aquafin een bouwvergunning verlenen. Als de aannemer gekend is, wordt opnieuw samen gezeten met de betrokken bewoners/eigenaars.

 • Riolerings- en afkoppelingswerken Dorpsbeek en Molenhoek | herinrichting Vlaming- en Sportstraat

  woensdag 8 juli 2015 foto Riolerings- en afkoppelingswerken Dorpsbeek en Molenhoek | herinrichting Vlaming- en Sportstraat


  Aquafin en de gemeente bereiden momenteel de uitvoering voor van het project ‘Collector Molenhoek en sanering Dorpsbeek’. De gemeente maakt van de rioleringswerken gebruik om de Vlamingstraat en de Sportstraat ter hoogte van het nieuwe Riderfort aan te passen.

  Met het rioleringsproject wordt ervoor gezorgd dat het afvalwater van een deel van Ruddervoorde (zie kaartje op de presentatie) wordt aangesloten op de waterzuivering. Na de uitvoering van het project zal Aquafin zo het afvalwater van ongeveer 1.200 extra inwoners zuiveren op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Ruddervoorde. 

  De rioleringswerken situeren zich op 2 locaties: ter hoogte van de Molenhoek (= collector Molenhoek) en nabij de Sportstraat, Laurierstraat en Zandstraat (= sanering Dorpsbeek).

  1) Het project Collector Molenhoek
  omvat de aanleg van een afvalwaterriolering vertrekkende van het kruispunt Hogestraat – Papenhoekstraat. De riolering volgt gedeeltelijk het tracé van de Papenhoekstraat en de Velddambeek. Ter hoogte van Sijslostraat zal de nieuwe leiding aansluiten op de bestaande riolering. Binnen dit project zullen ook enkele grachtinlaten worden afgekoppeld van de riolering.

  2) De sanering van de Dorpsbeek
  omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Sportstraat, Koebroekdreef en Vlamingstraat. Hierbij worden verschillende maatregelen genomen voor een betere hemelwaterbeheersing: 

  • grachtinlaten afkoppelen van de afvalwaterriolering en aansluiten op de regenwaterafvoer, bestaande uit grachten en inbuizingen langs de Laurierstraat en in een gedeelte van de Zandstraat;
  • een bufferbekken ter hoogte van het kruispunt Laurierstraat – Koebroekdreef. Dit zal voor de nodige buffering en een vertraagde afvoer van het regenwater zorgen.
  • aanpassingen aan de riolering ter hoogte van het kruispunt van de Sint-Elooisstraat met de Koebroekdreef en met de Zandstraat om de doorstroom van regenwater door de dorpskern beter te controleren.

  Op 30 juni 2015 vond een informatievergadering plaats voor de direct betrokken eigenaars/bewoners.

Foto's

 • Sportstraat (7)
Terug naar overzicht
LCP