Zorgsite Ter Luchte

Updates

 • Ter Luchte 180 jaar jong, maar wat brengt de toekomst

  maandag 10 september 2018
  Beleid voeren betekent ook altijd vooruitkijken en de toekomst voorbereiden. Ondanks het feit dat er de voorbije jaren op de site al erg veel veranderd is, zitten nog enkele belangrijke toekomstgerichte projecten in de pijplijn.
  foto Ter Luchte 180 jaar jong, maar wat brengt de toekomst
  • bouw 18 seniorenappartementen: momenteel zijn we op zoek naar een aannemer voor de bouw van 18 seniorenappartementen. Het bouwdossier werd enkele maanden geleden in de OCMW-raad goedgekeurd. De aannemer wordt dit najaar aangesteld. De woningen zullen gebouwd worden aan de kant van de Sint-Elooistraat. De kost wordt geraamd op 2.807.757,49 euro inclusief btw. Na het aanstellen van de aannemer kunnen de bouwwerkzaamheden beginnen.
  •  intensieve samenwerking met Groep Zorg H. Familie: sinds eind vorig jaar lopen de onderhandelingen met Groep Zorg H. Familie (waar ook WZC Sint-Jozef toe behoort) rond een intensieve samenwerking in een nieuw op te richten structuur. Op deze manier garanderen en verankeren we de kwaliteitsvolle werking van WZC Ter Luchte in Ruddervoorde. Deze samenwerking moet leiden tot een nog betere werking en op lange(re) termijn het optrekken van een vervangingsnieuwbouw voor het huidige WZC. De onderhandelingen verlopen vlot en in het voorjaar 2019 wordt een samenwerkingsnota ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd.

   

 • Heraanleg van binnentuin en inrichting van publieke groenzone

  maandag 10 september 2018 foto Heraanleg van binnentuin en inrichting van publieke groenzone

  We vinden het erg belangrijk dat onze bewoners op een kwaliteitsvolle en actieve manier van de gezonde buitenlucht kunnen genieten. We willen ook zoveel mogelijk leven op de site brengen (activiteiten, bezoekers, passanten…). We nemen tal van initiatieven om dit te bewerkstelligen. Zo hebben we de aankoop van de rolwagen- en duofiets, de tuinbakken op hoogte, het buurtfeest dat al twee keer in onze polyvalente zaal is doorgegaan… Vandaag stellen we ook enkele initiatieven officieel voor:

  • heraanleg binnentuin: we investeerden zowat 80.000 euro in de heraanleg van onze binnentuin in de beschermde afdeling. Deze tuin is nog dementievriendelijker gemaakt met zitplaatsen, parasols en vooral kleurige en geurige bloemen, water en een konijn. Het is een plek waar bewoners en hun bezoekers in alle rust en beschut kunnen verblijven. Buro Bossaert stond in voor de plannen en de opvolging van de werken. Aannemingen De Witte voerde de werken uit.
  • beweegtoestellen voor volwassenen: onlangs werden vijf beweegtoestellen voor ‘jong en oud, mobiel en minder mobiel’ op de zorgsite Ter Luchte geplaatst. Deze toestellen staan in de publieke zone en kunnen overdag door iedereen die dat wil gebruikt worden. De inplanting naast het kinelokaal zorg er voor dat onze kinesist bij voldoende goed weer ook vlot naar buiten kan trekken voor de oefeningen.
  • wat is of volgt er nog? Er zijn nog enkele tuinprikkels en spelelementen op komst die er voor moeten zorgen dat we iets te bieden hebben aan de (achter)kleinkinderen die op bezoek komen. Zo kunnen we het intergenerationeel contact stimuleren. Het recent geplaatste aquarium in de beschermde afdeling hoort hier bij thuis. Er staan ook nog enkele speeltoestellen voor de allerkleinste in de buurt van de ontmoetingsruimte en we voorzien ook nog een kippenren. In samenspraak met de gebruikers van de site zullen nog initiatieven volgen die het sociaal weefsel verder kunnen versterken en het verblijf voor iedereen zo aangenaam mogelijk maken.  
 • Opfriswerken woonzorgcentrum afgerond

  maandag 10 september 2018 foto Opfriswerken woonzorgcentrum afgerond

  Omdat we het belangrijk vinden dat onze bewoners in een aangename omgeving kunnen vertoeven, investeerde OCMW Oostkamp 1 miljoen euro in opfriswerken van haar woonzorgcentrum op de zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde. Deze werken garanderen een aangename woonomgeving voor onze bijna 100 bewoners. Het ging om een grondige opfrissing van de persoonlijke kamers, de leefruimtes en de gangen. Deze werken bestaan uit o.a.: opnieuw behangen, plaatsen van nieuwe gordijnen/zonnewering, plaatsen van nieuwe, energiezuinige verlichting, opfrissing van de sanitaire cellen: wastafel, kraanwerk en spiegelkast vernieuwen en de opfrissing van de gangen en livings.

  De werken zijn begin 2018 gestart en intussen afgerond. Door een goede planning en opvolging zijn we er in geslaagd om ons WZC tijdens deze werken operationeel te houden. We willen iedereen die meegewerkt heeft expliciet bedanken voor de manier waarop ze zich van hun taak gekweten hebben. Ook de bewoners, hun familie en onze personeelsleden verdienen een dikke merci voor hun constructieve houding tijdens deze werken, die sowieso de nodige stress en overlast met zich hebben meegebracht.

  De hoofdaannemer was Cordeel uit Temse onder projectbegeleiding van Farys. Het resultaat mag er zijn.

 • Voorlopig geen grote verbouwingswerken in woonzorgcentrum Ter Luchte

  dinsdag 21 februari 2017 foto Voorlopig geen grote verbouwingswerken in woonzorgcentrum Ter Luchte

  Het landschap van de rusthuizen verandert razendsnel. In 2013 was de visie nog om met WZC Ter Luchte te evolueren naar een woonzorgcentrum van 120 bedden. Er werd toen nog vanuit gegaan dat deze uitbreiding zou worden gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

  In februari 2014 gunde de OCMW-raad de studieopdracht voor de uitbreiding van het WZC Ter Luchte met een 30-tal kamers aan het architectenbureau Evolta.

  In mei 2015 kregen we echter bericht dat deze geplande uitbreiding niet in de erkenningskalender werd opgenomen waardoor de uitbreiding niet voor subsidiëring in aanmerking kon komen. Het project van de uitbreiding werd door het bestuur ‘on hold’ gezet.

  De opdracht van het studiebureau werd toen bijgestuurd. Er werd voor geopteerd om een aantal van de wijzigingen die samen met de uitbreiding waren voorzien (nieuwe inkom, optimaliseren logistieke & ondersteunende functies, verbeteren circulatie in het gebouw,…) toch uit te voeren i.f.v. het optimaliseren van de werking en een gedeeltelijke modernisering van het gebouw. In het bijgestuurde concept was geen uitbreiding van het aantal bedden meer voorzien. 

  Na het uitwerken van de bijgestuurde plannen werd de inschatting gemaakt dat de geraamde kostprijs voor de werken (circa 2 miljoen euro) niet meer in verhouding stond tot de meerwaarde voor de werking en het gebouw. Ondanks de aanpassingen bleven we immers met een relatief oud gebouw zitten waar binnen afzienbare tijd sowieso nog bijkomende investeringen zouden nodig zijn. Er werd hierover ook extern advies gevraagd aan Probis, een gespecialiseerd adviesbureau in de ouderenzorg waar we nauw mee samenwerken. 

  Het advies van Probis was dat deze investering onvoldoende meerwaarde opleverde. Probis adviseerde om op termijn te opteren voor een volledige nieuwbouw. Op die manier zouden we niet alleen over een volledig nieuw gebouw beschikken dat aan alle hedendaagse normen inzake kwaliteit en duurzaamheid voldoet maar ook de werking kunnen optimaliseren. Door compacter te bouwen (in vergelijking met het langgerekte gebouw van vandaag) kan er ook op het vlak van de werking heel wat worden verbeterd. 

  Na overleg met de OCMW-raad werd beslist om ook de bijgestuurde plannen niet uit te voeren en de nodige tijd te nemen om te kijken hoe we de site in de toekomst verder zullen ontwikkelen (o.a. in het licht van mogelijke samenwerkingen met andere partners). 

  Het gevolg is dat de overeenkomst met architectenbureau Evolta in onderling overleg wordt verbroken. De vergoeding hiervoor bedraagt 21.002,57 euro (excl. BTW). Dit bedrag is nog een afrekening van geleverde prestaties en een stuk schadeloosstelling die contractueel is voorzien bij dergelijke verbrekingen. Dit werd formeel aan de OCMW-raad voorgelegd. 

  Het OCMW wil het architectenbureau Evolta uitdrukkelijk bedanken voor de goede samenwerking en benadrukt dat keuze om deze opdracht te stoppen helemaal niets te maken met hun voorstellen of manier van werken. 

  Omdat we een kwalitatieve dienstverlening voor onze bewoners willen blijven garanderen, zal er in 2017 wel werk worden gemaakt van een grondige opfrissing van de kamers en de leefruimten (schilderen, behangen, vervangen gordijnen…). 

  Het OCMW blijft daarnaast ook verder investeren in de site Ter Luchte. In de vorige OCMW-raad werd het architectenbureau AMV Architecten aangesteld om nieuwe seniorenhuisvesting langs de Sint-Elooisstraat te voorzien. Deze nieuwe accommodatie vervangt o.a. de verouderde seniorenwoningen op de site.

 • Uitbreiding zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde een succes

  vrijdag 6 september 2013 foto Uitbreiding zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde een succes

  Het OCMW van Oostkamp startte eind 2011 met de bouw van 30 assistentiewoningen en een ontmoetingscentrum op de zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde. Hiermee wil het OCMW een antwoord bieden op een specifieke behoefte als gevolg van de vergrijzing. De werken waren, zoals gepland, voltooid midden april. Waarop de eerste bewoners hun intrek konden nemen in hun nieuwe woonst. De assistentiewoningen zijn ondertussen zeer populair gebleken. Momenteel zijn ze op één na allemaal verhuurd.

  OCMW Oostkamp wil een belangrijke rol spelen in de ouderenzorg. Het bestuur wil voor ouderen diverse woonvormen aanbieden naargelang de zorgvraag. Met de bouw van 30 nieuwe assistentiewoningen voorziet het OCMW in een alternatieve woonvorm voor alleenstaande ouderen en oudere echtparen met een lagere zorggraad.

  De bewoners kunnen er in een veilige omgeving zelfstandig wonen. Zorg op maat is binnen handbereik. De thuiszorg en/of de mantelzorg neemt de dagelijkse zorgen voor hun rekening. In afwachting van deze hulp of in dringende situaties kunnen de bewoners via een spraak- en terugroepsysteem hulp inroepen van het aangrenzende woonzorgcentrum.

  De nieuwe flats, met een oppervlakte van 57 m², hebben een vlot toegankelijk terras of balkon en een ruime berging. Ze zijn ingericht met een compacte keuken en kregen een specifieke indeling zodat de bewoners die gebruik maken van hulpmiddelen (vb. rolwagen, loopkader, hoog-laag bed, tillift ...) er kunnen blijven wonen. Naast het gebouw werd ook een carport voorzien waar de bewoners een parkeerplaats kunnen huren.

  Bewoners die dit willen, kunnen ’s middags terecht in het ontmoetingscentrum voor een warme maaltijd en ze kunnen er deelnemen aan allerhande activiteiten (film, optredens …). Deze zaal voor polyvalente gebruik is bedoeld als ontmoetingsplaats voor bewoners van de zorgsite Ter Luchte (woonzorgcentrum, assistentiewoningen, seniorenwoningen …) en voor thuiswonende senioren uit de omgeving. De zaal is daarom uitgerust met bar, verdeelkeuken, indelingswand, burelen en technische faciliteiten.

  Het energiezuinige bouwconcept en de 128 zonnepanelen met een vermogen van 30 kW zorgen voor een zeer gunstig E-peil van de assistentiewoningen, namelijk ca. E35. Hierdoor zijn de energiekosten voor de bewoners zeer laag. Elke woning heeft zijn eigen teller.

  Deze nieuwe woonvorm en het hele concept spreken de beoogde doelgroep duidelijk aan. Slechts enkele weken na het einde van de werken waren bijna alle assistentiewoningen verhuurd. Momenteel is er één flat vrij. Men kan uiteraard ook op de wachtlijst inschrijven.

  Ook het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt ondertussen verder uitgebreid met een 14-tal wooneenheden. De voormalige serviceflats worden omgebouwd tot zeer ruime rusthuiskamers voor zwaar zorgbehoevende ouderen. Er worden ook enkele kamers voorzien met aparte leef- en slaapkamers zodat ingespeeld kan worden op de zorgbehoeften voor  koppels. Deze werken zullen eind september voltooid zijn. Het woonzorgcentrum zal dan plaats bieden aan 92 zorgbehoevende bewoners.

  Op vrijdag 6 september zullen beide nieuwe gebouwen en de uitbreiding van het woonzorgcentrum officieel ingehuldigd worden in aanwezigheid van Vlaams minister Hilde Crevits en tal van genodigden. Op zaterdag 7 en zondag 8 september biedt OCMW Oostkamp iedereen de mogelijkheid om de nieuwbouw te bezoeken tijdens de opendeurdagen, telkens van 14 uur tot 17 uur.

  Meer info: Joyce Gilbert | zorgsite Ter Luchte | tel 050 277 530 | info.wzcterluchte@oostkamp.be

 • Nieuwe assistentiewoningen zorgsite Ter Luchte

  maandag 16 april 2012 foto Nieuwe assistentiewoningen zorgsite Ter Luchte

  De bouwwerken van 30 nieuwe assistentiewoningen en een polyvalente zaal zijn in de maand oktober gestart. Het einde is voorzien voor het voorjaar 2013. De huidige serviceflats worden omgebouwd tot rusthuiskamers waardoor het WZC een capaciteit krijgt van 95 bedden. Hiermee wil het OCMW een antwoord bieden op een specifieke behoefte als gevolg van de vergrijzing.

  De assistentiewoningen zijn vooral bedoeld voor senioren met een lichte zorggraad. De polyvalente zaal dient als cafetaria en ruimte voor activiteiten. De meer valide senioren die op de site verblijven en uit de omgeving van het woonzorgcentrum wonen, zullen er terecht kunnen voor een warme maaltijd.

Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: OCMW Oostkamp
LCP