Bibliotheek-infopunt

Updates

 • Vernieuwing dak Bibliotheek-infopunt

  vrijdag 22 juni 2018
  Het volledige linker gedeelte van het dak van Bibliotheek-infopunt is in slechte staat. De gemeente wil renovatiewerken laten uitvoeren en stelde architect Ann Gyssels aan.
  foto Vernieuwing dak Bibliotheek-infopunt

  Het bestek en de raming is klaar. De kost voor de werken wordt geraamd op 74.969,54 euro inclusief btw. Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de voorwaarden voor het aanstellen van een aannemer goed te keuren.

  Het volledige linker gedeelte van het dak van Bibliotheek-infopunt in de Kapellestraat in Oostkamp is in slechte staat. Op verschillende plaatsen regent het binnen en is er schade aan het pleisterwerk. Het gaat onder meer over volgende delen van het dak:

  • het dak van de inkom en de inkomhal,
  • de goot rond de glaspartij en de hoger gelegen dakrand,
  • het meest linkse dak rond het cirkelvormige volume en
  • het hoger gelegen ronde dak.

  De gemeente wil het dak volledig laten renoveren en stelde hiervoor architect Ann Gyssels aan. Zij maakte een bestek op en de werken worden geraamd op 74.969,54 euro inclusief btw.

  De renovatie van het dak bestaat uit volgende werken:

  - De dakdichting wordt weggenomen samen met de dakranden, daktappen en ventilatiekokers. - Na controle op eventuele slechte stukken van de dakvloer wordt een nieuwe thermische isolatie geplaatst. Een nieuwe kunststof afdichting wordt gekleefd op de dakvlakken, opstanden en goten.

  - De dak aanpassen voor rookkanalen en ventilatie.

  - Het waterdicht bekleden en afwerken van de randen gebeurt met aluminium dakrand-profielen.

  - De regenwaterafvoeren en alle aansluitingen en koppelingen worden vernieuwd. Op sommige afvoeren wordt ter bescherming draad- en bolroosters geplaatst.

  Bij de renovatie trekt de gemeente de kaart van duurzaamheid. Zo kiest de gemeente voor materialen (bijvoorbeeld bij de isolatie) en technieken die bijdragen aan een duurzaam beheer. Dit is een engagement dat de gemeente nam bij de ondertekening van het burgemeestersconvenant waarbij ze belooft om te werken aan 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020. 

  Aan de Gemeenteraad werd gevraagd om het bestek en de raming goed te keuren, zodat de gemeente een aannemer kan aanstellen. De werken kunnen dan in het najaar uitgevoerd worden. De gebruikers van de bibliotheek zullen geen hinder ondervinden van de werken.

 • Werken in Bibliotheek-infopunt: update

  donderdag 17 maart 2016
  De jeugdafdeling zal wegens renovatiewerken gesloten zijn van 11 april t.e.m. 2 mei.
  foto Werken in Bibliotheek-infopunt: update

  De collectie van de jeugd, peuter- en kleuterafdeling is in deze periode niet toegankelijk. Uitgeleend materiaal kan steeds teruggebracht worden.

  De afdeling is terug toegankelijk vanaf dinsdag 3 mei.

  Voor jeugdboeken kan je steeds terecht in de andere uitleenposten Waardamme, Hertsberge, Baliebrugge, Moerbrugge of het filiaal in Ridefort.

  De afdeling kunst/geschiedenis is nog gesloten tot en met 14 april. De collectie is terug beschikbaar vanaf vrijdag 15 april.

 • Herstellingen aan Bibliotheek-infopunt

  vrijdag 19 juni 2015 foto Herstellingen aan Bibliotheek-infopunt

  In Bibliotheek-infopunt in Oostkamp moeten een aantal herstellingswerken uitgevoerd worden:  betonrot aanpakken, beglaasd dakschrijnwerk vervangen, het dak isoleren en binnenschilderwerken. De kosten voor deze werken worden geraamd op 141.494,80 euro inclus btw. Op donderdag 18 juni werd de goedkeuring gevraagd aan de Gemeenteraad voor het bestek. 

  De gemeente zorgt als een goede huisvader voor haar patrimonium. Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol: beter isoleren, kiezen voor energiezuinige installaties...

  Welke werken moeten uitgevoerd worden in Bibliotheek-infopunt?

  • Ter hoogte van de jeugdafdeling in Bibliotheek-infopunt is betonrot vastgesteld. De constructie moet aangepakt worden, samen met enkele kolommen aan de kant van de Hogedreef.
  • De lichtstraat van het deel waar de volwassencollectie staat, moet vervangen worden. De nieuwe constructie moet vooral goed isolerend en waterdicht zijn.
  • Afhankelijk van de prijzen wil de gemeente overwegen om ook de lichtstraat van de jeugdafdeling te vervangen. Bouwtechnisch is deze nog in orde, maar ze is niet goed geïsoleerd. Mogelijks is er dus genoeg budget om beide lichtstralen te vervangen.
  • Tijdens de herstellingswerken wordt bijkomend geïsoleerd en afgewerkt met gyproc. De nieuwe gyproc moet nadien ook geschilderd worden.

  De uitvoering van de werken is voorzien in het najaar 2015. De kostprijs van alle werken samen wordt geschat op 141.494,80 euro.

Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

Nog geen technische gegevens beschikbaar.
LCP